28-03-12

Panama verbiedt mijnactiviteiten op gronden etnische bevolking

In de toekomst zal in Panama geen toestemming meer gegeven worden voor mijnactiviteiten op het grondgebied van inheemse bevolkingsgroepen. Dat heeft Ricardo Martinelli, president van Panama, bepaald. Hij voegde er aan toe dat bovendien bij de aanleg van nieuwe hydroelektrische centrales de lokale inheemse autoriteiten vooraf geraadpleegd zullen moeten worden. De nieuwe wetgeving is doorgevoerd na gesprekken met de Ngobe Bugle, de grootste inheemse etnische groep in Panama.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: panama, mijnbouw |  Facebook |

31-10-11

Europa wil meer transparantie in mijnbouw en bosontginning

De Europese Commissie wil dat de mijnbouw en bosontginning een grotere transparantie hanteren over hun betalingen aan landen en projecten. Die grotere transparantie moet volgens de Europese Commissie corruptie helpen bestrijden. Indien het voorstel door het Europees Parlement en de individuele lidstaten wordt goedgekeurd, zou een Europees equivalent van de Dodd-Frank Act in de Verenigde Staten worden ingevoerd. Het Europese initiatief zou echter verder gaan dan de Amerikaanse regelgeving.

"De overheid moet weten hoeveel deze bedrijven betalen en naar wie deze gelden gaan," merkt Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, op. "Bovendien moet ook worden aangegeven waarom die betalingen gebeuren." De nieuwe regelgeving zou een impact hebben op ongeveer zeshonderd bedrijven. Bedoeling is dat de regeringen hun inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke rijkdommen verduidelijken. De Amerikaanse regelgeving geldt enkel voor beursgenoteerde bedrijven en heeft geen betrekking op de bosontginning.

In de nieuwe transparantie-regelgeving moet ook meer informatie verstrekt worden over het gebruik van financiële instrumenten om aandelen in een bedrijf te verwerven. Daarbij wordt het voorbeeld genoemd van het luxebedrijf Louis Vuitton Moet Hennessy, dat in oktober bekend maakte een belang van 17,1 procent in concurrent opgebouwd te hebben door het gebruik van financiële instrumenten, die een korting van 50 procent zouden hebben opgeleverd.

"Op dit manier kon een belangrijk aandeel worden opgebouwd in Hermes, zonder dat deze laatste of de markt zich daarvan bewust was," wordt er opgemerkt. "Bovendien zou dat kunnen leiden tot een onjuiste marktprijs van de Hermes-aandelen."

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bosontginning, mijnbouw |  Facebook |

02-11-08

Akkoord voor Russisch-Chinese bruge

Rusland en China hebben een overeenkomst ondertekend voor de constructie van de eerste spoorwegbrug tussen beide landen. Dat moet een aanvoerroute uitbouwen voor ijzererts dat wordt geproduceerd door het Brits-Russische mijnbouwbedrijf Aricom. Volgens Jay Hambro, chief executive van Aricom, zou de brug tussen de twee landen een jaarlijkse besparing van 40 miljoen dollar betekenen op de transportkosten. Het bedrijf zegt ook bereid te zijn te participeren in de bouw van de brug.

Volgens Aricom zou de bouw van de brug een besparing van 4 dollar betekenen op elke ton ijzererts die vervoerd wordt. De constructie van de brug vergt een investering van ongeveer 200 miljoen dollar. Door de ondertekening van het akkoord krijgen de autotoriteiten van het Joodse autonome district en de Chinese provincie Heilongjiang de toelating om de bouw van de brug aan te vangen. De brug krijgt een lengte en moet de Amoer-rivier tussen het Russische Nizhneleninskoye en het Chinese Tongjiang overbruggen.

De toekomstige brug heeft een lengte van 2.197 meter en zou tegen het einde van 2010 in gebruik genomen moeten kunnen worden. Aricom werd in 2003 opgericht en is actief in Oost-Rusland. Het Brits-Russische mijnbedrijf maakte recent bekend twee nieuwe mijnsites in de provincie Amoer te kunnen ontginnen. Haalbaarheidsstudies wezen op een reserve van nagenoeg één miljard ton ertsen. De twee mijnen hebben een gezamenlijke levensduur van 65 jaar. Het bedrijf staat genoteerd op de Londense beurs.

09:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, rusland, mijnbouw, aricom, amoer |  Facebook |

21-10-08

Amerikaanse overheid wil nieuwe mijnwetgeving doordrukken

De Amerikaanse overheid staat dicht bij de goedkeuring van een nieuwe wet op de opslag van mijnafval. Het nieuwe plan zal uitbaters van open mijnen volgens milieuverenigingen echter meer vrijheid geven om hun afval bij waterlopen te dumpen. De huidige regelgeving werd in 1983 ingevoerd, maar moet volgens het Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement (OSM) bijgeschaafd worden omdat ze aanleiding gaf tot tegengestelde interpretaties. De nieuwe regelgeving moet nog wel worden voorgelegd aan het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA).

"Volgens de nieuwe wet is het mijnbedrijven verboden om dichter dan dertig meter te komen van waterlopen, of aantonen waarom die bufferzone niet gerespecteerd kan worden," aldus het persbureau Reuters. "Binnen de bufferzone zijn geen mijnactiviteiten toegelaten, tenzij daarvoor een specifieke toelating wordt gegeven door het Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement of de activiteit zelf geen uitdrukkelijke toelating nodig heeft. Bedrijven die in de bufferzone werken, moeten het afval volgens de nieuwe wetgeving zoveel mogelijk te beperken."

Open mijnoperaties zijn voor de mijnwerkers veiliger dan ondergrondse mijnen, maar milieugroepen voeren aan dat deze operaties wouden en rivieren hebben vernield. "De nieuwe regelgeving zal steenkoolproducenten toelaten om massale afvalbergen rechtstreeks in de rivieren te storten," stipt de milieugroep Earthjustice aan. "Uiteindelijk zullen die rivieren definitief begraven worden." Volgens de organisatie zijn in de Appalachen al 3.200 kilometer rivierbeddingen door het mijnafval begraven of zwaar gedegradeerd.

Het Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement zegt echter dat de nieuwe regelgeving een positieve invloed zal hebben op het leefmilieu, aangezien mijnbedrijven verplicht worden om de impact van bepaalde activiteiten te minimaliseren. Milieuvereniging Sierra Club heeft aan het Environmental Protection Agency gevraagd om het plan te verwerpen. "Er is geen enkele poging ondernomen om een alternatief uit te werken en de enige bedoeling is om de mijnbouw te ondersteunen, zonder enige aandacht voor mogelijke milieuschade," wordt er opgemerkt.

15:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, verenigde staten, steenkool, mijnbouw |  Facebook |

31-01-08

Mijnbouw heeft geen cyanide meer nodig

Bij de mijnbouw hoeft in de toekomst geen cyanide meer gebruikt te worden. Onderzoekers van de Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico hebben immers een revolutionaire techniek ontwikkeld om goud- en zilvererts op een milieuvriendelijke manier te zuiveren. De Mexicaanse zilvergroep Peñoles begint er binnen twee jaar mee te werken. Er is ook grote interesse uit andere mijnbouwlanden.

Mijnbouwbedrijven gebruiken nu cyanide en warmen het erts op om goud en zilver te scheiden van de andere metalen waarmee ze gemengd zijn. De UAM-onderzoekers hebben een elektrochemische reactor gebouwd die toelaat verscheidene traditionele stappen in het zuiveringsproces over te slaan. Dat valt goedkoper uit en er ontstaat bovendien ook geen giftig afval.

“De reactor gebruikt thioureum, een molecule die vergelijkbaar is met ureum, een afvalproduct dat ontstaat bij de vertering van eiwitten,” aldus het persbureau IPS. Ureum vormt verbindingen met het zand of de rotsen waarin de goud- of zilverdeeltjes zitten opgesloten, waardoor het edelmetaal in zuivere vorm vrijkomt. De stof kan bijna oneindig worden hergebruikt.

Een prototype van de revolutionaire reactor wordt sinds de zomer van vorig jaar aan de Mexicaanse universiteit getest. Tegen 2010 moeten industriële versies van de installatie draaien in de fabrieken van Peñoles. Het bedrijf investeerde ongeveer 700.000 euro in de bouw van het prototype en de voorbereiding van de reactor. Mijnbedrijven uit Australië, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika zouden al belangstelling getoond hebben.

Meer over natuur en milieu

17:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mijnbouw, cyanide, milieu |  Facebook |

20-11-07

Mijnbedrijven blijven milieu vervuilen

Het mijnbedrijf AngloGold Ashanti heeft milieuschade aangericht in de omgeving van één van de grootste goudmijnen van Ghana. Daarbij zou waterwegen vervuild zijn met cyanide, maar ook zouden diverse Ghanese gemeenschappen onderworpen te lijden hebben onder een zware repressie. AngloGold Ashanti zegt echter dat de beschuldigingen niet accuraat zijn en gedateerd zijn.

In een recent rapport beschuldigt War on Want er diverse mijnbedrijven van de mensenrechten in de ontwikkelingslanden te schenden. Daarbij zou ook Obuasi, de grootste goudmijn van Ghana en uitgebaat door AngloGold Ashanti, betrokken zijn. Het bedrijf zou zich de voorbije jaren schuldig gemaakt hebben aan het lozen van cyanide en lijfelijke represailles tegen illegale gouddelvers.

AngloGold Ashanti zegt echter dat die beweringen niet kloppen en gedateerd zijn. Volgens het bedrijf werden de installaties na de overname in 2004 gemoderniseerd en worden er heel veel inspanningen gedaan om milieuschade te vermijden. Bovendien zouden er volgens AngloGold Ashanti nauwere banden zijn gesmeed met de locale bevolking, ook met de ambachtelijke gouddelvers.

Het bedrijf zegt dat er eind 2005 twee cyanidelekken zijn geweest. “AngloGold Ashanti heeft een grondige opkuisactie gehouden en een compensatie betaald,” aldus een woordvoerder van het bedrijf tegen de Britse omroep BBC. War on Want wil echter dat de Britse regering de mijnbedrijven een gedragscode moet doen ondertekenen waarin de gemeenschappen in de ontwikkelingslanden extra voordelen krijgen.

Meer over natuur en milieu

15:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: anglogold ashanti, mijnbouw, ghana |  Facebook |