24-02-17

Millennials op sociale media meest interactief met merken

Hoewel nagenoeg elke demografische categorie inmiddels op sociale media actief is, kunnen tussen het online gedrag van de onderscheiden groepen belangrijke verschillen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Sprout Social. Er wordt aan toegevoegd dat adverteerders in hun campagnes dan ook met dezelfde verschillende karakteristieken rekening moeten houden en hun communicatie aan de behoefte van de diverse doelgroepen dienen aan te passen. Algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat de millennials het snelst geneigd zijn actief te ondernemen, terwijl de andere leeftijdsgroepen zich meer als een observator opstellen.

“Wie ervan uitgaat dat het publiek op sociale media grote gelijkenissen vertoont, begaat een zware vergissing,” benadrukt Scott Brandt, chief marketing officer van Sprout Social. “Er moet onder meer bij millennials een heel ander gedrag worden vastgesteld dan bij babyboomers. Ook de verwachtingen kunnen bijzonder grote verschillen laten optekenen. Sociale media bieden adverteerders belangrijke opportuniteiten, want men kan op één platform alle verschillende demografische categorieën bereiken. Het zou echter een grote misvatting zijn om al die groepen op dezelfde manier te benaderen. Het sociale mediagebruik kan op drastisch verschillende manieren worden gebruikt.”

Onder meer werd vastgesteld dat millennials sneller geneigd zijn om zich van sociale media te bedienen om rechtstreeks met een merk contact te zoeken. Andere demografieën zullen eerder naar alternatieve communicatiemiddelen - zoals een telefoon of email - op zoek gaan. Anderzijds bleek dat millennials en Generation X ongeveer dubbel zoveel geneigd zijn dan babyboomers om merken op sociale media te volgen. Ook kon worden opgemerkt dat gemiddeld één op tien sociale boodschappen van het merk een antwoord ontvangt. Tevens bleek dat Generation X twee keer sneller dan andere populaties het contact met een merk zal afbreken omdat het bedrijf een ongepaste opmerking heeft gemaakt.

Wel bleek dat Generation X de belangrijkste consumenten zijn in sociale media. Er werd immers vastgesteld dat in deze groep 70 procent aangeeft waarschijnlijk een aankoop te zullen verrichten bij een merk dat op sociale netwerken wordt gevolgd.

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

15-02-17

Deeleconomie drukt op inkomen van mannelijke millennials

Bij de jongere generaties op de arbeidsmarkt kan een inkrimping van de loonkloof tussen mannen en vrouwen worden opgetekend. Dat is echter niet te danken aan een betere verloning van de vrouwelijke werknemers, maar wel aan de minder gunstige aspecten van de deeleconomie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Resolution Foundation in Groot-Brittannië. Vastgesteld dat millennials als dertigjarige 12.500 pond minder zullen hebben verdiend dan leeftijdsgenoten tussen het midden van de jaren zestig en het einde van de jaren tachtig. De millennials zijn volgens de Resolution Foundation de eerste generatie werknemers die een lager inkomen hebben dan hun voorgangers.

“In de deeleconomie worden vele mannelijke millennials verplicht een tewerkstelling te aanvaarden in functies met een lagere verloning, die traditioneel vooral door vrouwen werden ingevuld,” aldus de onderzoekers. “Daarentegen blijkt in de verloning van de vrouwelijke millennials weliswaar geen verbetering, maar ook geen verslechtering te worden geregistreerd. Daardoor is de genderkloof in de verloning kleiner geworden, maar uitsluitend omdat mannen minder goed worden betaald.” Opgemerkt wordt dat in een aantal beroepen met gemiddelde capaciteits-vereisten zowel bij mannen als vrouwen de voorbije twee decennia een daling kon worden opgemerkt, maar daarbij worden tegengestelde trends opgetekend.

“In de productie werden 40 procent minder jonge mannen opgemerkt, terwijl bij vrouwen in het secretariaatswerk een inkrimping met 60 procent werd vastgesteld,” betogen de onderzoekers. “Bij vrouwen kon echter vooral een verschuiving naar functies met hogere vaardigheidsvereisten worden gemeld, terwijl bij mannen meer een splitsing tussen banen voor hoogopgeleiden en laaggeschoolden diende te worden geregistreerd. Onder meer werd bij de mannelijke werknemers in de horeca sinds het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw een verdrievoudiging opgetekend. Ook in de retail heeft de mannelijke tewerkstelling bijna een verdubbeling gekend. Ook het mannelijk parttime werk is gevoelig toegenomen.”

“Het principe dat elke generatie financieel beter zou moeten presteren dan hun voorgangers, is niet langer een zekerheid,” benadrukt Torsten Bell, executive director van de Resolution Foundation. “Millennials zijn de eerste generatie die minder verdient dan zijn voorgangers. Dat is uiteraard gedeeltelijk te wijten aan de ongunstige impact van de zware financiële crisis, maar toch moet worden vastgesteld dat een aantal bredere economische krachten aan het werk zijn waardoor vooral jonge mannen op een negatieve manier worden geraakt.”

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

09-12-16

Recessie heeft financieel gedrag millennial bepaald

De financiële crisis heeft een cruciale basis gelegd voor de houding die de millennials tegenover de financiële wereld hebben aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Bamm London en de bank HSBC Holdings. De bank is bij de millennial volgens de onderzoekers veel minder een vanzelfsprekend gegeven in het leven dan bij vroegere generaties het geval. Daarnaast wordt opgemerkt dat jongeren veel minder een natuurlijk vertrouwen hebben in de financiële wereld dan hun ouders, terwijl vele millennials bovendien te kennen geven zich tegen de consumptiemaatschappij af te zetten, ook al zijn ze materieel perfect perfect uitgerust.

“De financiële crisis heeft een diepe impact gehad op de visie van de millennials op de banken en aanverwante sectoren,” benadrukte Ailean Mills, directeur consumenten-inzichten bij Bamm London. “De traditionele financiële mijlpalen die door hun ouders werden gehanteerd zijn voor de millennials veel minder aantrekkelijk of bereikbaar geworden. De jongere generatie werkt niet langer met toekomstige doelstellingen die moeten worden ingevuld. De visie van de millennials is in belangrijke mate geboetseerd door een gevoel van onvoorspelbaarheid die de wereld van vandaag laat optekenen. De jongeren beseffen dat alle verwezenlijkingen in een minimum van tijd weer ongedaan kunnen worden.”

De onderzoekers stelden ook vast dat de millennials veel minder interesse tonen om steeds hogere posities in de bedrijfshiërarchie te bereiken, maar daarentegen een grotere nadruk leggen op ontspanning en ervaringen. “Bovendien voelen de millennials zich niet aangespoord om zich voor een financieel advies tot de banken te richten,” zegt Mills nog. “De banken genieten niet meer het vertrouwen dat ze bij vroegere generaties consumenten nog wel konden opwekken. Banken moeten dan ook beseffen dat hun klantenrelaties niet langer zijn gebaseerd op financiële producten en aanverwante activa, maar vooral op sociale valuta. Vele partijen hebben het bijzonder moeilijk die overstap te maken.”

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

01-12-16

Millennials verkiezen reizen boven de woning

Millennials geven duidelijkheid prioriteit aan reizen boven de afbetaling van schulden of investeringen in een woning of een auto. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GfK Research en het alternatieve hotelplatform Airbnb bij duizend consumenten tussen achttien en vijfendertig jaar  in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en China, die gevraagd werden naar hun prioriteiten voor de volgende vijf jaar. Uit het onderzoek bleek dat 35 procent van de ondervraagden toegaf dat regelmatig reizen een belangrijk onderdeel van zijn leven vormde. Tevens werd vastgesteld dat sociale media een bijzonder belangrijke plaats innemen in het reisgedrag van jonge consumenten.

“De millennials reizen meer voor professionele doelstellingen en ontspanning meer dan elke vorige generatie,” stippen de onderzoekers aan. “Dat is bijzonder goed nieuws voor de reisindustrie.” De onderzoekers stelden vast dat in de Verenigde Staten alleen sparen belangrijker blijkt dan reizen en de aankoop van een auto. Pas in een later stadium wordt gedacht aan het afbetalen van schulden, die nog de aankoop van een woning moeten laten voorgaan. In Groot-Brittannië laten reizen en schulden eenzelfde score optekenen, maar kregen beide wel een grotere prioriteit dan de aankoop van een woning. In China zijn reizen de belangrijkste prioriteit, gevolgd door de aankoop van een woning en een auto.

Er wordt nog opgemerkt dat respectievelijk 55 procent en 56 procent van de respondenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dit jaar een groter budget aan reizen besteden dan vorig jaar. In China loopt dat cijfer zelfs op tot 83 procent. Meer dan de helft van de reizigers uit de drie landen zegt in het buitenland liever in een lokale buurt te overnachten dan in een toeristisch centrum. De onderzoekers stelden verder vast dat sociale media een belangrijke rol vervullen in de reisplannen van de millennials. “Toeristische getuigenissen op sociale mediaplatformen zoals Facebook en Instagram waren voor de reisplannen van de millennial dan aanbevelingen van vrienden, familie of collega’s,” wordt er opgemerkt.

Bovendien bleek dat driekwart van de millennials aangeeft ook zelf van plan te zijn om zijn reiservaringen op sociale media te delen.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

07-07-14

Taal is belangrijk marketing-instrument voor millennials

Taal is de belangrijkste reden waarom millennials op een andere manier naar reclame en content kijken dan oudere generaties. Dat is de conclusie van een studie van het Britse bedrijf SDL International, gespecialiseerd in vertaalservices, bij een groep millennials. Aangevoerd wordt dat de aankoopintentie met 46 procent kan worden opgedreven indien de informatie in de voorkeurtaal van de consument wordt gepresenteerd.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, millennials |  Facebook |

03-06-14

Millennials hebben een andere visie op de arbeidsmarkt

De houding van de millennials tegenover de arbeidsmarkt vertoont een duidelijke verschuiving in waarden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London Business School. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat 90 procent van de millennials te kennen geeft nooit langer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever te willen blijven. Bovendien blijkt dat 40 procent bij de aanwerving al zijn volgende carrière-stap aan het voorbereiden is. De Britse wetenschappers benadrukken dat werkgevers zich duidelijk bewust moeten zijn van deze verschuivingen indien ze jong toptalent willen aanwerven en behouden.

“Het is niet langer voldoende om jonge werknemers een aantrekkelijk salaris aan te bieden,” benadrukt onderzoeker Richard Hytner, professor marketing aan de London Business School. “De werkgevers moeten ook hun eigen opinies over een optimale carrière-ontwikkeling opzij schuiven en beseffen dat hun persoonlijke waarden over de start van een loopbaan niet langer meer hoeft overeen te stemmen met de doelstellingen van de nieuwe generatie. Er is hier geen sprake van een houding van jongere werkkrachten, maar er moet aanvaard worden dat de waarden op de arbeidsmarkt fundamenteel zijn verschoven.”

Professor Hytner waarschuwt daarbij dat veel bedrijven het bijzonder moeilijk hebben om hun waarden en doelstellingen op een goede manier naar werknemers en externe partijen te communiceren. “Wanneer zelfs werknemers het moeilijk vinden om de waarden van de onderneming te identificeren, zal het ook niet mogelijk zijn om de boodschap bij het bredere publiek te doen aanslaan,” aldus Richard Hytner. Volgens Karen Ancira, directeur bedrijfsmanagement bij Kentucky Fright Chicken (KFC) moeten ondernemingen niet alleen de filosofie van de millennial-generatie proberen te vatten, maar moeten ook ontwikkelings-opportuniteiten worden aangeboden om jong talent langer aan zich te binden.

“Jonge werknemers willen duidelijkheid over de concrete carrière-mogelijkheden die binnen de onderneming kunnen worden gerealiseerd,” benadrukt Ancira. “Millennials hechten aan deze opportuniteiten misschien nog meer waarde dan de vorige generaties. Ondernemingen moeten aantonen bereid te zijn om naar de jongere generatie te luisteren en daadwerkelijk een open mentaliteit te hebben aangekweekt.”

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials, human resources |  Facebook |

24-09-13

Millennials voelen zich belangrijk en trots op hun baan

Millennials voelen zich trots op hun baan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Hyphen, gespecialiseerd in de ontwikkeling van rekruterings-oplossingen, bij meer dan elfhonderd Britse werknemers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 62,9 procent van de werknemers tussen vijfentwintig en vierendertig jaar aangeven trots te zijn om voor hun huidige onderneming te kunnen werken. Dat betekent een stijging met 16 procentpunt tegenover vorig jaar. De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten aangeven dat jonge werknemers steeds meer vertrouwen krijgen in hun positie op de werkvloer.

In het rapport wordt opgemerkt dat 92 procent van de respondenten van mening is dat hun werk een rechtstreekse bijdrage levert tot het succes van de onderneming, tegenover 83,2 procent in maart van dit jaar. Daarmee is de perceptie over de eigen bijdrage aan het succes van het bedrijf volgens Hyphen tot een absoluut recordniveau is gestegen. Er wordt aan toegevoegd dat bovendien 81,8 procent van de millennials aangeven te ervaren dat hun mening door collega’s en managers wordt gezocht en gewaardeerd, tegenover 65,8 procent in maart van dit jaar. “Dit laat uitschijnen dat werkgevers gemakkelijker bereid zijn om de voordelen van een personeelsbestand met verschillende generaties te erkennen,” wordt er opgemerkt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 78,5 procent van de millennials van mening zijn dat de leden van hun organisatie dezelfde waarden delen, tegenover 66,3 procent in maart van dit jaar. Bovendien zegt 73,8 procent te ervaren dat het management hen stimuleert om hun taak goed te kunnen uitvoeren, tegenover 61,6 procent in de lente van dit jaar. De onderzoekers merken nog op dat de positieve houding van de millennials schril afsteekt tegen de opstelling van de oudere generaties, die zich minder optimistisch opstellen en waar 15,9 procent erkent niet trots te zijn op zijn organisatie, tegenover 8 procent in de lente van dit jaar.

“Het is bemoedigend vast te stellen dat het professioneel engagement bij de jonge generatie toeneemt,” zegt Zain Wadee, managing director bij Hyphen. “Dit fenomeen zou kunnen uitwijzen dat de organisaties zich beginnen aan te passen aan de verschillende behoeftes en verwachtingen van de diverse generaties in hun personeelsbestand. Om te garanderen dat deze positieve trend zich verder doortrekt, moet het management er echter voor zorgen dat de communicatie gehandhaafd blijft en werknemers ervaren dat hun inbreng naar waarde wordt geschat. Het management moet een positieve werkomgeving creëren die de medewerkers engageert en ontwikkelt.”

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials, carrière |  Facebook |