20-05-18

Massamedia leveren bij humanitaire crisissen pover werk

De aandacht van de massamedia voor humanitaire crises is selectief, sporadisch, simplistisch en partieel. Dat blijkt uit een enquête van wetenschappers aan de University of East Anglia (UEA) en het humanitair persbureau IRIN News bij meer dan zestienhonderd respondenten, waaronder hulpverleners, onderzoekers en overheidsfunctionarissen. De ondervraagden gaven daarbij aan dat er veel ongenoegen was over de kwantiteit en kwaliteit van de reguliere berichtgeving en wezen op een verlangen naar meer onderzoeksrapportage en controle van de hulpsector zelf. Meer dan 70 procent van de respondenten zei dat de reguliere nieuwsmedia onvoldoende aandacht schenken aan humanitaire problemen.

Lees Verder

18:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

03-05-18

Opiniestuk heeft kracht om meningen te veranderen

Een opiniestuk in de krant lijkt weinig lezers aan te spreken, maar toch is het medium een efficiënt platform om de mening van het publiek over een actueel onderwerp bij te sturen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Yale bij ruim vijfendertighonderd krantenlezers in de Verenigde Staten. De studie bracht aan het licht dat een meerderheid van de respondenten zich na de lectuur van een opiniestuk in de New York Times, Wall Street Journal, USA Today of Newsweek met de stellingen van de auteur akkoord verklaarde. De opiniestukken bleken wel een grotere impact te hebben op het gemiddelde publiek dan op elitaire lezerscategorieën.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

06-04-18

Steeds meer Amerikanen geloven in verspreiding van nepnieuws

In de Verenigde Staten blijken de traditionele mainstream media, met inbegrip van de grote televisiestations en de belangrijke kranten - de strijd om de geloofwaardigheid te verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monmouth University bij meer dan achthonderd Amerikaanse consumenten. Uit de studie blijkt dat 77 procent van de Amerikanen van mening is dat de grote mediabedrijven nepnieuws verspreiden. Dat betekent een stijging met 13 procent tegenover vorig jaar. Volgens 31 procent produceren de grote media geregeld nepnieuws, terwijl 46 procent van mening is dat het fenomeen minstens occasioneel moet worden vastgesteld.

Slechts 21 procent van de ondervraagden gaf aan niet te geloven dat de grote media nepnieuws verspreiden. Verder zegt 65 procent van de ondervraagden van mening te zijn dat de productie van nepnieuws het gevolg is van editoriale beslissingen, terwijl 25 procent gewag maakt van onnauwkeurige verslaggeving. Volgens 58 procent van de respondenten maken de media bewust van nepnieuws gebruik om een eigen agenda door te duwen. Ook bleek het merendeel van de ondervraagden dat sociale media zoals Facebook en YouTube minstens gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van nepnieuws en worden onvoldoende inspanningen gedaan om het probleem te bestrijden.

Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Amerikaanse bevolking ervan overtuigd is dat vooral het gebruik van nepnieuws in de grote nieuwsmedia en sociale netwerken door buitenlandse organisaties een ernstig probleem is. De wetenschappers stelden ook vast dat de bekommernis over nepnieuws zich verbazend genoeg over alle politieke strekkingen uitspreidt. Bij democraten kon op één jaar een stijging van 43 procent naar 61 procent worden opgetekend, terwijl bij de republikeinen een toename van 79 procent naar 89 procent werd geregistreerd. Bij de onafhankelijken is er sprake van een groei van 66 procent tot 82 procent.

De onderzoekers merken wel op dat de grote televisiegroepen zoals Cable News Network (CNN) of Fox News toch nog altijd een grotere geloofwaardigheid hebben dan de Amerikaanse president Donald Trump.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nepnieuws |  Facebook |

06-01-18

Inschatting mediagebruik vaak heel verschillend van realiteit

Het reële mediagebruik kan gevoelig verschillen van intuïtieve inschattingen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. Daarbij blijkt volgens de onderzoekers dat in de Verenigde Staten nog steeds meer gebruik gemaakt wordt van de traditionele analoge radio dan van sociale media. Ook bij televisie kan volgens de onderzoekers vastgesteld dat de analoge sector nog altijd een grotere populariteit dan digitale video. Er wordt dan ook benadrukt dat het mediagebruik van de consumenten veel langzamer van karakter verandert dan algemeen wordt verondersteld of voorgesteld. De aangekondigde dood van een aantal apparaten lijkt eveneens overdreven of minstens voorbarig.

“Terwijl iedereen de mond vol heeft over sociale media, wordt amper nog gepraat over analoge radio,” benadrukt eMarketer. “Nochtans moet worden vastgesteld dat analoge radio door de gemiddelde consument in de Verenigde Staten nog gemiddeld één uur en zesentwintig minuten wordt beluisterd. Sociale media komt daarentegen slechts aan veertig minuten op mobiele apparaten en nog eens elf minuten op desktop of laptop.” Verder wordt aangegeven dat het mediagebruik slechts een geleidelijke evolutie ondergaat. Weliswaar kon bij de introductie van de smartphone begin dit decennium een snelle verschuiving worden opgemerkt, maar sindsdien is de markt volgens het rapport opnieuw veel rustiger geworden.

“Tot het einde van dit decennium zal het smartphone-gebruik volgens verwachtingen minder dan één procentpunt per jaar toenemen,” zegt eMarketer. “Er kan dan ook gewag gemaakt worden van een kalmte op de markt, tot een nieuwe doorbraak zal worden geïntroduceerd. Er kan dan ook worden opgemerkt dat ook dit jaar geen enkel medium met een dubbelcijferige evolutie rekening zal moeten houden. Mobiele video komt met een verwachte groei van 8,7 procent nog het meest in de buurt van die dubbelcijferige groei. Digitale media zullen dit jaar in totaal wellicht een groei van 3,5 procent niet overschrijden. Bovendien kan worden opgetekend dat tablets nog helemaal niet zijn opgegeven, maar nog steeds grote populariteit kennen.”

“Ondanks alle aandacht voor platformen zoals Netflix of YouTube, blijkt tevens dat analoge televisie dagelijks nog meer dan twee uur langer actief is dan digitale video,” stippen de onderzoekers nog. “Weliswaar wint digitale video aan belang, maar het zal nog geruime tijd duren vooraleer de kloof is gedicht. Het voorbije jaar werd gemiddeld drie uur en achtenvijftig minuten per dag aan televisie besteed. Het gebruik van digitale video blijft beperkt tot één uur en zeventien minuten.”

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

24-12-17

Ouders vrezen voor elektronisch verslaafde kroost

In de Verenigde Staten is 67 procent van de ouders van mening dat hun kinderen verslaafd zijn aan elektronische apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bedrijven GBA Strategies en UnGlue bij nagenoeg vierhonderd Amerikaanse ouders van kinderen tussen vijf en achttien jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat bijna 50 procent van de ouders van mening is dat hun kinderen teveel tijd besteden aan elektronische platformen. Meer dan 50 procent wijst er daarbij op dat de kinderen vaak elektronische apparaten gebruiken tijdens periodes die als tijd voor het gezin - zoals maaltijden - worden beschouwd.

“Bij de ondervraagden zegt 75 procent te wensen dat deze elektronische apparatuur nagenoeg volledig of helemaal uit de gezinstijd zouden kunnen worden geweerd,” zeggen de onderzoekers. “Toch blijkt dat slechts 33 procent daarover een aantal beperkingen heeft ingevoerd. Het is echter niet duidelijk of de andere ouders vooral conflicten probeert te vermijden of niet weet op welke manier efficiënte grenzen kunnen worden bepaald.” Tevens bleek dat de bekommernis van de ouders over het gebruik van elektrische apparatuur toeneemt naarmate de kinderen ouder worden. Bij kinderen tussen vijftien en achttien zegt immers 60 procent dat er teveel tijd aan de toestellen wordt besteed, terwijl bijna 80 procent vreest voor verslaving.

Vastgesteld werd echter dat vele ouders toegeven ook zelf problemen met hun elektronische gedrag te ervaren. Meer dan 66 procent noemt zichzelf verslaafd. Slechts 12 procent zegt maatregelen te nemen om de eigen tijdsbesteding aan elektronische apparaten te beperken. Volgens de ouders spenderen Amerikaanse kinderen gemiddeld 4,9 uren per dag aan elektronische apparaten. Bij 13 procent loopt die geraamde tijdsbesteding echter op tot minstens tien uur per dag. Bij het gebruik van elektronische apparatuur wordt in eerste instantie gewag gemaakt van televisie en video, gevolgd door videogames.

Televisie, videogames, texting en sociale media zouden dubbel zoveel tijd opeisen als huiswerk, lectuur en andere educatieve activiteiten.

Lees Verder

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

25-09-17

Democraten doen Amerikaans vertrouwen in media oplopen

In de Verenigde Staten zegt ruim 40 procent van de bevolking erop te vertrouwen dat de massamedia volledig, accuraat en oprecht verslag van het nieuws brengen. Dat betekent een sterke toename tegenover vorig jaar, toen slechts een score van 32 procent werd gehaald. Dat blijkt uit een enquête van consulent Gallup bij meer dan duizend volwassen Amerikaanse nieuwsconsumenten. Er wordt wel opgemerkt dat vorig jaar het laagste vertrouwensniveau in de massamedia werd opgetekend sinds Gallup vijfenveertig jaar geleden met zijn enquête van start is gegaan. Bovendien blijkt dat 13 procent een groot vertrouwen in de massamedia heeft. Dat is het hoogste niveau sinds het midden van het vorige decennium.

Het vertrouwensherstel wordt dit jaar gedreven door democratische kiezers, die volgens Gallup de massamedia beschouwen als een kritische controle op de republikeinse regering van president Donald Trump. Daarbij kon worden vastgesteld dat 72 procent van de democraten een goed tot sterk vertrouwen in de massamedia toonden, tegenover 51 procent vorig jaar. Ook bij de onafhankelijke kiezers kon een stijging van 30 procent naar 37 procent worden geregistreerd. Daarentegen bleef de score bij de republikeinen status-quo op 14 procent. Daarmee heeft de kloof in het vertrouwen tussen democraten en republikeinen volgens Gallup een absoluut hoogtepunt bereikt.

Het grootste vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in de media werd opgetekend opgetekend in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Toen werd een piekscore van 72 procent gerealiseerd, te wijten aan de onderzoeksjournalistiek van The Washington Post naar het Watergate-schandaal en de verslaggeving rond de oorlog in Vietnam. Op het einde van de jaren negentig viel dat vertrouwen echter terug onder de grens van 60 procent en sinds het midden van het voorbije decennium moet met scores onder de limiet van 50 procent rekening worden gehouden. De voorbije twee decennia is het vertrouwen in de media bij de democraten constant hoger geweest dan bij de republikeinen.

Alleen bij het schandaal rond Bill Clinton en Monica Lewinsky op het einde van de jaren negentig kon bij de republikeinen trouwens een score van meer dan 50 procent worden geregistreerd.

Lees Verder

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

12-07-17

Minder dan een kwart Britten vertrouwt de media

In Groot-Brittannië heeft nog amper 22 procent van de bevolking altijd vertrouwen in de informatie die door de media wordt gepubliceerd. Dat blijkt uit een rapport van het online videoplatform Newsflare. Er wordt aan toegevoegd dat 33 procent van de Britten aangeeft minder vertrouwen te hebben in de media dan zes jaar geleden. Er moest worden vastgesteld dat slechts 27 procent van de bevolking de overtuiging heeft de jongste periode niet met namaaknieuws geconfronteerd te zijn geweest, terwijl 31 procent toegeeft onzeker te zijn. Daarentegen zegt 42 procent geconfronteerd te zijn met nieuws dat onbetrouwbaar leek.

In de groep sceptische nieuwsconsumenten zegt 73 procent dat het fenomeen van het namaaknieuws hen doet twijfelen aan de legitimiteit van het betrokken medium. “De omvang van het wantrouwen in de Britse media is zowel hoopgevend als zorgwekkend,” benadrukt Jon Cornwell, chief executive van Newsflare. “Een kritische visie bewijst immers de vrijheid van mening die in de maatschappij een belangrijk goed is, maar een stroom recente rapporten over namaaknieuws heeft de opinie van het publiek over de authenticiteit en de betrouwbaarheid van de mediacontent duidelijk gewijzigd. Er kan dan ook in toenemende mate een interesse in user-generated-content worden opgetekend.”

Uit het onderzoek bleek dat de respondenten op een brede waaier van kanalen beroep doet om op de hoogte te blijven van de actualiteit, met inbegrip van kranten, online nieuwssites, applicaties en sociale media. Wanneer echter gevraagd wordt naar de verslaggeving over een incident, stelde 45 procent van de ondervraagden in eerste instantie geloof te hechten aan het verhaal van een individu dat ter plaatse fysiek getuige was geweest van het gebeuren. Slechts 30 procent zou bij voorkeur op een bericht van een journalist beroep willen doen. Er wordt aan toegevoegd dat onder meer de videomogelijkheden van de smartphone het belang van de burger als getuige en nieuwsbron doen toenemen.

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

01-06-17

Kloof tussen gebruik televisie en internet nagenoeg gedicht

Over twee jaar zal de kloof in het dagelijks gebruik van televisie en internet wereldwijd bijna helemaal zijn gedicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Zenith Media. Daarbij wordt opgemerkt dat traditionele platformen dit jaar nog 69 procent van de totale media-activiteit zullen vertegenwoordigen. Daarbij wordt nog gemiddeld 316 minuten per dag aan traditionele media besteed, tegenover 364 minuten begin dit decennium. Televisie blijft voorlopig de mediaconsumptie domineren en komt aan 170 minuten per dag, tegenover 140 minuten voor het internet, maar over twee jaar zal dat verschil tot amper zeven minuten zijn herleid.

“Wellicht één van de grootste verschuivingen in de mediaconsumptie kan worden gelinkt aan de introductie van mobiele platformen,” benadrukt Jonathan Barnard, analist bij Zenith Media. “In het begin van dit decennium werd wereldwijd gemiddeld amper tien minuten per dag aan mobiele media besteed, maar dat is inmiddels opgelopen tot 122 minuten per dag. Over twee jaar zal het mobiele internet echter al een aandeel van 26 procent hebben opgebouwd de wereldwijde mediaconsumptie, tegenover 19 procent vorig jaar.” Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 71 procent van de wereldwijde internet-trafiek een mobiel karakter heeft, met een piek van 76 procent in Noord-Amerika en 75 procent in Azië.

Er wordt wel opgemerkt dat de sector door een grotere saturatie de volgende jaren met een tragere groei rekening zal moeten beginnen te houden. “Mobiele technologie heeft de mediagewoonten van de consument in minder dan één decennium grondig dooreen geschud,” getuigt Jonathan Barnard. “Het tempo van die verandering begint nu echter te vertragen, wellicht tot de volgende disruptieve technologie de kop opsteekt.” Uit het onderzoek blijkt nog dat vorig jaar de wereldwijde consument gemiddeld 456 minuten per dag aan media besteedde, tegenover 411 minuten in het begin van dit decennium. De wereldwijde mediaconsumptie steeg vorig jaar nog 2,7 procent. Over twee jaar zwakt die groei af tot 1 procent.

Lees Verder

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

07-06-16

Internet eist zware tol op tewerkstelling Amerikaanse media

In maart dit jaar werkten in de Amerikaanse krantenindustrie nog 183.000 mensen. Dat betekende meer dan een halvering tegenover het begin van de jaren negentig. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Die opmerkelijke terugval moet vooral worden toegeschreven aan de impact van het internet en digitale technologieën. De voorbije kwarteeuw zijn mede door de concurrentie van die nieuwe sectoren in de Verenigde Staten bijna driehonderd kranten gestopt. Bovendien dienden de uitgevers voor hun digitale producties ook beroep te doen op minder journalisten en andere medewerkers dan in de traditionele krantensector het geval was.

“De cijfers van het Bureau of Labor Statistics bevestigen de teloorgang van het zakenmodel van de gedrukte kranten,” merken waarnemers op. “Bedrijven die op de traditionele manier willen doorgaan, zijn gedoemd te verdwijnen. Kranten hebben het echter moeilijk om voldoende inkomsten te genereren uit hun digitaal lezerspubliek. Zelfs The New York Times, met 1,2 miljoen digitale abonnees nochtans één van de weinige nieuwssite dat de transformatie met succes zou kunnen volmaken, lijdt met zijn digitale nieuwsplatform nog altijdverlies. Voor de meeste andere sites zal de digitale omzet vooral afkomstig zijn van reclame-inkomsten, die kunnen worden aangejaagd door content die grote aantallen clicks garandeert.”

De Amerikaanse kranten verloren het voorbije kwarteeuw 271.800 banen. Dat komt overeen met een verlies van 59,7 procent. Ook de magazines zagen 53.000 arbeidsplaatsen verdwijnen, wat eveneens neerkomt op een inkrimping met bijna 33 procent. De boekensector werd eveneens met een aanzienlijke afslanking geconfronteerd. Een gedeelte van die verliezen konden echter wel worden gecompenseerd door een uitbreiding van het personeel bij audiovisuele media, waar een stijging met 162 procent tot 240.000 werknemers kon worden gemeld. Op de Amerikaanse webredacties werken inmiddels bijna 200.000 mensen.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet |  Facebook |

12-07-14

Media bekijken opportuniteiten van drones in de journalistiek

Het Amerikaanse mediaconcern Cable News Network (CNN) is in samenwerking met het Georgia Institute of Technology een researchproject opgestart dat wil onderzoeken op welke manier drones in de journalistieke nieuwsgaring kunnen worden ingeschakeld. De onderzoekers merken op dat drones eerder al hun positieve impact hebben op een aantal maatschappelijke sectoren, maar ook in de journalistiek belangrijke mogelijkheden kunnen bieden.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drones, media |  Facebook |

27-06-14

Britten verkiezen digitaal nieuws boven kranten

Het internet is in de Britse nieuwsconsumptie belangrijker geworden dan de gedrukte kranten. Dat is de conclusie van een studie van de Britse mediaregulator Ofcom. Het onderzoek stelde vast dat 41 procent van de Britse nieuwsconsumenten gebruik maken van websites en applicaties om op de hoogte te blijven van de actualiteit. De gedrukte kranten halen een score van 40 procent. Televisie blijven echter met een totaal van 75 procent de meest populaire nieuwsbron.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, internet |  Facebook |

14-06-14

Publiek kan zich vinden in reclame voor toegang tot mediacontent

Reclame-ondersteuning vormt een belangrijke basis voor de verspreiding van mediacontent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent CloudSense bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 59 procent van de respondenten geen toegangsprijs betaalt voor de geconsumeerde digitale content. Bovendien bleek 49 procent aan te geven dat begeleidende reclame de optimale keuze is om de geconsumeerde content te financieren. CloudSense merkt op dat het reclame-model dan ook bepalend zal zijn voor een duurzame toekomst van digitale content.

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media |  Facebook |

08-05-14

Gedrukte media blijven een invloedrijke bron van informatie

Gedrukte kranten behoren nog altijd tot de meest invloedrijke bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester bij meer dan driehonderd Britse ambtenaren. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 61 procent van de respondenten gedrukte kranten en weekladen als eerste informatiebron over wetenschappelijk onderzoek naar voor schuift. Alleen wetenschappelijke rapporten zijn met een score van 79 procent nog een belangrijker informatiebron, maar de gedrukte media laten veel betere prestaties optekenen dan sociale media (27 procent), universitaire websites (24 procent) of universitaire blogs (9 procent).

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

24-04-14

Amerikaanse kranten vinden nieuwe inkomstenstromen

Hoewel de Amerikaanse kranten het voorbije jaar geconfronteerd met een daling van de reclame-inkomsten, is de sector er toch in geslaagd om andere bronnen van inkomsten te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Newspaper Association of America (NAA). Er wordt onder meer opgemerkt dat de totale inkomsten van de Amerikaanse kranten het voorbije jaar weliswaar met 2,6 procent daalden tot 37,6 miljard dollar, maar de inkomsten uit de oplage-verkoop steeg met 3,7 procent tot 10,87 miljard dollar. De omzet aan alternatieve inkomstenbronnen nam bovendien met 5 procent toe tot 3,5 miljard dollar.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kranten |  Facebook |

20-02-14

Mobiele consument gebruikt zes uur media per dag

De mobiele consument gebruikt zes uur media per dag. Dat is de conclusie van een onderzoek van het mobiele reclamebedrijf InMobi. De resultaten van het onderzoek toont volgens InMobi dat mobiele platformen een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven zijn geworden. Bovendien wordt opgemerkt dat het vertrouwen van de consument in mobiele media gevoelig is toegenomen, wat volgens het bedrijf een belangrijke impact zal hebben op mobiele commerce. Volgens het rapport zal mobiele commerce dit jaar een groei met 15 procent kennen, waarbij 83 procent van de respondenten aangeeft van plan te zijn de volgende twaalf maanden tot commerciële transacties op mobiele platformen te zullen overgaan.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, media |  Facebook |

29-01-14

Traditionele media en zoekmachines meest betrouwbare nieuwsbronnen

Traditionele media en online zoekmachines vormen voor de nieuwsconsument de meest betrouwbare bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers stelden daarbij vast dat traditionele media en online zoekmachines op het gebied van betrouwbaarheid elk een score halen van 65 procent. Er wordt aan toegevoegd dat online zoekmachines niet alleen op een grote graad van vertrouwen kunnen rekenen, maar ook een belangrijke bron van zakelijk nieuws blijken te zijn. Anderzijds wordt aangevoerd dat dat het algemene vertrouwen in de mediasector het voorbije jaar verder is teruggevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat ook 54 procent van de wereldwijde nieuwsconsumenten aangeeft vertrouwen te koesteren in hybride media, waarbij traditionele en nieuwe modellen gecombineerd of parallel worden gebruikt. Daarentegen beschouwt slechts 47 procent van de respondenten sociale media als een betrouwbare bron. De laagste score wordt opgetekend bij de zogenaamde owned media (45 procent), waar de boodschappers ook eigenaar zijn van de platformen waarop hun communicatie wordt verspreid, zoals websites van bedrijven. De onderzoekers merken verder op dat 30 procent van de nieuwsconsumenten online zoekopdrachten hun belangrijkste bron voor zakelijke informatie noemen, gevolgd door kranten (26 procent) en televisie (21 procent).

Bovendien kon worden vastgesteld dat online zoekopdrachten door 28 procent van de respondenten ook als hun belangrijkste bron voor daadwerkelijke nieuwsactualiteit over de zakelijke sector wordt bestempeld, gevolgd door televisie (25 procent) en kranten (20 procent). Bovendien bleken online zoekmachines voor 36 procent van de nieuwsconsumenten ook de belangrijkste bron te vormen om actualiteit over de zakelijke sector te bevestigen, gevolgd door televisie (20 procent) en kranten (19 procent). De onderzoekers noemen het wel opmerkelijk dat elke afzonderlijke mediarichting het voorbije jaar op een toenemend vertrouwen kon rekenen, terwijl de mediasector als geheel met een verlies wordt geconfronteerd.

Nog slechts 52 procent van de nieuwsconsumenten geeft aan vertrouwen te hebben in de media, tegenover 57 procent vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten, waar een daling van 51 procent naar 42 procent werd opgetekend, wordt een verdere belangrijke terugval gemeld. Het vertrouwen in de Amerikaanse media behoort volgens de onderzoekers tot de laagste niveaus die in de zevenentwintig onderzochte landen konden worden opgetekend.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, zoekmachine, nieuws |  Facebook |

11-01-14

Familiale eigendom mediabedrijven negatief voor editoriale onafhankelijkheid

Een individuele of familiale eigendom van mediabedrijven heeft een negatieve impact op de edtitoriale onafhankelijkheid van de betrokken publicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia naar meer dan tweehonderd mediabedrijven in tweeëndertig Europese markten. De Britse wetenschappers stelden daarbij vast dat de invloed van de aandeelhouder op de redactionele onafhankelijkheid van mediabedrijven groter is wanneer het stemrecht in de bestuursraden in grotere mate geconcentreerd is bij individuele partijen of familiale groepen dan bij ondernemingen.

“De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben voor beleidsmakers en regulatoren,” zegt onderzoeksleider Chris Hanretty, docent politiek aan de University of East Anglia. “Het beleid en de regulatoren hebben een belangrijke impact op het nationale medialandschap. Het onderzoek toont aan dat daarbij, afhankelijkheid van de eigenaarsstructuur van de ondernemingen, verschillende benaderingen zouden dienen gehanteerd te worden. Daarbij zou vooral een grote supervisie moeten worden overwogen wanneer bij een verandering in de aandeelhoudersstructuur een bestaande controle-meerderheid nog verder wordt uitgebouwd dan wanneer de greep over een groter aantal partijen zou worden gespreid.”

De Britse wetenschappers stelden bovendien vast dat de impact ook groter blijkt wanneer de mediagroep diverse persbedrijven in één land concentreert dan wanneer zijn activiteiten over verschillende naties zijn gespreid. De onderzoeker merkt dan ook ook op dat regulatoren voorzichtig zouden moeten zijn met het opwerpen van barrières tegen de instap van buitenlandse operatoren in nationale mediabedrijven. “Dat geldt vooral wanneer die groepen andere internationale persactiviteiten beheren, maar op de nationale markt nog geen activiteit hebben,” benadrukt Hanretty. “De instap van buitenlandse operatoren vermindert immers de impact van de invloed van de eigenaars.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

09-12-13

Media hanteren stereotiepe benadering van seksuele exploitatie jongeren

Nieuwsberichten over de seksuele exploitatie van jongeren maken veelvuldig gebruik van stereotypes die geen weerspiegeling vormen van de diversiteit van de slachtoffers. Bovendien wordt vaak gebruik gemaakt van termen die de seksuele exploitatie van jongeren legitimeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia in Canada. De berichtgeving blijkt zich volgens de onderzoekers zelden toe te spitsen op de daders. Opgemerkt wordt dat de exploitatie vaak wordt omschreven als een handel, terwijl de daders als klant worden omschreven. Dat heeft volgens de onderzoekers gevolgen voor de perceptie over de slachtoffers en hun situatie bij het brede publiek.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, seksuele exploitatie |  Facebook |

24-11-13

Media vechten om plaats op voorgrond te behouden

Tegen het midden van het decennium zullen Amerikaanse consumenten 15,5 uur per dag gebruik maken van media. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merken daarbij op dat de mediadag voor de consument meer dan vierentwintig uur kan tellen. Naarmate steeds meer gebruik gemaakt wordt van simultane mediaconsumptie en multitasking verder aan populariteit wint, zullen bepaalde platformen volgens de onderzoekers meer een functie van achtergrond krijgen. Dat zal volgens de onderzoekers leiden tot een toenemende concurrentie tussen de verschillende media.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

17-11-13

Liefhebbers van horror-genre hebben ook grootste angsten

Mensen die verslingerd zijn op het horror-genre, zijn opmerkelijk genoeg ook het meest vatbaar voor de griezelverhalen. Dat zegt Steven Schlozman, professor psychiatrie aan de Harvard Medical School. Men zou volgens de Amerikaanse wetenschapper kunnen verwachten dat liefhebbers van horror zich het minst afgeschrikt voelen door de content van het genre, maar Steven Schlozman benadrukt dat er in werkelijkheid van een helemaal omgekeerde sprake is. Deze groep zoekt volgens hem bewust situaties op die hun angst opwekken. De wetenschapper voegt er aan toe dat dit publiek anderzijds het beste in staat is om de eigen angsten verstandelijk te ontleden.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horror, media |  Facebook |

02-11-13

Mobiele en sociale media cruciaal in rampgebieden

Mobiele telefoons en sociale media kunnen in rampgebieden duizenden levens redden, maar vele kwetsbare regio’s moeten zijn nog steeds niet met moderne communicatiesystemen uitgerust. Dat blijkt uit een rapport van het International Federation of Red Cross. De onderzoekers merken op dat het voorbije jaar bij grote rampen weliswaar minder slachtoffers zijn gevallen, maar in de arme landen werd tegelijkertijd een stijging van het aantal getroffen inwoners opgemerkt. In die gebieden blijkt volgens het rapport echter ook vaak een gebrekkige toegang tot technologie. De onderzoekers voegen er aan toe dat discriminatie vaak aan de grondslag blijkt te liggen van het gebrek aan communicatie-mogelijkheden.

Uit het rapport blijkt dat rampen het voorbije jaar minder slachtoffers hebben gemaakt dan in het verleden, maar er wordt wel opgemerkt dat vooral arme landelijke gebieden met desastreuse gevolgen geconfronteerd blijven. “Een aantal landen slaagt erin om bij rampen met moderne communicatie-technologieën informatie te verzamelen en te verspreiden, maar hulpverleners worden in arme gebieden vaak geconfronteerd met een gebrek aan toegang tot elementaire technologische instrumenten, zoals systemen om de bevolking voor naderend gevaar te waarschuwen. Bovendien is er vaak ook geen toegang tot netwerk-infrastructuur.”

Volgens het rapport dienden vorig jaar 552 rampen geregistreerd te worden, waarbij 139 miljoen mensen werden geraakt en 15.706 doden vielen. “Die cijfers vertoonden een daling tegenover het jaar voordien, maar in arme landen diende daarentegen een stijging te worden geregistreerd,” aldus het Rode Kruis. “In die regio’s bleek vaak ook de toegang tot technologie het minst gegarandeerd te zijn. Er konden duizenden levens worden gered omdat 99 procent van de bevolking beschikking heeft over een mobiele telefoon en vroegtijdig van rampen op de hoogte kon worden gebracht en kon worden geïnformeerd over maatregelen om zich tegen het gevaar te beschermen.”

Het gebrek aan toegang tot technologie kan volgens het rapport vaak worden gelinkt aan ongelijkheid op het gebied van geslacht en inkomen en aan de kloof tussen het platteland en de stad. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar 47 procent van de vrouwen in de hoofdstad Bangui voor alle vormen van informatie afhankelijk zijn van anderen, tegenover slechts 30 procent van de mannen.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, media |  Facebook |

16-10-13

Media plaatsen immigratieproblematiek in negatief daglicht

Nieuwsmedia maken niet zelden gebruik van een bestaande onzekerheid en ongemak rond immigranten en vluchtelingen om een crisismentaliteit te creëren waarin deze bevolkingsgroepen als een ondermijnende vijand worden afgeschilderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Western University. In de huidige omstandigheden vormen immigratie en vluchtelingen volgens de onderzoekers een bijzonder controversiële problematiek, waarbij er weinig directe informatie ter beschikking is van het publiek. Daarvan maken de media en politieke elite volgens de onderzoekers gebruik om inwijkelingen in verband te brengen met fysieke, economische en culturele bedreigingen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, immigratie |  Facebook |

03-09-13

Traditionele televisie behoudt zijn wereldwijd publiek

Wereldwijd maakt 83 procent van de televisiekijkers geregeld gebruik van de traditionele kanalen, tegenover 79 procent vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het ConsumerLab van het Zweedse communicatiebedrijf Ericsson bij vijftienduizend online consumenten in vijftien landen. De onderzoekers merken op dat de traditionele televisie nog steeds op een traditionele manier wordt geconsumeerd, ondanks het aanbod van alternatieve technologieën. Er wordt opgemerkt dat live sportuitzendingen een belangrijke factor zijn in het blijvend succes van de traditionele televisie. Voor 36 procent van de respondenten blijken live sportuitzendingen een cruciaal onderdeel te vormen van hun televisieconsumptie.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, media |  Facebook |

31-08-13

Digitale media zullen grootste reclamebudgetten krijgen

Slechts één kwart van de marketeers is van mening dat adverteerders voor traditionele media grotere budgetten zullen blijven reserveren dan voor digitale projecten. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Strata bij honderd bureaus die verantwoordelijk zijn voor de mediaaankopen van de adverteerders. Vorig jaar was nog 45 procent van de ondervraagden ervan overtuigd dat traditionele media altijd grotere budgetten zullen krijgen dan digitale platformen, maar dat aantal is dit jaar teruggevallen tot een laagterecord van 27 procent. Vooral de kloof tussen televisie en digitale media is volgens de onderzoekers op één jaar tijd fel afgezwakt.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media |  Facebook |

21-08-13

Grote gelijkenis tussen digitale en analoge consumptie magazines

Er zijn opvallend veel gelijkenissen tussen het digitale en analoge gebruik van magazines. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse uitgever Condé Nast bij nagenoeg zevenduizend abonnees van de tijdschriften Vogue, GQ, Wired, Vanity Fair en Glamour. Er wordt aan toegevoegd dat ook de tijdsbesteding aan beide platformen grotendeels identiek blijft. De studie ontkracht volgens Nicholas Coleridge, president van Condé Nast International, de algemene veronderstelling dat de consument digitale content op een totaal andere manier benadert dan de traditionele gedrukte media. De resultaten van de studie kunnen volgens Coleridge van groot belang zijn voor uitgevers en marketeers.

“Gelijkenissen tussen digitale en analoge consumptie blijken zowel op te gaan voor content als voor reclame,” merkt Nicholas Coleridge op. “Ook blijkt dat zowel digitale als gedrukte magazines, ondanks de afwijkende formaten, van voor naar achter worden gelezen.” Albert Read, deputy managing director van Condé Nast Britain, merkt op dat er geen enkel verschil bestaat in het profiel en het gedrag van de lezer van digitale of gedrukte magazines. Andere waarnemers voeren echter aan dat de resultaten van het onderzoek ook op andere media moeten worden getoetst vooraleer definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Uit het onderzoek bleek dat een lezer gemiddeld 122 minuten besteedt aan de gedrukte versie van Vogue. Bij de digitale versie wordt een leesduur van 116 minuten opgetekend. Abonnees die beide platformen combineren, komen aan een leestijd van 162 minuten. Bij Wired wordt 137 minuten besteed aan de gedrukte versie, tegenover 142 minuten voor de digitale editie en 158 minuten voor een combinatie van beide platformen. De grootste tijdsbesteding gaat naar Vanity Fair, waar de gedrukte versie een leestijd van 169 minuten laat optekenen, tegenover 154 minuten voor het digitale alternatief en 188 minuten voor de combinatie van beide versies. (MH)

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet |  Facebook |

08-08-13

Tablets worden basisplatform voor mediaconsumptie

Tablets zijn voor jonge consumenten een basisplatform geworden voor mediaconsumptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van Bitkom, de Duitse federatie voor informatica-bedrijven. Aangevoerd wordt dat de jonge consumenten zich vooral door de touch-technologie, kwalitatieve beeldschermen en het toenemend aantal beschikbare applicaties tot de tablets aangesproken voelen. Er wordt aan toegevoegd dat het aanbod van kleinere beeldschermen, waardoor de aankoopprijs kan worden gedrukt, de vraag naar tablets nog doet toenemen. Ongeveer 10 procent van de Duitse bevolking beschikt inmiddels over een tablet.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, media |  Facebook |

21-07-13

Traditionele media blijven belangrijk voor kapitaalkrachtige consumenten

Kapitaalkrachtige consumenten hechten een groot belang aan krantenreclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Shullman Research Center bij consumenten met een gezinsinkomen van meer dan 500.000 dollar per jaar. De onderzoekers stellen dat adverteerders van luxeproducten niet mogen vergeten dat hun doelgroep nog steeds geïnteresseerd is in commerciële boodschappen in traditionele media zoals kranten, magazines en televisie. Digitale platformen vormen voor deze consumenten volgens de onderzoekers weliswaar een deel van het medialandschap, maar vertonen geen dominantie.

Lees Verder

13:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, consument |  Facebook |

20-07-13

Nieuwsconsumenten en media hebben andere voorkeuren

Nieuwsconsumenten vertonen een voorkeur voor entertainment en misdaad en laten minder belangstelling blijken in politiek en andere beleidsonderwerpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol. Daarmee wordt volgens de onderzoekers een belangrijke tegengestelde correlatie opgemerkt tussen de aandacht die de media aan onderwerpen besteden en de interesse bij het publiek. Ook wordt aangevoerd dat de nieuwsconsument een voorkeur toont voor verslaggeving met een emotionele toon. Er wordt echter ook aangevoerd dat een verband kan worden gelegd tussen demografische categorieën en specifieke nieuwsvoorkeuren.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwsconsument, media |  Facebook |

09-07-13

Magazines moeten een ander profiel opbouwen

Magazines moeten zich in de toekomst op een andere manier op de mediamarkt profileren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het VTT Technical Research Centre of Finland. Aangevoerd wordt dat het internet een grote impact heeft op de mediagewoontes van het publiek, waarbij de marktsituatie voor magazines mee verschuift met de toename van online mediacontent. Om een blijvend succes te kunnen garanderen, zullen de magazines volgens de onderzoekers een compleet nieuw zakelijk model moeten hanteren. Cruciaal is volgens de wetenschappers dat aan de consument een brede waaier van kanalen wordt aangeboden. De uitgever moet daarbij de coördinator van een community worden.

“De digitalisering van de media heeft geleid tot een gefragmenteerd publiek en sociale media hebben zich naast de conventionele mediakanalen opgeworpen als een informatie-filter,” merken de onderzoekers op. “Digitale content en diensten zullen bovendien verder aan populariteit winnen naarmate smartphone en tablets door grotere populaties zal worden geadopteerd. Het magazine van de toekomst moet dan ook een merk worden dat zichtbaar is in de gedrukte, elektronische en mobiele media. Bovendien moet rond het mediamerk een hechte community worden uitgebouwd, waarbij de lezers actief kunnen worden met het creëren van content. De hoofdredacteur moet de coördinator van die community worden.”

“De nadruk zal worden gelegd om de centrale rol van de lezer als consument van de magazine-services,” zeggen de onderzoekers nog. “De lezer moet ervaren dat zijn mening naar waarde wordt geschat en moet de perceptie hebben dat hij een invloed heeft. Dat zal een oprechte interactie, gebaseerd op eerlijkheid en openheid, vereisten. Magazines zullen bovendien snel moeten reageren op vragen en tonen dat het medium zijn consumenten waardeert. Het nieuwe model biedt de consument de opportuniteit op de meest geschikte content te selecteren en maakt het de lezer daarbij mogelijk om het meest geschikte platform van dat ogenblik te kiezen.”

Lees Verder

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: magazines, media |  Facebook |

05-07-13

Mediaverslaggeving over vrouwelijke politici kijkt vooral naar persoonlijkheid

De nieuwsverslaggeving over vrouwelijke politici focust zich vooral op persoonlijkheid, terwijl bij hun mannelijke collega's meer aandacht wordt besteed aan programma's. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lousiana State University op basis van tienduizend krantenartikels rond verkiezingen in de Verenigde Staten tijdens de tweede helft van het voorbije decennium. De onderzoekers stellen dan ook dat vrouwelijke en mannelijke politici bij verkiezingen door de media op een heel andere manier worden benaderd.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, politiek |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende