26-01-18

Merken ervaren van Linkedin minste bedreiging

Het voorbije jaar werden 75 procent van de merken met potentiële veiligheidsproblemen geconfronteerd. Toch moest worden vastgesteld dat 15 procent geen enkele actie heeft ondernomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bedrijven GumGum en Custom naar de impact van veiligheidsproblemen op de reclamesector. Gemeld wordt dat 10 procent van de ondervraagde bedrijven toegeeft geregeld aan problemen blootgesteld te worden. De onderzoekers kwamen daarbij ook tot de vaststelling dat Facebook als het minst veilige platform wordt bestempeld. Linkedin kan daarentegen op het grootste vertrouwen rekenen.

Vlogger Paul Logan had eind vorig jaar op YouTube ruim vijftien miljoen volgelingen. Dat kan voor adverteerders een aantrekkelijk publiek zijn. Een opzienbarende video, waarin een zelfmoord door verhanging te zien was, bracht de vlogger echter in opspraak. Een dergelijke controverse zou ook op de adverteerder kunnen afstralen. Uit het onderzoek van GumGum en Custom blijkt echter dat vele merken met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd. Vastgesteld werd dat 70 procent van de ondernemingen de beveiliging van het merk bijzonder ernstig neemt. Slechts 26 procent van de ondervraagden is de jongste gestart met een introductie van oplossingen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 44 procent van de ondervraagden te kampen heeft met beelden die het merk zouden kunnen bedreigen, terwijl 32 procent problemen ervaart met video. Toch moet worden vastgesteld dat slechts 15 procent van computertechnologie gebruik maakt om visuele content vooraf te scannen. De onderzoekers tekenden verder op dat 47 procent door de incidenten op sociale media een negatieve impact heeft ervaren, terwijl 25 procent gewag maakt van een negatieve verslaggeving in de media. Toch geeft slechts 13 procent aan door de problemen omzet te hebben verloren. Volgens 59 procent zijn directe relaties de meest efficiënte manier om de merkveiligheid te garanderen.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

29-09-17

Consument twijfelt over lokaal engagement merken

Vele consumenten zijn van mening dat grote merken meer inspanningen zouden moeten doen om hun engagement met de lokale gemeenschap te tonen. Slechts een gedeelte van het publiek is echter van mening dat de bedrijven daarin ook lukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mediagroep Trinity Mirror en consulent Spark Foundry bij meer dan drieduizend consumenten in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat 62 procent van de consumenten van de grote merken een sterker lokaal engagement zou verwachten. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat 49 procent van de respondenten zich terzake sceptisch opstelt.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 74 procent van de ondervraagden van mening is dat de lokale gemeenschap een grote impact heeft op hun identiteit. Daarbij bleek dat nog slechts 47 procent van de consumenten zichzelf als onderdeel van bredere regio’s bestempelt. Daarentegen verwijst 74 procent naar concrete lokale elementen, zoals een dorp, een gemeente of een stad. Er wordt daarbij wel een grote uitzondering gemaakt voor Londen, waar immers 58 procent zichzelf als een wereldburger bestempelde, tegenover een gemiddelde van 27 procent in de rest van Groot-Brittannië. Er werd ook vastgesteld dat de Britse consument een relatief negatief oordeel velt over zijn locatie.

Daarbij werd het vaakst over een achtergestelde omgeving gesproken. Dat is het geval voor 48 procent van de steden en 49 procent van de voorsteden, maar bij de dorpen loopt dat cijfer op tot 65 procent. Dorpen werden ook beduidend vaker omschreven als verlaten en verwaarloosde locaties. Een groter merkenengagement zou volgens de onderzoekers kunnen helpen om een aantal van de geciteerde problemen op te lossen. Dat zou vooral het geval kunnen zijn in gemeenten, waar slechts 19 procent van de consumenten sceptisch staat tegenover de impact van de grote merken, tegenover 58 procent in de grotere stadscentra.

Wel wordt opgemerkt dat die lokale initiatieven en financiële ondersteuning op langere termijn moet worden volgehouden om echt impact te maken. “Meestal hanteren ondernemingen echter strategieën op korte termijn, wat mogelijk een verklaring voor het scepticisme bij de consument zou kunnen betekenen,” zeggen de onderzoekers.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

11-05-17

Consument voelt emotionele connectie met merk

Ruim 65 procent van de consumenten voelen een emotionele connectie met een merk of een bedrijf. Bij mannen loopt dat op tot 68 procent, tegenover 64 procent bij vrouwen. Dat is de conclusie van een enquête van het bedrijf Customer Thermometer bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat 91 procent van die connecties een positief karakter hebben. Interesse is met een score van 70 procent de meest frequente connectie, maar ook maakt 57 procent gewag van vertrouwen. Bij mannen worden emotionele banden vooral gericht op elektronica (33 procent), terwijl vrouwen vooral wijzen naar mode (12 procent).

“Er moet echter worden vastgesteld dat het belang van de emotionele connectie door de consument met een score van 42 procent relatief laag wordt ingeschat,” stippen de onderzoekers aan. “De meeste consumenten voelen geen echte noodzaak aan een emotionele band, maar toch loont het voor de bedrijven de moeite om aan een positieve connectie met de klant te werken.” Er wordt daarbij ook gewezen naar eerder onderzoek, waaruit is gebleken dat klanten met emotionele connecties bijzonder waardevol zijn. Volledig geconnecteerde klanten zouden gemiddeld 50 procent meer waardevol zijn dan een uiterst tevreden consument. Volledig geconnecteerde klanten zijn bovendien ook minder prijsgevoelig.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat 65 procent van de respondenten aangaf een positieve band te hebben opgebouwd omdat het bedrijf heeft laten uitschijnen voor de consument zorg te vragen. Ook bleek een kwart bereid te zijn een meerprijs tot 50 procent te betalen voor een product van een merk dat hen toelaat een positieve impact te hebben. Anderzijds bleek dat 65 procent erkent teleurgesteld te zijn door een politiek standpunt van een onderneming. Ook kon worden vastgesteld dat 62 procent van de respondenten tot een boycot te zijn overgegaan van een merk dat hen politiek had ontgoocheld. Apple, Nike en Nintendo worden het vaakst genoemd als een merk waarmee de consument een affiniteit voelt.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

27-07-16

Apple voor consument belangrijkste merk van de toekomst

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple is voor het publiek het merk dat veel kans maakt ook in de toekomst succesvol te blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent FutureBrand bij drieduizend consumenten in zeventien landen. Apple wordt gevolgd door Microsoft, Samsung, Walt Disney en Abbvie. De top tien bestaat verder Facebook, Toyota, Amazon, Celgene en Gilead. Vorig jaar werd de ranglijst nog aangevoerd door het internetbedrijf Google, dat door een interne herstructurering vorig jaar onderdeel werd van de overkoepelende holding Alphabet en daarmee naar een 21ste positie is teruggevallen.

Apple kan volgens de respondenten rekenen op een groot loyaliteit en straalt vertrouwen uit, terwijl het bedrijf volgens hen ook heel doelbewust tewerk gaat en prioriteit geeft aan een rendabel prijsniveau. Het merkt roept vooral passie en bewondering op. Minder goede scores werden opgetekend voor het management van bronnen en het welzijn. Google werd nog wel beschouwd als het meest toekomstgerichte merk, maar toont volgens de onderzoekers dat een naamsverandering bijzonder veel risico’s kan inhouden. Microsoft werd door de ondervraagden als het meest innovatieve merk naar voor geschoven. Walt Disney kreeg de hoogste score voor storytelling.

De onderzoekers wijzen er nog op dat de bovenste regionen van de ranglijst worden gedomineerd door technologiebedrijven, die duidelijk betere prestaties laten optekenen dan klassieke merken zoals Coca-Cola, Nike of Nestlé. Er wordt echter tevens aangevoerd dat de consumptiemerken aan een duidelijke opgang bezig zijn. Opmerkelijk is ook de hoge score van Samsung, dat van een zevende naar een derde plaats steeg, maar toch vooral onverschilligheid oproept. Daarentegen behaalde het merk hoge scores over zijn toekomstkansen, vooral op het gebied van innovatie. Onderaan de lijst staan vooral tabaksproducenten, oliebedrijven en banken.

Lees verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, merk |  Facebook |

16-07-14

Millennials en babyboomers tonen gelijke sociale waardering voor merken

Babyboomers en millennials vertonen een nagenoeg even grote neiging om op een sociaal netwerk hun waardering voor een merk te uiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GlobalWebIndex. De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de babyboomers de waardering voor een merk hebben laten blijken. Bij millennials stijgt dat cijfer tot 39 procent.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, merk |  Facebook |

08-07-14

Autobouwer Jeep meest patriotisch merk van de Verenigde Staten

Het automerk Jeep is het meest patriotische product van de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Brand Keys bij meer dan vierduizend Amerikaanse consumenten. Jeep eindigde met een score van 98 procent op de eerste plaats, waarmee het automerk zijn resultaat van vorig jaar herhaalt. Op de tweede plaats staat het jeansmerk Levi Strauss met een score van 97 procent.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, jeep |  Facebook |

15-06-14

Consument voelt zich comfortabel met merken-email

Consumenten voelen zich comfortabel inspanningen van merken om het publiek met email te bereiken, maar stellen zich negatief op tegenover telefonische contacten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de respondenten aangaf zich comfortabel te voelen met email-contacten, maar bij sociale media of tekstberichten valt die positieve reactie terug tot respectievelijk 57 procent en 56 procent. Telefonische contacten kunnen slechts op een bijval van 25 procent rekenen.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, merk |  Facebook |