20-02-18

Millennial heeft dezelfde levensdoelen als eerdere generaties

Millennials trouwen, kopen huizen en beginnen gezinnen later in hun leven. Maar achter dit uitstel gaat niet noodzakelijk een intentie schuil. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers aan de Stanford University, gebaseerd op interviews met meer dan zeventienhonderd mensen ouder dan vijfentwintig jaar in de Verenigde Staten. Millennials hopen op dezelfde leeftijd belangrijke levensdoelen te bereiken als de generaties die hen zijn voorgegaan, met inbegrip van zestigers en zeventigers en nog oudere groepen. De onderzoekers zeggen dan ook dat de ideale timing van belangrijke mijlpalen tussen de generaties relatief constant is gebleven.

"Millennials willen dezelfde dingen rond dezelfde tijd bereiken als iedereen,” benadrukt onderzoeker Tamara Sims. "Gemiddeld zeiden mensen dat ze liefst wilden trouwen op zevenentwintigjarige leeftijd, een huis kopen als achtentwintigjarige en een gezin stichten als negenentwintigjarige. De mate waarin mensen deze doelen bereikten, neemt echter af met elke opeenvolgende generatie. De generatie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar heeft de minste kans zijn doel te bereiken. Onze bevindingen suggereren dat jonge volwassenen niet de disruptors zijn waarvan ze vaak worden gehouden. Ze realiseren weliswaar hun levensdoelen later dan gepland, maar die daling is niet bij hen begonnen.”

De studie toonde aan dat het bezit van een eigen woning een doel was dat het kleinste aantal Amerikaanse millennials heeft bereikt. De millennials zijn echter niet alleen. De onderzoekers ontdekten dat zelfs mensen tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar een verschil van zeven jaar ervaren tussen het moment waarop ze een huis wilden kopen en wanneer die plannen in realiteit worden omgezet. De vijfenzestigplussers kopen huizen slechts een of twee jaar na de verhoopte leeftijd. Bovendien toonde de studie aan dat millennials sneller willen sparen voor hun pensioen dan eerdere generaties. Bovendien blijkt 43 procent daadwerkelijk te sparen, meer dan elke voorgaande generatie op die leeftijd.

"Deze bevinding kan worden toegeschreven aan een beleid dat pensioensparen aanmoedigt,” aldus nogi Sims.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millenial |  Facebook |

22-04-14

Millennials hebben een groter vertrouwen in user-generated content

Millennials zijn in het algemeen meer geneigd om een groter vertrouwen te hebben in user-generated content dan in andere media. Dat is de conclusie van een online onderzoek van consulenten Crowdtap en Ipsos bij meer dan achthonderd Amerikaanse millennials. De onderzoekers merken op dat millennials bij gesprekken rond producten en merken het grootste vertrouwen hechten aan familie en vrienden (74 procent), gevolgd door besprekingen van andere consumenten (68 procent). Bij de media wordt het meeste vertrouwen gehecht aan professionele en industriële publicaties (64 procent). Ook blijkt dat 53 procent van de millennials toegeeft dat user-generated concent impact heeft op hun aankoopbeslissing.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millenial, user generated content |  Facebook |

12-03-14

Millennial bereid om persoonlijke informatie te delen met marketeers

In de groep van de millennials is ongeveer 60 procent bereid om persoonlijke informatie te delen met marketeers. Maar ook bij de resterende groep zou alsnog 30 procent bereid zijn om informatie beschikbaar te stellen indien de marketeer in ruil een incentive zou bieden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mintel bij Amerikaanse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat babyboomers veel minder bereid zijn om persoonlijke informatie beschikbaar te stellen. Wel wordt opgemerkt dat de babyboomers nagenoeg een even grote bereidheid tonen als millennials om hun mailadres bekend te maken.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millenial, marketing |  Facebook |

26-03-07

Millenial brengt geweten mee naar het werk

De nieuwe werknemer – de zogenaamde millenial - eist meer flexibiliteit en brengt zijn geweten mee naar het werk. Dat is de conclusie van een rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarbij wordt gesteld dat de millenial van ondernemingen verwachten dat zij een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu en minder loyaal zijn aan hun werkgever dan vorige generaties.

“De millenial staat voor de generatie die gewend is zijn informatie te vinden, te delen, te maken en te gebruiken,” aldus PwC. “Millenials zijn volledig internetgericht en stellen steeds hogere eisen aan IT-diensten. Ondernemingen moeten de werknemers van de toekomst zien bij te houden en meer dan ooit hun ware bijdrage aan de maatschappij tonen. Er mag geen kloof zijn tussen wie de onderneming zegt te zijn en het werkelijke doen en laten van het bedrijf.”

Millenials zoeken volgens de onderzoekers hun weg in belangrijke mate via het web en laten hun keuze voor een nieuwe werkgever sterk bepalen door de maatschappelijke reputatie en minder door primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. “Als ze ontevreden zijn met hun baan, gaan zij weg om ergens anders te werken,” aldus PwC. “Zij zijn tevens sneller geneigd om opleidingen van hun werk te gebruiken als een brug naar andere carrièremogelijkheden.”

De Deense futurist Anne Lise Kjaer, stipt daarbij aan dat ethisch ondernemen nu één van de sleutelcomponenten van succesvol zakendoen is geworden. “We zien dat veel topfunctionarissen dit beginnen in te zien,” aldus Kjaer. “Ondernemingen dienen deze normen en waarden in het DNA van hun organisatie te verankeren, zodat deze waarden doordringen in alles wat zij doen. Men kan dit dus niet slechts benaderen als een marketingtruc.”

Volgens PwC is deze periode van arbeidskrapte niet te vergelijken met de vorige periode rond de eeuwwisseling. "Het tekort aan talentvolle mensen dient zich nu aan in alle sectoren en bovendien niet alleen meer in de westerse landen,” stippen de onderzoekers aan. “In tegenstelling enkele jaren geleden is er nu ook een tekort aan hogeropgeleiden in opkomende economieën als India en China.”

Bij HR-verantwoordelijken zegt 85 procent volgens PwC dat het werven en behouden van talentvolle medewerkers de grootste uitdaging gaat vormen in de komende vijf jaar, gevolgd door het verschaffen van duidelijke indicatoren voor HR-performance (65 procent), een hechte band met de CEO (48 procent) en een toenemende complexiteit van beloningsprogramma’s (36 procent). Ruim 60 procent denkt trouwens dat hun onderneming in 2015 een Chief of Human Resources (CHR) in het bestuur zal hebben.

20:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, millenial |  Facebook |