26-01-18

Merken ervaren van Linkedin minste bedreiging

Het voorbije jaar werden 75 procent van de merken met potentiële veiligheidsproblemen geconfronteerd. Toch moest worden vastgesteld dat 15 procent geen enkele actie heeft ondernomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bedrijven GumGum en Custom naar de impact van veiligheidsproblemen op de reclamesector. Gemeld wordt dat 10 procent van de ondervraagde bedrijven toegeeft geregeld aan problemen blootgesteld te worden. De onderzoekers kwamen daarbij ook tot de vaststelling dat Facebook als het minst veilige platform wordt bestempeld. Linkedin kan daarentegen op het grootste vertrouwen rekenen.

Vlogger Paul Logan had eind vorig jaar op YouTube ruim vijftien miljoen volgelingen. Dat kan voor adverteerders een aantrekkelijk publiek zijn. Een opzienbarende video, waarin een zelfmoord door verhanging te zien was, bracht de vlogger echter in opspraak. Een dergelijke controverse zou ook op de adverteerder kunnen afstralen. Uit het onderzoek van GumGum en Custom blijkt echter dat vele merken met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd. Vastgesteld werd dat 70 procent van de ondernemingen de beveiliging van het merk bijzonder ernstig neemt. Slechts 26 procent van de ondervraagden is de jongste gestart met een introductie van oplossingen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 44 procent van de ondervraagden te kampen heeft met beelden die het merk zouden kunnen bedreigen, terwijl 32 procent problemen ervaart met video. Toch moet worden vastgesteld dat slechts 15 procent van computertechnologie gebruik maakt om visuele content vooraf te scannen. De onderzoekers tekenden verder op dat 47 procent door de incidenten op sociale media een negatieve impact heeft ervaren, terwijl 25 procent gewag maakt van een negatieve verslaggeving in de media. Toch geeft slechts 13 procent aan door de problemen omzet te hebben verloren. Volgens 59 procent zijn directe relaties de meest efficiënte manier om de merkveiligheid te garanderen.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

29-09-17

Consument twijfelt over lokaal engagement merken

Vele consumenten zijn van mening dat grote merken meer inspanningen zouden moeten doen om hun engagement met de lokale gemeenschap te tonen. Slechts een gedeelte van het publiek is echter van mening dat de bedrijven daarin ook lukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mediagroep Trinity Mirror en consulent Spark Foundry bij meer dan drieduizend consumenten in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat 62 procent van de consumenten van de grote merken een sterker lokaal engagement zou verwachten. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat 49 procent van de respondenten zich terzake sceptisch opstelt.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 74 procent van de ondervraagden van mening is dat de lokale gemeenschap een grote impact heeft op hun identiteit. Daarbij bleek dat nog slechts 47 procent van de consumenten zichzelf als onderdeel van bredere regio’s bestempelt. Daarentegen verwijst 74 procent naar concrete lokale elementen, zoals een dorp, een gemeente of een stad. Er wordt daarbij wel een grote uitzondering gemaakt voor Londen, waar immers 58 procent zichzelf als een wereldburger bestempelde, tegenover een gemiddelde van 27 procent in de rest van Groot-Brittannië. Er werd ook vastgesteld dat de Britse consument een relatief negatief oordeel velt over zijn locatie.

Daarbij werd het vaakst over een achtergestelde omgeving gesproken. Dat is het geval voor 48 procent van de steden en 49 procent van de voorsteden, maar bij de dorpen loopt dat cijfer op tot 65 procent. Dorpen werden ook beduidend vaker omschreven als verlaten en verwaarloosde locaties. Een groter merkenengagement zou volgens de onderzoekers kunnen helpen om een aantal van de geciteerde problemen op te lossen. Dat zou vooral het geval kunnen zijn in gemeenten, waar slechts 19 procent van de consumenten sceptisch staat tegenover de impact van de grote merken, tegenover 58 procent in de grotere stadscentra.

Wel wordt opgemerkt dat die lokale initiatieven en financiële ondersteuning op langere termijn moet worden volgehouden om echt impact te maken. “Meestal hanteren ondernemingen echter strategieën op korte termijn, wat mogelijk een verklaring voor het scepticisme bij de consument zou kunnen betekenen,” zeggen de onderzoekers.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

11-05-17

Consument voelt emotionele connectie met merk

Ruim 65 procent van de consumenten voelen een emotionele connectie met een merk of een bedrijf. Bij mannen loopt dat op tot 68 procent, tegenover 64 procent bij vrouwen. Dat is de conclusie van een enquête van het bedrijf Customer Thermometer bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat 91 procent van die connecties een positief karakter hebben. Interesse is met een score van 70 procent de meest frequente connectie, maar ook maakt 57 procent gewag van vertrouwen. Bij mannen worden emotionele banden vooral gericht op elektronica (33 procent), terwijl vrouwen vooral wijzen naar mode (12 procent).

“Er moet echter worden vastgesteld dat het belang van de emotionele connectie door de consument met een score van 42 procent relatief laag wordt ingeschat,” stippen de onderzoekers aan. “De meeste consumenten voelen geen echte noodzaak aan een emotionele band, maar toch loont het voor de bedrijven de moeite om aan een positieve connectie met de klant te werken.” Er wordt daarbij ook gewezen naar eerder onderzoek, waaruit is gebleken dat klanten met emotionele connecties bijzonder waardevol zijn. Volledig geconnecteerde klanten zouden gemiddeld 50 procent meer waardevol zijn dan een uiterst tevreden consument. Volledig geconnecteerde klanten zijn bovendien ook minder prijsgevoelig.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat 65 procent van de respondenten aangaf een positieve band te hebben opgebouwd omdat het bedrijf heeft laten uitschijnen voor de consument zorg te vragen. Ook bleek een kwart bereid te zijn een meerprijs tot 50 procent te betalen voor een product van een merk dat hen toelaat een positieve impact te hebben. Anderzijds bleek dat 65 procent erkent teleurgesteld te zijn door een politiek standpunt van een onderneming. Ook kon worden vastgesteld dat 62 procent van de respondenten tot een boycot te zijn overgegaan van een merk dat hen politiek had ontgoocheld. Apple, Nike en Nintendo worden het vaakst genoemd als een merk waarmee de consument een affiniteit voelt.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

27-07-16

Apple voor consument belangrijkste merk van de toekomst

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple is voor het publiek het merk dat veel kans maakt ook in de toekomst succesvol te blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent FutureBrand bij drieduizend consumenten in zeventien landen. Apple wordt gevolgd door Microsoft, Samsung, Walt Disney en Abbvie. De top tien bestaat verder Facebook, Toyota, Amazon, Celgene en Gilead. Vorig jaar werd de ranglijst nog aangevoerd door het internetbedrijf Google, dat door een interne herstructurering vorig jaar onderdeel werd van de overkoepelende holding Alphabet en daarmee naar een 21ste positie is teruggevallen.

Apple kan volgens de respondenten rekenen op een groot loyaliteit en straalt vertrouwen uit, terwijl het bedrijf volgens hen ook heel doelbewust tewerk gaat en prioriteit geeft aan een rendabel prijsniveau. Het merkt roept vooral passie en bewondering op. Minder goede scores werden opgetekend voor het management van bronnen en het welzijn. Google werd nog wel beschouwd als het meest toekomstgerichte merk, maar toont volgens de onderzoekers dat een naamsverandering bijzonder veel risico’s kan inhouden. Microsoft werd door de ondervraagden als het meest innovatieve merk naar voor geschoven. Walt Disney kreeg de hoogste score voor storytelling.

De onderzoekers wijzen er nog op dat de bovenste regionen van de ranglijst worden gedomineerd door technologiebedrijven, die duidelijk betere prestaties laten optekenen dan klassieke merken zoals Coca-Cola, Nike of Nestlé. Er wordt echter tevens aangevoerd dat de consumptiemerken aan een duidelijke opgang bezig zijn. Opmerkelijk is ook de hoge score van Samsung, dat van een zevende naar een derde plaats steeg, maar toch vooral onverschilligheid oproept. Daarentegen behaalde het merk hoge scores over zijn toekomstkansen, vooral op het gebied van innovatie. Onderaan de lijst staan vooral tabaksproducenten, oliebedrijven en banken.

Lees verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, merk |  Facebook |

16-07-14

Millennials en babyboomers tonen gelijke sociale waardering voor merken

Babyboomers en millennials vertonen een nagenoeg even grote neiging om op een sociaal netwerk hun waardering voor een merk te uiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GlobalWebIndex. De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de babyboomers de waardering voor een merk hebben laten blijken. Bij millennials stijgt dat cijfer tot 39 procent.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, merk |  Facebook |

08-07-14

Autobouwer Jeep meest patriotisch merk van de Verenigde Staten

Het automerk Jeep is het meest patriotische product van de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Brand Keys bij meer dan vierduizend Amerikaanse consumenten. Jeep eindigde met een score van 98 procent op de eerste plaats, waarmee het automerk zijn resultaat van vorig jaar herhaalt. Op de tweede plaats staat het jeansmerk Levi Strauss met een score van 97 procent.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, jeep |  Facebook |

15-06-14

Consument voelt zich comfortabel met merken-email

Consumenten voelen zich comfortabel inspanningen van merken om het publiek met email te bereiken, maar stellen zich negatief op tegenover telefonische contacten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de respondenten aangaf zich comfortabel te voelen met email-contacten, maar bij sociale media of tekstberichten valt die positieve reactie terug tot respectievelijk 57 procent en 56 procent. Telefonische contacten kunnen slechts op een bijval van 25 procent rekenen.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, merk |  Facebook |

14-06-14

Consument in gevestigde markten emotioneel onverschillig tegenover merken

In gevestigde markten vertonen de consumenten tegenover bekende merken een grote emotionele onverschilligheid. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Momentum Worldwide bij meer dan zesduizend consumenten in negen gevestigde en opkomende markten. In de opkomende markten kan volgens de onderzoekers daarentegen nog wel een emotionele band worden opgemerkt. De resultaten van het rapport maken volgens Momentum Worldwide duidelijk dat de intensieve stroom commerciële boodschappen op de gevestigde markten tot een belangrijke merkmoeheid heeft geleid. Merken moeten volgens de onderzoekers op die markten dan ook inspanningen doen om met hun consumenten mee te evolueren.

De respondenten konden de merken in verschillende relatie-categorieën onderbrengen. Gevraagd werd daarbij of bekende merken als een levensgezel, een familielid, een goede vriend, een gewone vriend, een kennis, een vijand of een aartsrivaal zouden worden omschreven. Vastgesteld werd dat in de Verenigde Staten 45 procent van de consumenten merken niet meer dan een oppervlakkige kennis noemt. Bovendien blijkt dat ongeveer 10 procent de merken omschrijft als een vijand of een aartsrivaal. Ook in Groot-Brittannië worden daarbij respectievelijke scores van 54 procent en 9 procent opgetekend. In Japan werden scores van 55 procent en 7 procent geregistreerd.

Elders in de wereld worden hechtere relaties opgetekend. In de Filipijnen omschrijft 70 procent de merken minstens als een gewone vriend. Ook in Mexico en Brazilië worden cijfers van respectievelijk 66 procent en 64 procent opgetekend. In deze drie markten omschrijft ongeveer 40 procent van de respondenten bekende merken bovendien als een familielid of een levensgezel. Daarnaast werd vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar de meest intense relatie wordt opgemerkt. In die categorie omschrijft gemiddeld 28 procent merken als een familielid of een levensgezel. In de groep tussen achttien en vierendertig jaar daalt dat echter tot 23 procent.

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, marketing |  Facebook |

25-05-14

Merkvideo’s moeten snel een impact genereren

Merkvideo’s hebben de grootste impact in de eerste dagen na de lancering. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Unruly, gespecialiseerd in de ontwikkeling van marketing-technologie. Aangevoerd wordt daarbij dat 42 procent van de sharing-activiteit rond een merkvideo tijdens de eerste drie dagen na de lancering wordt geregistreerd. Lees Verder

09:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, video, marketing |  Facebook |

03-03-14

Autobouwer Ferrari heeft sterkste merk van de wereld

De Italiaanse autobouwer Ferrari heeft het sterkste merk van de wereld, maar creëert met dat marktleiderschap minder financiële waarde dan vele andere bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van consulent Brand Finance. Het Italiaanse automerk scoort volgens de onderzoekers bijzonder hoog op parameters zoals begeerlijkheid, loyaliteit en sentiment bij de cliënten, visibiliteit en tevredenheid bij de werknemers. In de ranglijst met sterke merken wordt Ferrari gevolgd door Google, Hermès, Coca-Cola, Disney, Rolex, Red Bull en Unilever. Al deze bedrijven krijgen van Brand Finance de hoogste rating. De lijst met meest waardevolle merken wordt daarentegen gedomineerd door de technologiesector.

“Het logo van Ferrari wordt over de hele wereld onmiddellijk herkend, zelfs in regio’s waar nog geen verharde wegen zijn aangelegd,” merkt David Haigh, chief executive van Brand Finance, op. “Ferrari inspireert meer dan louter merkentrouw. De band met het merk kan meer worden vergeleken met een cultus of een quasi-religieuze devotie. De macht van het Ferrari-merk kan dan ook niet worden betwist. Ondanks die bijzondere kracht, is Ferrari slechts actief in een bijzonder kleine nichemarkt, waardoor de Italiaanse constructeur op het gebied van merkwaarde met een bedrag van 4 miljard dollar slechts op een driehonderdvijftigste plaats kan worden gerangschikt.”

De lijst met de meest waardevolle bedrijven wordt gedomineerd door de technologiesector. Op de eerste plaats staat het Amerikaanse concern met een merkwaarde van 105 miljard dollar. Daarmee voert Apple voor het derde jaar op rij de ranglijst aan, maar zijn Zuid-Koreaanse aartsrival Samsung is duidelijk aan een inhaalbeweging bezit. Samsung heeft volgens Brand Finance een merkwaarde van 79 miljard dollar. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft zijn merkwaarde de voorbije twaalf maanden met 59 miljard dollar opgedreven. De top tien bestaat verder uit Google (69 miljard dollar), Microsoft (63 miljard dollar), Verizon (53 miljard dollar), General Electric (53 miljard dollar), AT&T (45 miljard dollar) , Amazon (45 miljard dollar), Walmart (44 miljard dollar) en IBM (41 miljard dollar).

In de top twintig vindt men nog Toyota (35 miljard dollar), Coca-Cola (34 miljard dollar), China Mobile (32 miljard dollar), T-Mobile (30 miljard dollar), Wells Fargo (30 miljard dollar), Vodafone (30 miljard dollar), BMW (29 miljard dollar), Shell (29 miljard dollar), Volkswagen (27 miljard dollar) en HSBC Holdings (27 miljard dollar). De top honderd wordt gedomineerd door Amerikaanse bedrijven, gevolgd door Japan, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ferrari, merk |  Facebook |

01-03-14

Celebrities moeten in reclame duidelijke band met merk aantonen

De impact van celebrities in televisie-reclame blijft bijzonder beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ace Metrix naar twaalfduizend reclames, waarvan één tiende gebruik had gemaakt van een celebrity. De onderzoekers stelden vast dat televisie-reclame met celebrities in de praktijk minder goede prestaties lijken te laten optekenen dan campagnes die niet op beroemdheden beroep hebben gedaan. Er wordt echter opgemerkt dat er tussen de individuele campagnes grote verschillen kunnen worden opgetekend. De grootste bijval is weggelegd voor campagnes waarin er tussen de celebrity en het merk een duidelijke band aanwezig is.

Lees Verder

10:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: celebrity, merk |  Facebook |

28-02-14

Kranten moeten werken aan eengemaakt merkproduct

Kranten mogen hun online en gedrukte activiteiten niet langer naast elkaar plaatsen, maar moeten werken aan een eengemaakt merkproduct. Dat zegt Mike Darcey, chief executive van de Britse uitgever News UK. Volgens Darcey bieden digitale technologieën de mogelijkheid om de grondvesten te leggen voor een nieuwe groei en een groter engagement. Er mag volgens Darcey dan ook niet meer gesproken worden over de dood van de kranten, maar moet gewerkt worden aan de toekomst van nieuwsmerken. De blijvende focus op de gedrukte activiteiten is volgens Darcey niet alleen misleidend, maar getuigt ook van een bijziendheid en zal volgens de marketeer leiden tot strategische misstappen.

Lees Verder

21:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kranten, merk |  Facebook |

14-02-14

Twitter toont belangrijke overlap tussen merken en televisie

Er kan op het sociale netwerk Twitter een grote overlap worden opgemerkt tussen boodschappen over merken en televisie-content. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen. Er wordt opgemerkt dat adverteerders deze band kunnen gebruiken om aan hun boodschappen een grotere bekendheid te geven. Uit het onderzoek van 17,2 miljoen verzenders van boodschappen over televisie en 7,6 miljoen verzenders van berichten over merken, bleek een overlap van 5,5 miljoen gebruikers opgetekend te kunnen worden die aan beide onderwerpen aandacht hadden besteed, met de grootste interesse in consumentenelektronica (74 procent), restaurants (48 procent), voeding (29 procent) en drank (27 procent).

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, merk, televisie |  Facebook |

07-02-14

Amazon sterkste merk op de Amerikaanse markt

In de Verenigde Staten was online retailer Amazon het voorbije jaar het sterkste merk. Amazon heeft daarmee autobouwer Ford Motor van de eerste plaats geduwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov naar de verhouding tussen positieve en negatieve berichten en geruchten over meer dan duizend merken. Amazon eindigde het voorbije jaar op de eerste plaats met een score van 30,6 punten, gevolgd door Ford Motor (29,5 punten) en de sandwichketen Subway (29,4 punten), die twee jaar geleden de ranglijst aanvoerde. De top tien bestaat verder uit History Channel (26.4 punten), Lowe's (25.9 punten), YouTube (25.1 punten), Walgreen's (24.8 punten), V8 (24.7 punten), Cheerios (23.9 punten) and Kindle (23.8 punten).

De onderzoekers merken verder op dat het Zuid-Koreaanse elektronicamerk Samsung met een elfde plaats een betere score liet optekenen dan zijn Amerikaanse concurrent Apple, die op een achttiende plaats eindigde. De iPad van Apple eindigde op een zestiende plaats, onmiddellijk gevolgd door de iPhone. Verder wordt opgemerkt dat de banksector en andere financiële diensten betere prestaties lieten optekenen dan het jaar voordien. Daarbij werd vastgesteld dat bij de vijf snelste groeiers vier financiële groepen, zoals Goldman Sachs en Bank of America, werden geteld. YouGov wijst er wel op dat de banken nog altijd met een negatieve score worden geconfronteerd en dus meer negatieve dan positieve berichten lieten optekenen.

De grootste vooruitgang het voorbije jaar werd opgetekend door luchtvaartmaatschappij American Airlines, die een score van 4,3 punten liet optekenen, nadat het jaar voordien nog een negatief saldo van 7,1 punten diende te worden gemeld. De onderzoekers merken verder op dat vele internetbedrijven het voorbije jaar op het gebied van positieve berichtgeving zware klappen hebben gekregen. Dat wordt vooral geweten aan de informatie van klokkenluider Edward Snowden over de spionage-activiteiten van het Amerikaanse National Security Agency (NSA). Daarbij werden de namen van vele online bedrijven vermeld, maar Amazon werd nooit vernoemd.

Lees Verder

09:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazon, merk |  Facebook |

01-12-13

Verdwijnen merk zorgt vooral voor verlies aan community-gevoel

Bij het verdwijnen van een merk dreigt de consument vooral het gevoel van samenhorigheid te verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de American University en de University of Arizona naar het stopzetten van een aantal populaire televisie-programma’s zoals The Sopranos. Benadrukt wordt dat de consument niet intens blijkt te reageren op het verdwijnen van het merk zelf, maar wel op het gevoel dat een opgebouwde community uit elkaar valt. De onderzoekers stelden ook vast dat het publiek het minst problemen heeft met de stopzetting van een televisiereeks indien ook achter het verhaal zelf een echt eindpunt wordt ervaren.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat consumenten rond favoriete merken vaak subculturen en community’s opbouwen,” merken de onderzoekers Cristel Antonia Russell en Hope Jensen Schau op. “De research heeft zich echter vooral toegespitst op de dynamieken die bij de creatie van deze collectieven worden gecreëerd, maar er werd nauwelijks aandacht besteed aan de impact die het einde van een levenscyclus van een merk kan hebben op de consument.” Uit het onderzoek van Russell en Schau bleek dat het verdwijnen van een favoriet merk vooral het uiteenvallen van de community zelf als het grootste verlies wordt ervaren.

De impact van het stopzetten van een merk heeft volgens de onderzoekers de grootste impact wanneer de consument het gevoel heeft dat het verhaal nog niet is afgerond en eigenlijk nog elementen in zich had voor een langere levenscyclus. “Wanneer het verhaal daarentegen een afgerond einde presenteert, wordt de stopzetting van het merk gemakkelijker aanvaard,” zeggen Russell en Schau. De onderzoekers stelden ook vast dat het publiek bij het verlies van een favoriet programma gewag maken van verdriet en rouw. Er wordt aan toegevoegd dat het verlies van een merk op verschillende niveaus - persoonlijk, sociaal en cultureel - kan worden ervaren.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, community |  Facebook |

15-10-13

Walt Disney meest populaire merk van de wereld

Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft het meest populaire merk van de hele wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Apco Worldwide bij zeventigduizend consumenten in vijftien grote internationale markten. Het entertainmentconcern gaat in de eindrangschikking de internetbedrijven Yahoo en Google, het elektronicaconcern Sony en voedingsproducent Nestlé vooraf. De top tien wordt verder ingevuld door Auchan, Netflix, Whole Foods, Apple en Lowe’s. Uit het onderzoek bleek onder meer dat zes van de tweeëntwintig topmerken geboren werden na de de introductie van het internet.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walt disney, yahoo, google, merk |  Facebook |

10-10-13

Lexus bedreigt iPhone als meest geliefde merk bij Amerikaanse consument

De iPhone van Apple is in de Verenigde Staten het meest geliefde merk, maar die positie wordt stilaan in het gedrang gebracht door het automerk Lexus en Disney Cruise Lines. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent New Media Metrics. De onderzoekers stelden vast dat de iPhone bij 61,2 procent van de Amerikaanse consument de hoogste emotionele betrokkenheid laat optekenen. Dat betekent echter een daling met 2,2 procentpunt tegenover vorig jaar. Op de tweede plaats staat Lexus met een score van 61 procent, waarmee het automerk een vooruitgang met 18,7 procentpunt laat optekenen. Daarna volgt Disney Cruise Lines, dat een stijging met 31 procentpunt tot 59 procent registreerde.

Lees Verder

20:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lexus, iphone, merk |  Facebook |

26-09-13

Corona meest waardevolle merk van Latijns-Amerika

De Mexicaanse bierproducent Grupo Modelo, dochter van brouwgroep AB InBev, heeft met Corona het meest waardevolle merk van Zuid-Amerika in handen. Dat blijkt uit een rapport van consulent BrandAnalytics. De waarde van Corona steeg op één jaar tijd met 29 procent tot 6,6 miljard dollar, waarmee het Braziliaanse olieconcern Petrobras van de eerste plaats wordt verdrongen. In het rapport wordt gewezen op de prominente aanwezigheid van de biersector bij de belangrijkste merken van Latijns-Amerika. Met het Braziliaanse Skol en het Colombiaanse Aguila worden drie biermerken in de Latijns-Amerikaanse top tien aangetroffen.

“De totale Latijns-Amerikaanse biersector heeft op het gebied van merkwaarde een toename gekend met 96 procent,” voeren de onderzoekers aan. “Skol, nu het meest waardevolle merk van Brazilië, liet een stijging met 39 procent optekenen en moet met een bedrag van 6,5 miljard dollar in de rangschikking alleen Corona en het Mexicaanse Telcel laten voorgaan. Het Colombiaanse merk Aguila staat met een waarde van 3,9 miljard dollar op de tiende plaats. Het is de eerste keer dat het Colombiaanse merk tot de top tien is doorgedrongen. Ook het Mexicaanse Modelo en het Braziliaanse Brahma wonnen met een stijging van respectievelijk 85 procent en 61 procent in belangrijke mate aan waarde.”

BrandAnalytics merkt op dat de snelle groei in de biersector een fel contrast laat optekenen in vergelijking met de belangrijke terugval in andere Latijns-Amerikaanse industrieën. “Het Braziliaanse Petrobras zag zijn merkwaarde met 45 procent inkrimpen en valt terug tot een vierde plaats,” wordt er opgemerkt. “Bovendien diende ook het Mexicaanse telecombedrijf Telcel een verlies met 22 procent te slikken.” Ook nationaal werd een verschuiving opgetekend. Mexico, dat volgens de onderzoekers profiteert van de nabijheid van de Verenigde Staten, vertegenwoordigt 32 procent van de totale merkwaarde en verdringt daarmee Brazilië, dat nog een aandeel van 28 procent overhoudt, naar de tweede plaats.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corona, latijns-amerika, merk |  Facebook |

22-07-13

Apple vertelt het beste merkverhaal

Het Amerikaanse bedrijf Apple slaagt er het best in om een enthousiast verhaal rond zijn merk op te bouwen. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een benadering die voor sommige consumenten vergeleken kan worden voor bepaalde vormen van godsdienstigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Aesop bij meer dan vijftienhonderd Britse consumenten. Opgemerkt wordt dat Apple op zeven van de tien voorgestelde criteria op de eerste plaats eindigde. Alleen op gebied van authenticiteit, gedenkwaardigheid en engagement diende het Amerikaans concern een ander merk te laten voorgaan.

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, merk |  Facebook |

16-07-13

Vrouwelijke consument eist vooral degelijkheid

Wanneer geen rekening hoeft te worden gehouden met het prijsniveau, is degelijkheid de belangrijkste kwaliteit die vrouwen van merken verlangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent FleishmanHillard en de mediagroep Hearst Magazines bij ruim duizend Amerikaanse vrouwen. Degelijkheid werd door 87 procent van de ondervraagde vrouwen naar voor geschoven, gevolgd door merkvertrouwen (82 procent) en een uitstekende klantendienst (81 procent). De onderzoekers stelden verder vast dat slechts 29 procent van de vrouwen loyaal is aan merken, tegenover 37 procent bij mannen.

Vrouwelijke consumenten vinden verder dat merken hun medewerkers eerlijk dienen te behandelen (69 procent). Daarnaast wordt belang gehecht aan een lokale productie (63 procent) of een lokaal merk (61 procent). Ook eist 61 procent dat het merk zijn klanten beloont of een getrouwheidsprogramma aanbiedt. De onderzoekers stelden daarbij vast dat sociale programma's voor vrouwen minder belangrijk lijken. Daarbij wordt aangegeven dat 54 procent belang hecht aan milieuvriendelijke merken, terwijl 45 procent steun voor de lokale gemeenschap verlangt en 29 procent een band met een liefdadig doel verwacht.

De onderzoekers merken op dat de grootste verschillen in prioriteiten tussen mannelijke en vrouwelijke consumenten kunnen worden opgemerkt bij de aandacht voor de kwaliteit van de klantendienst, de behandeling van werknemers en het ecologische gedrag van de onderneming. Slechts bij één factor bleken mannen een grotere prioriteit aan te geven dan vrouwen. Volgens FleishmanHillard blijkt immers dat 52 procent van de mannen een innovatief imago belangrijk vindt voor een merk. Bij vrouwen daalt dat cijfer tot 45 procent.

Uit het onderzoek bleek nog dat vrouwen zich het meest loyaal tonen tegenover merken uit de cosmetica (46 procent), gevolgd door lichaamsverzorging (45 procent) en autosector (42 procent). De laagste loyaliteit werd opgetekend bij decoratie en meubilair (7 procent). De onderzoekers stelden ook vast dat ongeveer 33 procent van de vrouwen van mening zijn dat alle merken nagenoeg hetzelfde zijn. Bij de merkenkeuze blijken vrouwen in eerste instantie gebruik te maken van klantenbesprekingen (76 procent), advies van vrienden (68 procent) en de opinies van experts (60 procent).

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, merk |  Facebook |

13-07-13

Samsung is meest populaire merk op Aziatische markt

Het Zuid-Koreaanse Samsung is voor het tweede jaar op rij verkozen tot belangrijkste merk op de Aziatische markt. Dat blijkt uit een rapport van het magazine Campaign Asia-Pacific en consulent Nielsen. De onderzoekers wijzen erop dat Samsung nog aan bijval heeft gewonnen sinds het merk vorig jaar voor de eerste keer de hoogste rangschikking in de lijst van Campaign en Nielsen bereikte. Voordien genoot het Japanse elektronicamerk Sony de grootste populariteit op de Aziatische markt.

Tien jaar geleden stond Samsung nog op een zeventiende plaats. Sindsdien heeft het Zuid-Koreaanse merk zijn populariteit op de Aziatische markt stelselmatig uitgebreid. Samsung geniet nu de grootste populariteit in acht van de twaalf onderzochte landen. Vorig jaar stond het merk slechts in vijf landen op de eerste plaats. Op de tweede plaats staat het Amerikaanse technologieconcern Apple, dat de grootste populariteit geniet in Japan en Australië.

De top vijf bestaat verder uit de Japanse elektronicamerken Sony en Panasonic en de Zwitserse voedingsgroep Nestlé. Waarnemers merken op dat Samsung bewust inspanningen heeft gedaan om zijn profiel bij de consumenten te verbeteren. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft het voorbije jaar meer geïnvesteerd in marketing dan in onderzoek en ontwikkeling. Verder wordt opgemerkt dat elektronicamerken de top van de rangschikking blijven beheersen.

Negen van de tien snelste stijgers in de rangschikking zijn Aziatische bedrijven. Dat wijst volgens de waarnemers op de toenemende populariteit van de lokale merken.

Lees Verder

09:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samsung, merk |  Facebook |

12-07-13

Autobouwer Jeep meest patriotische merk van Verenigde Staten

Autobouwer Jeep is het meest patriotische merk van de Verenigde Staten, gevolgd door Hershey’s en Coca-Cola. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Brand Keys bij 4.500 Amerikaanse consumenten. Jeep haalde op patriotisme een score van 98 procent. Hershey’s en Coca-Cola deelden de tweede plaats met een totaal van 97 procent. De onderzoekers wijzen op een opvallende afwezigheid van General Motors in de bovenste regionen van de rangschikking, hoewel dochtermerk Chevrolet in zijn reclame duidelijk patriotische thema’s hanteert.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeep, merk |  Facebook |

03-07-13

Wereldmerken hebben sterke positionering en identiteit nodig

Een duidelijke positionering en een sterke identiteit is voor wereldwijde merken cruciaal om te kunnen overleven. Dat zeggen wetenschappers van de Wharton Business School. Er wordt immers opgemerkt dat zonder een duidelijke positionering of een sterke identiteit het gevaar bijzonder groot wordt dat negatieve berichten over het merk de ronde beginnen te doen. Zonder een grote consistentie is het volgens de wetenschappers immers bijzonder moeilijk om die berichtgeving onder controle te houden, al wordt opgemerkt dat sociale media een belangrijk hulpmiddelen kunnen zijn.

"De voorbije honderd jaar is de focus van ondernemingen geëvolueerd van producten naar consumenten, waarbij de klant uiteindelijk een belangrijke controle heeft verworven over het merk," merkt Barbara Kahn, directeur van het Jay H. Baker Retailing Center aan de Wharton Business School, op. "Grote onderdelen van het merk worden inmiddels gecreëerd door communicaties in sociale media, waarop de producent geen controle heeft. Tenzij men een duidelijke positionering en een sterke identiteit heeft, kunnen die media eventueel zware schade toebrengen aan het merk."

Anderzijds blijken sociale media, onder meer door aanbevelingen van consumenten, een grote meerwaarde opleveren voor bedrijven. "Merken hebben een haat-liefde verhouding met sociale media," voert Barbara Kahn nog aan. "Marketeers moeten begrijpen op welke manier die verhouding geoptimaliseerd kan worden en op welke manier een positieve invloed op het merk kan worden uitgeoefend. Daarbij moet vooral worden gefocust op de concrete doelgroep. Dat biedt het bedrijf de mogelijkheid om een scherpe merkpositionering uit te bouwen."

Lees Verder

14:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

17-06-13

Merknamen misleiden de hersenen van de consument

Bekende merken slagen er door met hun uitgebreide marketing-campagnes vaak in om de consument ertoe te verleiden niet langer daadwerkelijke de kwaliteit van het product te onderzoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Duitse psychologen Simone Kühn en Jürgen Gallinat naar het oordeel van de consument over frisdranken. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat consumenten meestal positiever reageren op producten van befaamde restaurants of bekende merken dan op minder bekende sectorgenoten. Daarbij bleek dat bekende merken leiden tot een minder grote activiteit in hersenregio's die gelinkt worden aan de vorming van waardeoordelen over nieuwe items.

"Bekende merken stimuleren de vooringenomenheid van de consument, zodat hij geen gebruik meer maakt van de hersencentra die hem helpen een oordeel te maken," besluiten Simone Kühn en Jürgen Gallinat, psychologen aan het Max Planck Institute for Human Development, uit een onderzoek naar verschillende colamerken. De onderzoekers stelden daarbij vast dat proefpersonen een grotere activiteit in de mediale orbitofrontale cortex vertoonden wanneer hen verteld werd dat ze de minder populaire merken River Cola of T-Cola, dat zelfs niet bestaat, geserveerd kregen dan bij bekende merken zoals Coca-Cola of Pepsi.

"Wanneer de consument met een sterk merk wordt geconfronteerd, wordt niet langer beroep gedaan op de mediale orbitofrontale cortex, die in verband gebracht wordt met waardeoordelen over nieuwe items," stippen de Duitse onderzoekers aan, eraan toevoegend dat de proefpersonen in realiteit steeds dezelfde drank kregen geserveerd. "Wanneer een onbekend merk wordt voorgesteld, blijkt daarentegen de activiteit van de mediale orbitofrontale cortex gestimuleerd te worden. Tegelijkertijd bleek dat bekende merken bovendien aanleiding geven tot een verhoogde activiteit in hersenregio’s die in verband worden gebracht met beloningen."

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, hersenen, consumptie |  Facebook |

11-03-13

Online volgelingen merken gevoelig voor kortingen en geschenken

Coupons, kortingen en gratis producten zijn voor de helft van de volgelingen van merken in sociale netwerken een stimulans om het contact met de betrokken bedrijven intensief te houden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van consulent Ipsos in vierentwintig landen. Coupons en gratis producten hebben volgens de onderzoekers de grootste impact op vrouwen, waar 56 procent toegeeft door dat aanbod een nauwere band te voelen met het merk. Bij mannen daalt dat tot 45 procent. Consumenten in de Verenigde Staten blijken met een score van 70 procent het meest gevoelig voor geschenken en kortingen te zijn. Bij de Amerikaanse vrouwen geeft zelfs 82 procent de nauwere band met het merk toe bij het ontvangen van voordelen.

Lees Verder

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, merk |  Facebook |

24-04-12

Nokia behoudt zijn populariteit op Aziatische markt

Ondanks zijn wereldwijde problemen blijft de Finse mobiele telefoonfabrikant Nokia in de Aziatische regio een bijzonder populair merk. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nikkei BP Consulting. Nokia is immers absoluut de meest populaire merknaam in India, Indonesië en Vietnam en staat ook in Thailand op de tweede plaats. Het fenomeen werd ook vorig jaar al opgetekend en zal wellicht ook in de nabije toekomst ongewijzigd blijven. Anderzijds toont het rapport de diversiteit van de Aziatische markt aan, want in Japan, Zuid-Korea en Taiwan is Nokia niet in de top tien terug te vinden.

De resultaten van Nokia vormen een opmerkelijk contract met het Amerikaanse technologiemerk Apple, dat in mature markten zoals China, Japan en Taiwan de eerste plaats bekleedt en een tweede plaats inneemt in Zuid-Korea. Daarentegen kreeg Apple geen plaats in Indonesië, India, Vietnam en Thailand. De onderzoekers merken op dat opmerkelijk genoeg alleen het Japanse technologiemerk Sony een consistent resultaat in alle Aziatische markten laat optekenen en nagenoeg overal in de top tien terug te vinden is.

"Hoewel ook Sony met belangrijke problemen wordt geconfronteerd, heeft het merk in Azië een echt globale uitstraling," voeren de onderzoekers aan. "Het rapport toont echter aan dat het in moeilijk is om in India en Zuidoost-Azië een algemeen merkenlandschap uit te tekenen. Die regio's worden gekenmerkt door een jonge bevolkingsgroep met een voortdurend wisselende levensstijl en economische omstandigheden." Opmerkelijk is ook dat Apple in Zuid-Korea populairder is dan thuismerk en grote concurrent Samsung.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, merk, nokia |  Facebook |

12-09-11

Google meest gewaardeerde merk op Japanse markt

Het Amerikaanse internetbedrijf Google geniet in Japan de meeste waardering bij zowel particulieren als bedrijfsleiders. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nikkei Research. Het is de tweede keer op rij dat Google de Japanse ranglijst aanvoert. Die waardering is volgens het rapport vooral gestoeld op bewondering voor innovaties zoals het populaire mobiele besturingssysteem Android van Google. Op de tweede plaats staat het Japanse elektronicabedrijf Panasonic, gevolgd door de Amerikaanse technologiegroep Microsoft.

Er wordt echter opgemerkt dat Google weliswaar door het Japanse zakenleven op de eerste plaats wordt gerangschikt, maar bij de consument slechts als negende eindigt. Dat bekent volgens Nikkei Research echter wel een verbetering tegenover vorig jaar en voldoende om in de eindrangschikking de eerste plaats te behouden. Panasonic steeg van een achtste naar een tweede plaats, dankzij de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Diezelfde trend heeft volgens Nikkei Research ook Sharp en Toshiba een stijging tot respectievelijk een negende en dertiende plaats bezorgd.

Microsoft viel daarentegen terug van een tweede naar een derde plaats. "Het Amerikaanse bedrijf wordt door de bedrijfsleiders gewaardeerd wegens zijn aantrekkelijke producten voor de zakelijke sector, maar bij de consumenten wordt Microsoft op het gebied van originaliteit achter Google geplaatst," voert Nikkei Research aan. Canon stijgt in de rangschikking van de zesde naar de vierde plaats, vooral door de waardering in het bedrijfsleven voor de kwaliteit van zijn producten. Sony valt van een derde naar een vijfde positie terug, vooral door de diefstal van persoonlijke gegevens.

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: google, japan, merk |  Facebook |

25-07-11

Merken moeten in India op lange termijn werken

Merken die in India willen slagen, moeten op lange termijn werken. De demografische verschuivingen in de Indiase maatschappij creëren immers een totaal nieuwe consumentenbasis. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent AT Kearney. Daarbij wordt opgemerkt dat bepaalde demografische trends kunnen uitgroeien tot een stimulans voor economische groei en dus een grotere vraag naar een brede waaier van producten.

De demografische evolutie zal volgens AT Kearney zorgen voor een verschuiving in de afhankelijkheids-ratio, waarbij moet gekeken worden naar de verhouding tussen jongeren onder de vijftien jaar en ouderen boven de vijfenzestig jaar enerzijds en de werkende bevolking tussen die beide grenzen anderzijds. "Landen waar de werkende bevolking een relatief groter aandeel heeft in die verhouding, zijn het best geplaatst voor een duurzame financiële uitbreiding," merkt de consulent op.

Volgens AT Kearney zal in India deze ideale samenstelling tot de tweede helft van de jaren dertig blijven duren. De volgende twintig tot vijfentwintig jaar zal volgens de consulent de werkende bevolking in India dominant zijn. Ook wordt opgemerkt dat vrouwen belangrijker consumenten zullen worden, aangezien steeds meer Indiase vrouwen zullen toetreden tot de arbeidsmarkt. Er wordt echter ook gewaarschuwd dat het aantal Indiase senioren na het einde van dit decennium snel zal toenemen.

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, marketing, merk |  Facebook |

06-07-11

Aziaten hechten groter belang aan merken

Consumenten in India en China zijn bij het aankopen van producten zoals kleding en cosmetica meer geïnteresseerd in merken dan het Amerikaanse en Europese publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. De onderzoekers merkten op dat 74 procent van de Chinese consumenten aangeeft belang te hechten aan merken, tegenover 72 procent in India. In Singapore bedraagt dat nog 36 procent, gevolgd door Spanje (29 procent), Italië (28 procent), Frankrijk en de Verenigde Staten (26 procent), Groot-Brittannië (24 procent) en Duitsland (22 procent).

Ook blijkt dat 92 procent van de Chinese consumenten ervan overtuigd is dat beroemde merken door hun superieure kwaliteit een grotere waarde opleveren. In India ligt dat cijfer op 89 procent, gevolgd door Singapore (75 procent), de Verenigde Staten (65 procent), Italië (63 procent) en Frankrijk (53 procent). Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje blijven onder de grens van 50 procent. Bovendien zeggen meer dan 60 procent van de Indiase en Chinese consumenten de eerste willen zijn die de jongste collecties aankopen. In geen enkel ander land stijgt dat boven de grens van 30 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan 70 procent van de Amerikaanse, Chinese en Indiase consumenten de voorkeur geven aan klassieke goederen boven opkomende trends. Ook in andere landen wordt daar een score gehaald van meer dan 50 procent. Met een niveau van 40 procent is Spanje daarop de enige uitzondering. In India zegt 77 procent van de consumenten merkkledij te eisen, tegenover 67 procent in China. Op de derde plaats volgt Singapore met 30 procent.

 

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, verkoop |  Facebook |

05-07-11

ICBC meest waardevolle merk op Chinese markt

De Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) is het meest waardevolle merk op de Chinese markt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het adviesbureau World Brand Lab. De waarde van het financiële merk, de grootste van de vier belangrijke Chinese banken, wordt geraamd op 216 miljard yuan. Het energiebedrijf State Grid Corporation of China staat met een waarde van 188 miljard yuan op een tweede plaats, gevolgd door de draadloze telecomprovider China Mobile met een waarde van 183 miljard yuan.

De top vijf wordt verder gevormd door het televisiebedrijf China Central Television (CCTV) met een waarde van 126,1 miljard yuan en verzekeraar China Life Insurance Company met een waarde van 104 miljard yuan. Verder volgen het olieconcern China Petroleum (101 miljard yuan), de chemiegroep China Sinochem (96 miljard yuan), technologiegroep Huawei (87 miljard dollar), autobouwer China Faw (84 miljard dollar) en het informaticaconcern Lenovo (83 miljard yuan).

Er wordt aan toegevoegd dat producenten van voeding en drank tweeëntachtig vertegenwoordigers kenden bij de vijfhonderd grootste Chinese bedrijven, gevolgd door textiel en kleding met éénenvijftig vertegenwoordigers en media met zesenveertig bedrijven. In totaal hadden de vijfhonderd grootste bedrijven een waarde van 5,5 triljoen yuan. De gemiddelde waarde bedraagt 11 miljard yuan. De onderzoekers merken nog op dat zeven jaar geleden het grootste bedrijf van China slechts een waarde had van 61,2 miljard yuan.

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, merk |  Facebook |