21-02-14

Lege vrachtwagens wegen zwaar op economie en leefmilieu

De trafieken lege vrachtwagens vertegenwoordigen een grote kost voor de economie en leggen een zware druk op het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Heriot-Watt University en de Cambridge University. De onderzoekers berekenden dat alleen al in Groot-Brittannië een oplossing voor de trafieken met lege vrachtwagens een brandstofbesparing van 160 miljoen pond zou opleveren, terwijl ook de productie van 426.000 ton koolstofdioxide zou kunnen worden vermeden. De Britse wetenschappers merken op dat er bij duurzame initiatieven niet alleen van nieuwe technologieën en systemen gebruik gemaakt dient te worden, maar moet ook een nieuw denken worden ontwikkeld.

“Indien de transportsector aan een duurzame toekomst wil werken, moet er niet alleen geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën en systemen, maar moet er ook een nieuw denkpatroon worden aangemoedigd,” zegt onderzoeksleider Maja Piecyk, hoofdonderzoeker bij het Centre for Sustainable Road Freight, een joint-venture van de Heriot-Watt University en de Cambridge University. “Het vermijden van verplaatsingen met onbenutte vrachtruimte zal een nieuwe vorm van organisatie en samenwerking noodzakelijk maken. In Groot-Brittannië is de afgelegde afstand met onbenutte vrachtruimtes tijdens de voorbije dertien jaar met ongeveer 3 procent toegenomen.”

“Recente cijfers tonen aan dat ongeveer één derde van de vrachtwagenritten gebeurt met onbenutte vrachtruimtes,” zegt onderzoeker Piecyk nog. “Indien de sector wil voldoen aan het streven om de uitstoot van koolstofdioxide tegen het midden van de eeuw met 80 procent terug te drijven, zullen de operatoren de krachten dienen te bundelen en efficiënte en innovatieve oplossingen moeten uitwerken om de consumptieproducten te transporteren.” Eén van de problemen van de sector is volgens de onderzoekster de grote fragmentatie van de sector met een groot aantal kleinere operatoren en zelfstandige chauffeurs. Opgemerkt wordt dat 87 procent van de transporteurs minder dan tien werknemers heeft en een vloot van minder dan vier vrachtwagens bezit.

“Veel van die kleine operatoren hebben niet de financiële middelen om hun efficiëntie te verbeteren en hun ecologische voetafdruk te verkleinen,” benadrukt Maja Piecyk.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrachtwagens, milieu |  Facebook |

06-11-13

Afval stijgt naar piekproductie van 11 miljoen ton per dag

Tegen het einde van deze eeuw dreigt wereldwijd 11 miljoen ton vast afval per dag geproduceerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Ontario en de University of Toronto. Daarmee zou de afvalproductie volgens de onderzoekers bijna een verdrievoudiging kennen tegenover het huidige niveau. Een belangrijk element in die evolutie is volgens de wetenschappers de verdere verspreiding van welvaart over de wereld. Rijke gezinnen produceren immers meer afval dan arme huishoudens, zodat een toename van de wereldwijde welvaart volgens hen onvermijdelijk ook tot een piek in de afvalproductie zal leiden.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, milieu |  Facebook |

27-06-13

Grote personenwagen kan even vervuilend zijn als een vliegtuig

Een grote personenwagen met één inzittende kan voor het klimaat even slecht zijn als een vliegtuig, maar met drie personen kan een kleine auto even milieuvriendelijk zijn als een trein. Dat is de conclusie van een onderzoek van het International Institute for Applied Systems Analysis (Iiasa) in Oostenrijk en het Center for International Climate and Environmental Research (Cicero) naar de klimaatimpact van verschillende transportmiddelen bij afstanden tussen vijfhonderd en duizend kilometer, die het grootste gedeelte van zakelijke en toeristische reizen vormen.

"Luchtvaart heeft zonder twijfel de grootste impact op het klimaat, maar de keuze van de consument over zijn vorm van verplaatsing kan een belangrijke invloed hebben op zijn bijdrage tot de klimaatverandering," merken de onderzoekers op. "Een autoverplaatsing van duizend kilometer met slechts één inzittende produceert ongeveer 250 kilogram koolstofdioxide per individu, maar een verplaatsing met een trein of carpooling met een kleine wagen kan die uitstoot tot 50 kilogram beperken."

"In het Kyoto Protocol is geen rekening gehouden met een bezettingsgraad of efficiëntie, zodat bij het vergelijken van de verschillende reisvormen een aantal risico's over het hoofd gezien dreigen te worden," voert Terje Berntsen, klimaatonderzoeker bij Cicero, aan. "Reizigers die hun bijdrage tot de klimaatverandering willen beperken, zouden ervoor moeten zorgen geen gebruik te maken van het vliegtuig, niet alleen met de auto te rijden en geen grote wagen te kopen. Daarentegen zou men gebruik moeten maken van de trein en bus of carpoolen met twee of drie anderen."

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, milieu |  Facebook |

16-06-13

Emissienormen hebben positieve impact op Californische lucht

De strikte emissienormen voor het autoverkeer beginnen in de Amerikaanse staat Californië resultaat op te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. Opgemerkt wordt dat de omvang van het wagenpark in Californië de voorbije vijftig jaar is verdrievoudigd, maar toch is de luchtkwaliteit in de staat volgens de onderzoekers gevoelig verbeterd. Dat is volgens de onderzoekers in belangrijke mate te danken aan de strikte emissie-normen, hoewel het autoverkeer de belangrijkste bron van uitstoot blijft.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autoverkeer, californië, milieu |  Facebook |

18-04-13

Toerisme verantwoordelijk voor 5 procent wereldwijde emissies

De ecologische voetafdruk van het toerisme moet dringend worden teruggeschroefd. Dat moet echter niet gebeuren met financiële sancties of andere bestraffende maatregelen, maar met positieve incentives en strategieën die de consument aanzetten om onnodige verplaatsingen zoveel te vermijden. Dat zeggen onderzoekers van de School of Tourism van de Bournemouth University. Aangevoerd wordt dat het toerisme ongeveer 5 procent van de wereldwijde emissies van koolstofdioxide vertegenwoordigen. Het negeren van de sector in de klimaatpolitiek zou volgens de onderzoekers gelijk staan met het verwaarlozen van de impact van een ontwikkelde geïndustrialiseerde natie op de opwarming van de aarde.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, milieu |  Facebook |

02-03-13

Controversiële Russische papierfabriek wordt definitief gesloten

De controversiële Baikalsk Pulp and Paper Mill, daterend uit de Sovjet-periode, zal worden gesloten. Dat heeft een woordvoerder van Arkady Dvorkovich, vice-premier van Rusland, gezegd. De papierfabriek was jarenlang het doelwit van milieuklachten en werd ervan beticht verantwoordelijk te zijn voor de vervuiling van het Baikal-meer, een beschermde site in Siberië. De activiteiten van de papierfabriek werden vijf jaar geleden stilgelegd, maar die beslissing werd drie jaar geleden door toenmalig premier Vladimir Poetin herroepen. De fabriek was volgens Poetin noodzakelijk om de werkgelegenheid in de regio te garanderen. In de fabriek werken ongeveer zeventienhonderd mensen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baikal, papierfabriek, milieu |  Facebook |

23-02-13

Probleem invasieve soorten erger dan oorspronkelijk geraamd

Uitheemse dieren en plannen die in Europa worden geïmporteerd dreigen een schadepost van minstens 12 miljard euro per jaar te veroorzaken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Environment Agency. Opgemerkt dat meer dan tienduizend uitheemse soorten hun weg naar Europa hebben gevonden. Volgens het Europese milieubureau hebben minstens vijftienhonderd van de uitheemse soorten een schadelijke impact. Er wordt aan toegevoegd dat het toenemende reizen en handel en de klimaatverandering het probleem in de toekomst wellicht nog zullen verergeren. In het rapport wordt opgemerkt dat invasieve soorten nog een grotere negatieve invloed hebben dan eerder werd verondersteld.

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, invasieve soorten |  Facebook |

18-02-13

Amerikaanse eendenjacht komt in het gedrang

De Amerikaanse eendenjacht komt in het gedrang. Terwijl de eendenpopulatie blijft toenemen, kent het aantal uitgereikte vergunningen een absoluut dieptepunt. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Wildlife Society Bulletin. Het gebrek aan jagers dreigt volgens de onderzoekers op termijn een probleem te worden voor de eendenpopulatie. De grote achteruitgang in het aantal jachtvergunningen dreigt immers te leiden tot een verlies van miljoenen dollar voor natuurbehoud. In de jaren zeventig werden meer dan 2,1 miljoen vergunningen uitgereikt, maar in het midden van het voorbije decennium werden nog 1,3 miljoen licenties geteld. Dat aantal zou sindsdien nog verder blijven dalen.

Lees Verder

09:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eendenjacht, milieu |  Facebook |

16-02-13

Skateboarders alternatieve beheerders stedelijke milieu

Skateboarders kunnen een belangrijke impact hebben op het leefmilieu van stedelijke gebieden. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan de University of Illinois. De wetenschappers merken op dat skateboarders in de stad immers nieuwe bestemmingen zoeken voor structuren, maar er daarbij ook een eigen vorm van milieu-ethiek hanteren. Er wordt immers opgemerkt dat de skateboarders ervoor zorgen dat de gevonden structuren voor hun activiteiten immers bewaard blijven. Bovendien verzetten ze zich volgens de onderzoekers tegen initiatieven die de duurzaamheid van stedelijke infrastructuur zou kunnen bedreigen.

Lees Verder

07:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skateboard, milieu, star |  Facebook |

Kind cruciaal voor milieu-gedrag ouders

Een kind kan een rechtstreekse invloed hebben op de houding van zijn ouders tegenover het milieu, zelfs zonder dat de volwassenen die impact beseffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London op basis van vaststellingen op Mahé-eilend in de Seychellen, waar een sterke traditie van milieu-opvoeding bestaat. De participatie van kinderen in milieu-activiteiten bleken niet alleen de kennis terzake van hun ouders te verbeteren, maar ook een impact te hebben op het gedrag van de volwassenen. De onderzoekers merken op dat verdere research moet proberen te achterhalen welke informatie het meest geneigd is om de praktijken in het gezin te veranderen.

Lees Verder

07:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu |  Facebook |

13-02-13

Europa kan uitstoot broeikasgassen halveren

Tegen het einde van het volgende decennium kan Europa meer dan 40 procent van zijn energie met duurzame bronnen genereren. Bovendien zou het energieverbruik met 38 procent kunnen worden teruggeschroefd tegenover het midden van het voorbije decennium. Bovendien zou de uitstoot met 50 procent kunnen worden teruggedrongen tegenover het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Met die cijfers zou de Europese Unie volgens het rapport op koers zitten om tegen het midden van de eeuw een energiesysteem uit te bouwen dat excluisef op duurzame bronnen is gesteund. Er wordt echter opgemerkt dart een legaal kader noodzakelijk is voor duurzame energie.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, milieu |  Facebook |

24-01-13

Zweedse landbouwraad vraagt invoering Europese vleesbelasting

De Europese Unie moet overwegen een vleesbelasting in te voeren. Dat moet de vleesconsumptie afremmen, waardoor ook de ecologische voetafdruk van de sector zou kunnen worden teruggedrongen. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse landbouwraad, waarin benadrukt wordt dat een beperking van de vleesconsumptie een positieve impact zou hebben op de gezondheid en het leefmilieu. Er wordt aan toegevoegd dat vrijwillige acties van consumenten en producenten moeten worden aangevuld door een beleid van de overheid.

"Vrijwillige maatregelen zullen wellicht niet voldoende blijken om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te bereiken," voert de Zweedse landbouwraad aan. "Daarom moet er overwogen worden om een belasting op de consumptie van vlees in te voeren." Het Zweedse europarlementslid Marit Paulsen, vice-president van de landbouwcommissie in het Europese Parlement, stelt echter dat een belasting niet de optimale oplossing is en moet er vooral de nadruk worden gelegd op informatie, zodat de consument zelf de juiste keuzes kan maken.

Marit Paulsen benadrukte van mening te zijn dat de prijs van vlees zal stijgen. Het voorbije jaar consumeerde de gemiddelde inwoner van Zweden 87 kilogram vlees. Dat komt ongeveer overeen met het Europese gemiddelde. Paulsen stelde echter te willen streven naar een consumptie van vijfenveertig tot vijftig kilogram vlees per jaar, zoals twee decennia geleden het geval was. Volgens milieuverenigingen legt de toenemende vleesconsumptie, vooral in ontwikkelingslanden, een grote druk op water en land en draagt bij tot de uitstoot van broeikasgassen.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlees, milieu |  Facebook |

21-01-13

Twijfels over milieuwetgeving Europese autosector

Een strengere Europese wetgeving op de uitstoot van de autosector wordt tegengewerkt door zwaar verzet van lidstaten met een sterke autosector, zoals Duitsland. Dat heeft een medewerker van de Ierse regering, op dit ogenblik voorzitter van de Europese Unie, tegenover het online magazine EurActiv gezegd. Er werd daarbij op gewezen dat een groot aantal lidstaten autofabrieken hebben en de sector door vele nationale regeringen blijkbaar bijzonder wordt gerespecteerd.

Personenwagens vertegenwoordigen ongeveer 12 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide in de Europese Unie, maar in tegenstelling tot andere sectoren blijkt dat cijfer nog toe te nemen. De Europese Commissie heeft vorig jaar tegen het einde van het decennium een limiet van 95 gram koolstofdioxide per kilometer voorgesteld. "Dat voorstel werd positief onthaald en wordt nu door de milieucommissie van het Europese Parlement bestudeerd. In het rapport van de commissie wordt echter opgeroepen tot een afzwakking van de gestelde normen.

Volgens milieuvereniging Greenpeace zouden de aanbevelingen van het rapport de emissielimieten voor de autosector opdrijven van 95 gram tot 108 gram. "De maatregelen zijn ontworpen om de autobouwers toe te laten hun activiteiten ongestoord verder te zetten, in ruil voor de productie van een miniem aantal zuivere wagens," aldus Franziska Achterberger, expert Europees transportbeleid bij Greenpeace. De milieuvereniging wijst er nochtans op dat onderzoek al heeft uitgewezen dat strengere normen onder meer een belangrijke bron van werkgelegenheid zouden kunnen zijn.

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, milieu |  Facebook |

11-01-13

Finse rederij laat eerste cruiseschip op vloeibaar gas te water

De Finse cruiserederij Viking Line heeft de eerste grote ferryboot in gebruik genomen die wordt aangedreven door vloeibaar gas. Daarmee werpt de rederij zich naar eigen zeggen op als een milieupionier in de cruisesector. Door het gebruik van gas zal het cruiseschip Viking Grace volgens de ontwerpers de uitstoot van schadelijke gassen tot een minimum kunnen beperken. Opgemerkt dat de uitstoot van stikstof en stofpartikels door het gebruik van de alternatieve brandstof met 85 procent wordt gereduceerd, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent wordt afgebouwd.

De Viking Grace heeft een lengte van 218 meter en een breedte van meer dan 30 meter. Het schip kan 2.800 passagiers vervoeren en stelt 880 slaapcabines ter beschikking. Bovendien is het ontwerp erop gericht om de weerstand van de golven eveneens tot een minimum te beperken. Ook wordt aangevoerd dat de machines van het schip energiebesparend werden ontworpen. De uitstoot van zwavel werd nagenoeg tot nul herleid. De Viking Grace zal worden ingezet tussen de Finse havens Turku en Mariehamm en de Zweedse hoofdstad Stockholm.

De Viking Grace werd gebouwd op de scheepswerven STX Turku in Finland. De bouw van het schip vergde een investering van ongeveer 240 miljoen euro. De rederij zegt dat ook de dagelijkse activiteiten aan boord van het schip, de recyclage en de optimalisering van het gebruik van grondstoffen aan duurzame richtlijnen zijn onderworpen. De rederij voert aan dat de Viking Grace als een schip van een compleet nieuwe generatie moet worden beschouwd.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cruiseschip, viking grace, milieu, energie |  Facebook |

08-01-13

Contaminatie door teerzanden Athabasca groter dan verwacht

De ontwikkeling van vijftig jaar teerzanden in Athabasca heeft een erfenis van contaminanten in de ecosystemen van de meren in de omgeving nagelaten. Die contaminatie reikt bovendien gevoelig verder dan eerder werd aangegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen’s University. De onderzoekers dat diverse stressfactoren, waaronder lokale industriële activiteiten en de klimaatverandering, een grote impact hebben gehad op de structuur en de functie van de ecologische systemen van Athabasca.

“Het onderzoek maakt gewag van een toenemende contaminatie en ecologische veranderingen die in de regio zijn opgetreden sinds de start van de industriële ontwikkeling van de teerzanden,” merkt onderzoeksleider Joshua Kurek, bioloog aan de Queen’s University, op. “De onderzochte meren zien er totaal anders uit dan vijftig jaar geleden en zijn op weg naar een fundamentele verandering.” Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van toxische producten uit de teerzanden ook in het sediment van de meren is toegenomen sinds de start van de industriële ontwikkeling.

Bovendien blijkt dat contaminaties konden worden aangetroffen tot op negentig kilometer ten noordwesten van de grootste ontwikkelingszone van Athabasca. “Aangezien de ontwikkeling van teerzanden nog verder zal toenemen, zullen ook deze ecologische trends zich verder doorzetten,” merken de onderzoekers op. “Bovendien zal de uitbreiding van de oliewinning er ook voor zorgen dat de ecologische impact zich geografisch eveneens verder zal uitstrekken. Samen met de klimaatverandering kan dat tot zorgwekkende evoluties leiden.”

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: athabasca, teerzanden, milieu |  Facebook |

02-01-13

Zweedse stad Göteborg voert tol voor motorvoertuigen in

De Zweedse stad Göteborg heeft bij de start van het nieuwe jaar een tol geïntroduceerd voor alle motorvoertuigen die de stad binnenrijden of verlaten. De maatregel is bedoeld om de nodige financiële middelen te verzamelen voor infrastructuurwerken, het terugdrijven van de emissies van broeikasgassen en het terugschroeven van de verkeersdrukte in het centrum van de stad met ongeveer 15 procent. Göteborg is na de hoofdstad Stockholm de tweede agglomeratie van Zweden die een stadstol heeft ingevoerd.

Een woordvoerder van het Swedish Transport Agency merkt op dat het systeem de verkeersdrukte in Stockholm, dat de tol zes jaar geleden heeft ingevoerd, met 15 procent tot 18 procent heeft kunnen terugbrengen. Göteborg, met 520.000 inwoners de tweede grootste stad van Stockholm, heeft voor de invoering van het systeem aan de stadspoorten een veertigtal tolstations gebouwd. Motorvoertuigen moeten, afhankelijk van het tijdstip, van maandag tot vrijdag een tol tussen 8 kroon en 18 kroon betalen. Dat komt overeen met een bedrag tussen 0,93 euro en 2,10 euro.

Met camera's worden de nummerplaten geregistreerd van de voertuigen die de stad binnenrijden en verlaten. De eigenaars kunnen ervoor kiezen om de tol rechtstreeks op hun bankrekening te laten verrekenen of de rekening in een aantal winkels of online te betalen. Eigenaars die weigeren te betalen, riskeren een boete van 500 kroon. Buitenlandse nummerplaten en voertuigen van de hulpdiensten worden vrijgesteld van de heffing. Tijdens de weekends en de maand juli wordt geen tol aangerekend. Een aantal inwoners is echter een petitie tegen de tol opgestart.

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: göteborg, tol, verkeer, milieu |  Facebook |

20-12-12

Gefragmenteerde gemeenschappen presteren ondermaats op milieugebied

Etnisch of religieus diverse samenlevingen onderinvesteren in maatregelen om hun milieuprestaties te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia. De onderzoekers merken op dat een religieuze diversiteit een negatievere impact op de milieuprestaties heeft dan etnische verschillen. Onderzoeksleider Elissaios Papyrakis stelt dat sociale fragmentatie een negatieve impact heeft op de inspanningen om het milieu te beschermen. Volgens de onderzoeker moet de verklaring wellicht worden gezocht in verschillen in voorkeuren en ook geografische concentraties. Bovendien moet er volgens de wetenschapper ook rekening worden gehouden met verschillen in taal en cultuur die communicatie en collectieve actie zouden kunnen bemoeilijken. Indien die problemen niet kunnen worden overwonnen, zullen er volgens Papyrakis weinig inspanningen worden gedaan om milieuproblemen aan te pakken.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu |  Facebook |

28-11-12

Canadase wagens moeten emissies broeikasgassen halveren

Canada verplicht de autoconstructeurs om de emissies van hun wagens met de helft terug te schroeven. Dat heeft Peter Kent, Canadees minister van milieu, bekend gemaakt. De nieuwe regelgeving moet de brandstof-efficiëntie in het Canadese autoverkeer verhogen en de uitstoot van personenwagens en lichte vrachtwagens beperken. De nieuwe normen, die door het Canadese parlement nog moeten worden goedgekeurd, gelden voor de modellen die over vijf jaar op de markt komen. Tegen het midden van het volgende decennium zullen nieuwe wagens in het Canadese verkeer volgens Peter Kent 50 procent minder brandstof gebruiken en 50 procent minder broeikasgassen produceren dan een gelijkaardig model dat vier jaar geleden op de markt kwam.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, transport, milieu |  Facebook |

24-11-12

Australië wil waterniveau rivierbekken Murray-Darling herstellen

Australië heeft een plan goedgekeurd om het Murray-Darling Basin, een netwerk van rivieren met een oppervlakte van één miljoen vierkante kilometer, te redden. Dat heeft Tony Burke, Australisch minister van milieu, bekend gemaakt. In het plan is voorzien dat elk jaar 2.750 gigaliter water in het rivierennetwerk zal worden geïnjecteerd. Het netwerk strekt zich over duizenden kilometers uit van Queensland tot Zuid-Australië en is van belang voor het dagelijkse leven van miljoenen mensen, maar is decennialang geconfronteerd met een overexploitatie en grote droogteperiodes. Dat heeft ook geleid tot grote zoutconcentraties. In het plan is voorzien dat jaarlijks twee miljoen ton zout zou worden weggespoeld.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, milieu, rivier, murray-darling |  Facebook |

11-09-12

Amerikaanse Navy mag oefenbasis voor duikboten bouwen

De Amerikaanse Navy kan een offshore oefenbasis voor duikboten bouwen voor de kust van de staten Georgia en Florida, ondanks protesten van milieugroepen dat de activiteiten een bedreiging zouden vormen voor de biotoop van een groep beschermde walvissen. Volgens rechter Lisa Godbey Wood heeft de Navy de risico's voor de walvissen echter goed overwogen en kon worden vastgesteld dat het gevaar tot een absoluut minimum beperkt blijft. Met de bouw van de oefenbasis, ongeveer vijftig mijl buiten de kust, is een bedrag gemoeid van 100 miljoen dollar. Milieugroepen legden twee jaar geleden klacht neer tegen de plannen omdat de basis zich te dicht bij een gebied zou bevinden waar elk jaar walviskalveren worden geboren. De milieugroepen zeggen te overwegen om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechter. De werken aan de basis zouden over twee jaar van start gaan. Over zes jaar zouden de eerste activiteiten moeten kunnen worden opgestart. De Navy blijft erbij dat de walvissen geen enkel risico lopen van de oefenactiviteiten.

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: navy, walvissen, milieu, duikboot |  Facebook |

Wereldwijde emissierechten overschrijden kaap van één miljard ton

Het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyoto Protocol, een marktmechanisme om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, heeft inmiddels voor één miljard ton emissierechten uitgeschreven. Dat heeft de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bekend gemaakt. In het systeem van emissierechten kunnen landen met een hoge uitstoot aan broeikasgassen de milieubalans in evenwicht brengen door deelname aan duurzame projecten in andere landen. Het certificaat voor het miljardste ton werd uitgeschreven voor een project in Alwar in de Indiase regio Rajasthan, waar een bedrijf voor zijn brandstofvoorziening van olie en steenkool is overgeschakeld op biomassa die lokaal wordt geproduceerd. Het project zou jaarlijks de emissie van 17.475 ton broeikasgassen moeten vermijden. Dat komt overeen met de uitstoot van 3.100 personenwagens. Het mechanisme zelf is zwaar getroffen door een crisis in de Europese emissie-markt en wordt zelf geconfronteerd met een aantal klachten over misbruik en de voorkeur voor Chinese projecten.

Lees Verder

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, kyoto, emissie |  Facebook |

08-09-12

Kunstmatige ijsberg moet plastic afval uit zee halen

Een groep architecten uit Servië hebben een kunstmatige ijsberg ontwikkeld die plastic afval uit de oceanen kan verzamelen en omzetten in energie. Daarmee zou volgens de ontwerpers in theorie een oplossing kunnen worden gevonden voor onder meer de Great Pacific Garbage Patch, die halverwege tussen Californië en Hawaii ongeveer 3,5 miljoen ton plastic afval herbergt. Dat afval wordt afgebroken tot microscopische deeltjes, die dodelijk kunnen zijn voor vogels en het visbestand. De kunstmatige ijsberg zou die miscroscopische deeltjes echter kunnen opzuigen en in een recyclage-eenheid omzetten tot gas, wat voor energievoorziening zou kunnen worden opgeslagen. De kunstmatige ijsberg, die zijn activiteiten ononderbroken zou kunnen verder zetten, zou volgens de architecten een alternatief kunnen zijn voor inspanningen om de plastic afval-eilanden met een vloot schepen op te vissen. Wel zou er volgens de Servische ontwikkelaars nog een oplossing gevonden moeten worden om het gas aan het vasteland te krijgen.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, plastic, afval |  Facebook |

31-08-12

Emissiebeperkingen kosten niet overal even veel

Onderzoekers van de Australian National University menen een mogelijke verklaring gevonden te hebben waarom sommige landen minder geneigd zijn om in te stemmen met internationale emissierechten. De onderzoekers stellen dat landen met een emissie-intensieve economie, waar meestal lage energieprijzen worden gehanteerd en de emissiebeperking dan ook relatief goedkoop is, geen voorstander zijn van een internationaal beleid, zoals emissiehandel, dat een vaste prijs zou hanteren per ton koolstofdioxide. Dat internationale systeem zou volgens de onderzoekers de kosten van de emissiebeperking in de betrokken landen gevoelig duurder kunnen maken. Opgemerkt wordt dat een systeem met een globale emissieprijs de Europese Unie in het voordeel stelt. Wanneer met emissie-intensiteit rekening gehouden zou worden, zouden China en India volgens de onderzoekers de laagste totale kosten moeten dragen. Die verschillen verklaren volgens de Australische onderzoekers mogelijk waarom het moeilijk is om de verschillende landen tot een gemeenschappelijk beleid te kunnen brengen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, milieu |  Facebook |

21-08-12

Maritieme sector onder druk van Europese milieumaatregelen

Europese maatregelen tegen vervuiling van schepen zal rederijen verplichten om miljarden euro te investeren in filter-technologieën en raffinaderijen te dwingen om milieuvriendelijker brandstoffen te produceren. Dergelijke inspanningen kan de maritieme sector zich naar eigen zeggen moeilijk veroorloven. Daarbij wordt opgemerkt dat de sector al in een moeilijke situatie is geduwd door een belangrijke terugval in de wereldwijde vraag en overcapaciteit, waardoor de vrachttarieven voor vele operatoren tot verlieslatende niveaus zijn teruggedrongen. Bovendien staan Europese raffinaderijen onder zware druk vanwege het hoge prijsniveau van ruwe petroleum, goedkope import van geraffineerde producten en een zwakke vraag. Volgens een aantal waarnemers zouden de Europese maatregelen aan de rederijen een bedrag tussen 2,6 miljard dollar en 11 miljard dollar kunnen kosten.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rederij, milieu, europese unie |  Facebook |

17-08-12

Willekeurige massale boomaanplantingen veroorzaken vaak omgekeerd effect

De wedloop om bomen te planten om de uitstoot van koolstofdioxide te compenseren, dreigt een negatieve impact te hebben op het Australische leefmilieu. Deze aanplantingen moeten dan ook zorgvuldig worden bestudeerd. Dat heeft David Lindenmayer, professor ecologie aan de Australian National University (ANU) gezegd. Een onzorgvuldige aanplanting dreigt volgens de wetenschapper te leiden tot een nodeloze sanering van terreinen, de invoer van buitenlandse soorten bevorderden en natuurlijke ecologische processen verstoren. Lindenmayer heeft het over goedbedoelde initiatieven voor een lovenswaardige reden, maar met onbedoelde omgekeerde consequenties. De wetenschapper merkt op dat grote industriële concerns wereldwijd met boomplantingen de eigen emissies proberen te compenseren, maar daarbij grote veranderingen dreigen te veroorzaken in landbouwgebieden en andere binnenlandse landschappen.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boomplanting, milieu |  Facebook |

27-07-12

Milieusector moet meer samenwerken om efficiëntie te verbeteren

Milieuverenigingen zouden hun inspanningen om het publiek te bereiken meer moeten bundelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De onderzoekers merken op dat milieuverenigingen en overheden heel wat tijd, inspanning en geld investeren in het versturen van hun boodschap naar het grote publiek. Volgens onderzoeksleider Bethany Cutts gaat het echter vaak om een overlap van informatie die al bestaat. Zelfs als de uiteindelijke doelstellingen verschillend zouden zijn, zouden de organisaties volgens haar nog altijd meer informatie en zelfs financiële budgetten delen. Volgens Bethany Cutts zou de boodschap efficiënter naar het publiek kunnen worden gebracht indien er meer strategisch zou worden nagedacht over de verspreiding van de informatie. De onderzoekster wijst erop dat deze organisaties vaak met beperkte budgetten moeten werken en door collaboratie hun middelen efficiënter zouden kunnen aanwenden.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, informatie |  Facebook |

22-07-12

Stikstofdioxide in atmosfeer waait naar Midden-Oosten en Azië

De aanwezigheid van stikstofdioxide in de lagere atmosfeergebieden boven gedeelten van Europa en de Verenigde Staten is het voorbije decennium gevoelig gedaald. In het Midden-Oosten en gedeelten van Azië is er daarentegen sprake van een toename. Dat is gebleken uit een aantal satelliet-metingen. Die tegenstrijdige vaststellingen kunnen volgens Andreas Richter, wetenschapper aan het Institute of Environmental Physics aan de University of Bremen, door twee factoren worden verklaard. Enerzijds is er volgens Richter de impact van het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen in groeimarkten, terwijl in de ontwikkelde wereld steeds meer gebruik gemaakt wordt van technologische verbeteringen, zoals uitstootarmere wagens, die de vervuiling afbouwen. De Duitse wetenschapper voegt er aan toe dat deze veranderingen bijzonder snel plaatsgrijpen. Richter doet ook een oproep om de satelliet-metingen op lange termijn te blijven garanderen.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stikstofdioxide, atmosfeer, milieu |  Facebook |

02-07-12

Waterkwaliteit Britse stadsrivieren gevoelig verbeterd

De waterkwaliteit van de rivieren in de steden in Engeland en Wales heeft de voorbije twintig jaar een gevoelige verbetering gekend, waarbij ook het wildbestand opnieuw gevoelig is toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de School of Biosciences. Na decennia van vervuiling, te wijten aan industrieel afval en een slechte waterzuivering, kunnen aan de rivieren in de grote Britse stedelijke agglomeraties volgens de onderzoekers opnieuw meer insecten worden opgemerkt die typisch zijn voor snelvloeiende en zuurstofrijke wateren. De kwaliteitsverbetering is volgens de onderzoekers te danken aan een teruglopende industriële activiteit, een striktere regelgeving en een verbeterde behandeling van afvalwaters. In een aantal landelijke gebieden blijkt de situatie echter nog steeds achteruit te gaan.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, rivier, groot-brittannië |  Facebook |

30-06-12

Toekomst van Europese district-verwarmingssystemen bedreigd

De oude district-verwarmingssystemen in vele Oost-Europese en Scandinavische landen worden in hun voortbestaan bedreigd, tenzij er ingegrepen wordt om de infrastructuur te moderniseren. Dat heeft de Europese Commissie gesteld. Volgens de Danish District Heating Association vormen district-verwarmingssystemen de meest economische manier om verwarming, stoom en warm water te leveren aan stedelijke gebieden met een grote bevolkingsdichtheid en de Europese Commissie heeft eerder al erkend dat het systeem een belangrijke potentie heeft op het gebied van energiebesparing. Er wordt echter opgemerkt dat de meeste systemen verouderd en beschadigd zijn en vooral in de gewezen communistische landen meer aandacht besteedden aan verwarming dan aan het leefmilieu. In sommige systemen zou meer dan 50 procent van de geproduceerde warmte onderweg verloren gaan.

Lees Verder

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwarming, milieu |  Facebook |

22-06-12

Nepal gaat drones inzetten in strijd tegen wildstropers

In Nepal gaan natuurbeschermers speciale drones inzetten om bedreigde diersoorten te helpen beschermen. De onbemande vliegtuigen voor de operaties werden ontwikkeld door het World Wildlife Fund (WWF). Opgemerkt wordt dat bedreigde diersoorten in Nepal worden geconfronteerd met een verlies aan biotoop en de illegale jacht door stropers. De drones zouden tegen beide bedreigingen kunnen worden ingezet. De onbemande vliegtuigen werden eerder al ingezet in Indonesië en er worden gesprekken gevoerd om de drones ook elders in de wereld, waaronder Tanzania en Maleisië, in te zetten. De toestellen kunnen volgens de ontwikkelaars worden ingezet op vooraf uitgetekende routes met een lengte van twintig kilometer, waarbij de toestellen beeldopnames van de grond zouden nemen. De ontwikkelaars benadrukken dat de toestellen ook relatief goedkoop zijn.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drones, nepal, milieu, duurzaamheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende