31-10-11

Internationale conventie tegen namaak geneesmiddelen

In Moskou hebben een reeks landen de Medicrime Convention ondertekend. Met de nieuwe overeenkomst, ondersteund door de Raad van Europa, verplicht de ondertekenende landen om de namaak van geneesmiddelen te bestraffen. Volgens de World Health Organization vertegenwoordigen namaakgeneesmiddelen in ontwikkelingslanden vaak meer dan 50 procent van de totale farmaceutische markt. Ook in een aantal Europese landen varieert hun marktaandeel tussen 6 procent en 20 procent. In ontwikkelde landen met een efficiënte bestrijding bedraagt dat minder dan 1 procent.

De Medicrime Convention is het eerste internationale verdrag om de industrie van namaakgeneesmiddelen te bestrijden. "Deze activiteiten brengen schade toe aan de patiënten en ontzeggen inkomsten aan de legale geneesmiddelenindustrie," aldus een woordvoerder van de Raad van Europa, die zich al langer zorgen maakt over de afwezigheid van een internationale wetgeving terzake en de beperkte sancties die tegen inbreuken worden voorzien. Bovendien vormt ook de betrokkenheid van de internationale georganiseerde misdaad een bedreiging.

"Vaak worden deze inbreuken niet ernstig genoeg bestempeld om strafmaatregelen te nemen," merkt de woordvoerder nog op. "In een aantal landen werden al sancties genomen, maar andere regeringen zullen nieuwe maatregelen moeten invoeren." Naast een grote groep Europese landen, ondertekende onder meer ook Rusland de conventie. Rusland stelde de straffen op inbreuken te zullen opdrijven om aan de doelstellingen van de conventie tegemoet te komen.

Er wordt opgemerkt dat namaakgeneesmiddelen meestal onvoldoende actieve bestanddelen bevatten, wat mogelijk fatale gevolgen zou kunnen hebben voor de behandelde patiënt.