20-03-18

Vrouwelijke millennial wil grote budgetten vooral reserveren voor belevingen

Vrouwelijke millennials hebben geen angst om van hun koopkracht gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Merkle & Levo bij nagenoeg negenhonderd vrouwen tussen achttien en zevenendertig jaar in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen daarbij dat de vrouwelijke millennial sneller tot een aankoopbeslissing lijkt over te gaan, maar bovendien ook geneigd is om meer te besteden dan de gemiddelde volwassen consument. De onderzoekers wijzen er ook op dat de vrouwelijke millennials in de Verenigde Staten een markt met een totale koopkracht van 170 miljard dollar beschikken.

Merkle & Levo benadrukt dat de vrouwelijke millennial bij de aankoopbeslissing in eerste instantie rekening houdt met de prijs (87 procent), gevolgd door productbesprekingen van andere consumenten (83 procent) en de algemene waarde van het product (75 procent). Daarna komen aanbevelingen van vrienden en familie (60 procent) en de sociale standpunten van het merk (59 procent). Voor 47 procent is het ook belangrijk met het merk te zijn opgegroeid, terwijl respectievelijk 45 procent en 42 procent naar duurzaamheid en diversiteit kijkt. Word-of-mouth haalt een score van 32 procent. Beïnvloeders en de sociale netwerkactiviteit van het merk halen scores van respectievelijk 24 procent en 12 procent.

Verder blijkt dat ongeveer 80 procent van de vrouwelijke millennials erkent zich bij gelegenheid ook aan een grote aankoop te wagen, hoewel daarbij gewaakt wordt de beste prijs te krijgen. Opmerkelijk is dat 45 procent van de ondervraagden aangeeft dat de grootste aankoop de voorbije zes maand betrekking had op een ervaring. Wanneer naar de laatste twaalf maanden wordt gekeken, loopt dat cijfer zelfs op tot 54 procent. Vastgesteld werd ook dat meer dan 70 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat bestedingen aan ervaringen hen het gelukkigst maken. Die conclusie komt overeen met andere studies, waaruit bleek dat belevingen voor de jongere generaties belangrijker zijn dan bezit.

Lees Verder

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial |  Facebook |

05-02-17

Gebrek aan verantwoord ondernemen voor millennial onaanvaardbaar

Een gebrek aan maatschappelijk verantwoord ondernemen kan voor vele jonge werknemers een motivatie vormen om een andere werkgever te zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Het imago van de werkgever blijkt bij millennials vooral zware schade te lijden wanneer de onderneming een aantal ecologische engagementen naar buiten brengt, maar daarop in werkelijkheid niet verder op ingaat. De bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook met deze verwachtingen rekening houden indien ze jonge talenten willen kunnen aantrekken en behouden.

“Eerder al is herhaaldelijk aangetoond dat millennials een grote neiging tot jobhoppen hebben,” benadrukt onderzoeksleider Jung Ha-Brookshire, professor bedrijfsmanagement aan de University of Missouri. “Dit gedrag wordt in het algemeen gelinkt aan loyaliteit, maar in vele gevallen blijkt er meer aan de hand te zijn en moet worden vastgesteld dat jonge werknemers beslissen de onderneming te verlaten omdat ze een gebrek aan overeenstemming vinden tussen hun eigen waarden en de cultuur die ze op de werkvloer aantreffen.” Onder meer bleek een grote gevoeligheid voor de selectie van materialen, zoals recyclage, maar ook voor het beheer van vervuilende producten en de tewerkstelling in de toeleveringsketen.

“Er moet worden vastgesteld dat de jonge generatie werknemers niet alleen meer met het salaris rekening houdt,” aldus professor Ha-Brookshire. “De millennials zijn opgegroeid met een sociaal en ecologisch bewustzijn. Bovendien tonen jongeren zich tot een engagement bereid. Indien ze van mening zijn dat een onderneming niet aan die waarden beantwoordt, zullen velen trachten de cultuur op de werkvloer te veranderen of een andere werkgever te zoeken. Bedrijven die jong talent willen kunnen aantrekken en behouden, moeten beseffen dat de nieuwe generatie werknemers hoge ethische en sociale verwachtingen heeft. Een transparantie over de bedrijfscultuur tegenover potentiële werknemers is dan ook aangewezen.”

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial |  Facebook |

07-08-16

Millennial voelt zich heel comfortabel zonder cash geld op zak

De meeste millennials voelen zich zonder cash geld op zak bijzonder comfortabel. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de respondenten verwacht nog tijdens zijn leven een cashloze samenleving te zullen kennen. Tevens kon worden opgetekend dat 42 procent van de ondervraagden te kennen geeft zich ook zonder cash geld op zak bijzonder comfortabel te voelen. Daarentegen merkt 54 procent op er de voorkeur aan te geven in alle omstandigheden fysiek geld bij zich te hebben. Er wordt echter tevens op belangrijke leeftijdsverschillen gewezen.

In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar blijkt 56 procent geen enkel gevoel van ongemakkelijkheid te ervaren om zonder cash geld op zak op stap te gaan. In de categorie tussen dertig en negenenveertig jaar valt dat cijfer echter al terug tot 42 procent. Tussen vijftig en vierenzestig jaar zou nog 39 procent zich comfortabel kunnen voelen zonder fysiek geld. Bij vijfenzestigplussers loopt dat verder terug tot 32 procent. Ook zegt slechts 42 procent van de millennials aan steeds cash geld bij zich te hebben. Dat loopt in de oudere leeftijdgroepen echter op tot respectievelijk 54 procent, 55 procent en 62 procent.

Er is volgens Gallup echter ook nog altijd een belangrijke groep die het onwaarschijnlijk (25 procent) tot nagenoeg uitgesloten (11 procent) acht dat fysiek geld uit het dagelijkse leven zal verdwijnen. Over de mogelijkheid op een cashloze toekomst kan volgens de onderzoekers in alle leeftijdsgroepen ongeveer dezelfde visies worden opgetekend. In de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar zegt 63 procent te geloven in een doorbraak van de cashloze maatschappij. Bij de vijfenzestigplussers valt dat cijfer terug tot 58 procent. Gemiddeld heeft de Amerikaanse consument buitenshuis gemiddeld 49 dollar cash bij zich.

Nog slechts 24 procent betaalt echter het grootste deel van zijn transacties met cash geld, tegenover 36 procent vijf jaar geleden.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cash, millennial |  Facebook |

28-06-16

Millennial verkiest voor financiën technologiebedrijf boven bank

Millennials hebben in de traditionele banken veel minder geloof dan vroegere generaties en zijn sneller geneigd om hun vertrouwen te stellen in alternatieve financiële partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Neopay bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers zeggen daarbij duidelijk te hebben kunnen vaststellen dat de traditionele banken door de jongere generatie niet langer als de enige optie voor het beheer van zijn financiën worden bestempeld. Daarentegen vertonen de millennials volgens Neopay steeds meer de neiging om hun financiële belangen aan digitale financiële kanalen toe te vertrouwen.

Uit het onderzoek bleek dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar inmiddels 50 procent van alle ondervraagden digitale financiële transacties niet aan een traditionele bank zou toevertrouwen. Daarentegen geeft 32 procent voor die activiteiten wel vertrouwen te hebben in technologiebedrijven zoals Google of Apple. In de oudere generaties loopt dat cijfer terug tot amper 17,5 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar zegt nog altijd 41 procent voor elektronische financiële transacties geen vertrouwen te hebben in een traditionele bank. Het vertrouwen in de traditionele banken loopt op naarmate de leeftijd van de respondent toeneemt.

“Banken waren traditioneel een synoniem voor betrouwbaarheid en degelijkheid,” benadrukt Scott Dawson, commercieel directeur van Neopay. “Sinds de financiële crisis wordt de robuustheid van de banken echter in vraag gesteld. Bovendien werd de reputatie van de banken verder uitgehold door een grote reeks van schandalen, gecombineerd met twijfels over infrastructuur en veiligheid en de toename van de geautomatiseerde processen. Tegelijkertijd kon de opkomst worden vastgesteld dat nieuwe technologiebedrijven die over een grote rijkdom persoonlijke data beschikking en de grondslag blijken voor innovatie en groei in de bredere economie.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, millennial |  Facebook |

15-03-16

Millennials willen op online video vooral televisie

Televisie-programma’s vormen de belangrijkste content die millennials op online videokanalen verwachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het videoplatform Tivo eind vorig jaar bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat de millennials meer actieve gebruikers van digitale video zijn dan alle andere Amerikaanse generatie. Vastgesteld werd daarbij dat meer dan 33 procent van de millennials op online video vooral geïnteresseerd is in televisie-shows. Daarnaast bleek 18 procent vooral belangstelling te tonen voor bioscoopfilms. Muziekvideo’s volgen met een score van 12 procent op een derde plaats.

Verder in de rangschikking volgen sport met een aandeel van 12 procent, games met 8 procent, clips van televisieshows met 5 procent, homevideos met 3 procent en live evenementen - sport uitgezonderd - met 3 procent. “Millennials consumeren op video nog altijd meer televisieprogramma’s dan andere content,” merken de onderzoekers op. “Dat wil echter niet zeggen dat de millennials gebruik maken van de traditionele televisiekanalen. Vastgesteld werd dat 73 procent van de millennials geregeld naar traditonelet televisie kijkt. Dat is niet veel minder dan de andere leeftijdsgroepen, die een score van 75 procent laten optekenen.”

“Bovendien geeft 40 procent van de millennials toe geregeld gebruik te maken van een betalend televisiekanaal,” aldus nog de onderzoekers. “Dat is slechts een daling met 3 procentpunt tegenover het jaar voordien. Wel moet worden vastgesteld dat millennials frequenter gebruik maken van streaming-diensten dan andere leeftijsgroepen. Terwijl 61 procent van de millennials geregeld beroep doen op streaming-content, valt dat bij Generation X terug tot 51 procent, tot 39 procent van de babyboomers en 26 procent van de senioren. Ondanks dat brede aanbod zegt 79 procent van de millennials er niet aan te denken zijn betalende televisiedienst op te geven. Bij de oudere generaties loopt dat op tot meer dan 80 procent.”

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, televisie, tivo |  Facebook |

20-06-14

Millennials snelst bereid merkeninformatie te delen op sociale media

Millennials zijn sneller geneigd om op sociale media informatie over producten en diensten uit te wisselen dan andere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Market Strategies bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Het fenomeen is volgens de onderzoekers ongetwijfeld te wijten aan het intensiever gebruik van sociale media bij millennials, die echter ook een groter vertrouwen tonen in het medium.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, sociale media |  Facebook |

23-05-14

Millennials zien auto minder als een statussymbool

Indien de huidige trends zich verder doortrekken, zouden de Amerikaanse consumenten in de toekomst de auto als statussymbool kunnen inruilen voor een smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse digitale reclamebureau Mr. Youth (MRY). De studie wees uit dat 94 procent van de Amerikaanse vijfendertigplussers de auto als een significant onderdeel van hun leven beschouwen, maar bij de millennials valt dat cijfer terug tot 87 procent. Anderzijds bleek 82 procent van de vijfendertigplussers zijn smartphone als een essentieel onderdeel van zijn leven te bestempelen, maar bij de millennials liep dat niveau op tot 86 procent.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, statussymbool, auto |  Facebook |