21-02-16

Ook planten en dieren maken gebruik van bedrog en misleiding

Ook planten en dieren proberen herhaaldelijk met bedrog en misleiding hun kans op overleving en reproductie te verbeteren. Dat is de conclusie van het boek ‘Cheats and Deceits: How Animals and Plants Exploit and Mislead’ van auteur Martin Stevens, professor evolutionaire biologie aan het Centre for Ecology and Conservation van de University of Exeter. De onderzoeker merkt op dat vaak moet worden vastgesteld dat soorten andere objecten of organismen in de omgeving proberen te kopiëren om zich te beschermen, andere verleiden hun nakomelingen op te voeden, prooien te vangen en partners voor reproductie aan te trekken.

“Ook in de natuur is misleiding een alledaagse zaak,” merkt Martin Stevens op. “Bovendien blijkt dat een economisch gebruik van de waarheid het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Een aantal voorbeelden van misleiding in de dierenwereld zijn wijd bekend, zoals de gesofisticeerde gelijkenis die sommige springspinnen voor hun eigen beveiliging met mieren vertonen of de strategieën die de koekoek gebruikt om voor zijn nakomelingen gastouders te zoeken. Andere opmerkelijke voorbeelden van bedrog en camouflage in de natuur zijn daarentegen pas onlangs aan de oppervlakte gekomen.”

Bedrog wordt in de maatschappij algemeen negatief benaderd, maar in de natuur blijkt het concept volgens professor Stevens één van de meest efficiënte strategieën om de overlevingskansen te verhogen. “Misleiding is bij flora en fauna heel gewoon,” merkt hij op. “De natuur kent geen morele oordelen. In die wereld geldt alleen overleving en reproductie. Bedrog om een predator te misleiden zijn even waardevol als de snelheid of behendigheid om aan de vijand te ontsnappen. Misleiding is in de natuur een overlevingsstrategie die massaal werd geadopteerd.” Volgens Martin Stevens gaat misleiding in de natuur, zoals fossiele vondsten hebben aangetoond, minstens 125 miljoen jaar terug.

Andere wetenschappers menen dat bedrog in de natuur zelfs teruggaat tot het vroege maritieme leven ongeveer 500 miljoen jaar geleden, waarbij onschadelijke armpotigen de alarmsignalen van giftige soortgenoten zouden hebben gekopieerd om predatoren af te schrikken.

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, bedrog, misleiding |  Facebook |

08-09-13

Bedriegers houden vaak roes over aan hun misleidingen

Bedriegers die met hun misleidingen zijn weggekomen zonder iemand te schaden, voelen zich nadien vaker opgewekt dan berouwvol. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington bij meer dan duizend proefpersonen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat vele respondenten aangeven dat ze aan een bedrieglijke daad een slecht gevoel zouden overhouden, maar dat strookt volgens de wetenschappers niet met de werkelijkheid. Een oneerlijke handeling die niemand rechtstreeks schade toebrengt, zou bij vele daders volgens de wetenschappers immers tot een blijmoedige roes leiden.

“Uit eerder onderzoek is gebleken dat een onethische daad met de bedoeling iemand te kwetsen, zoals het toedienen van een elektrische schok, de dader achteraf een slecht gevoel bezorgt,” zegt onderzoeksleider Nicole Ruedy, professor management aan de University of Washington. “Uit ons onderzoek is echter gebleken dat daders vaak een opgewekte roes ervaren wanneer ze een onethische daad hebben gepleegd die niemand schade heeft toegebracht. In het algemeen bleek dat bedriegers zich opgewekter voelen dan collega’s die zich aan de ethiek houden. Het onderzoek toonde aan dat bedrieglijke praktijken die werknemers een extra bonus opleverden, voor een emotionele stimulans zorgden.”

“De opgewekte roes is mogelijk een reden waarom mensen zich ook tot onethisch gedrag lenen wanneer de uiteindelijke beloning beperkt blijft,” zegt Ruedy. De proefpersonen bloeken zich ook opgewekt te voelen wanneer anderen voor hen bedrog plegen, terwijl de roes nog groter was wanneer de belangrijkheid van een ethische houding extra was benadrukt. De resultaten van het onderzoek wijzen volgens Ruedy uit dat er inspanningen moeten worden gedaan om een beter inzicht te verwerven in de impact van emoties op de moraliteit. De onderzoekster voegt er aan toe dat er ook verder zou moeten worden onderzocht of de opgewekte roes de dader aanzet om zijn onethisch gedrag te herhalen. (MH)

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrog, misleiding |  Facebook |