19-04-14

Maatschappij met meerderheid mannen is niet agressiever

Samenlevingen met een meederheid aan mannen zijn niet gewelddadiger dan een maatschappij waarin vrouwen in overtal zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de frequentie van verkrachting, aanranding en doodslag in samenlevingen met meer mannen in werkelijkheid lager ligt dan in een maatschappij met een meerderheid vrouwen. Het resultaat van de studie gaat regelrecht in tegen de evolutionaire theorieën die voorspellen dat mannen meer agressiever zullen worden wanneer een tekort aan vrouwen wordt opgetekend. De onderzoekers merken op dat mannen bij een tekort aan vrouwen op niet-gewelddadige strategieën overschakelen om een partner te vinden.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, man |  Facebook |

21-02-14

Vrouw heeft slechts beperkte interesse in extreem mannelijk gelaat

Een extreem mannelijk gelaat oefent op de vrouw weinig aantrekkingskracht uit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De Australische onderzoekers merken op dat bij vrouwen een variërende interesse in het mannelijk gelaat kan worden opgetekend. Vastgesteld werd dat de interesse in mannelijke trekken de hoogste score laat optekenen wanneer de vrouw de vruchtbare piek van haar cyclus heeft bereikt. Ook wordt geconstateerd dat vrouwen bij een eenmalige seksuele ontmoeting eveneens een grotere interesse tonen in extremer mannelijke gelaatstrekken.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, man |  Facebook |

14-02-14

Mannen hebben van nature slechter geheugen dan vrouwen

Vrouwen hebben van nature een beter geheugen dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. De Noorse onderzoekers stelden onder meer vast dat negen op tien mannen dienen toe te geven problemen te hebben met het onthouden van namen en datums. De wetenschappers stelden ook vast dat de vergeetachtigheid van mannen ook niet leeftijdsgebonden is en op dertigjarige leeftijd evenveel blijken te vergeten dan op hun zestigste verjaardag. Wel wordt opgemerkt dat de geheugenproblemen vanaf zestig jaar beginnen toe te nemen.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen, man, vrouw |  Facebook |

29-12-13

Hersenen vrouwen en mannen zijn anders verbonden

Er kunnen duidelijke verschillen worden opgetekend in de verbindingen tussen de verschillende delen van de hersenen bij mannen en vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. Die verschillende verbindingen laten volgens de onderzoekers uitschijnen dat de hersenen van mannen vooral gericht zijn op perceptie en gecoördineerde actie, terwijl bij vrouwen vooral een band tussen analytisch vermogen en intuïtie zou kunnen worden opgemerkt. De vaststellingen kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers helpen verklaren waarom mannen en vrouwen vaak in verschillende taken lijken te kunnen uitblinken.

Lees Verder

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen, man, vrouw |  Facebook |

09-02-13

Mannen en vrouwen psychologisch weinig verschillend

Mannen en vrouwen zijn psychologisch veel minder verschillend dan vaak wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of Rochester. Het geslacht is volgens de onderzoekers veel minder met stereotypes gekoppeld dan zelfs veel academische studies laten uitschijnen. Opgemerkt wordt dat er in praktijk geen significante verschillen kunnen worden opgetekend op onder meer het gebied van extroversie, openheid, empathie, emotionele stabiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het gebied van fysieke eigenschappen - zoals kracht - kunnen er volgens de onderzoekers verschillen worden opgetekend, maar dat geldt niet voor psychologische karakteristieken.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: man, vrouw, psychologie |  Facebook |

20-10-12

Vrouwen voelen zich aangetrokken tot rozige gelaatskleur

Vrouwen voelen zich aangetrokken tot mannen met een rozige gelaatskleur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews. Volgens de Britse wetenschappers hebben vrouwen een voorkeur voor mannen met een kleurige huidtint, die immers een aanwijzing zou zijn van een sterke alfa-man met dominante genen. Een felrode kleur zou vrouwen echter dan weer afschrikken. Dat zou immers een signaal van agressie vormen.

“Een rozige huidskleur is een signaal van een een goede bloedcirculatie en dus een indicatie van een goede gezondheid bij een potentiële partner,” merkt onderzoeksleider David Perrett op. De onderzoekers stellen dat de verhoogde roodheid van de huid een aanwijzing is van dominantie, agressie en aantrekkelijkheid van mannen in de ogen van de vrouw. De Britse wetenschappers leggen ook een verband met de vogelwereld, waar vrouwelijke exemplaren eveneens zijn aangetrokken tot felgekleurde mannen.

In het onderzoek, waarbij vrouwelijke respondenten beelden van een reeks mannen met de computer mochten manipuleren om de aantrekkelijkheid van het personage te verhogen, bleek dat onmiddellijk de huidskleur een rodere tint werd meegegeven. Wanneer aan de vrouwen gevraagd werd om de mannen een dominante uitstraling te bezorgen, werd de huidskleur nog roder gemaakt. Een aantal bekende dominante mannen, zoals de gewezen Amerikaanse president Bill Clinton en zakenman Richard Branson, hebben een opvallend rode gelaatskleur.

Lees Verder

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vouw, man |  Facebook |

21-01-10

Europese man stamt af van ingeweken landbouwers

De meeste Europese mannen zijn afkomstig van vroege boerenstammen die uit het Nabije Oosten zijn gemigreerd. Dat blijkt volgens onderzoekers van de Britse Leicester University uit de genetische lijnen van Europese mannen. Vrouwen zouden daarentegen afstammen van inheemse jagers-verzamelaars. Volgens een aantal andere onderzoekers gaan die genetische lijnen echter terug tot voor de aanvang van de jongste IJstijd. De uitvinding van de landbouw was één van de belangrijkste cultuurverandering in de geschiedenis van de hedendaagse mens. Er is dan ook al veel gediscussieerd over de vraag of de westerse verspreiding van de landbouw vanuit het Midden-Oosten veroorzaakt werd door een grootschalige migratie van boeren dan wel het gevolg was van de evolutie van gedachten en technologie bij de inlandse bevolking van jagers en verzamelaars.

Indien dat laatste het geval was, zou men kunnen verwachten dat een groot gedeelte van de Europese genetische lijnen terug zou gaan naar het paleolitische tijdperk, dat gesitueerd is tussen 40.000 jaar en 10.000 jaar geleden. Onderzoeksleider Mark Jobling stelt dat het meest voorkomende Europese mannelijke genetische lijn in Ierland, Wales en Spanje een frequentie kent van 90 procent of meer. Deze genetische lijn is dus het meest frequent aan de Atlantische rand, maar blijkt meer diversiteit te vertonen naarmate men richting oosten gaat, om in Anatolië (Turkije) een piekfrequentie te bereiken. Genetische diversiteit is een instrument om de leeftijd van een populatie te berekenen. Naarmate een genetische lijn een grotere diversiteit vertoont, wordt aangenomen dat de populatie al langer aanwezig is.

Uit het onderzoek bleek dat de leeftijd van de populatie teruggaat tot het neoliticum, tussen 10.000 jaar en 5.000 jaar geleden. Eerdere onderzoeken wezen in de richting van het paleolitische tijdperk. "Onderzoek van vrouwelijke genetische kenmerken brengt echter een ander verhaal," aldus BBC News. "Het grootste gedeelte van dat genetisch materiaal blijkt terug te gaan naar het paleolitisch tijdperk. Dat betekent volgens de onderzoekers dat meer dan 80 procent van de Europese mannen zouden afstammen van ingeweken landbouwers. De meerderheid van de Europese vrouwen zouden echter afstammen van jagers en verzamelaars." De onderzoekers stellen dat hieruit kan verondersteld worden dat de landbouwende mannen een reproductief voordeel hadden tegenover de inheemse jagers-verzamelaars.

15:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, man, landbouw, jacht, genetica |  Facebook |