08-06-14

Bedrijven hebben meer aandacht voor mensenrechten

Grote bedrijven maken zich steeds meer zorgen over potentiële schendingen van de mensenrechten die door hun wereldwijde activiteiten zouden kunnen worden veroorzaakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University, in samenwerking met de American Bar Association en het McCain Institute naar het mensenrechten-beleid van de honderd grootste Amerikaanse bedrijven. Daarbij werd vastgesteld dat inmiddels meer dan de helft van de bedrijven een beleid heeft gepubliceerd waarin de problematiek van mensenhandel in hun voorraadketen naar voor wordt gebracht. Bijna twee derde heeft ook een beleid rond dwangarbeid ontwikkeld.

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenrechten |  Facebook |

08-12-13

Mensenrechten niet enige pijler voor verbetering situatie van de vrouw

Mensenrechten vormen niet de enige pijler om de situatie van de vrouw in de wereld te verbeteren. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for the Study of Religion and Conflict. Er wordt aan toegevoegd dat flexibiteit en een aanpassing aan de concrete lokale situatie een absolute noodzakelijkheid is bij de benadering van het probleem. Ook wordt opgemerkt dat vrouwenrechten vaak vanuit een conflict tussen culturen wordt benaderd, wat volgens de onderzoekers in een aantal gevallen een contraproductieve werking heeft. Een multidisciplinaire aanpak is volgens de onderzoekers dan ook een noodzaak.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenrechten, vrouw |  Facebook |

15-01-12

Zuid-Koreaanse actievoerders wil sigarettenindustrie illegaal laten verklaren

In Zuid-Korea heeft een groep consumenten aan het grondwettelijk hof gevraagd om de verkoop van sigaretten in het land te verbieden. Negen burgers, waaronder een gewezen directeur van het Zuid-Koreaanse National Medical Center, heeft aan de rechters gevraagd om de tabakswetgeving te herzien. Die wet pleegt volgens hen een inbreuk op het recht van de burger op gezondheid en geluk. Het was echter nog niet onmiddellijk duidelijk of de vraag ontvankelijk zou worden verklaard.

 

"De schadelijkheid van het roken is wetenschappelijk bewezen, maar toch laat de Zuid-Koreaanse overheid toe dat sigaretten worden geproduceerd, verkocht en ingevoerd in plaats van oplossingen te zoeken om de openbare volksgezondheid te beschermen," merken de actievoerders op. "De Zuid-Koreaanse grondwet garandeert het recht op gezondheid." Er wordt aan toegevoegd dat sigaretten even verslavend zijn als opium en ook op die manier zou moeten worden behandeld.

 

Volgens een woordvoerder van het grondwettelijk hof is de petitie een wereldprimeur. "In Zuid-Korea hebben actievoerders eerder al compensaties van de sigarettenproducenten geëist voor het beschadigen van de gezondheid van de bevolking," merkt het persbureau AFP op. "Ongeveer 40 procent van de Zuid-Koreaanse bevolking rookt. In de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het gemiddelde op 27,3 procent."

 

 

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, mensenrechten, gezondheid, roken |  Facebook |

09-06-11

Verenigde Naties noemen internet een fundamenteel mensenrecht

Toegang tot het internet behoort tot de fundamentele mensenrechten. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties. Auteur Frank La Rue, speciaal rapporteur vrijheid van meningsuiting bij de Verenigde Naties, merkt in het rapport op dat het internet een onmisbaar instrument is geworden voor een brede waaier van mensenrechten, het bestrijden van de ongelijkheid en het stimuleren ontwikkeling en menselijke vooruitgang. Daarom moet de algemene toegang tot het internet volgens La Rue voor alle landen een absolute prioriteit zijn.

"Elk land moet een concreet en efficiënt beleid ontwikkelen om het internet algemeen beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te maken voor alle segmenten van de bevolking," voert Frank La Rue aan. "Er mogen zo weinig mogelijk restricties worden opgelegd aan de informatiestroom op het internet, op uitzondering van een aantal specifieke en gelimiteerde omstandigheden, voorgeschreven in de internationale wetgeving over mensenrechten. Elke beperking moet een wettelijke en noodzakelijke basis hebben, waarbij de impact minimaal moet worden gehouden."

In het rapport wordt gewaarschuwd voor een controle op het internet onder de dekmantel van anti-terrorisme of nationale veiligheid. "Het internet heeft bij een aantal regeringen voor paniek gezorgd, waardoor het gebruik van het internet als een misdrijf wordt bestempeld," merkt La Rue op. Hij wijst er daarbij op dat het voorbije jaar meer dan honderd bloggers in de gevangenis werden opgesloten. Bovendien gebruiken overheden volgens hem steeds meer gesofisticeerde technologieën om content te blokkeren en activisten en critici op te sporen en te identificeren.

06-09-10

Rusland zou beter af zijn zonder Vladimir Poetin

Rusland zou beter af zijn zonder zijn premier Vladimir Poetin. Dat heeft Heidi Hautala, hoofd van het mensenrechten-comité van het Europees Parlement, gezegd tijdens een interview met het Russische radiostation Ekho Moskvy. Hautala had daarbij zware kritiek op het Russische beleid rond de mensenrechten. Het Europees parlementslid merkt daarbij op dat de levensomstandigheden in de Russische gevangenissen dramatisch zijn. Ook herhaalde ze dat het proces tegen Mikhail Khodorkovsky, de gewezen chief executive van het Russische energieconcern Yukos, politiek was gemotiveerd. Hautala zei daarbij getuige geweest te zijn hoe de openbare aanklager een getuige onder dreiging van een gevangenisstraf had gedwongen om bezwarende verklaringen af te leggen over Khodorkovsky.

Mikhail Khodorkovsky zit een gevangenisstraf van acht jaar uit wegens fraude en belastingontduiking. Er wordt op dit ogenblik een nieuw proces voorbereid met gelijkaardige betichtingen. Een veroordeling zou Khodorkovsky nog eens tot tweeëntwintig jaar gevangenisstraf kunnen veroordelen. De gewezen topman van Yukos heeft altijd zijn onschuld staande gehouden. "De openbare aanklagers wensten niet te reageren op de aantijgingen van Hautala," merkt de Russische krant The Moscow Times op. Hautala voegde er aan toe dat het gevangenissysteem de grootste catastrofe van de mensenrechten in Rusland vormen.

Hautala voegde er aan toe geshockeerd te zijn dat Poetin in een kranteninterview de Russische politie openlijk had opgeroepen om gewelddadig op te treden tegen deelnemers aan de betogingen die op het einde van elke maand met éénendertig dagen worden georganiseerd. Poetin had daarbij gezegd dat de politie de demonstranten met een matrak op het hoofd zouden slaan. Dat was volgens haar een rechtstreekse oproep om geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Hautala voegde er aan toe dat democratie niet kan ingevoerd worden en dat Rusland zelf voor die democratisering moet zorgen. Het Europees parlementslid merkte wel op bij de Europese Unie te zullen aandringen om zijn opstelling tegenover Rusland bij te sturen.

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, vladimir poetin, mensenrechten |  Facebook |

19-06-09

Amerikaanse Global Online Freedom Act weer ter tafel

Freedom-On-The-Net-Freedom-HouseMensenrechten hebben de Amerikaanse regering gevraagd om een wet te stellen die het mogelijk zou maken om een vervolging in te stellen tegen Amerikaanse bedrijven die autoritaire regimes helpen om repressief op te treden tegen plaatselijke computergebruikers. De organisaties hebben aan het Amerikaans Congres en de Amerikaanse president Barack Obama gevraagd om de Global Online Freedom Act opnieuw uit de lade te halen. De wet werd al twee jaar geleden aan het Amerikaans Congres voorgesteld, maar stuitte op zwaar verzet van de regering van voormalig president George W. Bush en een aantal technologiebedrijven. Die voerden aan dat een dergelijke wet nadelig zou zijn voor de Amerikaanse economie en diplomatieke betrekkingen, onder meer in China.

"De recente gebeurtenissen in Iran hebben nog maar eens de belangrijkheid aangetoond van alternatieve mediabronnen in besloten gemeenschappen," aldus Lucie Morillon, de Amerikaanse directeur van Reporters Without Borders, tegenover het persbureau AFP. "Het Amerikaanse Congres moet de Global Online Freedom Act zo vlug mogelijk goedkeuren." De online strijd tussen cyberdissidenten en de Iraanse autoriteiten, die in veel gevallen werd uitgevochten op Amerikaanse netwerksites zoals Facebook en Twitter, hebben de voorbije dagen in grote titels de media gehaald. In het wetsvoorstel wordt bepaald dat Amerikaanse bedrijven melding zouden maken wanneer ze door landen van de zwarte lijst gevraagd worden om informatie over gebruikers over te maken en de Amerikaanse regering die vraag zou kunnen blokkeren.

Een gelijkaardige wet wordt ook door de Europese Unie overwogen. "Indien president Barack Obama niet ingaat op onze vraag, moeten we helaas vaststellen dat zijn regering op het vlak van internetvrijheid niet beter is dan het beleid van George W. Bush," benadrukte T. Kumar, Azië-deskundige van Amnesty International. De vragen van Reporters Without Borders en Amnesty International wordt onder meer gesteund door het Freedom House en de Laogai Foundation. Het internetbedrijf Yahoo kreeg een vijftal jaar geleden een heel pak kritiek over zich heen omdat er informatie over één van zijn gebruikers was verstrekt aan de Chinese autoriteiten, wat leidde tot de arrestatie van de dissident Shi Tao. Die werd later veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en verblijft nog steeds in een Chinese cel.

Andere bedrijven werden bekritiseerd omdat ze aan een aantal regeringen technologie ter beschikking hadden gesteld om de toegang tot dissidente websites te blokkeren. Bedrijven stellen echter dat ze de lokale wetten moeten respecteren. Yahoo, Google en Microsoft hebben sindsdien het Global Network Initiatieve ondertekend. Dat is een vrijwillige gedragscode. Yahoo stelt dat het Global Network Initiative een uitstekend middel is om online repressie aan te pakken. Het internetbedrijf zegt in opkomende markten harde lessen geleerd te hebben. In de tekst van het Global Network Initiative staat dat de betrokken bedrijven de impact van overheidsrestricties op de vrijheid van meningsuiting beperken.

17:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, mensenrechten |  Facebook |

03-12-08

Ook Europa kent een verborgen arbeidsmarkt

De Europese Unie heeft een verborgen arbeidsmarkt voor immigranten en kinderen, die soms als slaaf te werk worden gesteld. Dat zegt Morten Kjaerum, directeur van het European Union Agency for Fundamental Rights (AFR), een adviesorgaan dat vorig jaar door de Europese Unie is opgericht. De organisatie voegt er aan toe dat door de huidige wereldwijde crisis meer mensen in de ondergrondse economie terecht dreigen te komen en het slachtoffer dreigen te worden van uitbuiting. Slachtoffers zijn zowel immigranten zonder papieren als ingezeten van de Europese Unie.

"Er is in Europa een groeiende onwettige markt waar migranten en kinderen werken in slaafachtige omstandigheden," aldus Morten Kjaerum in een interview met het persbureau Associated Press. Hij voegde er aan toe dat het bijzonder moeilijk is om de illegale arbeidsmarkt in kaart te brengen. Er wordt echter vooral gewezen op sectoren zoals de seksindustrie, het huishoudelijk werk en de landbouw. In een aantal landen zouden de uitgebuite arbeiders na afloop van het werk gewoon worden geliquideerd. Kjaerum zou daarover een aantal dossiers over bezitten, maar ging niet verder in op details.

Het Agency for Fundamental Rights vraagt speciale aandacht voor kinderen, waarvan er volgens Kjaerum jaarlijks honderden tot duizenden naar Europa zouden gesmokkeld worden, waarop ze enkele dagen of weken later gewoon blijken te verdwijnen. "Van sommigen wordt nooit meer iets gehoord," stipte Kjaerum nog aan. "Anderen duiken plots bij de grens op als asielzoeker en worden overgebracht naar asielkampen of andere zorgcentra. Maar ook daar blijken ze eenvoudigweg te verdwijnen, wellicht naar de seksindustrie of als huishoudelijke slaaf.

18:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenrechten, europese unie, arbeid |  Facebook |

13-06-08

Geen geld voor slachtoffers Marcos-regime

Ruim tienduizend slachtoffers van het regime van de Philippijnse dictator Ferdinand Marcos grijpen naast een bedrag van 35 miljoen dollar dat nog op een rekening van de gewezen heerser. Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft bepaald dat Amerikaanse rechtbanken geen jurisdictie hebben over Philippijnse souvereine aangelegenheden. Een rechtbank in Californië had eerder nochtans de kant van de slachtoffers gekozen. Het geld stond was destijds door Marcos op een Amerikaanse bankrekening geplaatst.

Ferdinand Marcos heerste twee decennia lang over de Philippijnen en hij wordt ervan beschuldigd om ruim 10 miljard dollar gestolen te hebben van de Philippijnse bevolking. Slechts een klein gedeelte van dat bedrag kon worden gerecupereerd. Marcos had in 1972 onder meer 2 miljoen dollar geplaatst op een bankrekening bij Merrill Lynch in New York. Dat gebeurde onder de dekmantel van een spookbedrijf. Dat bedrag is inmiddels aangegroeid tot 35 miljoen dollar.

Marcos werd in 1986 afgezet en overleed in 1989 in ballingschap in Hawaii. De advocaten van de slachtoffers van het Marcos-regime eisen dat bedrag op als een onderdeel van een schadevergoeding van 2 miljard dollar die hun klanten door een Amerikaanse rechtbank kregen toegewezen wegens schendingen van de mensenrechten. De beslissing van het Hooggerechtshof is volgens het persbureau Reuters een overwinning voor de Philippijnse regering, die altijd heeft benadrukt dat deze zaak moet afgehandeld worden door Philippijnse rechtbanken.

Ferdinand Marcos was tijdens de Koude Oorlog een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten. De regering van George G. Bush staat achter de visie van de Philippijnse regering.

14:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: philippijnen, marcos, mensenrechten |  Facebook |

22-01-07

Code of Conduct voor internetbedrijven

Microsoft, Google, Yahoo en Vodafone sturen aan op een algemene richtlijn waarin vrijheid van meningsuiting en privacy op het internet wordt beschermd. De vier bedrijven willen in samenwerking met mensenrechtenorganisaties nog dit jaar een code of conduct uitbrengen. Daarmee willen de betrokken bedrijven reageren op de toenemende controle van overheden op het internet.

De richtlijn die de vier bedrijven willen uitwerken is een reactie op de toenemende censuur op het internet, arrestaties van internetjournalisten en het observeren van legitieme internetactiviteiten door overheden. De onderhandelingen over de richtlijn worden geleid door het Amerikaanse Center for Democracy and Technology en moet er voor zorgen dat bedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij met overheden samenwerken om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken.

Volgens het Amerikaanse Committee to Protect Journalists zaten er eind vorig jaar wereldwijd in totaal 49 bloggers, online schrijvers en internetjournalisten wereldwijd in de gevangenis. Onder meer Yahoo werd nog gehekeld omdat het de Chinese overheid hebben geholpen bij het opsporen van de online journalist Shi Tao. Hij werd in 2005 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf omdat hij staatsgeheimen zou hebben gelekt.

14:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, politiek, mensenrechten |  Facebook |

06-09-06

Armen Jakarta moeten wijken voor bedrijven

In de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben tienduizenden arme inwoners de voorbije vijf jaar plaats moeten ruimen voor de aanleg van bedrijventerreinen. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) bekend gemaakt. Daarbij zou dikwijls extreem geweld zijn gebruikt.

"De Indonesische overheid heeft de voorbije jaar tienduizenden inwoners met geweld uit hun huizen verdreven," aldus Human Rights Watch. "De mensenrechtenorganisatie voegt er aan toe dat velen berooid en dakloos werden achtergelaten," stipt het Nederlandse persbureau ANP aan. Daarbij werd volgens de vereniging excessief geweld gebruikt om de sloppenwijken op te ruimen.

Slachtoffers vertelden aan vertegenwoordigers van Human Rights Watch dat ze pas kort van te voren werden gewaarschuwd. Ze hadden zelfs niet genoeg tijd om hun eigendommen bij elkaar te rapen. Bewoners werden in elkaar geslagen, waarna de veiligheidsdiensten hun huizen en bezittingen vernielden. Er zou zelfs op bewoners geschoten zijn en krotten werden in brand gestoken terwijl de eigenaars nog steeds binnen waren.

In sommige gevallen zouden zelfs bendes ingehuurd zijn om de vernielingen uit te voeren. Human Rights Watch heeft het stadsbestuur van Jakarta opgeroepen om de ontruimingen te stoppen. Er werd aan toegevoegd dat buitenlandse bedrijven pas zouden mogen investeren in de nieuwe bedrijventerreinen indien ze er zeker van zijn dat de voormalige bewoners zo menselijk mogelijk zijn behandeld.

19:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jakarta, indonesie, mensenrechten |  Facebook |