15-10-13

Middenkaders cruciaal voor identificatie en vorming talent

Middenkaders zijn volgens het topmanagement cruciale kanalen om toekomstige leiders te identificeren en te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sheffield Business School bij honderdvijftig Britse bedrijfsleiders. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 90 procent van de executives aan de middenkaders een cruciale rol toewezen voor het ontwikkelen van talent binnen de eigen onderneming. Anderzijds bleek dat 47 procent vreesde dat de middenkaders niet de nodige capaciteiten hebben om toekomstige leiders te vormen. Een gebrek aan tijd en budgetten blijken daarnaast de belangrijkste hinderpalen om succesrijke leerprogramma’s te implementeren.

De onderzoekers stelden vast dat 95 procent van de chief executives overtuigd is van het belang van de vorming van werknemers, maar bijna 47 procent geeft toe dat die visie niet optimaal wordt geïmplementeerd, waarbij vooral gewezen wordt naar een gebrek aan tijd en budgetten. Volgens 59 procent zouden de trainingsprogramma’s voor medewerkers moeten worden opgedreven. De onderzoekers merken echter op dat vele bedrijven door de economische crisis hun middelen zo zwaar hebben ingekrompen dat er geen budgetten meer beschikbaar zijn om opleidingen te voorzien. Maar ook zouden trainingsprogramma’s worden opgezet die geen rechtstreekse bijdrage leveren aan de strategische bedrijfsdoelstellingen.

De bedrijfsleiders erkennen wel nagenoeg unaniem de cruciale inbreng die door het middenkader kan worden geleverd voor de vorming van medewerkers. “Middenkaders hebben dan ook niet alleen een cruciale rol in het creëren van inkomsten voor de bedrijven, maar controleren en ontwikkelen ook het menselijk kapitaal dat noodzakelijk is om de onderneming toe te laten de behoefte van de klant in te vullen,” voert Kath Fontana, managing director bij het bouwconcern Bam, daarbij aan. “Aan de top van de ondernemingen zouden dan ook meer inspanningen moeten worden gedaan om middenkaders te leiden en te coachen.”

Uit het onderzoek bleek dat 47 procent van de chief executives een bijzondere aandacht zou tonen voor het ontwikkelen van medewerkers. Even grote groep beseft weliswaar de waarde van vorming, maar zou geen prioriteit geven aan het opzetten van leerprogramma’s. Slechts 38 procent van de ondervraagden was van mening voldoende inspanningen te doen om optimale omstandigheden voor training te voorzien.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middenkaders, talent |  Facebook |

27-11-12

Gebrek aan kansen voor vrouwelijke middenkaders dure zaak voor Britse economie

De Britse economie zou mogelijk een meerwaarde van 5 miljard pond kunnen genereren indien er betere carrièremogelijkheden werden gecreëerd voor de groep van vijfhonderdduizend vrouwelijke middenkaders. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Alexander Mann. Uit het onderzoek bleek echter dat slechts 52 procent van de verantwoordelijken voor human resources van mening is dat het gebrek aan carrièremogelijkheden voor vrouwelijke werknemers een probleem vormt voor de organisaties. Nochtans geeft 81 procent van de vrouwelijke middenkaders aan een gebrek aan carrièremogelijkheden als een probleem te zien. Vrouwelijke werknemers blijken vooral ontevreden te zijn over een gebrek aan opportuniteiten en het ontbreken van groeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, middenkaders |  Facebook |