18-09-13

Emotionele band met robots mentale bedreiging voor soldaten

Een emotionele band met robots kan een belangrijke impact hebben op de uitkomst van militaire operaties in een oorlogsgebied. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De onderzoekers stelden vast dat militairen de robots in sommige omstandigheden benaderen als huisdieren, vrienden of zelfs als een uitbreiding van hun eigen persoonlijkheid. De wetenschappers merkten op dat de soldaten aangeven dat de band met de robots hun prestaties weliswaar niet beïnvloedt, maar wel tot een reeks emoties zoals frustatie, boosheid en zelfs droefheid kan leiden wanneer de machine in de operatie wordt vernield.

“Robots kunnen een belangrijke hulp betekenen voor militaire operaties en kunnen soldaten in een aantal gevaarlijke situaties vervangen, waardoor levens kunnen worden gespaard, maar er moet ook rekening gehouden met de band die mogelijk tussen personeel en machine wordt opgebouwd,” merkt onderzoeker Julie Carpenter, educatief specialist aan de University of Washington, op. ““Er moet dan ook gekeken worden of de resultaten van militaire operaties in het gedrang zouden kunnen worden gebracht door de band tussen mens en machine. De legerleiding doet er goed aan om met deze vragen rekening te houden bij de ontwikkeling van een volgende generatie veldrobots.”

Uit gesprekken met militairen die beroep doen op robots om explosieven onschadelijk te maken, bleek dat de verhouding tussen de soldaten en de machines mee evolueert met de ontwikkeling van de technologie. De soldaten getuigden onder meer dat ze aan de bewegingen van de robot ook de identiteit van de operator konden bepalen. “Een aantal operatoren beschouwden de robot als een verlengstuk van henzelf en voelden zich gefrustreerd door de technische beperkingen of mechanische problemen omdat ze vreesden dat die tekortkomingen ook tot een negatieve indruk over henzelf zouden leiden,” merkt Carpenter op.

“De soldaten bleven de robots wel als een machine beschouwen, maar er is ook duidelijk sprake van een antropomorfisering, waarbij de machines meer als een huisdier werden benaderd en onder meer een geslacht en een naam kregen toegekend en er aanwijzingen konden worden gevonden van gevoelens van empathie,” zegt de onderzoekster. “De robots kregen meestal de naam van een celebrity of een vriendin Een aantal operatoren schilderden de naam zelfs op het harnas van de robot. Wel benadrukten de soldaten dat de kans op het verlies van de robot geen impact had op de beslissing om de machine in een gevaarlijke situatie te sturen.”

“Wanneer de robot in de operatie verloren ging, werd in eerste instantie een gevoel van boosheid over het verlies van een duur instrument ervaren, maar sommigen getuigden ook door een gevoel van een persoonlijk verlies overvallen te zijn,” aldus nog Julie Carpenter. “In een aantal gevallen werd er zelfs een begrafenisplechtigheid opgezet. De gebruikte robots vertoonden nochtans geen enkele gelijkenis met een mens of een dier. De legerleiding denkt echter aan de ontwikkeling van humanoïde robots, die zich behendiger zouden kunnen gedragen en daarmee beter zouden zijn aangepast om de moeilijke omstandigheden van het actieterrein, zoals hindernissen of trappen, te overwinnen.”

Er moet daarbij volgens Carpenter worden onderzocht of deze evolutie naar robots die uiterlijk meer gelijkenissen vertonen met de mens, een impact kan hebben op de relatie tussen soldaat en machine en de humanoïde mogelijk meer als een huisdier of een partner worden behandeld. “Die emotionele band zou mogelijk een belangrijke impact kunnen hebben op het beslissingsproces op het terrein,” waarschuwt de onderzoekster.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, militair |  Facebook |

06-09-13

Militiare missie naar oorlogszone verhoogt kans op echtscheiding

Langdurige militaire missies naar oorlogsgebieden hebben een nefaste impact op relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Rand Corporation bij meer dan vierhonderdduizend Amerikaanse militairen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het risico op echtscheidingen bij Amerikaanse militairen oploopt naarmate de inzet in het oorlogsgebied langer aansleept. De studie toont bovendien aan dat vooral vrouwelijke militairen een risico lopen op een echtscheiding. Het risico blijkt het hoogst op te lopen na de terugkeer van de militaire opdracht. De onderzoekers merken wel op dat het risico op echtscheidingen bij gezinnen met kinderen lager ligt dan bij kinderloze militairen.

“Een militaire missie gaat altijd gepaard met een verhoogd risico op echtscheidingen, maar vooral de inzet in oorlogszones zoals Irak of Afghanistan blijkt een desastreuze impact te hebben op relaties,” voeren de onderzoekers Sebastian Negrusa, Brighita Negrusa en James Hosek aan. “Elke maand die aan een missie wordt toegevoegd, doet de kans op een relatiebreuk toenemen. Cruciaal blijkt de slag die een onverwacht lange en moeilijke missie toebrengt aan de illusies die de koppels zich bij hun huwelijk hebben gemaakt. Het huwelijk gaat immers gepaard met heel wat verwachtingen die de partners zich hebben gesteld.”

In het begin van deze eeuw liepen 2,6 procent van de militaire huwelijken in de Verenigde Staten op een breuk uit. Dat cijfer was tien jaar later opgelopen tot 3,7 procent. “De lengte, omstandigheden en risico’s van een missie dreigen de waarden van militaire huwelijken te ondergraven,” stippen de onderzoekers aan. “Naarmate de conflicten escaleerden en de missies frequenter en langer werden, konden de militairen minder tijd in de huiselijke kring doorbrengen. Ook de terroristische aanslagen van nine-eleven hebben een belangrijke impact gehad op de militaire huwelijken. Militaire koppels die voordien waren getrouwd, blijken vaker te scheiden. Die groep was immers minder voorbereid op een daadwerkelijke oorlogsopdracht dan de latere lichting militairen.”

Lees Verder

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: echtscheiding, militair |  Facebook |

20-08-12

Militaire dictatuur heeft negatieve impact op welzijn burgers

Een militair geleide maatschappij en corruptie op nationaal niveau hebben een negatieve impact op het welzijn van de burgers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California over bijna honderdvijftig landen sinds het midden van de jaren negentig. Het onderzoek toont verder aan dat naties met een corrupt, ondemocratisch beleid meestal geconfronteerd worden met een lager niveau aan economisch welzijn en een groter risico lopen op oorlog. Bovendien blijkt corruptie niet alleen binnen de militaire structuren terug te vinden te zijn, maar ook binnen de regering en de economie. Al die factoren hebben volgens onderzoekersleider Steve Carlton-Ford, professor sociologie aan de University of California, een negatieve impact op de burgerbevolking. Er moet volgens de onderzoeken dan heel goed worden overwogen of deze naties in aanmerkingen kunnen komen voor economische hulp.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: militair, dictatuur |  Facebook |

11-04-12

Militairen met slagveld-ervaring voorzichtiger met beleggingen

Militairen die op het slagveld strijd hebben moeten leveren, blijken nadien bij investeringen een grotere terughoudendheid te hebben tegenover het nemen van risico's. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen dat die groep militairen daardoor moeilijkheden zou kunnen ondervinden om met investeringen op lange termijn rijkdom op te bouwen. Vastgesteld werd dat deze groep 14 procent tot 18 procent minder geneigd bleken dan andere militairen om risicovolle beleggingen te riskeren.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: militair, beleggen |  Facebook |

21-10-11

Vrouwelijke militairen getraumatiseerd door seksuele intimidatie

Bij vrouwelijke Amerikaanse militairen die na een missie in Irak of Afghanistan geconfronteerd werden met posttraumatische stress, maakt 31 procent gewag van een militair seksueel trauma. Bij mannelijke soldaten is dat slechts 1 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het San Francisco VA Medical Center. De seksuele klachten gingen bij vrouwen vaak gepaard met depressies, angstaanvallen en eetstoornissen. Bij mannen werd het daarentegen gelinkt aan druggebruik.

"Militairen die met een seksueel trauma worden geconfronteerd, blijken ook vaak andere mentale problemen te kennen," voeren de onderzoekers aan. "Vrouwelijke militairen die met een seksueel trauma kampen, lopen vier keer meer risico op een depressie dan gemiddeld." Er wordt wel opgemerkt dat het specifieke karakter van het verband in het onderzoek niet kon worden achterhaald. De onderzoekers stellen wel dat het probleem ernstig is en de nodige aandacht moet krijgen van de legerleiding.

De onderzoekers merken op dat seksueel trauma niet noodzakelijk tijdens de actieve inzet in een gevechtssituatie is gebeurd, maar op elk ogenblik tijdens de militaire dienst kon zijn opgelopen. Er wordt aan toegevoegd dat de daders zelf niet noodzakelijk andere Amerikaanse militairen hoeven te zijn. Hoewel vrouwen in een oorlogssituatie technisch beperkt moeten blijven tot ondersteunende rollen, worden ze volgens de onderzoekers veel meer aan oorlogstrauma blootgesteld dan vrouwen in vroegere conflicten.

Op dit ogenblik vormen vrouwen 15 procent van het actieve militaire personeel en 12 procent van de militaire krachten in Irak en Afghanistan.

23-09-10

Rusland wil militair onderzoek onder één dak brengen

Het Russische ministerie van landsverdediging moet een eengemaakte onderzoekscel oprichten, naar het voorbeeld van het Amerikaanse ministerie van defensie in reactie op de lancering van de satelliet Spoetnik door de Sovjet-Unie. Dat heeft de Russische president Dmitry Medvedev gezegd tegenover de presidentiële commissie voor modernisering en technologische ontwikkelingen. Volgens Medvedev heeft Rusland op dit ogenblik geen efficiënte structuur, die tot een aantal belangrijke doorbraken zou moeten leiden op het gebied van landsverdediging en veiligheid. Een voorlopige architectuur van die onderzoekscel zou de volgende maanden worden uitgetekend.

"De financiële middelen mogen niet uitsluitend naar onderzoek van de Russian Academy of Sciences gaan, maar moeten ook ter beschikking worden gesteld van andere partijen," merkte de Russische vice-premier Sergei Ivanov op, verwijzend naar onder meer het Kurchatov Institute en de bedrijven Russian Technologies, Rosatom en Rusnano. Het Amerikaanse ministerie van defensie richtte op het einde van de jaren vijftig het Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) op. De Russische president merkte op dat die Amerikaanse instelling een pionier is geweest in de ontwikkeling van veel fundamentele technologieën, waaronder ook het internet.

Analisten stelden eerder al dat het voor Russische bedrijven, defensiegroepen en individuele onderzoekers is om baanbrekende toepassingen uit te bouwen zonder georganiseerde staatsondersteuning. "Een Russisch Darpa-project zou al deze partijen onder één dak kunnen samenbrengen en de Russische regering de mogelijkheid bieden om zich inspanningen te concentreren op veelbelovende projecten," merkten ze daarbij. Medvedev en Ivanov verduidelijkten echter niet waar de financiële middelen voor een Russisch Darpa-project gehaald zouden worden. Ivanov maakte eerder wel bekend dat er tot het einde van het decennium 725 miljard dollar zou worden geïnvesteerd in het Russische wapenprogramma.

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: militair, onderzoek, rusland |  Facebook |

17-07-10

Militaire luchtvaartsector moet op zoek naar nieuwe klanten

De militaire luchtvaartsector moet zich aanpassen aan een nieuwe economische realiteit. Dat zegt Ian Godden, voorzitter van de Britse defensie-organisatie ADS Group, eigenaar van de luchtvaartshow Farnborough International. Godden stelt dat de sector beseft dat de massale opbouw van modernisering van defensie-programma's van de voorbije vijftien jaar tot het verleden behoort. Daarom gaat de sector op zoek naar exportmogelijkheden in groeimarkten of worden er nieuwe activiteiten gezocht in de ruimtevaart, beveiliging of nucleaire toepassingen voor burgerlijke projecten. Onderaannemers van defensiecontracten moeten volgens een aantal waarnemers voor de volgende twee jaar rekening houden met zware budgetbeperkingen bij hun opdrachtgevers.


"Voor de militiare luchtvaartsector zijn de economische omstandigheden duidelijk uitdagender geworden," merkt de Amerikaanse krant The Washington Post op. "Zowel in de Verenigde Staten als Europa worden gevoelige besparingen voorzien in de militaire uitgaven om de overheidsbugetten onder controle te kunnen houden." Dat is volgens de krant duidelijk te merken aan het feit dat het Amerikaanse Lockheed Martin, de grootste toeleverancier van militaire apparatuur van de wereld, zijn deelname aan de Farnborough Airshow gehalveerd heeft in vergelijking met de vorige editie twee jaar geleden. Het Amerikaanse concern gaf aan door budgetbeperkingen tot die ingreep gedwongen te zijn." De producenten proberen dan ook nieuwe klanten te vinden vooraleer ze zwaarder getroffen worden door de budgetbesparingen van de westerse mogendheden.


Phil Toy, managing director bij het Amerikaanse adviesbureau AlixPartners, stelt dat de Verenigde Staten nog altijd investeert in de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan, maar tegen de verkiezingen over twee jaar zal president Barack Obama volgens hem waarschijnlijk beginnen met de afbouw van de Afghaanse operaties. Volgens een aantal ramingen zou het Amerikaanse budget de volgende drie jaar met ongeveer 7 procent zal worden teruggeschroefd. De Europese budgetten zouden over een periode van twee jaar met 10 procent tot 15 procent worden afgebouwd. De analisten stellen niet te geloven dat er bij de militaire toeleveranciers projecten zullen geschrapt worden, maar verwacht wordt wel dat de orders meer onder druk zullen komen te staan. Naarmate de budgetten dalen, zal de concurrentie tussen de toeleveranciers volgens hen scherper worden.

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, militair |  Facebook |