19-09-14

Microfinanciering lijkt zijn moreel kompas te hebben verloren

Vooral lokale bankmanagers worden beter van microfinanciering Het lijkt erop dat microfinanciering zijn moreel kompas is kwijtgeraakt. Het blijkt immers bijzonder moeilijk om de specifieke doelgroep van deze kredieten op een efficiënte manier te bereiken. Dat is de boodschap van wetenschappers aan de University of Manchester. De onderzoekers merken op dat vooral financiële instellingen voordeel halen uit microfinanciering, maar slaagt men er niet in het welzijn van de doelgroepen te verhogen. De onderzoekers voeren aan dat protestbewegingen zoals Occupy en andere activisten hun aandacht dan ook zouden moeten richten op de onrechtvaardigheid die door microfinanciering wordt gecreëerd in steden zoals Delhi en Dhaka, maar ook Londen en Washington.

Microfinanciering moet vooral in ontwikkelingslanden mensen met een laag inkomen helpen om een economische activiteit te kunnen uitbouwen. Deze groep heeft immers meestal geen toegang tot de traditionele financiële diensten om de basisinvestering voor een zelfstandige activiteit te voorzien. Door microfinanciering, waarbij meestal kleine kredieten tussen 25 dollar en 500 dollar worden verstrekt, kan voor die behoefte wel een antwoord worden gevonden. Volgens onderzoeker Mathilde Maitrot, armoede-specialist bij het Brooks World Poverty Institute van de University of Manchester, moet echter vaak vastgesteld worden dat microfinanciering er niet in slaagt om zijn doelpubliek efficiënt te ondersteunen.

“Microfinanciering wordt vaak geciteerd als een succesformule om mensen uit de armoede te helpen, maar het onderzoek heeft aangetoond dat die doelstellingen in werkelijk niet altijd worden gehaald en zelfs het tegengestelde effect teweegbrengen,” zegt Mathilde Maitrot. “In realiteit blijken mensen in arme landen zoals Bangladesh nagenoeg geen enkele controle te hebben over hun leningen.” De onderzoekers zeggen dat vooral de traditionele financiële dienstverleners voordelen halen uit het stimuleren van microfinanciering, maar blijkt er vaak geen enkele interesse te bestaan voor de impact van de kredieten op het welzijn van de klanten.

David Hulme, directeur van het Brooks World Poverty Institute, zegt dat de betrokken bankmanagers zich vaak uitsluitend blijken te focussen op de financiële prestaties van hun projecten en daarbij een zware druk uitoefenen op hun medewerkers en klanten. “De voortrekkers van de microfinanciering, zoals Nobelprijs-laureaat Muhamad Yunus, moeten dan ook dringend de situatie evalueren en een einde maken aan de misbruiken,” merkt Hulme op. Hij wijst onder meer naar de zelfmoordgolf enkele jaren geleden bij een aantal kleine ondernemers in het zuiden van India, die door de strenge incasso-praktijken van de financiële instellingen in een uitzichtloze situatie terecht zouden zijn gekomen.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microfinanciering |  Facebook |

28-07-12

Microfinanciering heeft ook positieve impact op het loonniveau

Microfinanciering verhoogt de kredietvertrekking in een economie, maar het systeem leidt ook tot een verhoging van de lonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Consortium on Financial Systems and Poverty en het Massachusetts Institute of Technology naar het impact van microfinanciering in het Thai Million Baht Fund, een initiatief van de regering van Thailand om aan 77.000 dorpen telkens een bedrag van één miljoen bath of bijna 25.000 dollar toe te wijzen. De onderzoekers stelden dat binnen twee jaar na de toekenning van de kredieten de lonen met gemiddeld 7 procent waren gestegen. De onderzoekers hebben het over een belangrijke vaststelling, aangezien slechts relatief weinig mensen van microfinanciering gebruik maken en daarentegen een veel grotere groep op de arbeidsmarkt actief is. Een concrete verklaring voor de relatie kunnen de onderzoekers niet geven, maar volgens hen moet daarbij wellicht gewezen worden naar een efficiëntere verspreiding van kapitaal naar kleine ondernemers, waardoor op zijn beurt de vraag naar arbeidskrachten zou stijgen.

Lees Verder

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microfinanciering |  Facebook |

14-05-12

Ook microfinanciering is niet altijd zaligmakend

Grootschalige programma's rond microfinanciering worden vaak gebruikt als een middel om de armoede in de ontwikkelingslanden te bestrijden, maar onderzoekers aan de University of Notre Dame zeggen dat daarbij niet altijd de gewenste resultaten worden gehaald en in vele situaties ook niet het meest kosten-efficiënte gebruik van de beschikbare middelen wordt gerealiseerd. In een aantal gevallen bouwen de bestemmelingen onder meer kredieten op elkaar zonder een economische meerwaarde te creëren, waardoor hun aflossing ook steeds zwaarder wordt.

De Amerikaanse wetenschappers gebruikten in hun onderzoek het Thai Million Bath Village Fund, één van de grootste overheidsinitiatieven rond microfinanciering om de baten en nadelen van deze projecten te evalueren en doorgronden. Het Thai Million Bath Village Fund werd elf jaar geleden gelanceerd, waarbij een bedrag van één miljoen baht - ongeveer 24.000 dollar - ter beschikking werd gesteld om ongeveer tachtigduizend dorpsbanken over het hele land te creëren om de kreidetmogelijkheden en de economie te stimuleren.

De onderzoekers stellen dat vele bestemmelingen de extra middelen gebruikten om hun gezinsbudget aan te vullen in plaats van te investeren. "De consumptie nam toe en het inkomen van de landbouw en andere producenten nam toe, terwijl ook de weddes van de arbeiders stegen, maar de toename van de totale rijkdom van de dorpen bleek in veel gevallen te vertragen," voeren de onderzoekers aan. "Anderen bleken geen leningen aan te gaan, maar wel hun consumptie op te drijven, omdat ze zich bewust waren van het beschikbare krediet en dus minder noodzaak zagen in sparen."

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microfinanciering |  Facebook |