18-04-14

Immigranten zien onderwijs als basis van sociale mobiliteit

Immigranten zien onderwijs als de enige mogelijkheid op sociale mobiliteit voor hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Nanyang Technological University in Singapore bij een tachtigtal Chinese en Vietnamese immigranten in Los Angeles. De onderzoekers zeggen ook vastgesteld dat vele immigranten daardoor voor hun kinderen traditionele carrières verkiezen. Dat is volgens hen de reden waarom weinig immigranten kunnen worden opgemerkt bij auteurs, acteurs of kunstenaars en wordt de voorkeur gegeven aan beroepen in de geneeskunde, juridische sector en technologie.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migrant |  Facebook |

08-04-13

Werkloosheid en gezondheid hebben grootste impact op welzijn migranten

Xenofobie heeft geen impact op de levenstevredenheid van migranten. Werkloosheid en gezondheidsproblemen zijn daarentegen de belangrijkste redenen waarom veel migranten zich minder gelukkig voelen dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Luxembourg bij meer dan dertigduizend migranten van de eerste of tweede generatie en ruim honderdvijftigduizend autochtonen in dertig Europese landen.

"Economische factoren zoals werkloosheid, lage inkomens en gezondheidsproblemen bleken de belangrijkste pijlers van een beperkt welzijn," voeren de onderzoekers Andreas Hadjar en Susanne Backes aan. "Migranten die naar landen waren uitgeweken waar vooral negatief wordt neergekeken op medeburgers van buitenlandse origine, bleken op het gebied van welzijn 2 procent lager te scoren dan de rest van de lokale bevolking. Dat was in het onderzoek geen significant verschil."

Daarentegen leidde werkloosheid tot een daling met 7 procent van het welzijn, terwijl gezondheidsproblemen de score met 9 procent verlaagden. Een laag inkomen leidde zelfs tot een daling met 11 procent. De onderzoekers stelden ook vast dat de duur van het verblijf in het nieuwe land eveneens een impact heeft op het welzijn. "In de eerste tien jaar van het verblijf bleek men ongeveer 7 procent minder gelukkig te zijn dan de gemiddelde bevolking," aldus Hadjar en Backes. "Na die tien jaar krimpt die kloof in tot 3,5 procent."

Andreas Hadjar en Susanne Backes stelden verder vast dat rijkere landen van bestemming de meest ongelukkige immigranten bleken te kennen. In landen met een grote aandacht voor gelijkberechtiging bleken immigranten zich daarentegen het best te voelen. Ook wordt aangevoerd dat de leeftijdscategorie tussen veertig en zestig jaar zich het meest ongelukkig voelt en op welzijn 6 procent lager scoort dan migranten tussen tweeëntwintig en dertig jaar.

"Dat xenofobie weinig impact heeft op het welzijnsgevoel, kan wellicht worden geweten aan het feit dat discriminatie een negatieve impact heeft op zowel migranten als autochtone bevolking," menen Hadjar en Backes.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, migrant |  Facebook |

22-03-11

Internettelefonie wordt steeds populairder bij migranten

Amerikaanse immigranten gebruiken vooral internet-telefonie om met het thuisfront contact te houden, maar er wordt ook steeds meer beroep gedaan op smartphones met video-capaciteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rebtel, wereldwijd de tweede grootste aanbieder van internettelefonie. Er wordt opgemerkt dat op dit ogenblik al 24 procent van de Amerikaanse immigranten die beschikking heeft over een smartphone, gebruik heeft gemaakt van een video-service op hun mobiele toestel of een computer. Rebtel wijst erop dat het hier gaat om ongeveer 5 miljoen residenten.

"Skype is daarbij de meest gebruikte applicatie," merken de onderzoekers op. "Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de respondenten in eerste plaats gebruik maakt van Skype. Facetime en Yahoo Messenger volgen op een gedeelde tweede plaats met een marktaandeel van bijna 14 procent. Daarna volgt Tango met een aandeel van 8 procent. Opvallend is wel dat 74 procent van de vrouwen gebruik maakt van Skype, tegenover slechts 42 procent bij de mannen."

Rebtel stelt dat dit fenomeen wellicht te wijten is aan Oprah Winfrey, die in haar televisieprogramma Skype heeft geïntegreerd voor live-interviews. Andreas Bernstrom, chief executive van Rebtel, merkt op dat Facetime en Yahoo Messenger zware inspanningen moeten doen om hun marktpositie te verdedigen. "Er moet niet alleen een grote achterstand tegenover Skype worden overbrugd, maar er zal ook agressief moeten opgetreden worden om de groeiende concurrentie van diensten zoals Tango, die de kloof snel aan het dichten zijn, af te slaan," merkt hij op.

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nterenet, migrant, telefonie |  Facebook |

02-02-09

Amerikaanse banken willen vooral buitenlands werven

Er is de Verenigde Staten deining ontstaan over het feit dat bankgroepen, die de voorbije maanden miljarden dollars overheidssteun hebben gekregen om de financiële crisis te overleven, aan diezelfde overheid toelating hebben proberen te krijgen om tienduizenden buitenlanders aan te werven voor belangrijke en goedbetaalde vacatures. Dat blijkt uit een onderzoek van het persbureau Associated Press. Het tiental Amerikaanse banken dat een overheidssteun van in totaal meer dan 150 miljard dollar heeft ontvangen, heeft volgens het persbureau tijdens de voorbije zes jaar een visum aangevraagd voor meer dan 21.800 buitenlandse kandidaten voor belangrijke functies. Het gemiddelde jaarloon voor die banen bedroeg 90.721 dollar. Dat is twee keer het loon van een doorsnee Amerikaans gezin.

"Deze cijfers zijn significant, want ze tonen aan de noodlijdende banken, die rechtgehouden worden met Amerikaans belastingsgeld, op een actieve manier gezocht hebben naar buitenlandse arbeidskrachten in plaats van naar Amerikaanse medewerkers," voert Associated Press aan. "Terwijl de Amerikaanse banken het voorbije jaar door de financiële crisis een massa medewerkers hebben ontslagen, ging hun zoektocht naar buitenlandse medewerkers met één derde omhoog." Het voorbije jaar zouden deze grootbanken 4.163 buitenlandse medewerkers hebben gezocht, tegenover 3.258 het jaar voordien. Amerikaanse bedrijven mogen een visum aanvragen voor tijdelijke tewerkstelling van buitenlands personeel in gespecialiseerde en hoogwaardige banen.

Associated Press geeft toe dat het onduidelijk is hoeveel buitenlandse medewerkers er door de Amerikaanse banken uiteindelijk zijn aangeworven. "Daarover zijn door de Amerikaanse overheid immers geen cijfers bekend gemaakt," wordt er opgemerkt. "Wellicht ligt dat aantal gevoelig lager dan de aangevraagde 21.800 visa, aangezien de Amerikaanse regering elk jaar over alle sectoren slechts 85.000 buitenlandse medewerkers toelaat. Het is ook niet duidelijk hoeveel buitenlandse werknemers er bij de recente ontslaggolf in de bankensector werden getroffen." Opgemerkt wordt dat buitenlandse werknemers bijzonder verleidelijk zijn voor Amerikaanse bedrijven omdat ze manieren gevonden hebben om hen minder te betalen dan Amerikaans personeel.

14:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, verenigde staten, migrant |  Facebook |

02-09-08

Mexicaanse huishoudens getroffen door Amerikaanse crisis

Ook de Mexicaanse huishoudens voelen de economische vertraging in de Verenigde Staten. Door die vertraging sturen Mexicaanse gastarbeiders vanuit de Verenigde Staten immers minder geld op naar hun achtergebleven families in Mexico. Dat blijkt uit cijfers van de Mexicaanse Centrale Bank. Daar wordt gesproken van een daling met 2,9 procent tegenover vorig jaar. In juli werd zelfs een daling met 6,9 procent opgetekend. Na de export van petroleum vormen deze geldtransacties vanuit de Verenigde Staten de grootste buitenlandse inkomstenbron voor Mexico.

Vooral de problemen van de Amerikaanse bouwsector laat zich zwaar voelen. Meer dan 20 procent van de Mexicaanse migranten werken in de Verenigde Staten immers als bouwvakker. "De situatie voor Mexicaanse arbeiders is er duidelijk op achteruitgegaan sinds de Verenigde Staten zijn getroffen door de hypotheekcrisis," vertelde Jesus Cervantes, directeur statistiek bij de Mexicaanse Centrale Bank, tegenover het persbureau Associated Press. Bovendien worden de achtergebleven Mexicaanse gezinnen ook geconfronteerd met een daling van de dollar, waardoor ze in hun thuisland bij het inruilen minder pesos krijgen.

Geldtransacties van Mexicanen vanuit de Verenigde Staten naar hun thuisland behoren tot de grootste verzendingen die migranten wereldwijd uitvoeren. De daling van 6,9 procent was de grootste die sinds 1985 werd opgetekend. Het vorige record werd gevestigd tijdens de maand januari van dit jaar. Toen werd er een daling genoteerd dan 6,2 procent. In totaal zenden migranten vanuit de Verenigde Staten jaarlijks ongeveer 300 miljard dollar naar hun thuisland. Dat is drie keer zo hoog als het niveau van de buitenlandse hulp.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mexico, verenigde staten, migrant, hypotheek |  Facebook |