06-11-10

Elektrische stroom stimuleert rekenvaardigheid hersenen

Een kleine elektrische stroom kan de menselijke hersenen aanzetten om mathematische berekeningen beter te verwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. De wetenschappers hopen dat de resultaten van hun onderzoek een hulp kan betekenen voor mensen met dyscalculia, die last hebben om met cijfers te werken. Een andere expert merkte op dat de resultaten aanleiding zouden moeten geven om ook het effect op andere hersenfuncties te onderzoeken. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op vijf mensen moeilijkheden ondervindt met rekenen, wat ook een negatieve impact heeft op vele dagelijkse activiteiten.

Neurowetenschappers gaan ervan uit dat dit gebied in de hersenen een belangrijke rol speelt in de rekenvaardigheid. Wanneer bij eerder wetenschappelijk onderzoek magnetische velden werden gebruikt om de elektrische activiteit in dat hersengedeelte te verstoren, bleken vele proefpersonen met een tijdelijke vorm van dyscalculia geconfronteerd te worden, waarbij ze het veel lastiger hadden om wiskunde problemen op te lossen. Bij het laatste onderzoek werd echter een stroom van één milliampère gebruikt om het betrokken hersengedeelte te stimuleren. De stroom kon niet worden gevoeld en had ook geen effect of andere hersenfuncties.

De onderzoekers merken op dat de effecten ook een blijvend karakter hebben. Wanneer de proefpersonen zes maand nadien opnieuw werden getest, bleken de geboekte vorderingen nog altijd aanwezig te zijn. Onderzoeksleider Cohen Kadosh stelt dat er wel een meer gedetailleerd onderzoek nodig is vooraleer er definitieve bewijzen kunnen worden geleverd voor het verband tussen elektrische stimulatie en rekenvaardigheden. Woordvoerders van de British Dyslexia Association zeggen benieuwd te zijn naar verdere vorderingen in het onderzoek. Daar wordt er onder meer op gewezen dat rekenproblemen het onder meer bijzonder moeilijk maken om het dagelijks gezinsbudget te beheren.