18-05-17

Werknemer zoekt een manager die een evenbeeld van hemzelf

Voor de meeste werknemers is de ideale leider zoveel mogelijk een evenbeeld van henzelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter en de Bradford University, die een groep werknemers uit een reeks portretten de beste leidersfiguur lieten selecteren. De onderzoekers erkennen tot hun eigen verbazing te hebben moeten vaststellen dat bij de gekozen portretten een grote diversiteit moest worden vastgesteld, maar uiteindelijk kwam men daarbij tot de vaststelling dat de proefpersonen bij hun selectie onbewust op zoek gingen naar een figuur die grote gelijkenissen met het eigen zelfbeeld vertoonde.

“Werknemers voelen weinig sympathie voor de piekfijn afgeborstelde manager die vaak op televisie of in films naar voor wordt geschoven,” benadrukt onderzoeksleider Sarah Gilmore, professor organisatieleer aan de University of Exeter. “Daarentegen willen de medewerkers een manager die zoveel mogelijk op henzelf lijkt. Respondenten die een voorkeur toonden voor discipline, bleken in de reeks gepresenteerde portretten op zoek te gaan naar individuen die autoriteit uitstraalden. Fans van lippenstift en nagellak gaven daarentegen een voorkeur aan portretten met een vrouwelijk getint karakter.”

“Men kon ook vaststellen dat de respondenten zich in het geheel niet bewust waren van de onderliggende motieven voor hun keuze,” zegt professor Gilmore nog. “De resultaten van de studie maken duidelijk dat de meningen over de ideale leidersfiguur bijzonder ver uit elkaar kunnen lopen. De conclusies geven dan ook aan dat het bijzonder moeilijk is om een definitie van de ideale leidersfiguur te geven. Personen die een verantwoordelijke functie krijgen toegewezen en zich afvragen op welke manier ze zich in deze opdracht moeten manifesteren, doen er dan ook best aan gewoon zichzelf te blijven.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: manager |  Facebook |

11-06-14

Managers worden onzeker door aantrekken van potentiële opvolger

Het aantrekken van mogelijke opvolgers kan managers bijzonder onzeker maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbureau Office Angels bij meer dan vijfhonderd Britse managers. De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de respondenten toegeeft dat een potentiële opvolger hen de mogelijkheid zou bieden om een gedeelte van het takenpakket met een collega te delen en bovendien een partij kan aanbrengen waarmee beslissingen besproken kunnen worden, maar toch bleek dat 39 procent door de komst van een mogelijke opvolger niet langer de garantie op werkzekerheid zou voelen.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: manager, opvolging |  Facebook |

10-09-13

Jonge Chinese managers ontgoocheld in internationale bedrijven

Jonge Chinese managers zijn ontgoocheld in de carrièremogelijkheden die ze in dienst van internationale bedrijven in hun thuisland aangeboden krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Bielefeld bij jonge Chinese managers van lokale filialen van Duitse bedrijven. De onderzoekers stellen dat Chinees talent verwacht bij een westers bedrijf steeds verder in de hiërarchie te kunnen opklimmen. Die verwachtingen botsen echter met de flexibele reacties van de westerse bedrijven op de veranderende behoeftes van de wereldwijde markt. Jonge Chinese managers beschouwen internationale bedrijven dan ook niet langer als de beste werkgevers op de Chinese markt.

“Buitenlandse bedrijven worden in China geregeld geconfronteerd met medewerkers die, ontgoocheld door het verdwijnen van hiërarchische niveaus en carrièremogelijkheden, plotseling ontslag nemen,” merkt onderzoeksleider Junchen Yan, socioloog aan de Universität Bielefeld, op. “Dat is ook de reden waarom multinationals vaak klagen over een gebrek aan motivatie bij het personeel en het imagoverlies waarmee buitenlandse ondernemingen recent in China worden geconfronteerd. Talentvolle Chinese werknemers verwachten na de universiteit elke twee tot drie jaar een stap hoger te kunnen klimmen in de hiërarchie. Een professionele promotie verbetert immers ook hun status in de brede maatschappij.”

“Bedrijven verwachten echter dat de werknemers vooral tevredenheid en engagement vinden in de competentie en expertise in de projecten waarbij ze zijn betrokken, maar dat komt niet overeen met de ideeën van de jonge Chinese arbeidsbevolking,” zegt Junchen Yan nog. “Bedrijven houden onvoldoende rekening met de filosofie die jonge Chinese werknemers hanteren. De meeste Chinese jongeren zien geen succes in een carrière die zich vooral toespitst op een toenemende expertise en kwalificatie in een vakgebied en het uitvoeren van steeds complexere opdrachten. Die evolutie vertaalt zich immers niet in een grotere sociale status.”

De onderzoeker wijst erop dat sommigeJapanse bedrijven op het probleem hebben gereageerd door een aantal hiërarchische tussenniveau’s te creëren, zodat de werknemer wel het gevoel van promotie kan ervaren. “Andere bedrijven rekruteren vooral bij minder gerenommeerde universiteiten, waar de toekomstige werknemers minder snelle carrière-ontwikkelingen verwachten,” aldus Junchen Yan. De onderzoeker zegt echter dat het probleem op termijn alleen kan worden aangepakt door een open communicatie te garanderen over carrière-mogelijkheden en het promotiebeleid, zodat vermeden wordt dat in Chinese media verhalen blijven verschijnen over buitenlandse kaders die alle managementfuncties innemen.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, manager |  Facebook |

28-07-13

Manager moet in alle omstandigheden energie uitstralen

Managers moeten er in alle omstandigheden voor zorgen energie uit te stralen. Dat zegt Janine Popick, oprichter en chief executive van marketing-specialist VerticalResponse. Popick merkt op dat de energie van de manager op iedereen uitstraalt en zegt dan ook dat vaak een masker dient te worden opgezet om die energie te blijven uitstralen. Een negatieve instelling wordt volgens haar immers onmiddellijk door het personeel opgepikt en kan dan ook een belangrijke impact hebben op de productiviteit. Een gebrek aan enthousiasme bij het management kan volgens Popick ook de energie bij de teamleden helemaal doen verdwijnen.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: manager, energie |  Facebook |

21-11-09

Miljardairs vormen bedreiging Britse voetbalclubmanagers

Buitenlandse eigenaars van Britse voetbalclubs kunnen een bedreiging vormen voor de carrières van clubmanagers. Dat zegt Alex Ferguson, manager van de Engelse voetbalclub Manchester United. Steeds meer Engelse topclubs komen in handen van buitenlandse miljardairs. Deze nieuwe bestuurders zijn volgens Ferguson echter veel ongeduldiger dan de vroegere clubbesturen en eisen onmiddellijke resultaten. Wanneer dat niet lukt, dreigen de managers ontslagen te worden. Ferguson krijgt daarbij de steun van Harry Redknapp, de baas van Tottenham Hotspur. Redknapp stelt dat het Britse topvoetbal goed op weg is om helemaal in handen te komen van een club miljardairs, die gewoon zijn om in alles succesvol te zijn. Deze miljardairs willen volgens Redknapp ten allen prijze winnen. Maar hij stelt dat niet iedereen altijd kan winnen en er zullen volgens Redknapp veel clubeigenaars zijn die onmogelijk kunnen begrijpen waarom ze zouden investeren zonder dat hun club het allerhoogste bereikt.

18:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, manager, miljardair, alex ferguson |  Facebook |

29-07-06

Te weinig aandacht voor leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie blijkt een belangrijke rem op de carrière van oudere managers. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het gespecialiseerde selectiebureau ExecuNet. Van zodra de manager vijftig is geworden, blijkt die leeftijd een negatieve rol beginnen te spelen.

"Ondanks de lage werkloosheid en het dreigende tekort aan talent, vindt een derde van de managers dat hun leeftijd zodra ze vijftig zijn geworden, een negatief aspect wordt in hun carriereontwikkeling," aldus het magazine Managers Online. Gesteld wordt dan ook dat leeftijdsdiscrimatie niet altijd de aandacht krijgt die er zou aan moeten besteed worden.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling van dat een manager van nog geen veertig jaar oud twee keer zo vaak uitgenodigd voor een gesprek dan iemand van boven de vijftig jaar. Bijna de helft van de ondervraagden meende dat dit te wijten is aan de hardnekkige vooroordelen dat oudere werknemers niet flexibel en energiek genoeg zijn.

Bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en hogere ziektekosten zijn volgens de onderzoekers andere redenen waarom ouderen minder kansen krijgen. "Bijna de helft van de managers verwacht op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan," aldus de onderzoekers. "Een kwart is echter bang gedwongen te worden eerder te stoppen met werken. Nochtans hoopt zeventig procent na zijn 65ste nog op één of andere manier door te kunnen werken."

13:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senioren, discriminatie, manager |  Facebook |