21-02-14

Lege vrachtwagens wegen zwaar op economie en leefmilieu

De trafieken lege vrachtwagens vertegenwoordigen een grote kost voor de economie en leggen een zware druk op het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Heriot-Watt University en de Cambridge University. De onderzoekers berekenden dat alleen al in Groot-Brittannië een oplossing voor de trafieken met lege vrachtwagens een brandstofbesparing van 160 miljoen pond zou opleveren, terwijl ook de productie van 426.000 ton koolstofdioxide zou kunnen worden vermeden. De Britse wetenschappers merken op dat er bij duurzame initiatieven niet alleen van nieuwe technologieën en systemen gebruik gemaakt dient te worden, maar moet ook een nieuw denken worden ontwikkeld.

“Indien de transportsector aan een duurzame toekomst wil werken, moet er niet alleen geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën en systemen, maar moet er ook een nieuw denkpatroon worden aangemoedigd,” zegt onderzoeksleider Maja Piecyk, hoofdonderzoeker bij het Centre for Sustainable Road Freight, een joint-venture van de Heriot-Watt University en de Cambridge University. “Het vermijden van verplaatsingen met onbenutte vrachtruimte zal een nieuwe vorm van organisatie en samenwerking noodzakelijk maken. In Groot-Brittannië is de afgelegde afstand met onbenutte vrachtruimtes tijdens de voorbije dertien jaar met ongeveer 3 procent toegenomen.”

“Recente cijfers tonen aan dat ongeveer één derde van de vrachtwagenritten gebeurt met onbenutte vrachtruimtes,” zegt onderzoeker Piecyk nog. “Indien de sector wil voldoen aan het streven om de uitstoot van koolstofdioxide tegen het midden van de eeuw met 80 procent terug te drijven, zullen de operatoren de krachten dienen te bundelen en efficiënte en innovatieve oplossingen moeten uitwerken om de consumptieproducten te transporteren.” Eén van de problemen van de sector is volgens de onderzoekster de grote fragmentatie van de sector met een groot aantal kleinere operatoren en zelfstandige chauffeurs. Opgemerkt wordt dat 87 procent van de transporteurs minder dan tien werknemers heeft en een vloot van minder dan vier vrachtwagens bezit.

“Veel van die kleine operatoren hebben niet de financiële middelen om hun efficiëntie te verbeteren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen,” benadrukt Maja Piecyk.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrachtwagens, milieu |  Facebook |

06-11-13

Afval stijgt naar piekproductie van 11 miljoen ton per dag

Tegen het einde van deze eeuw dreigt wereldwijd 11 miljoen ton vast afval per dag geproduceerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Ontario en de University of Toronto. Daarmee zou de afvalproductie volgens de onderzoekers bijna een verdrievoudiging kennen tegenover het huidige niveau. Een belangrijk element in die evolutie is volgens de wetenschappers de verdere verspreiding van welvaart over de wereld. Rijke gezinnen produceren immers meer afval dan arme huishoudens, zodat een toename van de wereldwijde welvaart volgens hen onvermijdelijk ook tot een piek in de afvalproductie zal leiden.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, milieu |  Facebook |

27-06-13

Grote personenwagen kan even vervuilend zijn als een vliegtuig

Een grote personenwagen met één inzittende kan voor het klimaat even slecht zijn als een vliegtuig, maar met drie personen kan een kleine auto even milieuvriendelijk zijn als een trein. Dat is de conclusie van een onderzoek van het International Institute for Applied Systems Analysis (Iiasa) in Oostenrijk en het Center for International Climate and Environmental Research (Cicero) naar de klimaatimpact van verschillende transportmiddelen bij afstanden tussen vijfhonderd en duizend kilometer, die het grootste gedeelte van zakelijke en toeristische reizen vormen.

"Luchtvaart heeft zonder twijfel de grootste impact op het klimaat, maar de keuze van de consument over zijn vorm van verplaatsing kan een belangrijke invloed hebben op zijn bijdrage tot de klimaatverandering," merken de onderzoekers op. "Een autoverplaatsing van duizend kilometer met slechts één inzittende produceert ongeveer 250 kilogram koolstofdioxide per individu, maar een verplaatsing met een trein of carpooling met een kleine wagen kan die uitstoot tot 50 kilogram beperken."

"In het Kyoto Protocol is geen rekening gehouden met een bezettingsgraad of efficiëntie, zodat bij het vergelijken van de verschillende reisvormen een aantal risico's over het hoofd gezien dreigen te worden," voert Terje Berntsen, klimaatonderzoeker bij Cicero, aan. "Reizigers die hun bijdrage tot de klimaatverandering willen beperken, zouden ervoor moeten zorgen geen gebruik te maken van het vliegtuig, niet alleen met de auto te rijden en geen grote wagen te kopen. Daarentegen zou men gebruik moeten maken van de trein en bus of carpoolen met twee of drie anderen."

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, milieu |  Facebook |

16-06-13

Emissienormen hebben positieve impact op Californische lucht

De strikte emissienormen voor het autoverkeer beginnen in de Amerikaanse staat Californië resultaat op te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. Opgemerkt wordt dat de omvang van het wagenpark in Californië de voorbije vijftig jaar is verdrievoudigd, maar toch is de luchtkwaliteit in de staat volgens de onderzoekers gevoelig verbeterd. Dat is volgens de onderzoekers in belangrijke mate te danken aan de strikte emissie-normen, hoewel het autoverkeer de belangrijkste bron van uitstoot blijft.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autoverkeer, californië, milieu |  Facebook |

18-04-13

Toerisme verantwoordelijk voor 5 procent wereldwijde emissies

De ecologische voetafdruk van het toerisme moet dringend worden teruggeschroefd. Dat moet echter niet gebeuren met financiële sancties of andere bestraffende maatregelen, maar met positieve incentives en strategieën die de consument aanzetten om onnodige verplaatsingen zoveel te vermijden. Dat zeggen onderzoekers van de School of Tourism van de Bournemouth University. Aangevoerd wordt dat het toerisme ongeveer 5 procent van de wereldwijde emissies van koolstofdioxide vertegenwoordigen. Het negeren van de sector in de klimaatpolitiek zou volgens de onderzoekers gelijk staan met het verwaarlozen van de impact van een ontwikkelde geïndustrialiseerde natie op de opwarming van de aarde.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, milieu |  Facebook |

02-03-13

Controversiële Russische papierfabriek wordt definitief gesloten

De controversiële Baikalsk Pulp and Paper Mill, daterend uit de Sovjet-periode, zal worden gesloten. Dat heeft een woordvoerder van Arkady Dvorkovich, vice-premier van Rusland, gezegd. De papierfabriek was jarenlang het doelwit van milieuklachten en werd ervan beticht verantwoordelijk te zijn voor de vervuiling van het Baikal-meer, een beschermde site in Siberië. De activiteiten van de papierfabriek werden vijf jaar geleden stilgelegd, maar die beslissing werd drie jaar geleden door toenmalig premier Vladimir Poetin herroepen. De fabriek was volgens Poetin noodzakelijk om de werkgelegenheid in de regio te garanderen. In de fabriek werken ongeveer zeventienhonderd mensen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baikal, papierfabriek, milieu |  Facebook |

23-02-13

Probleem invasieve soorten erger dan oorspronkelijk geraamd

Uitheemse dieren en plannen die in Europa worden geïmporteerd dreigen een schadepost van minstens 12 miljard euro per jaar te veroorzaken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Environment Agency. Opgemerkt dat meer dan tienduizend uitheemse soorten hun weg naar Europa hebben gevonden. Volgens het Europese milieubureau hebben minstens vijftienhonderd van de uitheemse soorten een schadelijke impact. Er wordt aan toegevoegd dat het toenemende reizen en handel en de klimaatverandering het probleem in de toekomst wellicht nog zullen verergeren. In het rapport wordt opgemerkt dat invasieve soorten nog een grotere negatieve invloed hebben dan eerder werd verondersteld.

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, invasieve soorten |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende