25-02-11

Marketing heeft een cruciale rol in uittekenen duurzame toekomst

Marketing en reclame kunnen een belangrijke rol spelen in de transactie naar een duurzame economie. Dat zegt Martin Sorrell, chief executive van het reclameconcern WPP Group. Sorrell merkt daarbij op dat het publiek marketing en communicatie weliswaar vooral associeert met de aanmoediging van consumptie, maar de sector heeft volgens hem ook al herhaaldelijk zijn waarde bewezen in de promotie van openbare diensten.

"Naarmate de planeet steeds dringender moet evolueren van een superconsumptie naar een duurzaam gebruik, zal marketing volgens Sorrell cruciaal zijn om de wereld, zowel de individuele consument als de maatschappij in zijn geheel, te overtuigen van de uiteindelijke voordelen," merkt het webmagazine Warc.com op. "Een onderzoek van consulent Deloitte ondersteunt de stelling van Sorrell. Daar wordt opgemerkt dat ongeveer 70 procent van de wekelijkse transacties repetitieve aankopen zijn zonder een bewuste overweging van alternatieve mogelijkheden."

Deloitte stelt dat shoppers op een nieuwe manier geëngageerd zouden moeten kunnen worden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de inzet van sociale media die tot een gezamenlijke creatie van goederen en diensten zou kunnen leiden. Ook wordt gewezen op een hertekening van de winkelomgeving om positieve gewoontes te promoten. "Om de consumptie los te koppelen van het gebruik van grondstoffen en degradatie van het leefmilieu, moeten de enge concepten van economische groei vervangen worden door bredere kwalitatieve objectieven zoals welzijn en welvaart," aldus Deloitte.

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, marketing, martin sorrell |  Facebook |

07-03-10

Economische crisis vreet aan winsten reclamebureaus

De reclamegroep WPP heeft tijdens het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 663 miljoen pond sterling. Dat is een daling met 11 procent, te wijten aan de economische crisis. Martin Sorrell, chief executive van WPP, stelde dat het concern het voorbije jaar in de afgrond heeft gekeken. Sorrell stelt wel dat het bedrijf een hoek heeft omgeslagen en opnieuw medewerkers is beginnen aan te werven. Vorig jaar heeft WPP, de grootste reclamegroep van de wereld, 14.000 medewerkers ontslagen. Daarmee werd het personeelsbestand gedecimeerd. Sorrell verwacht voor dit jaar naar eigen zeggen een grotere stabiliteit. Hij voert daarbij aan dat er tijdens de eerste twee maanden van het jaar voor 2 miljard dollar nieuwe opdrachten werden verzameld. Dat is ongeveer de helft van de nieuwe orders van het voorbije jaar. WPP omvat een reeks reclamebureaus, zoals Ogilvy & Mather en J. Walter Thompson.

"WPP geeft toe tijdens de eerste helft van het jaar traag gereageerd te hebben op de belangrijke terugval in inkomsten," aldus BBC News. "De reclamegroep laat daarbij uitschijnen dat men tijdens die periode wellicht nog zwaarder had moeten snoeien in het personeelsbestand. Maar er werd aan toegevoegd dat nog diepere ingrepen uiteindelijk schade hebben kunnen berokkenen aan de operationele activiteiten." Martin Sorrell stelde daarbij dat de reclamegroep tijdens de eerste helft van het voorbije jaar een bijzonder moeilijke periode heeft doorgemaakt, maar zich na een zware kostenbesparing opnieuw heeft kunnen herstellen. Sorrell merkte ook op een verdere consolidatiebeweging te verwachten in de reclamesector. Daarbij zei hij te verwachten dat concurrenten Aegis en Havas mogelijk verdere toenadering zouden zoeken. Ook een samengaan tussen Publicis en Interpublic zou volgens Sorrell tot de mogelijkheid kunnen behoren.

Martin Sorrell stelde te verwachten dat de groei vooral zal afkomstig zijn van de zogenaamde BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China. Vooral in India verwacht hij een grote stijging in de consumptie. Anderzijds gaf hij toe bezorgd te zijn over de werkloosheid en de trage groei, waardoor consumenten en klanten in het algemeen nog altijd heel voorzichtig blijven. Sorrell haalde ook uit naar bedrijven die hun reclame-inspanningen hebben teruggeschroefd. "Die bedrijven gaan er onterecht vanuit dat ze zich met kostenbesparingen een weg naar voorspoed kunnen banen," merkte hij op. Anderzijds merkte hij op dat grote evenementen zoals de Olympische winterspelen in Vancouver, de Azatische games in het Chinese Guangzhou en het Wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika de inkomsten van de reclamesector dit jaar zullen opdrijven.

12:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, wpp, martin sorrell |  Facebook |

27-08-09

Positiever stemming leidt niet tot hogere bestedingen

Hoewel vele bedrijfsleiders en marketeers een positievere indruk hebben over het algemeen economisch klimaat en een apocalyps kon worden vermeden, zijn er voorlopig weinig aanwijzingen dat deze positieve stemming zich ook zal vertalen in het vergroten van de orderboeken of investeringen. Dat zegt Martin Sorrell, chief executive van de reclamegroep WPP. Daarbij wordt verwacht dat de reclame-inkomsten ook volgend jaar nog op hetzelfde niveau zullen liggen als dit jaar, ondanks de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika en verkiezingen in de Verenigde Staten. Er wordt gevreesd dat die evenementen er niet in zullen slagen om de algemene zwakte in de reclamesector te compenseren.

"De omzet van WPP viel tijdens de eerste helft verder terug dan de reclamegroep zelf had verwacht," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Voor de tweede helft van dit jaar wordt wel een lichte verbetering verwacht, maar er wordt aan toegevoegd dat er wellicht niet op een echte heropleving moet gerekend worden. De nettowinst van WPP, de grootste reclamegroep van de wereld, daalde tijdens de eerste helft van dit jaar met 48 procent. Volgens Bloomberg moet verwacht worden dat de reclamesector zich trager zal herstellen dan de andere economische sectoren, aangezien adverteerders hun marketinguitgaven door de economische crisis hebben teruggeschroefd.

WPP, het moederbedrijf van onder meer Ogilvy & Mather Worldwide en Hill & Knowlton, zegt wel te verwachten dat de terugval in de wereldwijde reclame-uitgaven volgend jaar zal vertragen. Dat is volgens de reclamegroep vooral te danken aan de verbeterende economische toestand in Brazilië, China en Rusland. Daarbij wordt een terugval met 1,4 procent tot 411 miljard dollar voorzien. Voor dit jaar wordt een achteruitgang met 5,5 procent tot 417 miljard dollar voorop gesteld. De reclamegroep heeft het voorbije jaar zijn personeelsbestand met ongeveer 7 procent afgebouwd om zijn kosten te beperken. WPP heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 108,4 miljoen Britse pond, tegenover 208,2 miljoen pond tijdens dezelfde periode vorig jaar.

13:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, wpp, martin sorrell |  Facebook |