02-09-12

Commercieel gebruik natuurlijk gas verantwoordelijk voor daling methaan-niveau in atmosfeer

De toegenomen productie van natuurlijk gas op olievelden is een bepalende factor in de positieve evoluties bij de aanwezigheid van het broeikasgas methaan in de atmosfeer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Decennia lang liepen de methaan-niveaus in de atmosfeer drastisch op, maar aan die trend kwam in het begin van de jaren tachtig plots een einde. Studies hebben volgens onderzoeksleider Donald Blake, professor scheikunde aan de University of California, nu echter uitgewezen dat dit fenomeen nagenoeg compleet te danken was aan een veranderingen in het gebruik van fossiele brandstoffen. In het verleden werd methaan op de olievelden vooral afgefakkeld, maar steeds meer werd natuurlijk gas gebruikt als een brandstof. Methaan draagt twintig keer meer bij tot de klimaatverandering dan koolstofdioxide, dat echter wel in grotere hoeveelheden in de atmosfeer aanwezig is. Sinds enkele jaren is het methaan-niveau in de atmosfeer opnieuw aan het toenemen. Dat heeft volgens de onderzoekers opnieuw te maken met een daling in het gebruik van natuurlijk gas van olievelden.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, methaan |  Facebook |

07-08-11

Look helpt ecologische voetafdruk veestapel terugdringen

Het toevoegen van look aan de rundervoeding kan de uitstoot van broeikasgassen door de veestapel gevoelig terugbrengen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Aberystwyth University in Wales. De toevoeging van look zou volgens onderzoeksleider Jamie Newbold een barrière kunnen opwerpen tegen de bacterie die in het spijsverteringsstelsel van runderen aanleiding geeft tot de vorming van methaangassen. Voorlopig geeft het looksupplement Allicin aan de melk en andere zuivelproducten nog wel een bijsmaak.

"Runderen produceren grote hoeveelheden methaangas," stipt Jamie Newbold aan tegenover het webmagazine Euractiv.com. "Koeien die voeding met look toegediend krijgen, produceren echter 40 procent minder methaan, zonder dat hun normale spijsvertering in het gedrang komt." De onderzoekers wijzen erop dat methaan een veel krachtiger broeikasgas is dan koolstofdioxide. De uitstoot van de landbouwsector vertegenwoordigt ongeveer 18 procent van de wereldwijde productie van broeikasgassen.

"Het terugschroeven van de methaan-uitstoot door de veestapel kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren tot de strijd tegen de opwarming van de aarde," merkt Newbold op. Het bedrijf Neem Biotech - producent van look-supplementen - merkt op dat er 550.000 ton look zou nodig zijn om een kwart van de Britse veestapel te bevoorraden. Daarmee zou volgens het bedrijf een bijzonder belangrijke nieuwe bedrijfstak kunnen worden uitgebouwd. Er wordt volgens Neem Biotech gewerkt aan lookvariaties die hetzelfde effect zouden creëren zonder de vervelende bijsmaak.

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: look, veestapel, emissies, methaan |  Facebook |

13-06-11

Australië wil oorlog verklaren aan wilde kamelen

Australië overweegt uitstootrechten toe te kennen voor het doden van wilde kamelen. Dat zou moeten kunnen bijdragen tot het bestrijden van de klimaatverandering. Het voorstel staat in een adviesrapport van het Australische ministerie van klimaatverandering en energie-efficiëntie. Het bedrijf Northwest Carbon heeft voorgesteld om ongeveer 1,2 miljoen wilde kamelen te doden. De dieren werden in Australië ingevoerd voor de vroege kolonisten in de negentiende eeuw.

"De wilde kamelen brengen zware schade toe aan de Australische vegetatie," merkt het persbureau AFP op. "Bovendien produceert een kameel een hoeveelheid methaan die vergeleken kan worden met één ton koolstofdioxide per jaar. Daardoor zijn de wilde kamelen collectief één van de grootste producenten van broeikasgassen in Australië." Northwest Carbon stelt voor de kamelen vanuit een helikopter neer te schieten of hen op te jagen en naar slachthuizen over te brengen voor consumptie.

Het idee van Northwest Carbon werd door de Australische regering weerhouden voor een verdere discussie over het ontwikkelen van nieuwe economische mogelijkheden voor landbouwers, bosontwikkeling en landeigenaars die met creatieve manieren komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Australië is bijzonder afhankelijk van steenkoolcentrales en mijnbouw en is daarmee per hoofd van de bevolking één van de grootste vervuilers van de wereld.

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, kameel, methaan, uitstootrechten |  Facebook |

09-06-11

Biologisch afbreekbare producten creëren methaan

Biologisch afbreekbare producten hebben in praktijk op vuilnisbelten een grotere negatieve dan positieve impact. Bij het afbreken van deze producten komen immers belangrijke hoeveelheden methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas, vrij. Dat is de conclusie van een rapport van het departement milieutechnologie van de Amerikaanse staat North-Carolina. De onderzoekers wijzen erop dat de betrokken materialen afgebroken worden door micro-organismen, die daarbij methaan produceren.

Uit cijfers van het Amerikaanse Environmental Protection Agency blijkt dat slechts 35 procent van het huishoudelijk afval wordt gedeponeerd op vuilnisbelten die methaan opvangen voor energiegebruik. Nog eens 34 procent zou het methaan ter plaatse verbranden, terwijl 31 procent het gas in de atmosfeer zou laten ontsnappen. "Het opvangen van methaan een belangrijke energiebron creëren," merkt onderzoeksleider Morton Barlaz op. "Maar wanneer het in de atmosfeer wordt vrijgelaten, wordt het een bedreigend broeikasgas."

"Biologisch afbreekbare producten zijn dan ook niet automatisch milieuvriendelijker wanneer ze op vuilnisbelten terecht komen," stipt Barlaz nog aan. "Een aantal Amerikaanse vuilnisbelten werkt wel aan opvanginstallaties, maar vele producten breken relatief snel af, zodat het gas wellicht al ontsnapt voor de installaties klaar zijn. Dat betekent dat er minder potentiële brandstof voor energieverbruik overblijft en er meer broeikasgassen worden geproduceerd. Een langere afbreekperiode is op dit ogenblik dan ook milieuvriendelijker."

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: methaan, milieu, vuilnisbelt |  Facebook |

07-03-10

Permafrost geeft sneller methaan vrij dan verwacht

Wetenschappers waarschuwen al langer dat er door de opwarming van de aarde enorme voorraden methaan zouden kunnen vrijkomen uit de permafrost van het noordpoolgebied. Dat methaan zou op zijn manier bijdragen tot een verdere opwarming van de aarde. Onderzoekers van de University of Alaska hebben nu echter opgemerkt dat dit proces inmiddels al op gang is gekomen. Daarbij verwijzen ze naar metingen in de Oost-Siberische Arctische Plaat, ten oosten van de Bering Straat. Onderzoeksleider Natalia Shakhova geeft wel toe dat het nog te vroeg is om te stellen dat er een gevaarlijke methaan-voorraad dreigt vrij te komen. Ze stelt daarbij dat de wetenschap pas begonnen is met het volgen van de beweging van het methaan in de atmosfeer en de afname van de permafrost onder de zee, waaar het methaan wordt vastgehouden.

"Methaan is in de loop der tijd vastgelegd in de permafrost, maar door een warmer klimaat komt het gas weer vrij," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "De hoeveelheid methaan die uit de Oost-Siberische Arctische Plaat ontsnapt is volgens Natalia Shakhova groter dan de hoeveelheid die uit alle wereldzeeën vrijkomt." De krant voegt er aan toe dat men zich vooral zorgen maakt over de uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer, maar de wetenschappers voeren aan dat methaan minstens dertig meer warmte kan vasthouden. Het broeikaseffect dat door methaan wordt veroorzaakt, dreigt dan ook veel dramatischer te zijn. Historisch gezien schommelen de concentraties methaan in de atmosfeer rond de 0,4 deeltjes per miljoen in koude periodes en 0,7 deeltjes per miljoen in warmere periodes. Het methaangehalte in het poolgebied is momenteel echter 1,85 deeltjes per miljoen. Dat is het hoogste gehalte in vierhonderdduizend jaar.

Tot nu toe werd de onderzeese permafrost weinig bestudeerd, maar recente research toont aan dat het gebied al opvallend grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer stuwt. Vorig jaar hadden wetenschappers al methaan-pluimen ontdekt in de buurt van Spitsbergen, ten nooden van Scandinavië. "De betrokken wetenschappers stellen dat ze destijds op zoek waren naar gegevens om voorspellingen te doen over toekomstige emissies, maar tot hun verbazing vast moesten stellen dat het proces al op gang was gekomen," merkt de Amerikaanse krant nog op. Martin Heimann van het Max Planck Institute in Duitsland stelt dat de methaanproductie uit de permafrost tot nu onbeduidend was, maar sinds de pre-industriële periode al wel is verdubbeld. Het is volgens hem dan ook de vraag of de impact van methaan ook in de toekomst perfect zal bijven. Wetenschappers in het algemeen wijzen erop dat de evoluties van dichtbij zullen moeten blijven gevolgd worden.

12:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, permafrost, methaan |  Facebook |

15-01-10

Koolstofdioxide kan mogelijk nuttig product worden

Het broeikasgas koolstofdioxide is door zijn impact op de klimaatverandering op dit ogenblik één van de minst populaire producten in de wereld, maar dat imago zou in de toekomst gevoelig kunnen worden verbeterd. Dat schrijft het magazine New Scientist. Daarbij wordt opgemerkt dat het broeikasgas mogelijk in de toekomst gebruikt zou kunnen worden als grondstof voor alternatieve brandstoffen of een nieuwe toepassing zou kunnen vinden in koelkasten. Volgens Dermot O'Hare, onderzoeker aan de University of Oxford, dreigen projecten om koolstofdioxide op te vangen en op te slaan in de ondergrond, dan ook een verloren kans te worden. Hij voert aan dat het omvormen van koolstofdioxide tot methaan een veel zinvoller bestemming zou zijn voor het broeikasgas.

Eén van de grote problemen voor het omvormen van koolstofdioxide tot methaan is echter de stabiliteit van zijn structuur. "De molecule van koolstofdioxide is zo stabiel dat het moeilijk is om een chemisch element te vinden dat reactief genoeg is om op koolstofdioxide te kunnen inwerken, maar toch specifiek genoeg is om andere elementen in de atmosfeer, zoals koolstofmonoxide of zuurstof, te negeren," merkt Dermot O'Hare op. Samen met zijn collega Andrew Ashley zegt O'Hare echter een methode ontwikkeld te hebben om koolstofdioxide toch om te zetten tot methaan, aan een relatief lage temperatuur van 160 graden celcius en onder normale druk. Daarbij wordt er volgens O'Hare voor gezorgd dat de molecules koolstofdioxide een verbinding aangaan met waterstof om methanol en water te vormen.

De New Scientist merkt op dat een aantal andere onderzoeksgroepen in dezelfde richting werken, maar volgens O'Hare is het project van Oxford inmiddels in een relatief vergevorderd stadium geraakt. "Het feit dat de reactie specifiek voor koolstofdioxide opgaat kan de toepassing een aantal praktische voordelen opleveren, omdat er geen rekening gehouden moet worden met de koolstofmonoxide," merkt het magazine op. De Canadese onderzoeker Doug Stephan, die niet bij het Oxford-project is betrokken, noemt het werk van O'Hare en Ashley belangrijk en opwindend en voert aan dat het uiteindelijk zou kunnen leiden tot een reductie van de broeikasgassen en de opbouw van alternatieve energiebronnen. Voorwaarde is volgens hem echter dat er ook een proces wordt ontwikkeld dat waterstof genereert.

15:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, koolstofdioxide, methaan |  Facebook |

16-04-09

Milieuprobleem Indiase koeien groter dan gedacht

indiacowDe winderigheid van de Indiase koeien is een groter milieuprobleem dan oorspronkelijk werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Space Applications Centre in Ahmedabad. Daarbij wordt gesteld dat de Indiase veestapel, met inbegrip van schapen en geiten, een grotere bijdrage leveren tot de opwarming van de aarde dan het Indiase autoverkeer. De Indiase veestapel wordt geraamd op 485 miljoen dieren, waaronder 283 miljoen runderen. Die zouden samen ongeveer 11,75 miljoen ton methaan per jaar produceren. Vijftien jaar geleden werd daarop een cijfer van 9 miljoen ton gekleefd. Naarmate de welvaart van de Indiase bevolking toeneemt en de consumptie stijgt, zal het methaanprobleem volgens de onderzoekers alleen nog maar toenemen.

"Methaan is een broeikasgas dat twintig keer meer warmte vasthoudt dan koolstofdioxide," aldus het magazine Time. "Er wordt in India dan ook intens gezocht naar nieuwe diëten, die de methaanproductie van de veestapel gevoelig zouden moeten verlagen." Eén van de problemen is de ondervoeding van de Indiase runderen, die een negatieve impact heeft op de gezondheid van de veestapel, wat op zijn beurt leidt tot een grotere methaanproductie. De Indiase boeren hebben echter niet voldoende financiële slaagkracht om betere diëten te voorzien voor hun dieren. Onder meer het antibiotica monensin, dat de methaanproductie bij koeien verlaagt, is voor de meeste Indiase veehouders onbetaalbaar."

Dat betekent volgens Time dat er gezocht moet worden naar een lokaal, betaalbaar alternatief. Er wordt echter ook in andere richtingen naar oplossingen gezocht. Onder meer het Energy Research Institute uit New Dehli werkt aan een oplossing om methaan op te vangen. Op dit ogenblik wordt koeienmest al gebruikt voor de productie van biogas in de keuken van Indiase gezinnen en zelfs in auto's. Dat is volgens het Energy Research Institute vooral een succes in gaushalas, shelters voor oude koeien. Behalve in de communistische staten West-Bengalen en Kerala mogen immers nergens in India koeien gedood worden. Door de productie van biogas kunnen die oude dieren volgens het onderzoeksinstituut toch nog enigszins nuttig worden gebruikt en dragen ze als vervangmiddel voor conventionele energiebronnen bij tot de strijd tegen de opwarming van de aarde.

14:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, koe, milieu, klimaat, methaan |  Facebook |