27-03-14

Wereldwijde mensenhandel heeft waarde van 32 miljard dollar

De wereldwijde mensenhandel haalt een jaaromzet van ongeveer 32 miljard dollar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murray State University in Kentucky. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat mensenhandel vooral kan bloeien in landen met een grote corruptie, maar er wordt aan toegevoegd dat deze praktijken niet de enige factor zijn die de commerciële uitbuiting van mensen mogelijk maken. Om de mensenhandel te elimineren moeten volgens de wetenschappers vooral de houding en het gedrag van de mens veranderen. Mensenhandel kan volgens hen immers enkel bestaan indien er vraag is naar de betrokken producten en diensten.

"Mensenhandel is een flauw eufemisme voor wat is eigenlijk als een moderne slavenhandel moet worden veroordeeld," zegt onderzoeksleider Katherine Token Smith, professor economie aan de Murray State University. "De slachtoffers worden over de hele planeet in derde wereldlanden en de zogenaamde ontwikkelde naties met een belangrijke corruptie-graad, maar ook in landen waar de bestaande corruptie minder opvallend actief is.” De onderzoekers wijzen erop dat kinderen ongeveer de helft van de slachtoffers van mensenhandel vertegenwoordigen. Driekwart van de slachtoffers zijn van het vrouwelijk geslacht.

“Geraamd wordt dat op dit ogenblik wereldwijd dertig miljoen mensen als slaven worden uitgebuit,” merkt professor Smith nog op. “Door de clandestiene aard van de uitbuiting is het echter moeilijk om een duidelijk inzicht te verwerven in de praktijk. Gevreesd moet dan ook worden dat het aantal slachtoffers in werkelijkheid nog veel hoger ligt. Toch wordt er relatief weinig publieke verontwaardiging opgemerkt over de miljoenen mensen die vandaag als koopwaar worden verhandeld. Om aan deze praktijken een einde te brengen, moet dan ook eerst de ernst van het probleem worden erkend en moet een gecombineerde inspanning gedaan worden om een einde te maken aan deze schande.”

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenhandel |  Facebook |

14-12-12

Mensenhandel draait steeds meer om kinderen

Kinderen worden steeds meer het slachtoffer van mensenhandel. Dat blijkt uit een rapport van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Er wordt opgemerkt dat kinderen - in meerderheid meisjes - inmiddels 27 procent uitmaken van de totale mensenhandel. Het fenomeen heeft volgens de organisatie de voorbije jaren een verontrustende groei gekend. Meisjes vertegenwoordigen volgens het rapport twee derde van alle kinderen die het slachtoffer worden van mensenhandel en zouden tussen 15 procent en 20 procent van alle slachtoffers uitmaken. Vrouwen vertegenwoordigen in het totaal 55 procent tot 60 procent van alle slachtoffers van de mensenhandel. In Afrika en het Midden-Oosten hebben kinderen een aandeel van 68 procent in de mensenhandel. In Azië vormen kinderen nog 39 procent van de totale mensenhandel. Op het Amerikaanse continent en in Europa dalen die percentages verder tot respectievelijk 27 procent en 16 procent.

Lees Verder

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenhandel, criminaliteit |  Facebook |

31-05-12

Mensenhandel leidt tot grote fysieke en mentale problemen

Vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel voor seksuele exploitatie worden geconfronteerd met geweld en een slechte fysieke en mentale gezondheid. Daarentegen is er weinig geweten over de impact op kinderen of personen die voor andere vormen van exploitatie het slachtoffer zijn geworden van mensenhandelaars. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers van het Institute of Psychiatry van het King's College London.

Onderzoeksleider Sian Oram stelt dat vrouwen en meisjes die voor seksuele exploitatie het slachtoffer van mensenhandel zijn geworden met zwaar fysiek en seksueel geweld worden geconfronteerd. "Bovendien ervaren ze hoge niveaus van fysieke, seksuele en mentale gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn, maagpijn en rugpijn," merkt Oram op. "Bovendien wordt vaak gewag gemaakt van geheugenproblemen, angstaanvallen, depressies en posttraumatische stress. Langdurige exploitatie blijkt ook te leiden tot hoge niveaus van mentale stoornissen."

"Het onderzoek toont aan dat bij slachtoffers van mensenhandel een gecoördineerde respons van medische hulpverleners en andere ondersteunende diensten noodzakelijk is," benadrukt de onderzoeker nog. "Opmerkelijk is echter dat er weinig bekend is over de impact van mensenhandel op de gezondheid van kinderen, mannen of andere personen die als arbeidskracht worden uitgebuit. Aangezien de plaag van mensenhandel niet lijkt af te zwakken, moeten de nodige inspanningen worden gedaan om de fysieke en mentale problemen van die hele groep te kunnen aanpakken."

Lees Verder

09:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenhandel |  Facebook |