24-04-11

Amerikaans microkrediet richt zich op duurzame markt

Het Amerikaanse project Kiva, gespecialiseerd in het toekennen van microkredieten, heeft een nieuw fonds opgestart. Dat richt zich is op kleinschalige projecten die initiatieven willen opstarten rond duurzamere en veiliger energie, duurzame landbouw, transport en recycling. De microkredieten van Kiva gaan meestal naar individuele ondernemers in de ontwikkelingslanden, maar er worden ook in de Verenigde Staten een aantal projecten ondersteund.

"De omvang van de leningen bij Kiva variëren, maar individuele investeerders kunnen vanaf 25 dollar instappen in het kredietfonds," merkt het online magazine Venturebeat.com op. "Tot nu toe hebben meer dan 500.000 ondernemers via Kiva microkredieten ter beschikking gekregen." Er wordt aan toegevoegd dat 98,71 procent van de leningen worden terugbetaald. Kiva kent 81,38 procent van zijn leningen toe aan vrouwelijke ondernemers.

Met het nieuwe fonds werd onder meer een landbouwproject in het Peruaanse Tarma ondersteund. Daarbij werd aan een landbouwer een lening van 550 dollar toegekend over een periode van twaalf maanden voor de aankoop van natuurlijke meststoffen. Kiva werd zes jaar geleden opgericht en is gevestigd in San Francisco. Het voorbije jaar werden door Kiva voor meer dan 2 miljoen dollar microkredieten toegekend. Kiva krijgt onder meer ondersteuning van Pierre Omidyar, oprichter van de veilingsite eBay.

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, kiva, microkrediet |  Facebook |

14-11-10

Microkredieten moeten Haïtiaanse economie redden

In Haïti dreigen microkredieten de economie, die zwaar werd getroffen door de aardbeving van begin januari dit jaar, te moeten redden. Omdat de Haïtiaanse kredietmarkten bevroren blijven, zouden de vele tienduizenden kleine handelaars geen enkele kans hebben om hun onderneming terug op te bouwen indien ze niet zouden kunnen beschikken over de diensten van microbanken, zoals Fonkoze, dat goedkope leningen biedt aan vrouwen. Deze kleine instanties hebben volgens Greta Greathouse, een consulente bij het microkredieten-programma bij het United States Agency for International Development, in Haïti een uitzonderlijk belang.

"Ook voor de verwoestende aardbeving leefde in Haïti 80 procent van de bevolking met een inkomen van minder dan 2 dollar per dag," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Ongeveer vijftig landen en organisaties hebben een totaal van 8,75 miljard dollar beloofd voor de heropbouw van Haïti, maar tot nu toe is minder dan 15 procent van de voorziene financiële hulp betaald. De Haïtiaanse microbanken vormen een cruciale reddingsboei voor de arme bevolking, maar hun financiële situatie is al bijna even erg als die van hun klanten. Bovendien betekenen de desastreuze toestand van transport, communicatie en bevoorrading extra hinderpalen voor de heropbouw van de economie."

Greta Greathouse stelt dat deze microbanken cruciaal zijn voor de Haïtiaanse economie, zoals ook een faillissement van de systeembanken in de geïndustrialiseerd landen niet toegelaten mag worden. "De microbanken moeten dan ook dringend versterkt worden om de operationele risico's omwille van de aardbeving en de inherente risico's door de onfortuinlijke levenswijze van Haïti en zijn bevolking op te kunnen vangen," voert Greathouse aan. Alex Counts, voorzitter van de microkrediet-organisatie Grameen Foundation, merkt op dat Haïti één van de meest complexe omgevingen is voor het zakenleven. Dat geldt volgens hem vooral voor kleine kredietinitiatieven met een extreem arm cliënteel.

20:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: haïti, microkrediet |  Facebook |

07-05-08

Commerciële microkredieten vergeten vrouwen

Terwijl microkredieten in populariteit toenemen, lijken banken de oorspronkelijke doelgroep uit het oog te verliezen. Dat blijkt uit een rapport van Women’s World Banking. Deze kleine leningen waren vooral gericht op vrouwen in ontwikkelingslanden, maar in de commerciële sector gaan dergelijke projecten minder naar vrouwelijke ondernemers dan bij initiatieven uit de non-profit sector.

“Microkredieten zijn gegroeid uit filantropische kringen,” aldus het magazine OneWorld. “Steeds meer microkredietinstellingen maken echter de overstap naar de bankwereld. Bij deze overstap dreigen vrouwen echter tussen de wal en het schip te belanden. Deze kredietinstellingen verstrekken na hun overstap jaarlijks gemiddeld 7,3 procent minder leningen aan vrouwen die een klein bedrijfje willen opstarten.”

”Door een overstap naar de commerciële sector is het aantal klanten voor kleine leningen de voorbije jaar met 30 procent uitgebreid, terwijl het aantal klanten bij de non-profit slechts met 15 procent toenam,” aldus Women’s World Banking. “Ook bleken de commerciële partijen beter in staat om andere financiële producten, zoals een spaarrekening, aan arme mensen aan te bieden.”

Tegenover deze voordelen plaatst het rapport de scherpe daling van het vrouwelijke klantenbestand, de oorspronkelijke doelgroep. “Binnen vijf jaar tijd nam het aantal vrouwelijke klanten bij de commerciële partijen af van 88 procent naar 60 procent, terwijl het aantal vrouwelijke klanten in de non-profit gestaag bleef toenemen van 72 procent naar 77 procent,” wordt er opgemerkt.

Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwen vaak in groepsverband lenen en dat soort lening wordt vaker door de non-profit verstrekt. Bovendien lenen vrouwen vaak kleinere bedragen omdat ze kleinere bedrijfjes runnen. Ze moeten immers vaak ook voor het gezin zorgen. Maar banken zouden liever grote leningen verstrekken omdat die minder administratiekosten vergen en meer winsten opleveren.

Women’s World Banking noemt het een goede zaak dat de overstap naar de commerciële sector logisch is, omdat de instellingen niet altijd afhankelijk kunnen blijven van donoren en ook op zoek zullen moeten naar privaat kapitaal. "Het zou echter een slechte ontwikkeling zijn als de doelgroep van microkrediet zou verschuiven," wordt er opgemerkt. “Het inkomen van vrouwen is erg belangrijk in de strijd tegen armoede.”

Daarbij wordt gesteld dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, hun geld eerder gebruiken om gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen te betalen. “Dat is een investering die hun gezin kan helpen om de armoedespiraal te ontvluchten,” aldus nog het rapport.

12:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microkrediet, vrouw, financien |  Facebook |

25-10-07

EBay organiseert microkredieten

Online veilingsite eBay heeft een nieuwe website gelanceerd waar mensen kleine bedragen kunnen investeren in projecten die gericht zijn op het verbeteren van de omstandigheden in de armste landen ter wereld. Op MicroPlace kunnen mensen met een investering vanaf amper 50 dollar ontwikkelingen in arme gebieden steunen. Met microfinancieringen worden op dit ogenblik al projecten in meer dan honderd landen ondersteund.

Microfinanciering biedt meestal leningen verzekeringen en andere financiële diensten zonder onderpand geleverd aan huishoudens en bedrijven met een laag inkomen. Het systeem wordt vooral toegepast in opkomende markten waar mensen geen normale banklening kunnen krijgen. Meestal staan financiële instituten en rijke investeerders achter dergelijke microfinancieringen.

De veilingssite eBay wil nu echter ook de gewone consument de gelegenheid geven te beleggen in dergelijke microfinanciering. De investeringen hebben een looptijd van twee tot vier jaar en kunnen naar verwachting een rendement van halen van 1,5 tot 3 procent. De veilingsite hoopt op die manier te kunnen bijdragen om microkredieten beschikbaar te kunnen stellen voor meer dan één miljard mensen, tegenover ongeveer honderd miljoen vandaag.

Zelf hebben de oprichters van eBay eerder al het Omidyar Network opgericht, dat al honderden miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in microkredieten. Daarnaast werd ook 1,4 miljoen miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van software die verzamelaars van microkredieten moet helpen aan de nodige gegevens te komen. Microkredieten moeten in de armere landen uiteindelijk leiden tot een duurzame economische groei.

12:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ebay, internet, microkrediet |  Facebook |