24-01-11

Toekomst Australian Grand Prix blijft in ongewisse

Er is nog altijd geen duidelijkheid over het voortbestaan van de Australian Grand Prix in Melbourne. Het huidige contract loopt over vier jaar af. Ted Baillieu, de eerste minister van de deelstaat Victoria, onthoudt zich voorlopig van elke commentaar, na een oproep van Robert Doyle, de burgemeester van Melbourne. Volgens Doyle is een contractverlenging niet opportuun, gezien de stijgende kosten en het gebrek aan lokale belangstelling. De editie van vorig jaar kostte de overheid 30 miljoen pond. Ron Walker, voorzitter van de Australian Grand Prix, zegt dat de race onrechtstreeks veel baat bijbrengt.

Ted Baillieu weigerde echter uitspraken te doen over de toekomst van de wedstrijd. Hij stelde wel dat er zal voor gezorgd worden dat de Australian Grand Prix in de toekomst meer financiële baten zal opbrengen dan op dit ogenblik het geval is. Hij voegde er aan toe er alle vertrouwen in te hebben dat de onkosten van de wedstrijd kunnen worden teruggeschroefd. Burgemeester Doyle merkt echter op dat de kosten van de race tegen het einde van het contract met Formula One Management van Bernie Ecclestone zullen opgelopen zijn tot 40 miljoen pond per jaar.

"Veertien jaar geleden vormde de Australian Grand Prix een onderdeel van een vierdaags evenement met sponsoring," voert Doyle aan. "Toen moest de overheid een bedrag van 1,7 miljoen Australische dollar bijpassen. Vandaag is dat echter opgelopen tot 50 miljoen dollar. Al krijgt de stad door het evenement misschien wel een groot voordeel aan gratis reclame en zullen ook de inkomsten van de locale economie gevoelig stijgen, dan nog zal het moeilijk zijn om die voordelen te laten opwegen tegen een uitgavenpost van 70 miljoen dollar."

18-11-10

Melbourne twijfelt aan toekomst Grote Prijs Australië

Het is niet uitgesloten dat het contract voor de Grote Prijs van Australië niet wordt verlengd. Dat heeft John Brumby, premier van de Australische provincie Victoria, gezegd. De autorace, die gehouden wordt op een stratencircuit in het Albert Park in Melbourne, leverde de organisatoren dit jaar een verlies op van bijna 50 miljoen Australische dollar. Dat komt overeen met een bedrag van 48,9 miljoen Amerikaanse dollar. De voorbije drie jaar heeft de organisatie telkens een verlies opgeleverd. De labour-partij van Brumby staat voor een verkiezingsperiode en de oppositie heeft zware kritiek op het belastinggeld dat besteed wordt aan de verlieslatende autorace.

Melbourne organiseert de Grote Prijs van Australië sinds veertien jaar. Voordien werd de wedstrijd gehouden op een stratencircuit in Adelaide. Het contract van Melbourne met de Formule Eén loopt nog vier jaar. Brumby zei te beseffen dat er heel uiteenlopende meningen de ronde doen op het evenement en er rekening mee te houden dat het initiatief bijzonder veel geld kost. Hij merkte echter op dat er de volgende jaren een evaluatie zal gemaakt worden om een beslissing te nemen over de toekomst. Op dit ogenblik heeft het volgens hem geen zin daarover concrete uitspraken te doen. Voor de Formule Eén zou het wegvallen van de wedstrijd geen cruciaal probleem vormen, want er zijn talloze kandidaten om opengevallen ruimtes op te vullen.

Ook in Australië zelf zouden een aantal partijen interesse hebben om de organisatie van Melbourne over te nemen. Onder meer organisatoren in New South Wales en Queensland zouden de evoluties in Melbourne opvolgen. Inmiddels was er ook twijfel ontstaan of de wedstrijd volgend jaar zou kunnen worden georganiseerd. Australian Grand Prix, de organisator van het evenement, heeft immers een zwaar dispuut met de Confederation of Australian Motor Sport (CAMS). Die weigert immers voorlopig zijn goedkeuring te geven voor de wedstrijd van volgend jaar. De autosportfederatie voert aan dat de wedstrijd zonder de inzet van zijn veiligheidsexpertise niet kan worden georganiseerd. De organisatoren protesteren echter tegen het bedrag van 500.000 pond dat daarvoor zou moeten worden betaald.

19:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, formule eén, melbourne |  Facebook |