15-09-12

Mitt Romney niet bevorderlijk voor Amerikaans imago in Europa

Een verkiezing van Mitt Romney tot Amerikaans president zou een negatieve impact hebben op het imago van de Verenigde Staten bij de Europese bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het German Marshall Fund of the United States (GMF). De onderzoekers wijzen erop dat Romney slechts 23 procent van de Europeanen een positieve indruk heeft nagelaten, terwijl 39 procent zich negatief opstelt tegenover de republikeinse presidentskandidaat. Er wordt aan toegevoegd dat 38 procent van de Europeanen aangaf Romney niet te kennen of weigerde te antwoorden. Dat resultaat geeft volgens de onderzoekers aan dat Romney buiten het Amerikaanse thuisland nog altijd grotendeels een onbekende factor is. De onderzoekers stelden nog dat Duitsland in Europa de grootste afkeer van Romney lijkt te hebben. Bij de Duitse respondenten gaf immers 51 procent toe een negatief beeld te hebben over de republikeinse presidentskandidaat.

Lees Verder