12-11-13

Medisch toerisme verschuift steeds meer naar opkomende markten

Er zijn belangrijke verschuivingen merkbaar binnen het wereldwijde medisch toerisme. Dat is de conclusie van een rapport van de American Society of Plastic Surgeons (ASPS). De onderzoekers merken op dat medisch toerisme in het verleden hoofdzakelijk was geconcentreerd bij patiënten uit landen met een laag inkomen die in rijkere regio’s een hogere kwaliteit aan medische dienstverlening zochten, maar inmiddels is een omgekeerde trend merkbaar en blijkt dat patiënten uit rijke landen steeds vaker in landen met een lager inkomen goedkope oplossingen zoeken voor hun medische problemen. Bovendien wordt opgemerkt dat rond het medisch toerisme een hele marketing-industrie is opgebouwd.

“Deze evoluties hebben een belangrijke impact op de markt van cosmetische chirurgie,” merken de onderzoekers Kevin Chung en Lauren Franzblau op. “De snelle globalisering van de sector weerspiegelt ook een fundamentele verschuiving in de wereldwijde perceptie over cosmetische ingrepen. Patiënten worden consumenten en de betrokken medische diensten worden benaderd als een verkoopsproduct. Het zoeken van medische zorgen in het buitenland is geen nieuw fenomeen, maar in het verleden waren die verplaatsingen vooral ingegeven uit een streven naar kwalitatief hoogstaande medische zorgen. Op dit ogenblik dient echter vaker vastgesteld te worden dat de kostprijs een belangrijk basis vormt voor het medisch toerisme.”

“Aangezien cosmetische ingrepen vaak niet door verzekeringen of sociale zekerheid worden gedekt, vormen deze procedures de belangrijkste sector van het groeiende wereldwijde medisch toerisme,” zeggen Chung en Franzblau. “India alleen al ontvangt meer dan één miljoen medische toeristen per jaar. Andere groeimarkten zijn onder meer Mexico, Dubai, Zuid-Afrika, Thailand en Singapore. In die regio’s ligt de kostprijs voor cosmetische chirurgie meestal gevoelig lager dan in de westerse landen. Een borstvergroting die in de Verenigde Staten 6.000 dollar zou kosten, kan in India worden uitgevoerd voor 2.200 euro. Zelfs met de kosten van verplaatsing en verblijf levert dat nog een belangrijke besparing op.”

“In vele landen doet de overheid gerichte inspanningen om het medisch toerisme te stimuleren,” voeren de onderzoekers aan. “Sommige landen lanceren zelfs gerichte marketing-campagnes, waarbij patiënten worden aangemoedigd om een luxevakantie met een cosmetische ingreep te combineren. Die oplossing biedt de patiënten bovenden de mogelijkheid om in afzondering te herstellen, zodat niemand op het thuisfront hoeft te weten dat ze plastische chirurgie hebben ondergaan. Er moet echter wel rekening worden gehouden met de kwaliteit en de veiligheid van de procedures, die door vele landen weliswaar worden gegarandeerd, maar waarvoor meestal weinig bewijzen kunnen worden aangebracht.”

Deze evoluties zorgen er volgens Chung en Franzblau voor dat de cosmetische chirurgie in de geïndustrialiseerde wereld met steeds grotere concurrentie rekening dient te houden. “Daarop moet worden gereageerd door een extra nadruk te leggen op de superieure kwaliteit van de medische diensten en het veiligheidsniveau van de ingrepen,” stippen de wetenschappers aan. “Bovendien moet de sector zich toeleggen op nichemarkten die elders niet kunnen worden aangeboden.”

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: medisch toerisme |  Facebook |

27-12-10

Europese Unie wil regeling voor medisch toerisme

Onder het voorzitterschap van Hongarije wil de Europese Unie een aantal maatregelen nemen om het grensoverschrijdend medisch toerisme te bevorderen en reguleren. De medische commissie van het Europese Parlement had zich al in oktober achter de bevordering van het medische toerisme geschaard. De nieuwe regelgeving, die onder meer grotere duidelijkheid wil scheppen rond de rechten van patiënten die in andere lidstaten van de Europese Unie een geneeskundige behandeling willen volgen, zal waarschijnlijk in maart van volgend jaar door de Europese ministers van gezondheid worden goedgekeurd. Een aantal landen vreest echter dat zijn sociale zekerheid niet zal opgewassen zijn tegen een toestroom buitenlandse patiënten.