09-01-13

Europese crisis brengt strijd tegen malaria in gevaar

Het terugschroeven van budgetten voor buitenlandse hulp door de Europese Unie en zijn lidstaten zou een grote tegenslag kunnen betekenen voor de strijd tegen malaria, een ziekte die absoluut vermijdbaar zou kunnen zijn, maar in arme landen nochtans een bijzonder zware tol eist. Dat zegt Scott Filler, technisch adviseur voor malaria bij het Global Fund, een internationale organisatie die de behandeling en preventies van ziektes zoals malaria, aids en tuberculose financiert. Filler zei te hopen dat de rijkere landen zoveel mogelijk steun zullen blijven toezeggen.

Malaria doodt volgens ramingen ongeveer 655.000 mensen per jaar en maakt ook miljoenen anderen ziek. “Malaria is een armoede-ziekte die de slachtoffers bovendien in een neerwaartse spiraal houdt,” merkt Scott Filler op. “Rijkere landen hebben dan ook de verantwoordelijkheid en de morele verplichting om landen met een lager inkomen te helpen om de barrières tegen ontwikkeling te helpen overwinnen. De Europese steun is bijzonder belangrijk voor het Global Fund en bovendien betekent het beheersen van malaria een belangrijke return-on-investment.”

Het Gobal Fund vreest dat de ondersteuning van zijn belangrijkste donateurs - de Europese Commissie, de lidstaten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan - dit jaar van 3,5 miljard dollar tot 3,3 miljard dollar zal worden teruggeschroefd. Bovendien dreigt ook de ondersteuning van stichtingen en bedrijven van 181,6 miljoen dollar tot 164 miljoen dollar terug te vallen. De World Health Organization (WHO) heeft eerder al gewaarschuwd dat de steun voor de strijd tegen malaria is afgevlakt, nadat een snelle toename werd opgetekend tijdens de tweede helft van het voorbije decennium.

Lees Verder

19:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, malaria |  Facebook |

08-02-12

Malaria veroorzaakt dubbel zoveel doden dan geraamd

Malaria heeft twee jaar geleden wereldwijd 1,2 miljoen mensen gedood. Dat is bijna twee keer zoveel dan in de meeste ramingen naar voor wordt geschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Institute for Health Metrics and Evaluation aan de University of Washington. De onderzoekers merkten verder op dat de meeste fatale slachtoffers te vinden zijn bij heel kleine kinderen, maar toch blijken 42 procent van de slachtoffers zich te bevinden bij jongeren vanaf vijf jaar en volwassenen.

Volgens het rapport vielen in het begin van de jaren tachtig wereldwijd 1 miljoen doden door malaria. Dat was acht jaar geleden echter gestegen tot een piek van 1,8 miljoen slachtoffers. "Sindsdien is men er door grotere interventies in geslaagd om het aantal doden terug te dringen," merkt onderzoeksleider Christopher Murray op. De onderzoekers voegen er aan toe dat de risico-gebieden zich vooral bevinden in Afrika, waarbij vooral de centrale regio's van de Sub-Sahara grote haarden van malaria zouden kennen.

"Sinds de wereldwijde piek van acht jaar geleden is men er door snelle interventies en grotere controle in de Sub-Sahara in geslaagd om het aantal doden gevoelig terug te dringen," merken de onderzoekers nog op. "Dat geeft aan dat de investeringen door grote financiers zoals het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria erin slagen om de impact van zware problemen zoals malaria snel kunnen terugdringen."

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, malaria |  Facebook |

17-12-11

Global Fund moet nieuwe projecten twee jaar opschorten

Het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria moet de toewijzing van nieuwe budgetten voor projecten gedurende een periode van minstens twee jaar opschorten. Oorzaak daarvan zijn de wereldwijde economische moeilijkheden door de financiële crisissen in de Verenigde Staten en Europa. Een aantal grote donoren heeft zijn steun aan het Global Fund voorlopig opgeschort. Die beslissing zal volgens de organisatie wellicht wereldwijd de grootste impact hebben op de arme aids-patiënten. Het Global Fund wordt onder meer gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation.

In september stelde een onafhankelijk panel dat het Global Fund een striktere financiële opstelling diende te hanteren, nadat in januari in de media berichten waren verschenen over het verlies van tientallen miljoenen donorgelden door mismanagement en fraude. Die berichten leidden ertoe dat grote donoren zoals Duitsland, de Europese Commissie en Denemarken hun financiële steun opschorten, tot de interne controle van het Gobal Fund zou worden doorgelicht. Duitsland heeft zijn financiering ondertussen wel hernomen.

Door die budgetbekommernissen zegt het Global Fund voorlopig alleen in staat te zijn om de bestaande Aids-programma's operationeel te houden, maar het toevoegen van nieuwe diensten of bijkomende patiënten is naar eigen zeggen op dit ogenblik onmogelijk. Er werd ook beslist om budgetten van 800 miljoen euro tot 900 miljoen euro voor projecten in China, Brazilië, Mexico en Rusland een andere bestemming te geven, omdat in die landen de overheid de mogelijkheid heeft om voor financiële ondersteuning te zorgen.

27-01-11

Duitsland stopt financiële hulp vaan fonds besmettingsziektes

Duitsland is gestopt met zijn betalingen aan Global Fund tegen aids, tuberculose en malaria. Het fonds wordt in verband gebracht met corruptie. Duitsland reserveerde een jaarlijks bedrag van meer dan 200 miljoen euro voor het fonds, dat jaarlijks over een budget van meer dan 20 miljard dollar beschikt. Daarmee was Duitsland de derde grootste donor van het Global Fund, dat ondersteuning krijgt van de Verenigde Naties. Er wordt echter beweerd dat de controle op die fondsen in een aantal landen veel te wensen overlaat. Mogelijk zouden miljarden dollars hulpgelden zijn verdwenen.

Het Global Fund erkent dat er gevallen van corruptie zijn ontdekt, maar het zou om kleinschalige fraude gaan. Het Global Fund is de belangrijkste financier van de strijd tegen de drie ziektes. De betichtingen over corruptie waren naar voor gekomen in een rapport van het persbureau Associated Press. Dirk Niebel, Duits minister van ontwikkelingssamenwerking, stelt dat er een doorgedreven onderzoek moet komen naar de corruptie-betichtingen. De aantijgingen moeten volgens hem bijzonder ernstig worden genomen.

"Tot er geen absolute duidelijkheid is gecreëerd, schort Duitsland elke verdere betaling op," benadrukte Niebel. Er zou een bedrag van 34 miljoen dollar spoorloos zijn als gevolg van documentvervalsing, boekhoudkundige manipulaties en fraude. Een woordvoerder van het Global Fund zegt dat Duitsland steeds volledig op de hoogte is gehouden van alle maatregelen die werden genomen om de misbruiken te bestrijden en de fondsen te recupereren. Hij beloofde dat alle vragen van Duitsland tijdens een volgende ontmoeting beantwoord zullen worden.

18-10-07

Nieuwe stap naar vaccin voor malaria

De Nederlandse vorser Teun Bousema heeft in samenwerking met het Nijmeegse Universitair Centrum St. Radboud een nieuwe moleculaire onderzoekstechniek ontwikkeld voor de opsporing van de gametocyt. Deze geven geen ziekteverschijnselen, maar zorgen wel voor de overdracht van mug op mens van malaria, veroorzaakt door het plasmodium falciparum. Deze vaststelling kan mogelijk een nieuwe richting betekenen voor het zoeken naar een vaccin.

Malaria is de grootste boosdoener in de tropen. Jaarlijks sterven er in Afrika ongeveer 750.000 kinderen aan deze aandoening. Toch worden er bij relatief weinig mensen de zogenaamde gametocyten waar-genomen, die mede-verantwoordelijk zijn voor de ziekte ontwikkeling en verspreiding. De wetenschapper Teun Bousema zegt echter waargenomen te hebbendat er veel meer mensen besmet zijn dan men dacht. Hun bloed bevatte en minimale niet opspoorbare gametocyten, die bij microscopisch onderzoek quasi niet detecteerbaar zijn.

De malaria-verwekkende Plasmodium-parasiet wordt overgedragen door muggen. Deze parasiet heefttwee levencycli. Eén is aseksueel de andere seksueel (de gametocyt). In Tanzania vond Bousema met het microscopisch onderzoek slechts bij een 0,5 procent van de bevolking de gametocyt, maar met deze nieuwe techniek is de incidentie opgeklommen naar 15 procent, dus dertig maal meer dan voorheen genoteerd. Deze conclusie kan een nieuwe stap betekenen in de richting van een mogelijk vaccin.

Vermoed wordt dat er een combinatievaccin nodig zal zijn om de ziekteverwekkende aseksueele parasiet en ook de gametocyt kunnen beheersen. (Hugo J. Lücke)

10:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: malaria, gezondheid, vaccin |  Facebook |

09-08-07

Congo start met malaria-actie

Congo is begonnen met de verdeling van 500.000 muskietennetten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de koloniale spoorweg van Ponte-Noire naar de Congolese hoofdstad Brazzaville. Volgens de Verenigde Naties is dit één van de grootste preventie-acties tegen malaria, een ziekte die veroorzaakt wordt door een muskietenbeet. Malaria is in Afrika één van de belangrijkste doodsoorzaken. In Congo is de ziekte verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle kindersterftes.

Het binnenland van Congo, een gewezen Franse kolonie, heeft weinig toegang tot medische voorzieningen. Bovendien is de koloniale spoorweg nog altijd de enige degelijke verbindingsweg tussen de Congolese havenstad en Brazzaville. De werken aan de spoorlijn werden na tien jaar dwangarbeid in 1934 afgerond. Bij de werken kwamen ongeveer 17.000 arbeiders om het leven, waaronder een groot aantal aan malaria.

De Congolese regering zegt dat een gratis muskietennet een basisrecht is voor elk kind. “De muskietennetten werden geschonken door de Japanse regering,” aldus BBC News. “Ze zullen met de trein naar kleine steden langsheen de spoorlijn gevoerd worden. Daar zullen ze in gezondheidscentra en ziekenhuizen gratis verdeeld worden.” Met dit project zouden in Congo alle zwangere vrouwen en kinderen onder de vijf jaar kunnen beschermd worden.

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: congo, malaria, gezondheid |  Facebook |