13-07-14

Legalisering marihuana heeft geen impact op criminaliteit

Het legaliseren van marihuana voor medische doeleinden kan niet worden gekoppeld aan een toename van de criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen zelfs dat gelegaliseerde medische marihuana een aantal gevallen van gewelddadige misdaad, met inbegrip van moorden, kan helpen beteugelen.

Lees Verder

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marihuana, legalisering |  Facebook |

29-08-13

Marihuana meest populaire illegale drug van de wereld

Marihuana is de populairste illegale drug van de wereld, maar verslavingen aan populaire pijnstillers zoals Vicodin, Oxycontin en Codeïne kosten het grootste aantal levens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers stelden ook vast dat mannelijke twintigers het grootste risico op een drugsverslaving lopen. Landen die het meest door druggebruik worden getroffen zijn Australië, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen echter dat de studie duidelijk aantoont dat alle regio’s van de wereld met illegaal druggebruik worden geconfronteerd.

“Uit het onderzoek, op basis van cijfers van drie jaar geleden, blijkt dat de meeste mensen in eerste instantie drugs gebruiken die op relatief korte afstand worden geproduceerd,” zegt onderzoeksleider Theo Vos, docent volksgezondheid aan het Institute for Health Metrics and Evaluation aan de University of Washington. “Cocaïne geniet dan ook een grote populariteit in Noord-Amerika, terwijl in Azië en Australië vooral sprake is van amphetamines en opioiden.” De onderzoekers stelden verder vast dat Azië en Afrika de laagste percentages drugsgebruikers kennen. Verder wordt opgemerkt dat door druggebruik op één jaar tijd 78.000 overlijdens worden opgetekend. Meer dan de helft daarvan zou te wijten aan pijnstillers.

Theo Vos merkt verder op dat landen met het meest repressieve drugsbeleid met het grootste aantal drugsdoden worden geconfronteerd. “In landen waar een alternatieve benadering wordt gehanteerd, zoals uitwisselingprogramma’s voor gebruikte naalden of het oprichten van methadon-klinieken, vallen gevoelig minder doden te betreuren,” merkt hij op. Vikram Patel, hoofd van het Centre for Global Mental Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, voert aan dat een decriminalisering van de drugsproblematiek aangewezen is. De grote besparingen die met die verschuiving bij justitie kunnen worden gerealiseerd, zouden volgens hem immers efficiënter aan volksgezondheid kunnen worden besteed.

In het onderzoek werd niet gekeken naar ecstacy en hallucinogene middelen. Daarover zouden te weinig gegevens beschikbaar zijn geweest.

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marihuana, drugs |  Facebook |

10-04-13

Meerderheid Amerikanen is voorstander legalisering marihuana

In de Verenigde Staten is inmiddels 52 procent van de bevolking voorstander van de legalisering van marihuana. Bovendien merkt 72 procent van de bevolking op dat de inspanningen van de overheid om het gebruik van marihuana te beteugelen, hun kosten niet waard zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij vijftienhonderd Amerikanen. Voor het eerst sinds het einde van de jaren zestig is een meerderheid van de Amerikaanse bevolking voorstander van een legalisering van marihuana.

De onderzoekers stelden ook vast dat nog 45 procent van de Amerikanen van mening is dat het gebruik van marihuana wettelijk verboden moet blijven. Op het einde van de jaren zestig was slechts 12 procent van de Amerikaanse bevolking voorstander van het legaliseren van marihuana. Ook tegenover twee jaar geleden is er sprake van een stijging met 11 procent. Er wordt ook opgemerkt dat bij de millennials inmiddels 65 procent voorstander is van de legalisering, tegenover slechts 36 procent vijf jaar geleden.

Maar ook bij de oudere Amerikanen blijkt de steun voor de legalisering toegenomen te zijn. Inmiddels blijken 50 procent van de babyboomers en 42 procent van Generation X zich in een legalisering van marihuana te kunnen vinden. De onderzoekers stelden verder vast dat ongeveer 48 procent van alle respondenten toegeeft ooit marihuana gebruikt te hebben. Die verhouding bleek bovendien in alle leeftijdscategorieën terug te vinden te zijn, op uitzondering van de vijfenzestigplussers. Ook bleek slechts 32 procent het gebruik van marihuana moreel verwerpelijk te vinden.

Lees Verder

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marihuana, legalisering |  Facebook |

02-11-11

Israël voorbeeld op gebied medicinaal gebruik marihuana

Vele regeringen zouden een voorbeeld moeten nemen aan het progressieve beleid van de Israëlische overheid ten opzichte van het therapeutische gebruik van marihuana. Dat heeft televisie-persoonlijkheid en patiënten-activist Montel Williams gezegd. In vergelijking met Israël staan de Verenigde Staten volgens Williams, die aan multiple sclerose lijdt, op het gebied van marihuana nog in de middeleeuwen. Hij voegde er aan toe dat Israël aan de top staat in het onderzoek naar de mogelijkheden die de plant op geneeskundig vlak heeft.

Bij Montel Williams werd twaalf jaar geleden multiple sclerose vastgesteld. Sindsdien is hij een uitgesproken verdediger geworden van het gebruik van medicinale marihuana voor de bestrijding van pijnen. Hij zegt verrast te zijn door de progressieve opstelling van de Israëlische overheid over het gebruik van medicinale marihuana. "Marihuana is niet geschikt voor elke ziekte, maar het heeft geen zin om het gebruik te verbieden wanneer de patiënt daar mee geholpen kan worden," stipt Williams aan tegenover het persbureau Associated Press.

"Marihuana is in veel gevallen minder schadelijk dan andere middelen," merkt Itay Goor-Aryeh, hoofd van de divisie pijnbestrijding in het Sheba Medical Center. "Patiënten die geen toegang hebben tot marihuana moeten immers gebruik maken van geneesmiddelen op basis van morfine of andere schadelijke producten." In zestien Amerikaanse staten is medicinale marihuana toegelaten, maar volgens critici zijn die centra niet meer dan dekmantels voor drugtrafiek.

Gebruikers van marihuana zullen volgens Williams echter niet door het administratieve proces willen gaan om de drugs te verkrijgen. "Het product is immers op bijna elke straathoek te krijgen," merkt hij op. Hij voegt er aan toe dat marihuana van bij het begin onterecht in een slecht daglicht is gesteld. Hij zegt te hopen dat het middel ooit een legaal voorgeschreven geneesmiddel zal kunnen worden.

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, marihuana |  Facebook |

11-03-10

Amerikaanse babyboomers grijpen naar marihuana

In de Verenigde Staten blijkt het marihuana-gebruik een opmerkelijke stijging te vertonen bij de oudere generaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Daarbij wordt erop gewezen dat marihuana lang voorbehouden bleek voor jongeren, maar nu steeds meer zijn intrede doet bij vijftigplussers. Dat heeft volgens het rapport te maken met het feit dat de babyboomers in de jaren zestig en zeventig een belangrijke groep vormden in de marihuana-subcultuur, maar nu ouder aan het worden zijn. Twee jaar geleden gaf 2,9 procent van de Amerikaanse vijftigplussers aan marihuana te gebruiken. Zes jaar voordien was dat slechts 1,9 procent. De grootste stijging werd opgetekend in de leeftijdscategorie tussen vijfenvijftig en negenvijftig jaar, waar het marihuana-gebruik tijdens die periode van 1,6 procent tot 5,1 procent is gestegen.

"Waarnemers verwachten dat die trend nog verder zal stijgen naarmate de babyboomers - geboren tussen 1945 en 1964 - ouder worden," aldus het persbureau Associated Press. "In totaal leven er in de Verenigde Staten 78 miljoen babyboomers. Voor een groot gedeelte van die bevolkingsgroep heeft marihuana nooit het stigma gehad dat er wel was bij de vroegere generaties. Veel babyboomers hebben marihuana al decennia geleden uitgeprobeerd. Sommigen zijn het sindsdien blijven gebruiken, terwijl anderen na hun pensioen opnieuw naar marihuana grijpen, louter uit ontspanning of als remedie tegen de ongemakken en pijnen van het ouder worden. Voorstanders van een versoepeling van de Amerikaanse drugswetgeving hopen dat deze evolutie een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren om hun doelstelling te realiseren."

"Lange tijd waren de oudere Amerikanen, die niet vertrouwd waren met marihuana en het product als een bijzonder gevaarlijke drug bestempelden, de grootste tegenstanders van de legalisatie," benadrukt Keith Stroup, oprichter van de National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML), tegenover Associated Press. "Op dit ogenblik beseft deze leeftijdsgroep - ongeacht of ze al dan niet marihuana gebruiken - dat het allemaal weinig om het lijf heeft en dat het gebruik niet als een strafbaar feit zou mogen worden bestempeld. Vele ouderen hebben dan ook al aangegeven voorstander te zijn van een legalisering." Er worden een aantal pijnverzachtende bijwerkingen toegekend aan marihuana. In veertien Amerikaanse staten is het geneeskundig gebruik van marihuana toegestaan, maar in de andere staten blijft elk gebruik illegaal.

16-12-09

Amerikaanse tieners gebruiken opnieuw meer marihuana

Het gebruik van marihuana bij Amerikaanse tieners kent niet langer een daling. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Michigan in opdracht van het Amerikaanse National Institute on Drug Abuse. Volgens de onderzoekers heeft die evolutie wellicht te maken met het politieke debat over het medicinaal gebruik van marihuana, waardoor jongeren de indruk zouden krijgen dat het roken van een joint onschadelijk is. De onderzoekers voegen er aan toe dat de Amerikaanse tieners ook het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen en ecstasy steeds minder gevaarlijk beginnen te vinden, wat volgens hen in de toekomst zou kunnen leiden tot een stijgend gebruik. De resultaten van het onderzoek tonen volgens Gil Kerlikowske, topman van het Amerikaanse Office of National Drug Control Policy, aan dat er nood is aan een goedoverwogen en wetenschappelijk onderbouwde campagne om het druggebruik te bestrijden en behandelen. Het marihuana-gebruik bij Amerikaanse tieners kende in 1997 een hoogtepunt, maar begon daarna te dalen.

14:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, verenigde staten, marihuana |  Facebook |

16-11-09

Portland opent eerste Amerikaanse coffeeshop

In de Amerikaanse staat Oregon is de eerste coffeeshop van de Verenigde Staten geopend. Het Cannabis Café in de stad Portland is de eerste Amerikaanse locatie waar patiënten met een medisch getuigschrift marihuana kunnen krijgen en de joint ter plaatse kunnen oproken, op voorwaarde dat dit buiten het zicht van het algemene publiek blijft. Het initiatief wordt bestempeld als een eerste test voor de regering van president Barack Obama, die de voorwaarden voor het medicinaal gebruik van marihuana wil versoepelen. Ook het medicinaal gebruik van marihuana blijft in de Verenigde Staten volgens de federale wetgeving nog altijd verboden. Het gebouw, waar eerder een bootleg-café en een erotische club waren gevestigd, is technisch een privéclub, maar staat open voor alle leden van deNational Organization for the Repeal of Marijuana Laws (Norml) , een belangengroep die aanstuurt op de legalisering van marihuana, die in het bezit zijn van een geneeskundig voorschrift voor het toedienen van de drug.

"Het Cannabis Café biedt onze leden eindelijk persoonlijke vrijheid," aldus Madeline Martinez, directeur van Norml, tegenover het persbureau Reuters. "De plannen van onze organisatie gaan verder dan het aanbieden van voeding en marihuana. We willen ook lessen en seminaries organiseren en zelfs een Cannabis Community College oprichten, waarbij we mensen willen informeren over het telen en andere gebruikswijzen van cannabis." Leden betalen 25 dollar per maand lidgeld voor de club. In het Cannabis Café wordt geen marihuana verkocht, maar wordt de drug wel gratis uitgedeeld.De coffeeshop verkoopt wel voeding, maar heeft geen alcohol-licentie. In Oregon zijn er ongeveer 21.000 patiënten ingeschreven voor medicinaal gebruik van marihuana, dat onder meer ingezet wordt tegen de ziekte van Alzheimer, diabetes, multiple sclerose en het syndroom van Tourette.Uitbater Eric Solomon droomt onder meer van marihuana-huwelijken, filmfestival en dansevenementen.

Onlangs gaf de Amerikaanse president Barack Obama aan de federale openbare aanklagers het order om patiënten die medicinaal marihuana gebruiken, niet langer te vervolgen. In totaal hebben een tiental Amerikaanse staten, waaronder Oregon en Californië, het medicinaal gebruik van marihuana toegelaten. In een aantal andere staten is een gelijkaardige wetgeving in de maak. Het telen, bezit en verdelen van marihuana is in de Verenigde Staten nog altijd verboden. De wet maakt ook geen onderscheid tussen gebruik voor medische reden en recreationeel gebruik. De initiatiefnemers stellen dat de nodige maatregelen zijn genomen om het Cannabis Café te beveiligen, zodat het gevaar op overvallen of diefstallen tot een minimum wordt herleid. De American Medical Association heeft na jarenlang verzet pas onlangs toegegeven dat marihuana een aantal medische voordelen kan hebben, maar voegt er aan toe dat dit nog verder moet onderzocht worden.

16:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, marihuana, coffeeshop |  Facebook |