25-09-17

Afrika sterkste groeiregio voor marktonderzoek

Het traditionele marktonderzoek heeft vorig jaar wereldwijd een omzet gerealiseerd van 44,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de European Society for Opinion and Marketing Research (Esomar), waar gewag wordt gemaakt van de sterkste groei sinds het begin van dit decennium. Wanneer ook nieuwere methodologieën - zoals data-analyse - in rekening worden gebracht, zou een omzet van 71,5 miljard dollar zijn geboekt. De Verenigde Staten blijven met een omzet van 19,5 miljard dollar, dat een marktaandeel van 44 procent vertegenwoordigt, voor de sector de belangrijkste regio, gevolgd door Groot-Brittannië (15 procent) en Duitsland (6 procent).

Er wordt er wel op gewezen dat Afrika het voorbije jaar een stijging met 22,7 procent liet optekenen en daarmee de snelstgroeiende regio voor marktonderzoek is. Daarna volgt Asia-Pacific met een toename van 7,8 procent. Japan is de daarbij de belangrijkste groeipijler geworden. In grote markten zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werd daarentegen een vertragende groei opgetekend. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat in twee derde van de landen een verdere groei wordt verwacht. Wel wordt aangevoerd dat striktere maatregelen in onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten een impact zullen hebben op de toekomst van de sector.

Uit het onderzoek bleek nog dat de tien grootste onderzoeksbureaus van de wereld het voorbije jaar 47 procent van de totale markt vertegenwoordigden. De ranglijst wordt aangevoerd door Nielsen, dat een jaaromzet van ruim 6,3 miljard dollar laat optekenen. Op de tweede plaats staat QuintilesIMS met 33,3 miljard dollar inkomsten, gevolgd door Kantar (2,25 miljard dollar), Gartner (2,44 miljard dollar), Ipsos (1,78 miljard dollar). De top tien bestaat verder uit GfK Research (1,5 miljard dollar), Iri (1,03 miljard dollar), Westat (512 miljoen dollar), Dunhumby (429 miljoen dollar) en Intage (47 miljoen dollar).

In de Verenigde Staten vormden media en entertainment het belangrijkste onderzoeksdomein (25 procent), gevolgd door farmaceutica (21 procent) en consumptiegoederen (13 procent). In Groot-Brittannië wordt de lijst daarentegen aangevoerd door consumptiegoederen (30 procent), gevolgd door overheid en non-profit (14 procent) en telecommunicatie en informatica (10 procent). De sterkste groei werd wereldwijd opgetekend in online analyses en sociale mediaresearch, die een stijging met respectievelijk 8 procent en 5 procent kenden.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marktonderzoek |  Facebook |

10-04-13

Geld is goede motivator voor deelname aan marktonderzoek

Marketeers zouden moeten overwegen om deelnemers aan onderzoek of enquêtes een vergoeding aan te bieden. Dat zeggen onderzoekers van consulent Parago naar een enquête bij ruim zestienhonderd Amerikaanse consumenten over beloningen voor deelnames aan diverse marketing-campagnes. De onderzoekers stelden immers vast dat veel consumenten tegen een relatief beperkte vergoeding bereid zouden zijn om aan onderzoek of enquêtes deel te nemen.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 55 procent van de ondervraagden aangaf bereid te om in ruil voor een bedrag van maximaal 25 dollar deel te nemen aan enquêtes die tien minuten tot twee uur in beslag zouden nemen. Bij mannen liep dat cijfer op tot 56 procent, tegenover 53 procent bij de vrouwen. Een bedrag van 25 dollar zou ook 55 procent van de respondenten aanzetten om deel te nemen aan onderzoek waarbij persoonlijke gegevens bekend gemaakt dienden te worden.

Opgemerkt wordt dat een vergoeding van 50 dollar de bereidheid tot deelname nog verder zou stimuleren. Voor dat bedrag bleek 75 procent van de vrouwen en 70 procent van de mannen bereid om tussen tien minuten en twee uur aan een enquête deel te nemen. Verder stelden de onderzoekers vast dat 96 procent voor een bedrag van 25 dollar bereid zou zijn om een product te demonstreren. Voor datzelfde bedrag zou ook 91 procent instemmen voor een enquête met een smartphone.

Er wordt nog opgemerkt dat 65 procent bereid is om naar een persoonlijk verkoopgesprek te luisteren, maar aan de telefoon daalt die instemming tot 48 procent.

Lees Verder

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marktonderzoek |  Facebook |

08-11-12

Verenigde Staten duurste land voor marktonderzoek

De Verenigde Staten zijn het duurste land om marktonderzoek uit te voeren. Dat is de conclusie van een rapport van European Society for Opinion and Marketing Research (Esomar). De Verenigde Staten haalt in de index van Esomar een score van 241 punten, gevolgd door Zwitserland (239 punten), Canada (229 punten), Japan (222 punten) en Groot-Brittannië (187 punten). De top tien wordt verder ingenomen door Zweden (168 punten), Duitsland (165 punten), Denemarken (162 punten), Frankrijk (161 punten) en Nederland (156 punten).

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marktonderzoek |  Facebook |

23-09-12

Marktonderzoek groeit vooral in Noord-Amerika en Asia-Pacific

Het wereldwijde marktonderzoek heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 33,5 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 3,8 procent tegenover het jaar voordien. Na een correctie voor de inflatie blijft die groei echter beperkt tot 0,4 procent. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Esomar. Er wordt aan toegevoegd dat de groei ook belangrijke geografische verschillen heeft laten optekenen. Noord-Amerika en Asia-Pacific lieten nog een groei met 1,7 procent optekenen, maar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika werd een terugval met 1,3 procent genoteerd.

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marktonderzoek |  Facebook |

18-02-09

Economische crisis is goed voor marktonderzoek

De economische crisis maakt het voor marktonderzoekers gemakkelijker om deskundige enquêteurs te vinden. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Census Bureau. Het onderzoeksbureau moet voor dit jaar en volgend jaar 3,8 miljoen medewerkers vinden, maar dat lijkt op dit ogenblik veel gemakkelijker te verlopen dan voorgaande jaren, ook al worden er vergoedingen van amper 10 dollar tot 34 dollar per uur betaald en duurt een opdracht soms niet langer dan een week. Tussen de kandidaat-enquêteurs zitten bovendien bijzonder hoog gekwalificeerde mensen, zoals advocaten en beursmakelaars, zelfs met prestigieuse namen zoals de zakenbank Merrill Lynch op hun curriculum-vitae.

"Er zijn heel wat mensen die hun trots hebben ingeslikt en erkennen dat ze geld nodig hebben," aldus een woordvoerder van het Census Bureau tegenover de Amerikaanse krant USA Today. "Dat maakt het ons gemakkelijker om te recruteren, temeer daar we veel kandidaturen hebben van mensen met een hoge opleiding. We hebben zoveel kandidaten ontvangen dat we ver vooruit zitten op ons schema. Dat komt goed van pas, want volgend jaar wordt opnieuw een Amerikaanse volkstelling gehouden, waarbij iedere inwoner van de Verenigde Staten om de tien jaar moet worden geteld. Alleen al voor de voorbereidende activiteiten zijn er op korte termijn 145.000 mensen nodig."

Arnold Jackson, directeur van de Amerikaanse volkstelling, geeft toe dat het voor de marktonderzoekers een voordeel is dat er plots zoveel kandidaten zijn, maar voegt er aan toe dat op die manier ook een aantal mensen toch enigszins aan de slag kunnen blijven en een inkomen kunnen verwerven. Woordvoerders van het Census Bureau stellen dat niet alleen recent ontslagen werknemers zich komen aanmelden, maar ook veel Amerikanen die de voorbije jaren zijn thuisgebleven terwijl hun partner voor het inkomen zorgde. "Zij komen nu tot de vaststelling dat ze een extra inkomen nodig hebben en dus best op zoek gaan naar een part-time baan om het gezinsbudget op peil te kunnen houden," merken ze op.

18:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marktonderzoek, census bureau |  Facebook |

26-10-08

Opdrachtgevers tevreden over panels marktonderzoek

De overgrote meerderheid van opdrachtgevers van marktonderzoek is tevreden over het gebruik van online panels. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Center for Marketing Intelligence & Research (MOA). De onderzoekers stellen dat 71 procent van de opdrachtgevers ronduit positief is over het extern bureau dat daarbij wordt ingeschakeld. Vooral de snelheid van de bureaus, de betrouwbaarheid van de resultaten en de service van de bureaus wordt door de opdrachtgevers geapprecieerd.

De onderzoekers stellen dat slechts 3 procent van de ondervraagden negatieve ervaringen meldt met online panelbureaus. "Wanneer opdrachtgevers een bureau selecteren kijken ze vooral naar de prijs, de transparantie en de grootte van het panel," wordt er opgemerkt. "Wanneer van onderzoeksbureau wordt gewisseld, gebeurt dat veelal omdat de specialisatie van een bureau niet goed bij het onderzoek past." Uit een eerder Nederlands onderzoek is gebleken dat nu al meer dan 50 procent van het opinie- en marktonderzoek online gebeurt.

De respons van de geselecteerde panelleden ligt volgens datzelfde onderzoek tussen 19 procent en 77 procent. Dat verschil zou onder meer verklaard worden door de manier waarop respondenten worden geworven. Ook de zekerheid over de hoogte van de beloning voor deelname zou daarbij een invloed hebben. Een groot gedeelte van de respondenten zou elke werkdag aan een marktonderzoek deelnemen. Inmiddels heeft de International Organisation for Standardization regels opgesteld voor online panels.

13:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, marktonderzoek, panel |  Facebook |

19-04-08

Marketeers doen te weinig marktonderzoek

30e566cfb08aa7d36c7c2eec95af953aMarketeers maken te incidenteel gebruik van marktonderzoek. Dat zegt Ed van Nuenen, voorzitter van de Nederlandse Keurmerk Controle Commissie. Door die nalatigheid wordt marktonderzoek volgens hem niet structureel verankerd in het beleid. Van Nuenen stelt dat vele marketeers opportunistisch omgaan met marktonderzoek en het alleen gebruiken als het hen goed uitkomt. Ook de komst van het internet heeft volgens hem daarmee te maken.

Van Nuenen adviseert bedrijven om de kennis en ervaring over marktonderzoek op één plek te houden. "Sinds de jaren tachtig zijn marktonderzoekafdelingen binnen bedrijven massaal opgedoekt, waardoor niemand er specifiek voor verantwoordelijk is en de kennis is verspreid," voert hij aan. "Tevens is de status van degelijk marktonderzoek verzwakt door de komst van internet. Goedkope onderzoeksbureaus smijten tien vragen op het internet, maken een print en hebben weer een rapport klaar."

"Van Nuenen meent dat een systematische aanpak van marktonderzoek de resultaten verbetert," aldus het Tijdschrift voor Marketing. "Vooraf moet een onderzoeksplan worden vastgelegd voor één jaar, waarbij de marketeer moet coördineren en archiveren. Incidenteel quick & dirty-onderzoek hoeft van hem niet te worden afgeschaft, maar hij stelt dat de resultaten van dergelijk onderzoek geen zware conclusies moeten worden verbonden."

16:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketeer, marktonderzoek |  Facebook |

02-10-06

Marktonderzoek in crisis

Het publiek krijgt het steeds meer op zijn heupen van telefonische enquêtes. Dat schrijft het gespecialiseerde magazine Advertising Age. Het probleem is zo groot geworden dat top marktonderzoekers van bedrijven als Procter & Gamble, General Motors, IBM en McDonald's de hoofden bij elkaar gestoken hebben om uit zoeken hoe daarvoor een oplossing gevonden zou kunnen worden.

De weigerachtige houding van de correspondenten zorgt er volgens analisten voor dat het bijzonder moeilijk wordt om nog betrouwbare enquêtes te kunnen houden. "Niemand weet immers of de antwoorden van de weigeraars hetzelfde zouden zijn dan die van de deelnemers aan enquêtes," wordt er opgemerkt. "Bovendien heeft dertig procent van de jonge huisgezinnen alleen nog een gsm-telefoon, waardoor ze nagenoeg niet bereikt kunnen worden."

Volgens Advertising Age worden telefonische enquêtes steeds minder beantwoord en haalt men reactieniveau's van nog geen tien procent. "Enquêtes blijken steeds meer bij dezelfde mensen terecht te komen, dikwijls zogenaamd professionele respondenten die op zoek gaan naar betalende enquêtes," stelt het magazine. Zo zou slechts 0,25 procent van de populatie 32 procent van de antwoorden op online enquêtes vertegenwoordigen. De helft van alle antwoorden komt van slechts vijf procent van de bevolking.

Deze cijfers zorgen ervoor dat marktonderzoek minder geloofwaardig wordt. Het onderzoeksbureau ComScore stelde dan ook aan om panelleden meer te betalen voor hun medewerking. "Het is echter zoals met het gat in de ozonlaag," benadrukte IBM-marktonderzoeksleider Shari Morwood. "Men weet dat het een groeiend probleem is, maar men negeert het en gaat verder naar het volgende project."

Maar volgens Michelle Salazar, marktonderzoeker bij McDonald's, betekent een lager responsniveau niet dat de antwoorden minder waarde zouden hebben. Maar Procter & Gamble merkte op dat een dubbele enquête - online en via de post - over hetzelfde project tot tegengestelde resultaten had geleid. "Indien we slechts één enquête hadden gehouden, zouden we een verkeerde conclusie hebben getrokken," luidde het daar.

Nielsen Media Research zegt echter dat het zijn responsniveau tijdens de voorbije vijf jaar van 36 procent heeft kunnen opkrikken tot 45 procent, vooral dank zij het belonen van deelnemers. Volgens Directions Research moet er echter in eerste instantie uitgezocht worden in welke mate weigeraars daadwerkelijk zijn van deelnemers.

15:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mcdonald s, marktonderzoek, procter gamble |  Facebook |

20-09-06

Online marktonderzoek is onbetrouwbaar

De betrouwbaarheid van online marktonderzoek laat vaak te wensen over. Dat blijkt uit resultaten van een studie van de Nederlandse Markt Onderzoek Associatie (MOA). Er schort volgens de onderzoekers immers nog al wat aan de penetratie, want het grootste gedeelte van het publiek is niet met online panels bezig.

"Om het publiek nog warm te laten lopen om vragenlijsten in te vullen, wordt er vaak gewerkt met kleine beloningen," aldus het magazine Planet.nl. "Voor ruim 40 procent van de panelleden is dat de belangrijkste drijfveer om mee te doen."

De deelnemers lijken gemiddeld van 5,3 panels lid te zijn," aldus het magazine. "Maar er zijn ook deelnemers die lid zijn van een brede waaier panels. Voor de verscheidenheid van de resultaten is dit niet gunstig. Een aantal respondenten is een intensief invuller van vragenlijsten."

De onderzoekers stellen dat er maatregelen genomen moeten worden om de zuiverheid van de panels te verbeteren. "Zo zijn er respondenten die zo snel mogelijk naar het einde varen door steeds het eerste antwoord in te vullen of te reageren dat ze het antwoord niet willen of kunnen zeggen. Dit soort figuren moet uit een panel worden verwijderd."

Verder wordt opgemerkt dat het grootste deel van het publiek geen deel uitmaakt van de panels, die volgens de onderzoekers alles bij elkaar eenzijdig zijn samengesteld. "Dit ondermijnt dit de betrouwbaarheid van de uitkomsten," wordt er opgemerkt. "Zelfs bij een groot aantal antwoorden, is er geen garantie voor de kwaliteit van de uitkomsten."

Daarnaast wordt er opgemerkt dat de panelbureau's er vooral op uit lijken te zijn om tegen zo laag mogelijke kosten resultaten aan klanten te presenteren die goed ogen, maar kwalitatief in feite niet voldoen. "Uit de mate van de reacties is geen penetratie af te lezen," stippen de onderzoekers nog aan. "De panelbureau's zouden meer inspanningen moeten doen om de penetratie te verbeteren."

Een online panel is volgens de onderzoekers wel geschikt voor trendonderzoek. "Daar kan men immers van eenzelfde populatie de verschillen door de tijd heen meten," aldus nog de studie. "Ook voor het testen van concepten kan een online panel ingeschakeld worden."

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marktonderzoek, panels, internet |  Facebook |

01-08-06

Ook marktonderzoek steeds meer online

Het online marktonderzoek is het voorbije jaar met tachtig procent gestegen. Dat blijkt uit het Global Market Research Report van Esomar, de internationale vakvereniging van het marktonderzoek. Online marktonderzoek zou nu ongeveer twintig procent van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen.

De omzet van het marktonderzoek is volgens Esomar vorig jaar wereldwijd met 4,3 procent gestegen tot 23,29 miljard dollar. De Europese markt vertegenwoordigt 45 procent van de totale omzet en realiseerde een groei van 5,4 procent. De Verenigde Staten staan op de tweede plaats met 36 procent van de omzet.

De grootste groei wordt echter gerealiseerd in Azië en het voormalige Oostblok. Zo kende de omzet in Letland vorig jaar een groei met 34 procent. Ook China (25 procent), Thailand (23 procent), Bulgarije (22 procent) en Maleisië (20 procent) realiseerden een grote stijging. In Frankrijk groeide het marktonderzoek vorig jaar nog met 3,2 procent. Duitsland haalde een stijging van 2,8 procent en de Verenigde Staten 2,1 procent. De Engelse markt groeide niet meer dan 0,1 procent.

Online marktonderzoek vertegenwoordigde vorig jaar 20 procent van de totale omzet. In 2004 was dat nog 11 procent. Deze groei zou vooral ten koste gaan van face-to-face interviews. Die gingen op één jaar tijd van 31 procent naar 21 procent. Telefonisch onderzoek daalde van 24 procent naar 22 procent, maar is nu wel de belangrijkste vertegenwoordiger van de sector geworden.

13:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: esomar, marktonderzoek |  Facebook |