06-06-12

Mens is geprogrammeerd om te lopen

De mens is geprogrammeerd om te lopen. Het fenomeen van het zogenaamd runner's high heeft wellicht bijgedragen tot de capaciteit van de mensheid om lange afstanden af te leggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona. De wetenschappers zeggen dat de vroege jager-verzamelaar de vaardigheden om lange afstanden te lopen wellicht heeft verworven omwille van het euforische gevoel dat door fysieke activiteit werd opgewekt.

De euforie die lopers van lange afstanden ervaren wordt volgens wetenschappers opgewekt door endocannabinoïden die op de hersenen dezelfde impact hebben als een aantal drugs, zoals cannabis. "Het fenomeen is een evolutionair gegeven dat mensen en een aantal diersoorten motiveert om zich te oefenen in het afleggen van lange afstanden," merkt onderzoeksleider David Raichlen, professor antropologie aan de University of Arizona, op. "De aerobische activiteit heeft een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van verschillende systemen in het menselijk lichaam, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de positieve impact van fysieke inspanningen."

De onderzoekers stelden vast dat mensen en honden bij het lopen endocannabinoïden aanmaken. Bij fretten, die meer een sedentair leven leiden, wordt dan fenomeen niet vastgesteld. De onderzoekers stelden vast dat mensen na het afwerken van een loopsessie aangeven zich gelukkiger te voelen. De wetenschappers voegen er aan toe dat de evolutionaire vorming tot atleet een belangrijke rol heeft gespeeld in de overleving en het reproductieve succes van de homo sapiens.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensheid, gezondheid |  Facebook |

19-04-12

Vleesconsumptie heeft mens de wereld laten veroveren

Nadat de vroegere mens zich tot een carnivoor had ontwikkeld, konden moeders door de hogere kwaliteit van het dieet kinderen vroeger van de borst halen en meer kinderen baren, wat een belangrijke impact heeft gehad op de dynamiek van de populatie en het verloop van de menselijke ontwikkeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lund University in Zweden. De onderzoekers stellen dat carnivoren sneller een stadium in de ontwikkeling van het brein bereiken waarop een grotere onafhankelijkheid wordt gestimuleerd en het zogen wordt afgebouwd.

"Uit een vergelijking van bijna zeventig zoogdiersoorten - waaronder mensen, apen, muizen en walvissen - is een duidelijk verband gebleken tussen vleesconsumptie en een vroegtijdig spenen," merkt onderzoeksleider Elia Psouni op. "Vleesconsumptie zorgde ervoor dat de periodes van borstvoeding en daarmee ook de tijdsspanne tussen twee geboortes gevoelig werd ingekort. Dat moet een cruciale impact hebben gehad op de menselijke ontwikkeling."

De onderzoekers merken op dat de gemiddelde borstvoeding twee jaar en vier maanden duurt. Dat is volgens de onderzoekers relatief weinig in relatie tot de maximale menselijke levenscyclus van ongeveer honderdtwintig jaar. "Vrouwelijke chimpansees geven hun jongen vier tot vijf jaar borstvoeding, terwijl de maximum levenscyclus slechts zestig jaar bedraagt," voert Elia Psouni aan. Eerder werden de kortere zoogperiodes bij de mens vaak verklaard door sociale omstandigheden en gedragstheorieën.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carnivoor, evolutie, mensheid |  Facebook |

01-10-11

Individu is van nature coöperatief en altruïstisch

Het individu is van nature coöperatief, altruistisch en sociaal ingesteld. Dat is de conclusie van het boek 'Origins of Altruism and Cooperation' van Robert Sussman en Robert Cloninger. Pas wanneer het individu zich gestresseerd, misbruikt of verwaarloosd voelt of aan een mentale ziekte lijdt, zou er volgens de auteurs een neiging naar geweld naar boven komen. Coöperatie is volgens de onderzoekers geen bijproduct van concurrentie of eigenbelang, maar wel een basiskarakter van primaten, met inbegrip van de mensheid.

"De filosoof Thomas Hobbes schreef in de zeventiende eeuw dat oorlog inherent is aan de mensheid," merken de onderzoekers op. "In de geschiedenis zijn ook talloze voorbeelden te vinden dat de natuur van het menselijk wezen bestaat uit agressiviteit, egoïsme en confrontatie. Maar uiteindelijk blijkt dat uitgangspunt niet te kloppen." Sussman voert onder meer aan dat kon worden worden opgemerkt dat chimpansees weeskinderen adopteren, ondanks de inspanningen en de tijd die moet worden besteed aan de verzorging.

"Positief sociaal gedrag is een essentieel bestanddeel van de gezondheid en het geluk van het menselijk wezen," stippen de onderzoekers aan. "Zelfzucht en een weigering om samen te werken is daarentegen een signaal van een mentale disfunctie, aangezien die gedragingen verband houden met een ontevredenheid over het leven en een slechte gezondheid." Sussman en Cloninger voegen er aan toe dat het onderzoek naar het menselijk gedrag belangrijk is om een inzicht te krijgen in de achterliggende redenen van conflicten en de mogelijkheden voor een vreedzame en productieve samenwerking.

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mensheid |  Facebook |