28-09-17

Hogere temperaturen doen ook criminaliteit toenemen

Wanneer de temperaturen oplopen moet, ongeacht het seizoen, ook met een toename van de gewelddadige criminaliteit rekening worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University op basis van criminaliteitscijfers uit Philadelphia sinds het midden van vorig decennium. Daardoor dreigen volgens de onderzoekers ook de misdaadcijfers verder te zullen oplopen. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers politiediensten aanzetten om hun middelen optimaal in te zetten. Het fenomeen moet echter ook tot nadenken aanzetten, want door de klimaatverandering mogen overal verdere temperatuursstijgingen worden verwacht.

“Politiemensen weten uit ervaring dat een warmere dag meestal ook grotere problemen zal opleveren,” benadrukt onderzoeksleider Leah Schinasi, professor volksgezondheid aan de Drexel University. “Ook uit het onderzoek kon worden vastgesteld dat bij hogere temperaturen ook de statistieken over geweldmisdrijven en wangedrag een stijgende tendens tonen. De hoogste criminaliteit werd opgetekend tijdens de warmste maanden van het jaar, tussen mei en september. Pieken werden bereikt op de warmste dagen van het jaar. Op dagen met een hitte-index van 98 graden lag de gewelddadige criminaliteit 9 procent hoger dan op dagen met een index van 57 procent. Ook wangedrag steeg met 7 procent.

Tijdens de koudere maanden - tussen oktober en april - konden sterkere verbanden worden opgetekend. Wanneer de index een niveau van 70 graden bereikte, bleek de criminaliteit en wangedrag respectievelijk 16 procent en 23 procent hoger te liggen dan het gemiddelde van 43 graden. “Achter de cijfers gaan een verklaarbaar sociaal gedrag schuil,” stippen de onderzoekers aan. “Bij extreem hoge of lage temperaturen verkiezen de mensen binnen te blijven. Wanneer de temperaturen echter comfortabeler worden, gaat men liever op stap, wat een grotere gelegenheid tot criminaliteit creëert.””

Wanneer aangenamer weersomstandigheden in een grotere criminele activiteit leidt, zou men kunnen afleiden dat koelere dagen tijdens warme maanden tot meer misdrijven zouden leiden. Dat bleek echter niet het geval te zijn, aangezien de cijfers tijdens de warme maanden relatief stabiel bleven wanneer de temperatuur onder het seizoensgemiddelde zakte. Een concrete reden daarvoor kon niet worden gegeven, maar in het algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat warmere temperaturen leiden tot hogere misdaadcijfers.

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: misdaad |  Facebook |

18-10-11

Psychopatische moordenaar maakt specifieke woordkeuze

Psychopatische moordernaars maken onbewust identificeerbare woordkeuzes wanneer ze over hun misdaden praten. Dat is de conclusie van een analyse van de verhalen van veertien psychopatische moordenaars door onderzoekers aan de University of British Columbia. De Canadese wetenschappers merken op dat de resultaten van het onderzoek zou kunnen leiden tot nieuwe instrumenten voor de diagnose en behandeling van psychopaten en ook een impact zou kunnen hebben voor speurders en sociale media.

"De woorden van psychopatische moordenaars weerspiegelt hun persoonlijkheid, die gekarakteriseerd wordt door egoïsme, afstandelijkheid tegenover hun misdaden en een gebrek aan emoties," merkt Jeff Hancock, professor computerwetenschappen aan de University of British Columbia. "Met een computeranalyse van hun verhalen is het mogelijk om het typisch woordgebruik van de psychopatische moordenaar te achterhalen." De onderzoekers vergeleken het woordgebruik van de daders met dat van moordenaars die niet als een psychopaat waren gecatalogeerd.

De onderzoekers stellen dat psychopaten in hun verhalen meer woorden - zoals 'omdat' of 'aangezien' - gebruiken die aantonen dat de misdaad gepleegd moest worden om een bepaald doel te gebruiken. Ook wordt opgemerkt dat ze twee keer zo vaak woorden gebruiken die verwijzen naar een fysieke nood, zoals voeding, seks of geld. Niet-psychopaten verwezen vaker naar sociale behoeftes, zoals familie, religie of spiritualiteit. Bovendien bleken psychopaten vaak aan te geven wat ze hadden gegeten op de dag van hun misdaad.

Ook wordt opgemerkt dat psychopaten vaker gebruik maakten van de verleden tijd, waarmee ze volgens de onderzoekers blijkbaar afstand willen nemen van hun misdaden. Ook bleken psychopaten minder vloeiend te zijn in hun spraak. "Dat heeft mogelijk te maken met de inspanning die psychopaten doen om een positieve indruk te maken, waardoor ze een grotere mentale inspanning moeten doen om hun verhaal te kaderen," voeren de Canadese onderzoekers nog aan.

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: misdaad, moord, psychopaat |  Facebook |

04-09-08

Misdaad weegt op Mexicaanse economie

De misdaad en geweld hebben een zware impact op de Mexicaanse economie en de economische groei met één procent hebben afgeremd. Dat zegt Agustin Carstens, de Mexicaanse minister van financiën. De onveiligheid in Mexico weerhoudt bedrijven er volgens Carstens van om in het land te investeren, waardoor er ook minder banen worden gecreëerd. Dit jaar zijn in Mexico al 2.700 mensen vermoord en er werden ook 300 personen ontvoerd. In veel gevallen heeft het geweld te maken met de Mexicaanse drugswereld.

Volgens minister Carstens moeten de bedrijven in Mexico zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen. "Dat drijft volgens hem de bedrijfskosten op met 10 procent," aldus BBC News. Carstens stelt dat deze extra uitgaven drukken op de werkgelegenheid, de omzet en de ontwikkeling. Indien Mexico strenger zou optreden tegen het geweld, zouden er volgens hem diverse bedrijven zijn die in het land zouden willen investeren. Hij zegt dan ook een voorstander te zijn van een strengere aanpak van witwaspraktijken.

De Mexicaanse president Felipe Calderon werkt aan een strategisch pakket om het geweld te bestrijden. Het gaat daarbij onder meer over het bestraffen van corrupte politiemensen, betere wapens voor de misdaadbestrijders, nieuwe gevangenissen voor kidnappers en gerichte maatregelen tegen de drugsindustrie en witwaspraktijken. Een leger van meer dan 30.000 eenheden is ingezet om de drugshandel en het daarmee gepaard gaande geweld, te bestrijden. "Maar dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een grotere veiligheid," aldus nog BBC News.

14:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, geweld, misdaad, mexico |  Facebook |