22-12-13

Adverteerders zien opkomende Chinese middenklasse over het hoofd

De Chinese middenklasse besteedt steeds meer tijd aan het internet en digitale media, maar adverteerders hebben zich aan die trend nog steeds niet aangepast. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ZenithOptimedia Greater China bij meer dan zeventienduizend consumenten in honderdvijftig Chinese steden. Opgemerkt dat inmiddels één op tien Chinezen tot de middenklasse kan worden gerekend, maar die groep zal de volgende jaren nog een bijzonder grote groei kennen. Tegen het einde van dit decennium wordt gerekend op een populatie van 356 miljoen consumenten. Die middenklasse is niet noodzakelijk het meest kapitaalkrachtig, maar zal in de toekomst vooral bestaan uit jonge gezinnen met steeds grotere bestedingsbudgetten.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, china, middenklasse |  Facebook |

10-09-13

Groeiende middenklasse stemt wereldwijde diamantsector tot optimisme

De consumptie van ruwe diamanten zal tegen het einde van het decennium een belangrijke toename kennen, dankzij de grote groei van de wereldwijde middenklasse. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Bain & Company. De grootste groei zal worden opgetekend in India en China, die tegen het einde van het decennium samen 36,5 procent van de totale wereldbevolking vertegenwoordigen en de Verenigde Staten zullen verdringen als belangrijkse diamantconsument. In het rapport wordt opgemerkt dat de toekomst veelbelovend lijkt voor de diamantsector, die volgens de auteurs echter wel rekening zal moeten houden met een gewijzigde verdeling van de wereldwijde rijkdom.

Door de groeiende vraag moet volgens het rapport worden verwacht dat de diamantprijzen over vijf jaar tot nieuwe recordhoogtes zullen stijgen. Die prijsverhogingen zullen volgens de onderzoekers voor een aantal sectoren belangrijke gevolgen hebben. Verwacht wordt dat de productie van ruwe diamanten de volgende periode een gemiddelde stijging met 4,8 procent zal kennen, om over vijf jaar een piek te bereiken van 169 miljoen karaat, met een productiewaarde van 19,6 miljard dollar. Daarna zal de productie volgens Bain onvermijdelijk terugvallen en jaarlijks met een gemiddelde van 1,9 procent inkrimpen. Over tien jaar zou de productie nog 153 miljoen karaat bedragen, met een productiewaarde van 18,4 miljard dollar.

Er wordt echter opgemerkt dat de vraag naar diamanten het aanbod de volgende jaren zal overtreffen, wat volgens Bain tot een belangrijke inflatie van de prijs zal leiden. De onderzoekers voeren daarbij aan dat China en India tegen het einde van het decennium 36 procent van de wereldwijde diamantconsumptie zullen vertegenwoordigen. “Daarmee zullen deze landen gecombineerd grotere consumenten worden dan de Verenigde Staten, waar de jongere bevolking steeds meer een voorkeur vertonen voor andere luxegoederen, zoals elektronica,” merkt Bain op. Op dit ogenblik heeft de Amerikaanse diamantmarkt een omzet van 27 miljard dollar. Dat is ruim drie keer meer dan de Chinese of Indiase markt.

In China kennen diamanten daarentegen een groeiende populariteit, onder meer dankzij de emotionele en spirituele waarde die het product heeft voor Chinese vrouwen. “Diamanten zijn voor vele Chinese vrouwen niet alleen een statussymbool, maar ook een teken van onsterfelijkheid,” voert Bain aan. “Bovendien worden in China bij de verloving ook steeds vaker ringen met diamanten geschonken, dankzij de toenemende rijkdom van de Chinese bevolking, een fascinatie voor de westerse cultuur en een snelgroeiende middenklasse. In China bezit inmiddels 90 procent van de gezinnen met een jaarinkomen van minstens 15.000 dollar, op zijn minst één diamant.”

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diamant, middenklasse |  Facebook |

08-07-13

Gefrustreerde Russische middenklasse heeft geen enkele macht

De Russische middenklasse is weliswaar financieel welstellend, maar heeft politiek geen enkele macht. Dat zegt de Amerikaanse auteur en columnist David Rohde. De columnist merkt op dat de welvaart in vele opkomende economie een grote groei kent, maar politieke verandering volgt volgens hem niet dezelfde evolutie. Hij voegt er aan toe dat de Russische middenklasse gefrustreerd is door het politieke beleid, maar weinig inspanningen doet om verandering te brengen. Volgens Rohde denkt de Russische middenklasse eerder aan emigreren naar een ander land dan de lokale situatie te wijzigen. Zolang daar geen verandering in komt, zal de huidige macht volgens hem weinig te vrezen hebben.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, middenklasse |  Facebook |

28-04-13

Levensstijl middenklasse wordt grootste uitdaging voor de planeet

Niet de omvang van de wereldbevolking vormt een belangrijke dreiging voor de leefbaarheid van de planeet, maar wel de levensstijl die wordt gehanteerd. Dat zegt David King, gewezen wetenschappelijk adviseur van de Britse regering en directeur onderzoek aan de University of Cambridge. Hoewel de bevolkingstoename de druk op de planeet volgens King uiteraard zal verhogen, zal vooral de veranderende levensstijl de grootste uitdaging vormen. Daarbij verwijst hij onder meer naar de snelgroeiende middenklasse, die rond de voorbije eeuwwisseling 1 miljard gebruikers omvatte, maar tegen het midden van de eeuw tot 4,8 miljoen mensen zal zijn gestegen.

"Bij het begin van de twintigste eeuw telde de wereld 1,5 miljard bewoners," verduidelijkt David King. "Op dit ogenblik is die populatie weliswaar al toegenomen tot ongeveer 7 miljard mensen, maar de gemiddelde vrouwelijke vruchtbaarheid is gedaald tot 2,1 kinderen. Met de volgende generatie zal de wereldbevolking weliswaar nog met ongeveer 2 miljard mensen toenamen, maar vooral de veranderende levensstijl zal een grote uitdaging blijken te zijn. Het is de vraag of de planeet voldoende zal zijn om het consumptiegedrag van de wereldwijde middenklasse te blijven dragen. Door de toenemende consumptie wordt immers een grote druk uitgeoefend op de voorraden olie, voeding en mineralen."

"Tijdens de voorbije wereldwijde economische crisis zijn de prijzen voor de grondstoffen niet gedaald, wat duidelijk een signaal is van een blijvende druk op de voorraden," merkt David King op. "Tijdens de depressie van de jaren dertig stortten de grondstoffenprijzen volledig is omdat de economische activiteit in de geïndustrialiseerd wereld een snelle terugval kende. De goedkope grondstoffenprijzen vormden een basis voor een economisch herstel. Dat is echter niet langer het geval. Tijdens de recente crisis bleven de prijzen op een hoog niveau, dankzij de toenemende vraag van een groeiende middenklasse, vooral in de regio Asia-Pacific, maar ook steeds meer in Afrika."

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middenklasse, leefmilieu |  Facebook |

14-11-12

Middenklasse Latijns-Amerika met bijna 50 procent aangegroeid

Door een snelle economische groei, ondersteund door een gericht sociaal en economisch beleid, heeft de middenklasse van Latijns-Amerika het voorbije decennium een groei van bijna 50 procent gekend. Dat is de conclusie van een rapport van de World Bank. Door die evolutie is de middenklasse van de regio volgens het rapport voor de eerste keer in de geschiedenis nu even groot als de arme bevolking. De Latijns-Amerikaanse middenklasse telt volgens de World Bank nu ongeveer 152 miljoen mensen. Dat vertegenwoordigt 30 procent van de totale Latijns-Amerikaanse bevolking. Negen jaar geleden bestond de middenklasse van de regio uit 103 miljoen mensen.

De grootste groei werd opgetekend in Brazilië, Colombia en Mexico. “Latijns-Amerika is erin geslaagd om de ongelijkheid gevoelig terug te drijven,” merkte Augusto de la Torre, regionaal hoofdeconoom van de World Bank, op. “Latijns-Amerika en de Caraïben tonen de wereld dat een evenwichtig beleid tussen economische groei en toenemende kansen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen aan miljoenen mensen een grotere welvaart kan bezorgen.” Jim Yong Kim, voorzitter van de World Bank, gaf aan dat de regeringen in de regio nog meer inspanningen moeten doen, aangezien nog altijd één derde van de bevolking in armoede leeft, maar toch is volgens hem een belangrijke beweging ingezet.

De Latijns-Amerikaanse middenklasse heeft een inkomen tussen 10 dollar en 50 dollar per dag. Deze groep heeft volgens de World Bank minder dan 10 procent kan om terug in armoede te vallen. Toch wordt 38 procent van de Latijns-Amerikaanse bevolking met een inkomen van 4 dollar tot 10 dollar per dag, net boven de armoedegrens, nog altijd als een kwetsbare groep bestempeld. Uit het rapport blijkt bovendien dat sociale mobiliteit in de regio nog bijzonder beperkt blijft. De sociale achtergrond van de ouders blijkt nog steeds een bepalende rol te spelen in de economische toekomst van de kinderen.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika, middenklasse |  Facebook |

21-09-12

Middenklasse vertegenwoordigt 53 procent van totale Braziliaanse bevolking

Het voorbije decennium hebben vijfendertig miljoen Brazilianen de armoede van zich af kunnen gooien om toe te treden tot de middenklasse. Dat is de conclusie van een rapport rond strategische ontwikkeling van de Braziliaanse regering. De Braziliaanse middenklasse telt volgens het rapport nu 104 miljoen burgers. Daarmee vertegenwoordigt die middenklasse 53 procent van de totale Braziliaanse populatie. Tien jaar geleden vertegenwoordigde die groep slechts 38 procent van de totale bevolking. Er wordt aan toegevoegd dat bijna 80 procent van de nieuwe leden van de Braziliaanse middenklasse van Afrikaanse origine zijn. Indien de huidige trends zich verder doorzetten zou de middenklasse over tien jaar verder zijn uitgegroeid tot 57 procent van de Braziliaanse bevolking. Indien de Braziliaanse middenklasse een afzonderlijke natie zou vormen, zou deze groep het twaalfde grootste land van de wereld zijn.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, middenklasse |  Facebook |

02-05-12

Lijdende middenklasse nefast voor economische toekomst

De Amerikaanse middenklasse heeft de voorbije decennia zware klappen gekregen en dat dreigt een negatieve impact te zullen hebben op de toekomstige groei. Indien de mogelijkheden van de middenklasse worden uitgehold, kan men immers nooit een goede economische groei realiseren. Dat is gezegd tijdens het Forum of the Harvard Institute for Learning in Retirement. Er werd onder meer opgemerkt dat de middenklasse sinds de jaren zeventig - onder meer door de globalisering en de stijgende onderwijskosten - met een inkrimpende welvaart is geconfronteerd.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middenklasse, economie |  Facebook |

09-11-10

Marketeers moeten mikken op kleinere Chinese steden

Merken die een impact willen hebben op de Chinese markt, moeten anticiperen op de veranderende behoeftes van de middenklasse in de kleine Chinese steden. Die zullen de belangrijkste pijler vormen voor de groei tijdens het volgende decennium. Dat is de conclusie van een onderzoek van Boston Consulting Group. Opgemerkt wordt dat deze middenklasse - met inkomsten tussen ongeveer 500 euro en 800 euro per maand - op dit ogenblik bestaat uit 148 miljoen mensen. Gedurende de volgende tien jaar zal die bevolkingsgroep echter aangroeien tot 415 miljoen mensen. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de middenklasse slechts 19 procent van de bevolking van de kleinere Chinese steden, maar over tien jaar zal zij 45 procent van die populatie uitmaken.

Boston Consulting Group merkt op dat 22 procent van de Chinese middenklasse aangeeft zijn bestedingen de volgende twaalf maanden te zullen uitbreiden. De helft zegt zijn huidige bestedingsniveau wellicht te zullen aanhouden, terwijl 28 procent verwacht minder te zullen uitgeven. Er wordt echter opgemerkt dat in de steden van de vierde categorie 29 procent aangeeft te verwachten zijn bestedingen te zullen opdrijven, terwijl 46 procent toegaf te hopen duurdere goederen en diensten te kunnen kopen. In steden van de tweede categorie is dat echter gedaald tot respectievelijk 28 procent en 36 procent. In de grootste Chinese metropolen gaat dat nog verder achteruit tot 22 procent en 37 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat men in het algemeen vooral meer wil kunnen besteden aan elektronica, gevolgd door kinderproducten. In kleinere steden geldt dat echter ook voor wooninrichting, kledij, cosmetica en huishoudproducten. Er wordt aan toegevoegd dat in de grote metropolen 25 procent van de ondervraagden zijn bestedingsbudget heeft teruggeschroefd door de economische crisis, maar in de kleinere steden is dat slechts 18 procent. Ook zegt 33 procent van de ondervraagden in de kleinere steden zich gelukkiger te voelen naarmate hij meer koopt. In de grote metropolen is dat 30 procent. In de kleine steden zegt ook 45 procent geen angst te hebben voor de toekomst, tegenover 38 procent in de grote metropolen.

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, marketing, middenklasse |  Facebook |

18-09-10

Bedrijven moeten zich richten op steden in groeimarkten

De steden in groeimarkten vormen voor bedrijven het volgende decennium de grootste groeimogelijkheden. Dat is de conclusie van het adviesbureau Boston Consulting Group. Er wordt daarbij opgemerkt dat vele bedrijven zich in hun strategieën daarentegen vooral toeleggen op nationale markten of mega-metropolen en daardoor vele kansen aan zich laten voorbij gaan. Het rapport wijst erop dat stedelijke gebieden met minder dan vijf miljoen bewoners in de ontwikkelingslanden 83 procent van alle stadsbewoners vertegenwoordigt. Bovendien kan in die steden een grotere groei in de bestedingen worden opgetekend dan in grotere locaties.

Boston Consulting Group merkt op dat er in groeimarkten op dit ogenblik 717 steden kunnen worden geteld met meer dan een half miljoen inwoners. Over twintig jaar zouden er in deze categorie 1.088 steden worden geteld. Deze gebieden omvatten op dit ogenblik 37 procent van de wereldpopulatie en 62 procent van de groei in het wereldwijde bruto binnenlandse product. Over vijf jaar zullen deze steden 40 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen en 67 procent van de economische groei van de wereld vertegenwoordigen. Vergelijkend wordt er opgemerkt dat er op dit ogenblik in de ontwikkelde landen slechts 240 steden met meer dan een half miljoen kunnen worden gevonden.

Er wordt aan toegevoegd dat in China op dit ogenblik 558 miljoen mensen in een stedelijk gebied wonen, gevolgd door India (364 miljoen), Brazilië (173 miljoen), Indonesië (103 miljoen), Mexico (86 miljoen) en Turkije (55 miljoen). Er wordt aan toegevoegd dat in deze regio's de volgende vijf jaar de middenklasse met 430 miljoen mensen zal aangroeien. Dat is een stijging met 70 procent tegenover het huidige niveau. De onderzoekers voegen er aan toe dat de volgende twintig jaar ongeveer 1,3 miljard mensen van het platteland naar de steden zullen emigreren. Bedrijven die in China 80 procent van de middenklasse willen bereiken, moesten vijf jaar geleden in 60 steden actief zijn. Inmiddels is dat opgelopen tot 155 steden en tegen het einde van het decennium tot 212 steden.

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groeimarkten, middenklasse |  Facebook |

30-08-10

Indiase middenklasse wordt motor van economie

De groeiende omvang van de middenklasse en de versnellende verstedelijking hebben een belangrijke impact op de Indiase economie. Maar ook de landelijke gebieden staan in India voor een belangrijke evolutie. Daar zal 42 procent van de bevolking in de toekomst actief zijn in industriële sectoren zoals bouw en retail in plaats van in de landbouw. Dat is de conclusie van de Indiase National Council of Applied Economic Research. Op dit ogenblik zijn er in India al ongeveer 46,7 miljoen welgestelde gezinnen, terwijl die categorie in het begin van de eeuw nog slechts 13,8 miljoen huishoudens telde. Maar door de stijgende inkomens, is ook de 60 procent aan de basis van de rijkdom-pyramide volgens de onderzoekers nog altijd aantrekkelijk voor marketeers.

"Tegen het midden van de eeuw zal volgens het rapport minstens 45 procent van de totale Indiase bevolking in een stedelijke omgeving wonen," aldus de zakenkrant The Financial Times. "Op dit ogenblik woont slechts 30 procent van de bevolking in de steden. De volgende decennia zullen dan ook 379 miljoen Indiërs van rurale gebieden naar de steden emigreren. Op dit ogenblik vertegenwoordigen de twintig grootste steden van India ongeveer 10 procent van de totale bevolking, maar die genereren 31 procent van de inkomsten, 60 procent van het surplus-inkomen en 21 procent van de totale consumentenbestedingen."

De onderzoekers zeggen dat 49 procent van de Indiase autobezitters uit de middenklasse komt. De rijkste categorie heeft daarin nog slechts een aandeel van 7 procent. Daarnaast vertegenwoordigt de middenklasse ook 53 procent van alle airco-installaties en bijna 46 procent van alle kredietkaarten. "In India stijgt het inkomen van elk gezin," merken de onderzoekers op. Er wordt wel aan toegevoegd dat die evolutie de grote kloof in de verdeling van de rijkdom niet zal uitwissen, aangezien de 44 procent rijkste inwoners nog altijd 93 procent van het totale surplus-inkomen controleren. Met 140 miljoen gezinnen beneden de vijfenveertig jaar en een kwart van de veelverdieners in de groep tussen zesentwintig en vijfendertig jaar, heeft India ook een jonge arbeidsbevolking.

19:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, india, middenklasse |  Facebook |