23-03-18

Amerikaanse millennials lijken nog weinig op hun grootouders

De voorbije vijf decennia heeft het dagelijkse leven grote veranderingen gekend. De gewoontes van de zeventigers en tachtigers tonen dan ook grote verschillen met de activiteiten van de jongere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center naar het dagelijkse leven van de millennials en de zeventigplussers in de Verenigde Staten. Daarbij kunnen volgens de onderzoekers sterke en opmerkelijke verschillen worden opgetekend. Onder meer werd vastgesteld dat millennials veel minder vasthouden aan de grote instituten zoals de politieke partij, de godsdienst, het leger en het huwelijk.

“Maar ook de etnische en raciale samenstelling heeft de voorbije halve eeuw een gevoelige verschuiving doorgemaakt, maar tevens heeft het onderwijsniveau sterke stijging gekend,” zeggen de onderzoekers. “Vooral bij vrouwen kan daarbij een duidelijke verandering worden opgemerkt. Bij de zeventigplussers heeft slechts 9 procent minstens vier jaar hoger onderwijs gevolgd. Bij de millennials blijkt echter 36 procent van de vrouwen minstens een bachelor-diploma te hebben behaald. Ook bij de mannen kan een toename van 15 procent naar 29 procent worden gemeld. De millennials tellen meer vrouwelijke dan mannelijke bachelors. Ook dat is een complete ommekeer tegenover de zeventigplussers.”

Daarnaast blijkt dat vrouwelijke millennials een grotere bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt dan hun seksegenotes tussen de zeventigplussers. In het midden van de jaren zestig had slechts 40 procent van de vrouwen een betaalde baan. Bij de millennials is dat echter al opgelopen tot 71 procent. Verder wordt opgemerkt dat 57 procent van de millennials ongehuwd is gebleven. Bij de oudere generatie bedroeg dat aandeel slechts 17 procent. Wel wordt aangegeven dat ook bij de millennials 65 procent van de vrijgezellen zegt te hopen ooit te kunnen trouwen. Hinderpalen zijn vooral financiële bekommernissen, maar ook wordt aangegeven nog niet de ideale partner gevonden te hebben of nog te jong te zijn.

De onderzoekers merken verder op dat het aandeel van etnische minderheden in de totale populaties bij de millennials veel hoger ligt dan bij de zeventigplussers. Bovendien kunnen in de steden veel grotere concentraties jonge volwassenen worden aangetroffen dan een halve eeuw geleden. In het midden van jaren zeventig leefde 67 procent van de jonge volwassenen in een grootstedelijke regio. Bij de millennials is dat echter opgelopen tot 88 procent. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat zeventigplussers veel vaker een actieve legerdienst hebben vervuld dan de millennials. In het midden van de jaren zeventig is immers overgeschakeld naar een leger dat volledig uit vrijwilligers is samengesteld.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

25-01-18

Ook millennial kiest voor overnachting in een hotel

Hoewel millennials vaak als liefhebbers van de deeleconomie worden bestempeld, blijkt een meerderheid op zijn toeristische bestemming toch de voorkeur aan een hotel te vertonen boven overnachtingsmogelijkheden die op platformen zoals Airbnb worden aangeboden. Dat blijkt uit een onderzoek van de groep Resonance Consultancy en Insights West bij ruim vijftienhonderd Amerikaanse reizigers tussen twintig en zesendertig jaar. Weliswaar geeft 52 procent aan voor overnachtingen geregeld of occasioneel gebruik te maken van alternatieve diensten, maar slechts bij 23 procent geniet deze formule ook de voorkeur.

“Millennials wordt in de marketing-campagnes van Airbnb veelvuldig naar voor geschoven, maar lijken in realiteit op hun reizen toch nog altijd een voorkeur te vertonen voor de traditionele overnachtingen,” aldus Chris Fair, voorzitter van Resonance Consultancy. Vastgesteld werd dat 53 procent van de ondervraagden op reis mogelijk in een hotel zou overnachten. Vrienden en familie staan op de tweede plaats met 42 procent, gevolgd door een vakantiepark (41 procent), een luxehotel (35 procent) en een camping (33 procent). Daarna volgen een vakantiewoning (32 procent), een cruiseschip (29 procent), bed & breakfast (23 procent), een vakantieflat (23 procent) en een budgethotel (21 procent).

De onderzoekers wijzen er nog op dat 10 procent van de Amerikaanse millennials te kennen geeft in de toekomst meer te willen reizen. Daarmee vormt deze groep de enige demografie waar een toename in de reisintenties kan worden opgemerkt. Er wordt aan toegevoegd dat de millennials bij de planning van hun reisbestemmingen ook vaker uitkijken naar een unieke beleving en naar vrijwilligerswerk. In de loop van de volgende vierentwintig jaar zegt ook één op drie Amerikaanse millennials een buitenlandse reis te willen ondernemen. Amerikaanse millennials zouden volgens ramingen dit jaar aan reizen ongeveer 200 miljard dollar besteden.

Lees Verder

19:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

27-07-17

Millennials doen vaakst aan onderlinge digitale spionage

Bij jonge koppels is onderlinge digitale spionage geen zeldzaamheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het consulent YouGov bij een groep millennials in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden immers vast dat in het algemeen 23 procent van de Amerikaanse koppels toegeven de tekstberichten van hun partner te lezen, maar in de groep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 37 procent. Eenzelfde fenomeen kan worden opgemerkt op sociale media, waar 23 procent van de ondervraagden toegeeft de accounts van zijn partner te controleren, maar bij de millennials loopt dat cijfer op tot 37 procent.

Een identieke vaststelling kan worden gedaan bij email, waar bij 22 procent van de algemene bevolking en 31 procent van de millennials controle op de partner kan worden vastgesteld. Het gedrag van de millennials laat volgens de onderzoekers dan ook twijfelen of de relaties van jongeren wel degelijk op een sterke fundering van vertrouwen zijn gebouwd. Er wordt aan toegevoegd dat millennials ook het vaakst van digitale communicatie gebruik maken om een einde te maken aan de relatie. Vastgesteld werd dat 33 procent van de millennials een relatie met een tekstbericht had beëindigd, tegenover slechts 11 procent in de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar;

Daarentegen greep bij de vijfenvijftigplussers slechts 1 procent naar een tekstbericht om een relatie af te breken. Bij deze groep kon volgens YouGov ook in het algemeen de laagste graad van digitale spionage op de partner worden opgetekend. “De problematiek van de digitale privacy in romantische relaties toont aan hoe belangrijk online communicaties in het leven van de jongere bevolkingsgroepen zijn geworden,” benadrukken de onderzoekers nog. Er werd ook vastgesteld dat 9 procent van de ondervraagden minstens één keer op sociale media de account van een vroegere geliefde bezoekt. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 17 procent.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

24-02-17

Millennials op sociale media meest interactief met merken

Hoewel nagenoeg elke demografische categorie inmiddels op sociale media actief is, kunnen tussen het online gedrag van de onderscheiden groepen belangrijke verschillen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Sprout Social. Er wordt aan toegevoegd dat adverteerders in hun campagnes dan ook met dezelfde verschillende karakteristieken rekening moeten houden en hun communicatie aan de behoefte van de diverse doelgroepen dienen aan te passen. Algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat de millennials het snelst geneigd zijn actief te ondernemen, terwijl de andere leeftijdsgroepen zich meer als een observator opstellen.

“Wie ervan uitgaat dat het publiek op sociale media grote gelijkenissen vertoont, begaat een zware vergissing,” benadrukt Scott Brandt, chief marketing officer van Sprout Social. “Er moet onder meer bij millennials een heel ander gedrag worden vastgesteld dan bij babyboomers. Ook de verwachtingen kunnen bijzonder grote verschillen laten optekenen. Sociale media bieden adverteerders belangrijke opportuniteiten, want men kan op één platform alle verschillende demografische categorieën bereiken. Het zou echter een grote misvatting zijn om al die groepen op dezelfde manier te benaderen. Het sociale mediagebruik kan op drastisch verschillende manieren worden gebruikt.”

Onder meer werd vastgesteld dat millennials sneller geneigd zijn om zich van sociale media te bedienen om rechtstreeks met een merk contact te zoeken. Andere demografieën zullen eerder naar alternatieve communicatiemiddelen - zoals een telefoon of email - op zoek gaan. Anderzijds bleek dat millennials en Generation X ongeveer dubbel zoveel geneigd zijn dan babyboomers om merken op sociale media te volgen. Ook kon worden opgemerkt dat gemiddeld één op tien sociale boodschappen van het merk een antwoord ontvangt. Tevens bleek dat Generation X twee keer sneller dan andere populaties het contact met een merk zal afbreken omdat het bedrijf een ongepaste opmerking heeft gemaakt.

Wel bleek dat Generation X de belangrijkste consumenten zijn in sociale media. Er werd immers vastgesteld dat in deze groep 70 procent aangeeft waarschijnlijk een aankoop te zullen verrichten bij een merk dat op sociale netwerken wordt gevolgd.

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

15-02-17

Deeleconomie drukt op inkomen van mannelijke millennials

Bij de jongere generaties op de arbeidsmarkt kan een inkrimping van de loonkloof tussen mannen en vrouwen worden opgetekend. Dat is echter niet te danken aan een betere verloning van de vrouwelijke werknemers, maar wel aan de minder gunstige aspecten van de deeleconomie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Resolution Foundation in Groot-Brittannië. Vastgesteld dat millennials als dertigjarige 12.500 pond minder zullen hebben verdiend dan leeftijdsgenoten tussen het midden van de jaren zestig en het einde van de jaren tachtig. De millennials zijn volgens de Resolution Foundation de eerste generatie werknemers die een lager inkomen hebben dan hun voorgangers.

“In de deeleconomie worden vele mannelijke millennials verplicht een tewerkstelling te aanvaarden in functies met een lagere verloning, die traditioneel vooral door vrouwen werden ingevuld,” aldus de onderzoekers. “Daarentegen blijkt in de verloning van de vrouwelijke millennials weliswaar geen verbetering, maar ook geen verslechtering te worden geregistreerd. Daardoor is de genderkloof in de verloning kleiner geworden, maar uitsluitend omdat mannen minder goed worden betaald.” Opgemerkt wordt dat in een aantal beroepen met gemiddelde capaciteits-vereisten zowel bij mannen als vrouwen de voorbije twee decennia een daling kon worden opgemerkt, maar daarbij worden tegengestelde trends opgetekend.

“In de productie werden 40 procent minder jonge mannen opgemerkt, terwijl bij vrouwen in het secretariaatswerk een inkrimping met 60 procent werd vastgesteld,” betogen de onderzoekers. “Bij vrouwen kon echter vooral een verschuiving naar functies met hogere vaardigheidsvereisten worden gemeld, terwijl bij mannen meer een splitsing tussen banen voor hoogopgeleiden en laaggeschoolden diende te worden geregistreerd. Onder meer werd bij de mannelijke werknemers in de horeca sinds het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw een verdrievoudiging opgetekend. Ook in de retail heeft de mannelijke tewerkstelling bijna een verdubbeling gekend. Ook het mannelijk parttime werk is gevoelig toegenomen.”

“Het principe dat elke generatie financieel beter zou moeten presteren dan hun voorgangers, is niet langer een zekerheid,” benadrukt Torsten Bell, executive director van de Resolution Foundation. “Millennials zijn de eerste generatie die minder verdient dan zijn voorgangers. Dat is uiteraard gedeeltelijk te wijten aan de ongunstige impact van de zware financiële crisis, maar toch moet worden vastgesteld dat een aantal bredere economische krachten aan het werk zijn waardoor vooral jonge mannen op een negatieve manier worden geraakt.”

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

09-12-16

Recessie heeft financieel gedrag millennial bepaald

De financiële crisis heeft een cruciale basis gelegd voor de houding die de millennials tegenover de financiële wereld hebben aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Bamm London en de bank HSBC Holdings. De bank is bij de millennial volgens de onderzoekers veel minder een vanzelfsprekend gegeven in het leven dan bij vroegere generaties het geval. Daarnaast wordt opgemerkt dat jongeren veel minder een natuurlijk vertrouwen hebben in de financiële wereld dan hun ouders, terwijl vele millennials bovendien te kennen geven zich tegen de consumptiemaatschappij af te zetten, ook al zijn ze materieel perfect perfect uitgerust.

“De financiële crisis heeft een diepe impact gehad op de visie van de millennials op de banken en aanverwante sectoren,” benadrukte Ailean Mills, directeur consumenten-inzichten bij Bamm London. “De traditionele financiële mijlpalen die door hun ouders werden gehanteerd zijn voor de millennials veel minder aantrekkelijk of bereikbaar geworden. De jongere generatie werkt niet langer met toekomstige doelstellingen die moeten worden ingevuld. De visie van de millennials is in belangrijke mate geboetseerd door een gevoel van onvoorspelbaarheid die de wereld van vandaag laat optekenen. De jongeren beseffen dat alle verwezenlijkingen in een minimum van tijd weer ongedaan kunnen worden.”

De onderzoekers stelden ook vast dat de millennials veel minder interesse tonen om steeds hogere posities in de bedrijfshiërarchie te bereiken, maar daarentegen een grotere nadruk leggen op ontspanning en ervaringen. “Bovendien voelen de millennials zich niet aangespoord om zich voor een financieel advies tot de banken te richten,” zegt Mills nog. “De banken genieten niet meer het vertrouwen dat ze bij vroegere generaties consumenten nog wel konden opwekken. Banken moeten dan ook beseffen dat hun klantenrelaties niet langer zijn gebaseerd op financiële producten en aanverwante activa, maar vooral op sociale valuta. Vele partijen hebben het bijzonder moeilijk die overstap te maken.”

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |

01-12-16

Millennials verkiezen reizen boven de woning

Millennials geven duidelijkheid prioriteit aan reizen boven de afbetaling van schulden of investeringen in een woning of een auto. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GfK Research en het alternatieve hotelplatform Airbnb bij duizend consumenten tussen achttien en vijfendertig jaar  in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en China, die gevraagd werden naar hun prioriteiten voor de volgende vijf jaar. Uit het onderzoek bleek dat 35 procent van de ondervraagden toegaf dat regelmatig reizen een belangrijk onderdeel van zijn leven vormde. Tevens werd vastgesteld dat sociale media een bijzonder belangrijke plaats innemen in het reisgedrag van jonge consumenten.

“De millennials reizen meer voor professionele doelstellingen en ontspanning meer dan elke vorige generatie,” stippen de onderzoekers aan. “Dat is bijzonder goed nieuws voor de reisindustrie.” De onderzoekers stelden vast dat in de Verenigde Staten alleen sparen belangrijker blijkt dan reizen en de aankoop van een auto. Pas in een later stadium wordt gedacht aan het afbetalen van schulden, die nog de aankoop van een woning moeten laten voorgaan. In Groot-Brittannië laten reizen en schulden eenzelfde score optekenen, maar kregen beide wel een grotere prioriteit dan de aankoop van een woning. In China zijn reizen de belangrijkste prioriteit, gevolgd door de aankoop van een woning en een auto.

Er wordt nog opgemerkt dat respectievelijk 55 procent en 56 procent van de respondenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dit jaar een groter budget aan reizen besteden dan vorig jaar. In China loopt dat cijfer zelfs op tot 83 procent. Meer dan de helft van de reizigers uit de drie landen zegt in het buitenland liever in een lokale buurt te overnachten dan in een toeristisch centrum. De onderzoekers stelden verder vast dat sociale media een belangrijke rol vervullen in de reisplannen van de millennials. “Toeristische getuigenissen op sociale mediaplatformen zoals Facebook en Instagram waren voor de reisplannen van de millennial dan aanbevelingen van vrienden, familie of collega’s,” wordt er opgemerkt.

Bovendien bleek dat driekwart van de millennials aangeeft ook zelf van plan te zijn om zijn reiservaringen op sociale media te delen.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials |  Facebook |