12-08-12

Archeologen ontdekken grootste damproject van Maya-beschaving

Wetenschappers van de University of Cincinnati hebben in de oude stad Tikal de resten teruggevonden van de grootste dam die de oude Maya’s ooit in Centraal-Amerika hebben aangelegd. De dam zou ongeveer 75 miljoen liter water hebben kunnen verzameld. De dam was ongeveer 79 meter lang en zeker tien meter hoog. Het bouwwerk bestond uit stenen, puin en aarde. De ontdekking maakt volgens de onderzoekers duidelijk op welke manier de Maya's het voortbestaan van hun samenleving in roerige periodes konden garanderen. Tikal telde rond het begin van de achtste eeuw ongeveer 70.000 inwoners. Het gehele gebied van de Maya’s zou zo’n vijf miljoen inwoners hebben geteld. Dat is volgens de onderzoekers veel meer dan de huidige omgeving nu mogelijk maakt. Met afwisselend relatief lange periodes van regenval en droogte dienden de Maya's volgens de onderzoekers maatregelen te nemen om al die inwoners continu van water te voorzien en de maatschappelijke rust te bewaren. Opgemerkt wordt dat het verzamelen van water een centraal element vormt van de architectuur van de Maya's. Op en rond gebouwen werd water verzameld en vervolgens via diverse kanalen naar grote reservoirs doorgestuurd. In de negende eeuw begonnen de droogtes steeds langer te duren en konden ook de waterreservoirs niet meer aan de vraag voldoen. Dat leidde waarschijnlijk tot onrust en zou er uiteindelijk zelfs voor gezorgd hebben dat de Maya’s Tikal verlieten.

Lees Verder

08:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archéologie, maya |  Facebook |

24-05-12

Gewijzigde handelspatronen fataal voor Maya-beschaving

Gewijzigde handelspatronen hebben een cruciale rol gespeeld bij de instorting van het Maya-rijk ongeveer duizend jaar geleden. Dat heeft Gary Feinman, curator antropologie bij The Field Museum, gezegd. Nieuw onderzoek plaatst volgens Feinman vraagtekens achter de theorie dat klimaatverandering de belangrijkste of exclusieve reden was voor het verdwijnen van de Maya-beschaving. Het instorten van de Maya-cultuur moet volgens hem worden geweten aan een samengaan van een aantal factoren, maar de gewijzigde handelsbetrekkingen zouden een sleutelelement zijn geweest.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maya, handel |  Facebook |

12-03-12

Maya-samenleving was vrouwelijker dan wordt aangenomen

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, speelden vrouwen een cruciale rol in de Maya-samenleving voor de komst van de Spaanse veroveraars in het begin van de zestiende eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoeker voegt er aan toe dat de resultaten van de studie belangrijk zijn voor de moderne Maya-vrouwen, wiens status in de maatschappij onder de Spaanse koloniale regels snel werd afgebouwd en zich ook vandaag nog niet heeft hersteld.

Onderzoeksleider Shankari Patel merkt op vele wetenschappers ervan uitgaan dat de Maya-cultuur door mannen werd gedomineerd. "Toch bleken vele steden naar vrouwen genoemd te zijn," voert de antropologe aan. "Bovendien waren er aan de oostkust van het schiereiland Yucatan ook heel wat vrouwelijke godheden terug te vinden. Dat betekende dat op één of andere manier de vrouwen uit religieuze instellingen en activiteiten zijn verdreven en uit de geschiedenis van de regio zijn verdwenen."

Patel zegt achterhaald te hebben dat duizenden religieuze voorwerpen van de Maya-samenleving uit de regio werden weggehaald door achtereenvolgens Spaanse ontdekkingsreizigers en later Britse soldaten. "Meer dan tweeduizend objecten van het Isla Sacrificios, een klein eiland voor de kust van Vera Cruz met een vrouwelijk bedevaartsoord, zijn tijdens de negentiende eeuw aan het British Museum overhandigd, maar zijn grotendeels ingepakt gebleven," zegt Patel. "Amper een tiental voorwerpen zijn ooit tentoon gesteld."

"Vrouwen verloren hun status en autoriteit door het kolonialisme," voert Patel aan. "De Spanjaarden waren niet vertrouwd met vrouwelijke leiders en onderdrukten de plaatselijke religies. Vrouwelijke geneeskundigen en priesteressen werden verbrand. De Spanjaarden konden het niet dulden dat deze vrouwen voor hun mannen het woord namen. Archeologen beseffen vaak niet hoe het patriarchaat van de maatschappij ook hun visie op het verleden kleurt."

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maya |  Facebook |

27-02-12

Milde droogte was voldoende voor doodvonnis Maya-cultuur

In tegenstelling tot wat eerder werd vermoed, bleek er geen extreme droogte nodig om de Mayabeschaving te doen instorten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Yucatan Center for Scientific Research in Mexico en de University of Southampton in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat de negende en tiende eeuw na Christus geconfronteerd werd met een matige droogteperiode, waarbij de neerslag met 40 procent afnam, maar dat was volgens hen voldoende om de Maya-beschaving te doen instorten, wellicht gecombineerd met sociale en politieke factoren.

De Maya's vormden meer dan vijfhonderd jaar lang een de rijkste en meest geavanceerde beschavingen van de wereld. Het imperium van de verschillende Maya-koninkrijken strekte zich uit over het Mexicaanse schiereiland en grote delen van Belize, Guatemala en Honduras. Tijdens de laatste tweehonderd jaar van de Maya-periode raakten de koninkrijken in verval en kende de bevolking een sterke inkrimping. Voor die ineenstorting zijn allerlei verklaringen opgeworpen, waaronder rivaliteit tussen verschillende koningen en sociale opstanden.

Droogte, die volgens sommige onderzoekers tijdens die periode extreem geweest zou zijn, wordt ook al langer als een reden voor het verdwijnen van de Maya-cultuur genoemd. Volgens de nieuwe studie was er inderdaad sprake van een droogteperiode, waarbij er tijdens de zomer minder tropische stormen optraden. Toch was er volgens hen geen sprake van een extreme droogte, want dan zouden er meerdere seizoenen op rij minder regen moeten zijn gevallen.

De milde droogte bleek volgens de onderzoekers samen met andere factoren echter wel voldoende om het Maya-imperium steeds verder te doen afkalven. "Uit eerder onderzoek bleek al dat de Maya's landbouwmethoden hanteerden waarbij ze sterk afhankelijk waren van regen," wordt er opgemerkt. "Er liepen geen rivieren door hun leefgebied en bovendien kapten de Maya's veel bosgebieden, wat de omgeving kwetsbaar maakte voor tijdelijke droogtes."          

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maya, droogte |  Facebook |

24-11-11

Mexicaanse archeologen ontdekken koninklijke Maya-keuken

In de Mexicaanse staat Yucatan hebben archeologen een koninklijke keuken uit het Maya-tijdperk ontdekt. In het archeologische Kabah-gebied werden een groot aantal potten, stenen voorwerpen en andere materialen gevonden, samen met sporen van vuur. Dat hebben wetenschappers van het National Institute of Anthropology and History van Mexico bekend gemaakt. De keuken zou dateren uit de periode tussen het midden van de achtste en het midden van de tiende eeuw.

De keuken zou ongeveer veertig meter lang en veertien meter breed zijn geweest en zou dateren uit de bloeiperiode van de Maya-stad Kabah. Er wordt aan toegevoegd dat de aanwijzingen van menselijke activiteit zijn die teruggaan tot driehonderd jaar voor onze tijdrekening. Vermoed wordt dat de keuken onderdeel vormde van een paleis. In paleizen werden immers grotere hoeveelheden voeding bereid, waardoor er meer en grotere werktuigen moesten worden gebruik.

Archeoloog Lourdes Toscano merkt op dat de onderzoekers verrast waren door de afwezigheid van dierlijke beenderen op de site. "Dat doet veronderstellen dat het keukenafval naar een andere locatie werd gebracht," voert ze aan. Aan de hand van de sporen van organische restanten hopen de onderzoekers echter te kunnen afleiden welk soort voedsel door de plaatselijke gemeenschap werd geconsumeerd.

 

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, maya, mexico |  Facebook |