16-11-16

Shopper laat zich niet gemakkelijk tot merkentrouw dwingen

Shoppers kunnen moeilijk tot merkentrouw worden aangezet. Dat is de conclusie van een rapport van consulent International Customer Loyalty Programmes (ICLP), waarin werd vastgesteld dat 86 procent van de ondervraagde consumenten een favoriete leverancier zou laten vallen voor een beter aanbod, beloningen of andere voordelen. De onderzoekers wijzen erop dat de meeste klanten weliswaar favoriete leveranciers hebben, maar die positieve percepties betekenen geen automatische aankoop-engagement, vooral indien elders betere voorwaarden kunnen worden verkregen. Ook werd vastgesteld dat 59 procent van de consumenten aangeeft dat ze meer zouden kopen indien de retailers hun behoeftes beter zouden begrijpen.

“Er kunnen vele gelijkenissen worden gevonden tussen de band met een merk en persoonlijke relaties,” stippen de onderzoekers aan. “De ontwikkeling van een sterke band met een onderneming kan dan veel gelijkenissen tonen met de vorming van een sterke en hechte relatie met een andere persoon. Die gelijkenis suggereert dat gevoelens een belangrijke basis voor het koopgedrag kunnen zijn.” De resultaten van de studie bieden volgens de onderzoekers niet alleen een beter inzicht in de verschillende vormen van merkentrouw, maar kan retailers ook instrumenten aanreiken om beter op behoeftes en wensen van de consument in te spelen en de loyaliteit van de klant te versterken.

Uit het onderzoek bleek dat 96 procent van de consumenten een favoriete retailer bij vrienden of familie zou aanbevelen. Daarnaast werd echter vastgesteld dat 74 procent te kennen gaf dat betere beloningen hun aankoopgedrag zou stimuleren, terwijl 60 procent toegaf meer te besteden indien ze met groter respect zouden worden behandeld. Verder merkte 53 procent op meer te zullen kopen indien de retailers erin zouden lukken beter met hun klanten te consumeren. “Net zoals bij menselijke verhoudingen, kunnen relaties met merken fluctueren,” waarschuwen de onderzoekers. “Daarom moet ervoor gezorgd worden in te spelen op de behoeftes en wensen van de consument, waardoor vertrouwen kan worden gegenereerd.”

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merkentrouw |  Facebook |

19-05-14

Basis voor merkentrouw wordt gelegd bij het eerste contact

Een eerste basis voor merkentrouw wordt al heel snel gelegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ClickFox bij ruim driehonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de consumenten al na de eerste aankoop gewag maakt van een beginnende merkentrouw. Verder werd nog opgemerkt dat 35 procent van de ondervraagden de kwaliteit en het imago van het merk als de meest belangrijke factor bestempelen voor het opbouwen van klantentrouw, gevolgd door de kwaliteit van de klantenservice (27 procent). Er wordt aan toegevoegd dat deze factoren al bij het eerste contact met het merk of het product een impact hebben.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merkentrouw |  Facebook |

14-09-13

Oudere generaties vertonen de grootste merkentrouw

Oudere generaties vertonen op de winkelvloer een grotere merkentrouw dan jongeren generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Acosta Sales & Marketing. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 42 procent van de millennials aangeeft meer huismerken te kopen om geld te sparen. Bij babyboomers en senioren daalt dat cijfer tot respectievelijk 36 procent en 26 procent. De onderzoekers stelden verder vast dat de millennials gemiddeld 4,1 keer per maand een winkeluitstap maken. Daarmee winkelen de millennials frequenter dan andere generaties, maar toch besteden ze het kleinste budget aan hun traditionele boodschappen.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merkentrouw |  Facebook |

22-01-12

Enquêtes kunnen merkentrouw gevoelig verhogen

Het betrekken van consumenten bij marktonderzoek kan 62 procent van de respondenten ertoe bewegen om een product te kopen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek door het bureau Cint. Slechts 3 procent van de deelnemers aan het marktonderzoek zegt waarschijnlijk niet tot een aankoop te zullen overgaan. Ook bleek 56 procent van de respondenten toe te geven een grotere merktrouw te ervaren nadat ze bij een marktonderzoek werden betrokken. Slechts 24 procent zegt dat zijn merktrouw niet wordt beïnvloed.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 69 procent van de consumenten ervan overtuigd zijn dat bedrijven handelen volgens de resultaten die bij enquêtes worden verkregen. Slechts 7 procent gaat ervan uit dat van de onderzoeksresultaten geen gebruik wordt gemaakt. Ook geeft 77 procent van de respondenten aan dat merken nu meer naar de behoeften en opmerkingen van de consumenten luisteren dan tien jaar geleden. Dat zou zijn ingegeven door de grotere concurrentie (55 procent), een klimaat dat meer onderzoek vereist (24 procent) en een dalende merkentrouw bij de consument (16 procent).

De onderzoekers merken verder op dat de respondenten van mening zijn dat de retailsector het meest zou profiteren van een geregelde communicatie met de consumenten (41 procent), gevolgd door de bankwereld (14 procent), reissector (11 procent) en mobiele technologie (11 procent). Het onderzoek van Cint toonde nog aan dat 70 procent van de consumenten zegt bereid te zijn om maximaal tien minuten te besteden aan een enquête. Eén op vijf wil meer dan vijftien minuten besteden.

Financiële incentives zou 55 procent van de respondenten aanzetten om aan een marktonderzoek deel te nemen, gevolgd door een gratis product (34 procent).

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merkentrouw, onderzoek |  Facebook |

08-09-11

Merkentrouw van consument is verder gedaald

De merkentrouw is nagenoeg bij alle Amerikaanse consumenten gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Catalina Marketing naar de opstelling van het Amerikaanse publiek tegenover grote producenten van consumptiegoederen. Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de loyale consumenten, die 70 procent van hun aankopen bij één enkel merk doen, hun gedrag hebben veranderd. Daarbij heeft volgens de onderzoekers 20 procent helemaal afgehaakt, terwijl 26 procent tenminste occasioneel naar een ander merk heeft gegrepen.

Er wordt opgemerkt dat 32 procent van de loyale consumenten van merk zijn veranderd nadat ze één keer een concurrerend aanbod hadden uitgeprobeerd. "Het verlies aan trouwe consumenten heeft een belangrijke impact op de groei van de producenten," wordt er aan toegevoegd. "Indien het loyaliteitsniveau op peil was gebleven, zouden de betrokken bedrijven het voorbije jaar een omzetgroei met 8,5 procent hebben gerealiseerd. Dat is nu beperkt gebleven tot een groei met 0,7 procent."

Catalina Marketing merkt op dat het probleem het zwaarst werd aangevoeld in de ijsroom-categorie. "Daar werd een omzetverlies met 16,8 procent opgetekend," voeren de onderzoekers aan. "Ook bij snacks werd een daling met 7,4 procent opgetekend." Catalina Marketing voert verder aan dat de snoepgoed-merken 79 procent van hun trouwe consumenten hebben verloren, gevolgd door de bakkerij-sector (57 procent), snack-producenten (53 procent) en alcoholische dranken (50 procent).

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merkentrouw, marketing |  Facebook |