25-09-08

Steeds meer methaangas in noordpoolgebied

Britse wetenschappers hebben onlangs grote pluimen van opborrelend methaangas geregistreerd op de bodem onder de Noordpool. Methaan wordt beschouwd als een broeikasgas en daarom ook als een gevaar voor het milieu zoals we dat kennen. Het is als broeikasgas twintig keer krachtiger dan koolstofdioxide. Het zou de veronderstelde opwarming van de aarde versnellen. In totaal ontdekten de wetenschappers van de universiteit van Birmingham 250 pluimen methaangas, even ten westen van het Noorse eiland Svalbard.

"Het gas moet volgens onderzoeksleider Graham Westbrook van de universiteit van Birmingham al sinds de vorige ijstijd, naar schatting 15.000 jaar geleden, in het poolgebied opborrelen," aldus de Britse krant The Independent. "De moleculen van het gas komen vrij uit een soort ijkristallen kooi van watermoleculen wanneer de druk van het water afneemt of de temperatuur stijgt. Aangezien methaangas bijdraagt tot de opwarming van de aarde, wat op zijn beurt weer zou bijdragen tot het verder vrijkomen van nog meer methaangas."

Het is al de tweede keer op korte tijd dat onderzoekers melding maken van grote hoeveelheden ontsnappend methaan in het Noordpoolgebied. "Eerder al ook hadden Russische wetenschappers voor de Siberische kust methaangas zien opkomen doorheen een stuk smeltend permafrost, de bevroren grondlaag van het poolgebied," aldus nog The Independent. "Het is nog niet bekend of de hoeveelheid ontsnappend methaangas groter is geworden in de recente periode waarin veel mensen menen dat de aarde ook door hun eigen handelen opwarmt.