20-03-18

Marketeers vrezen dit jaar kwart van hun budgetten te verspillen

Marketeers zijn van mening dat ze dit jaar waarschijnlijk ongeveer een kwart van hun budgetten zullen verspillen. Dat zegt een studie van consultant Rakuten, op basis van een enquête bij meer dan duizend marketeers uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Australië en Singapore. De respondenten schatten dit jaar 26 procent van hun budget op de verkeerde kanalen of strategieën te zullen inzetten. Marketeers in Groot-Brittannië maakten zich het minst zorgen over verspilling en schatten dat slechts 20 procent van hun budget verloren gaat op de verkeerde kanalen of strategieën. Dit cijfer steeg tot 25 procent in Duitsland en 30 procent in Frankrijk en de Verenigde Staten.

Ondanks de dreigende verspilling gaf 75 procent van de marketeers aan vooral tussen verschillende advertentieplatformen te zullen overschakelen om een beter bereik te realiseren. Slechts 36 procent koos voor betere opvolging van de prestaties, wat volgens de studie nochtans een essentieel element is bij de realisatie van een marketingmix die het sterkste rendement zou kunnen opleveren. Verder werd de merkveiligheid door 36 procent van de respondenten als een potentieel risico gezien, maar slechts 7 procent zei dat de beschikbaarheid van instrumenten voor merkbeveiliging een sterke reden zou zijn om van platform te veranderen.

Hoewel kwesties zoals advertentiefraude, merkveiligheid en de nieuwe dataregelgeving hoog op de beleidsagenda staan, blijken de meest dringende zorgen voor marketeers dit jaar bekende bekommernissen op korte termijn te zijn, zoals de veranderende verwachtingen van de consument (50 procent) en het verlies van klanten (43 procent). De voorkeursmethode om deze problemen aan te pakken, verschilt van land tot land. Bij de keuze van campagnes ziet Rakuten een duidelijke verschuiving naar beeld en spraak. De sterkste budgetten zullen dit jaar volgens de ondervraagden wellicht worden gereserveerd voor video (59 procent).

Daarentegen gaat slechts 5,9 procent van het budget naar beïnvloeders. Voor vele marketeers is het onduidelijk op welke basis vergoedingen kunnen worden voorzien en op welke manier deze campagnes de inkomsten kunnen doen oplopen. Amerikaanse marketeers tonen de grootste interesse in spraaktechnologie, waarbij 48 procent budgetten voor deze activiteiten wil voorzien. Virtuele realiteit trekt daarentegen voor de marketeers in Singapore (55 procent) en Frankrijk (39 procent). In Duitsland en Australië valt dat echter terug tot amper 19 procent.

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

25-01-18

Vijftigplussers willen technologisch niet worden gepatroniseerd

Vrouwelijke vijftigplussers worden door een groot deel van de marketeers nog altijd grotendeels over het hoofd gezien. Die fout kan echter bijzonder zware gevolgen, want deze demografie beschikt vaak over aanzienlijke budgetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent J. Walter Thompson bij nagenoeg tweehonderdvijftig Britse vrouwen tussen drieënvijftig en tweeënzeventig jaar. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 72 procent van de ondervraagden geen aandacht besteedt aan reclame. Belangrijk is echter vooral dat 91 procent aangeeft te wensen dat de adverteerders hen als een persoon en niet als een stereotype zou benaderen.

De onderzoekers wijzen erop dat 78 procent van de ondervraagden zegt de aankoopbeslissingen van het gezin te controleren. “Dit maakt de economische belangrijker van deze demografie duidelijk,” benadrukt Marie Stafford, Europees directeur van de Innovation Group. “Deze vrouwen zijn de pijlers van hun familie, community en maatschappij en denken bij hun activiteiten in geen geval aan leeftijd. Het is dan ook een bittere ironie dat meer dan de helft van deze groep vindt op deze manier als consument onzichtbaar te lijken. Geklaagd wordt dat merken met hen alleen willen praten over fysieke aftakeling en sterfelijkheid.”

Uit het onderzoek bleek dat 61 procent van deze vrouwen op deze leeftijd meer van het leven genieten dan voorheen. Bovendien geeft 68 procent aan ook meer voor de eigen mening uit te komen. Daarnaast zegt 57 procent meer inspanningen te doen om een aantal lang gekoesterde dromen te kunnen realiseren. Verder zegt 55 procent dat bij de ontwikkeling van technologie niet met de behoeftes van hun generatie rekening is gehouden, terwijl 78 procent aangeeft geen enkele aandrang te voelen om technologie te kopen die speciaal voor oudere consumenten is ontwikkeld. Ook zegt 73 procent verontwaardigd te zijn over de manier waarop hun generatie gepatroniseerd wordt wanneer technologie ter sprake komt.

Lees Verder

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

05-01-18

Marketeers vrezen worsteling met artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie is de nieuwe technologische trend waarop marketeers zich het minst voorbereid voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Conductor bij vijfhonderd marketing-specialisten. Vastgesteld werd dat 34 procent van de respondenten erkennen zich onvoldoende voorbereid te voelen om artificiële intelligentie in hun activiteiten te introduceren. Op de tweede plaats staat virtuele realiteit met een score van 29 procent, gevolgd door spraaktechnologie (23 procent) en nieuwe sociale netwerken (11 procent). Voor 3 procent van de ondervraagden zouden andere toepassingen een belangrijke uitdaging kunnen vormen.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat de marketeers voor hun online activiteiten dit jaar te vrezen onvoldoende budgetten ter beschikking te zullen krijgen, terwijl ook vaak de twijfels naar voor komen niet op het geschikte team te kunnen terugvallen. Ook werd geregeld gewag gemaakt van een gebrek aan tijd. Minder vaak werd gewezen op een gebrek aan steun van de andere departementen of de onmogelijkheid om return-on-investment aan te tonen. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 70 procent van de respondenten minstens zes verschillende marketing-technologieën hanteert.

Ongeveer 90 procent van de respondenten wijst er bovendien op het voorbije jaar minstens één nieuwe marketing-technologie te hebben geïntroduceerd. Bovendien wordt opgemerkt dat 66 procent verwacht dat dit jaar meer budgetten zullen kunnen worden vrijgemaakt voor marketing-technologie. Daarbij zegt 44 procent te rekenen op een verhoging met meer dan 10 procent. Verder werd vastgesteld dat 56 procent erkent zich overspoeld te voelen door het volume gegevens dat ter beschikking is. Opgemerkt wordt dat er vaak teveel tijd en analyse moet worden vrijgemaakt om een goed inzicht in die data te vinden.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

25-12-17

Beïnvloeders moeten authenticiteit en expertise uitstralen

Een belangrijk deel van de consumenten laat zich bij zijn aankopen beïnvloeden door getuigenissen van andere gebruikers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Olapic en marktonderzoeker Cite Research bij vierduizend gebruikers van sociale media uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Er kon immers worden vastgesteld dat 44 procent van de respondenten zijn aankoopbeslissingen afstemmen op de boodschappen die beïnvloeders op sociale media plaatsen. Opgemerkt wordt dat beïnvloeders niet alleen het engagement tegenover merken kunnen stimuleren, maar ook rechtstreeks de verkoop kunnen ondersteunen.

“Vele luxemerken werken samen met beïnvloeders, maar het blijkt niet altijd gemakkelijk om partnerships met deze persoonlijkheden ook in concrete commerciële resultaten om te zetten,” benadrukt Pau Sabria, oprichter van Olapic. “Er kan echter worden vastgesteld dat 31 procent van de consumenten erkent een product of een dienst te hebben gekocht nadat een boodschap van een beïnvloeder terzake op sociale media kon worden geraadpleegd. Beïnvloeders kunnen een belangrijke invloed hebben op aankopen. Authenticiteit en persoonlijkheid vormen daarbij vaak een cruciale basis voor hun overtuigingskracht.”

“De impact op de consument wordt belangrijkers wanneer beïnvloeders vanuit hun eigen expertise, stijl en creativiteit over het product kunnen getuigen,” zegt Pau Sabria. “Daarbij moet ook worden vastgesteld dat consumenten over beïnvloeders uiteenlopende definities hanteren. Voor ongeveer de helft van de respondenten moet een beïnvloeder minstens tienduizend volgelingen hebben. Daarentegen zegt ongeveer 40 procent dat de beïnvloeder een persoon is die door de bedrijven is aangeworven om met promoties te helpen. Slechts 21 procent van de ondervraagden zeggen dat de beïnvloeder een beroemdheid is.”

Er wordt nog opgemerkt dat vooral jonge consumenten de neiging hebben om beïnvloeders te volgen. Boven de leeftijdsgrens van vijfenveertig jaar zegt de meerderheid geen enkele beïnvloeder te volgen. Ook de motivaties om een beïnvloeder te volgen kunnen grote variaties vertonen. In de sector van de cosmetica wordt bijzonder veel belang gehecht aan het beeldmateriaal dat de beïnvloeder in de sociale mediaboodschappen publiceert. Anderzijds kan worden opgemerkt dat voor 43 procent van de respondenten authenticiteit van cruciaal belang is, terwijl 39 procent ook expertise vereist. Mannen blijken volgens het onderzoek meer nadruk te leggen op expertise dan vrouwen.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

22-12-17

Serena Williams levert ook voor marketing de beste prestaties

Tenniskampioene Serena Williams was dit jaar voor de marketing de meest interessante sportfiguur. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nielsen. Serena Williams haalde in het rapport een score van 83 procent. Serena Williams begon het jaar met een overwinning in de Australian Open in januari, waarna ze echter aankondigde acht weken zwanger te zijn en de rest van het jaar uit de tenniscompetitie zou verdwijnen. Op de tweede plaats staat Venus Williams, de oudere zus van de lijstaanvoerder, met een score van 79 procent. De derde plaats wordt ingenomen door basketspeler LeBron James, die een eindtotaal van 76 procent liet optekenen.

Opgemerkt wordt dat sponsors vooral op zoek zijn naar bekende sportfiguren die zich als een rolmodel en trendsetter kunnen opwerpen en de kracht hebben het doelpubliek te beïnvloeden. Nielsen wijst er daarbij op dat Nielsen wereldwijd op sociale media 22,6 miljoen volgelingen hebben. Uit berekeningen van Forbes is bovendien gebleken dat geen enkele vrouwelijke atlete meer inkomen genereert dan Serena Williams. De tenniskampioene sloot dit jaar een nieuwe commerciële overeenkomst af met Intel. Eerder al werd Williams gesponsord door merken zoals Beats by Dre, Gatorade, JPMorgan Chase, Nike en Tempur-Pedic.

Met een score van 79 procent behaalde Venus Williams anderzijds drie punten meer dan vorig jaar. Dat is volgens waarnemers vooral te danken aan het comeback-seizoen dat de tennisster kon laten optekenen. Ook zij heeft meer dan 4,8 miljoen volgelingen op sociale media. Haar commerciële activiteiten omvatten onder meer een samenwerking met sponsors zoals Electronic Arts, Kraft, Ralph Lauren, Tide en Wilson. Wanneer uitsluitend naar de marketing-mogelijkheden met sociale media wordt gekeken, eindigt LeBron James echter met overtuiging op de eerste plaats. Hij kan immers op meer dan 96,9 miljoen volgelingen rekenen.

Lees Verder

10:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

28-09-17

Online marketeers werken met tientallen websites

Ondanks veiligheidsbekommernissen koopt een grote meerderheid van de marketeers advertentieruimte op minstens vijftig websites. Sommige marketeers kopen zelfs ruimte aan op honderden of duizenden websites. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Advertiser Perceptions op basis van een enquête bij ongeveer tweehonderd adverteerders. De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de ondervragen toegaf op minstens vijftig websites advertentieruimte te kopen. Bij een groep van 23 procent is er daarbij zelfs sprake van meer dan duizend, terwijl 30 procent gewag maakt van tweehonderdvijftig tot duizend webadressen.

Uit het onderzoek bleek dat 63 procent van de adverteerders al wel heeft overwogen om het aantal partners te beperken en een witte lijst met betrouwbare websites samen te stellen. Toch moet worden vastgesteld dat slechts 14 procent van de adverteerders al daadwerkelijk met een witte lijst werkt. De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat 52 procent van de ondervraagde marketeers toegeeft door fraude tussen 10 procent en 50 procent van zijn totale reclamebudget te hebben verloren. Bij de andere respondenten werd aangegeven dat de fraude onder het niveau van 10 procent bleef.

De onderzoekers stelden ook vast dat een meerderheid bij de aankoop van media vooral inzichten in het doelpubliek van de partners wil verwerven. Daarbij geeft 77 procent aan vooral inzichten te wensen die een impact kunnen hebben op de omzetten van het bedrijf. De onderzoekers moesten daarbij echter ook tot de conclusie komen dat slechts 33 procent van de marketeers getuigt een volledig vertrouwen te hebben in de data die hen door partners worden geleverd. Daarnaast maakte 49 procent gewag van een relatief vertrouwen, maar de resterende 19 procent zei te geloven dat de verkregen data niet kunnen worden vertrouwd.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

27-09-17

Marketeers bezorgd over online merkbeschadiging

Merken tonen een grote bezorgdheid dat hun imago door negatieve associaties in het gedrang zou kunnen worden gebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de CMO Council en Dow Jones bij meer dan driehonderd marketeers. Daarbij werd vastgesteld dat 78 procent van de ondervraagden aangeeft te geloven dat de reputatie van zijn merk is aangetast door reclame-boodchappen die onbedoeld bij ongepaste online content - teksten, beelden of conversaties - werden geplaatst. Schadelijke associaties hebben volgens 67 procent de percepties over de waarden en kwaliteit van hun merk aangetast, terwijl 50 procent ook een negatieve impact meldde op de affiniteit voor het merk.

De verantwoordelijkheid voor het probleem wordt vaak toegeschreven aan programmatische reclame, die door 63 procent van de ondervraagden wordt gebruikt. Gewezen wordt naar reacties van consumenten, die erkennen dat hun perceptie over een merk verandert wanneer reclame-boodschappen verschijnen op websites die ze niet vertrouwen of die content van twijfelachtige kwaliteit publiceren. Vastgesteld werd dat 63 procent van de consumenten toegeeft op dezelfde reclame positiever te reageren wanneer de communicatie in een vertrouwde media-omgeving kan worden geconsumeerd.

De onderzoekers merken wel op dat de adverteerders inspanningen overwegen om het probleem aan te pakken. Onder meer werd vastgesteld dat 48 procent van de ondervraagde marketeers te kennen geeft richtlijnen voor digitale reclame te zullen ontwikkelen, zodat aan media duidelijk kan worden meegeven onder welke omstandigheden de boodschap al dan niet kan worden gepubliceerd. Verder gaf 37 procent aan dat aan de aankoper van de mediaruimte gevraagd wordt de plaatsing van de reclame beter te beheren en controleren. Ook voerde 32 procent de plaatsing van digitale reclame intern beter te zullen opvolgen, terwijl 24 procent denkt aan een zwarte lijst met ongewenste kanalen.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende