18-04-14

Meertaligheid is geen synoniem van grotere openheid

Ook meertalige kinderen communiceren liever met leeftijdsgenoten die hun moedertaal spreken met een inheems accent dan met jongeren die een buitenlands accent hanteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University in Canada. De Canadese studie bouwt voort op eerder onderzoek waaruit blijkt dat eentalige kinderen liever communiceren met mensen die hun accent delen. De onderzoekers zeggen aanvankelijk gedacht te hebben dat tweetalige kinderen van een grotere openheid zouden getuigen, maar dat blijkt in praktijk niet het geval te zijn. De resultaten van het onderzoek hebben volgens de wetenschappers belangrijke implicaties voor de opvoeding.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meertaligheid |  Facebook |

24-03-14

Meertaligheid is belangrijke troef op internationale markt

Engelstalige bedrijven doen onvoldoende inspanningen om bij hun medewerkers het aanleren van een tweede taal te stimuleren. Dat is de conclusie van het bedrijf Speexx, gespecialiseerd in online taaltrainingen. Opgemerkt wordt dat de betrokken bedrijven door het gebrek aan interesse in vreemde talen belangrijke opportuniteiten dreigen te verliezen. Een meertaligheid biedt volgens de onderzoekers immers toegang tot een extra groep potentiële klanten, terwijl ook de reputatie bij bestaande buitenlandse cliënten gevoelig zou kunnen worden verbeterd. Bovendien wordt gewag gemaakt van belangrijke kostenbesparingen.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meertaligheid, arbeidsmarkt |  Facebook |

11-07-12

Meertaligheid stimuleert het gehoor en versterkt de aandacht

Meertaligheid stimuleert het gehoor en versterkt de aandacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. De onderzoekers merken op dat de rijke ervaring met meertaligheid het gehoor verfijnt en helpt om de linguistische invoer te ordenen op een manier die de aandacht en het werkgeheugen versterkt.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meertaligheid, human resources |  Facebook |

03-04-11

Meertaligheid biedt bescherming tegen cognitieve achteruitgang

De vaardigheid om meer talen te kunnen spreken kan niet alleen professioneel voordelen opleveren, maar zou bij het ouder worden ook neurologische baten kunnen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Health Studies aan het Public Research Center for Health in Luxemburg. Daarbij wordt opgemerkt dat senioren die minstens drie talen spreken minder risico lopen op een verlies aan geheugen dan hun minder taalvaardige generatiegenoten.

Onderzoeksleider Magali Perquin veronderstelt dat personen die verschillende talen spreken specifieke cognitieve processen ontwikkelen die hen weerstand helpen opbouwen tegen de veroudering van het brein en de cognitieve achteruitgang van het verouderingsproces. "Het zou zelfs een bijkomende motivatie kunnen betekenen om nieuwe talen aan te leren," voegt Perquin daar aan toe. Senioren die drie talen spreken bleken nagenoeg vier keer beter beschermd te zijn tegen een cognitieve achteruitgang dan generatiegenoten die slechts twee talen spreken.

"Personen die minstens vier talen spreken bleken meer dan vijf keer beter beschermd te zijn tegen een cognitieve aftakeling," stipt Perquin nog aan. "Die stelling bleef ook geldig wanneer het aantal jaar opleiding in rekening werd gebracht. Aangezien cognitieve achteruitgang vaak het eerste signaal vormt voor de ziekte van Alzheimer, mag worden aangenomen dat een meertaligheid het risico op dementie zou kunnen doen afnemen of vertragen." Volgens een aantal wetenschappers heeft het fenomeen vooral te maken met het blijven oefenen van het brein.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alzheimer, gezondheid, meertaligheid |  Facebook |

18-02-10

Meertaligheid begint in de moederbuik

Baby's die tijdens de zwangerschap geregeld twee verschillende talen horen, zijn ook meer geneigd om later vlot tweetalig te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of British Columbia en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bovendien blijken kinderen die tijdens de zwangerschap met twee moedertalen werden geconfronteerd, ook perfect in staat te zijn om die twee talen van elkaar te onderscheiden. Er is volgens de onderzoekers dan ook sprake van een mechanisme dat deze kinderen van bij de geboorte belet om de verschillende talen door elkaar te halen. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze kinderen dan ook de interesse hebben meegekregen om de verschillende talen verder aan te leren.

"De onderzoekers testten twee groepen van borelingen," aldus het persbureau AFP. "Eén groep had tijdens de zwangerschap alleen Engels te horen gekregen, maar de tweede groep was geconfronteerd met Engels en Tagalog, een taal die gesproken wordt op de Filippijnen. Om de voorkeur voor een taal te bepalen, bekeken de onderzoekers de zuigreflexen van de pasgeboren baby's. Een grotere zuigactiviteit bij een boreling is immers een aanwijzing van een interesse in een stimulus. In een eerste experiment kregen de baby's een speech van tien minuten te horen, waarbij elke minuut werd afgewisseld tussen het Engels en het Tagalog. De kinderen die tijdens de zwangerschap alleen Engels te horen hadden gekregen, bleken daadwerkelijk een grotere zuigreflex te vertonen bij de Engelse speech dan bij het Tagalog."

De baby's die tijdens de zwangerschap met de twee talen waren geconfronteerd, vertoonden daarentegen een gelijkaardige interesse voor het Engels als voor het Tagalog. "De onderzoekers stelden dan ook dat een prenatale tweetalige blootstellingen de kinderen voorbereidt om naar hun twee moedertalen te luisteren en aan te leren," stipt het persbureau nog aan. De onderzoekers bekeken ook of de borelingen het onderscheid konden maken tussen de twee talen, wat een cruciaal gegeven is om tweetalig te worden. De kinderen luisterden naar zinnen in één taal, tot ze hun interesse verloren, waarop werd overgeschakeld naar een andere taal of werd er verder gegaan in dezelfde taal, maar met een andere spreker. Daarbij bleek dat de kinderen intensiever begonnen te zuigen bij het horen van een andere taal, maar niet bij het overschakelen naar een andere spreker in dezelfde taal.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, zwangerschap, meertaligheid |  Facebook |