03-10-13

Doorwerken tijdens middagpauze minder nadelig dan gedacht

Doorwerken tijdens de middaglunch blijkt uiteindelijk niet zo nadelig te zijn dan algemeen wordt aangenomen, op voorwaarde dat aan de werknemer de vrije keuze wordt gelaten bij het invullen van de pauze en hij het gevoel heeft zelf de beslissing tot doorwerken genomen te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto bij een groep administratieve werknemers van de instelling. De Canadese onderzoekers stelden vast dat een ontspannende activiteit tijdens de middagpauze de meest remmende impact heeft op de vermoeidheid. Opmerkelijk is echter dat het socialiseren met collega’s vaak tot de grootste vermoeidheid bleek te leiden.

“Werknemers die van de middagpauze gebruik maakten om zich te ontspannen, leken volgens hun collega’s aan het einde van de werkdag het minst last te hebben van vermoeidheidsverschijnselen,” merkt onderzoeksleider John Trougakos, professor management aan de University of Toronto, op. “Personeelsleden die geen pauze namen en tijdens de middag doorwerkten, gaven op het einde van de dag meer blijk van vermoeidheid, maar dat effect was minder evident wanneer de betrokkenen het gevoel hadden er zelf voor gekozen te hebben de werkonderbreking over te slaan. Vooral opmerkelijk was echter dat werknemers die ervoor kozen om tijdens pauzes te socialiseren, de grootste vermoeidsheid vertoonden.”

“Mogelijk heeft ook die negatieve impact van het socialiseren te maken met het concept van vrije keuze,” zegt professor Trougakos nog. “In het algemeen zou kunnen worden verondersteld dat socialisering een goede strategie is om zich tijdens werkonderbrekingen te ontspannen, maar dat is niet noodzakelijk het geval wanneer die contacten vooral bestaan uit collega’s in de cafétaria van het bedrijf of wanneer de baas constant in de buurt is. In die omstandigheden dreigen conversaties immers vaak vooral over het werk te gaan en heeft men de neiging zich terughoudend op te stellen. In die omstandigheden is het moeilijk om helemaal zichzelf te zijn en mentaal volledig tot rust te komen.”

“Het onderzoek toont echter duidelijk aan dat ondernemingen hun medewerkers tijdens de werkdag recuperatie-mogelijkheden moeten aanbieden om te vermijden dat de productiviteit en efficiëntie van het personeelsbestand wordt uitgehold en de onderneming wordt geconfronteerd met burnouts, absenteïsme en een groot personeelsverloop,” waarschuwt John Trougakos.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, middagpauze |  Facebook |