24-12-17

Fraude blijft grote bekommernis mobiele adverteerders

Een gebrek aan visibiliteit en potentiële fraude worden door de mobiele adverteerders als de belangrijkste bekommernissen van de sector naar voor geschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Forrester Consulting en AppsFlyer bij tweehonderdvijftig grote mobiele adverteerders. Daarbij werd door 40 procent verwezen naar een gebrek aan visibiliteit in de data die werden gebruikt om hun publiek te definiëren. Daarnaast wordt door 33 procent gewag gemaakt van een gebrek aan transparantie, terwijl 32 procent een bezorgdheid voor potentiële mobiele fraude uitdrukt. Geraamd wordt dat meer dan 30 procent van de mobiele reclamebudgetten aan fraude zijn blootgesteld.

“Vastgesteld kan worden dat 70 procent van de reclamebureaus getuigt dat dit jaar in mobiele reclame meer wordt geïnvesteerd dan vorig jaar,” stippen de onderzoekers aan. “Adverteerders beschouwen mobiele kanalen als een instrument om hun omzetten op te drijven. Tegelijkertijd moet echter vastgesteld dat met een aantal barrières moeten worden overwonnen.” Onder meer werd vastgesteld dat 92 procent van de consumenten van mening is dat de preventie van mobiele reclamefraude de volgende twaalf maanden cruciaal wordt. Er wordt aan toegevoegd dat 43 procent van de ondervraagden dan ook van mening is dat de fraudeprobleem het voorbije jaar is toegenomen.

Bovendien kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de respondenten van mening is over de gepaste instrumenten en systemen te beschikken om fraude systematisch te monitoren en de voorkomen. Problemen die in de weg staan van een efficiënt preventiebeleid zijn onder meer een gebrek aan inzicht in de verschillende types fraude waarmee men geconfronteerd zou kunnen worden en een gebrek aan overzicht van de waaier oplossingen die zouden kunnen worden ingezet. Vooral clickfraude en frauduleuze trafieken zijn met een score van respectievelijk 42 procent en 38 procent bij de mobiele adverteerders het meest bekend.

Met concepten zoals click spam (18 procent), install farms (15 procent) en mobile emulators (9 procent) blijken de adverteerders daarentegen veel minder vertrouwd. Wel wordt opgemerkt dat de meeste partijen minstens enig initiatief hebben genomen om het probleem aan te pakken. Slechts 6 procent van de respondenten bleek op geen enkele manier op de dreiging te hebben gereageerd.

Lees Verder

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fraude, reclame, mobiel |  Facebook |

31-08-17

Consument toont bij mobiele aankopen weinig geduld

De consument toont bij mobiele aankopen weinig geduld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Akamai bij een aantal grote online retailers. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat 53 procent van de ondervraagden toegaf het opladen van een mobiele website maximaal drie seconden respijt te geven. Elke vertraging van 100 milliseconden zou bij de uiteindelijke conversie een daling tot 7 procent kunnen veroorzaken. Er wordt bovendien opgemerkt dat weliswaar de helft van alle consumenten op hun mobiele telefoons browsen, maar uiteindelijk blijkt slechts één op vijf gebruikers daadwerkelijk mobiele transacties te hebben uitgevoerd.

“Het is voor retailers een grote uitdaging om de snelle en betrouwbare service te leveren die de klant vraagt,” stippen de onderzoekers aan. “De voorbije jaren hebben al diverse retailers ontdekt dat de laadtijden van hun websites en applicaties een belangrijke en meetbare impact hebben op doelstellingen zoals conversies en engagement.” Onder meer wordt erop gewezen dat een groep zoals Walmart voor elke gewonnen seconde laadtijd de conversies met 2 procent zag verbeteren. Elke 100 milliseconde verbetering leverde een omzetstijging tot 1 procent op. Ook Staples getuigde dat zijn laadtijden met 1,6 seconden verbeterd te hebben en zijn conversies met 10 procent te hebben kunnen opdrijven.

Verder werd opgemerkt dat de optimale laadtijden voor piekconversies varieerden, afhankelijk van het type apparaten, tussen 1,8 seconden en 2,7 seconden. Communicaties werden op smartphones gemakkelijker verbroken dan op tablets. Er wordt nog opgemerkt dat shoppers verschillende redenen hebben om tijdens het aankoopproces op een mobiel apparaat te doen, waarbij onder meer gewezen wordt op de mogelijkheid om productbesprekingen te raadplegen of tot prijsvergelijkingen over te gaan. De onderzoekers merken nog op dat investeringen in mobiele en sociale technologieën en email de verkoop met gemiddeld 30 procent doet oplopen.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

21-08-17

Nagenoeg alle retailers investeren meer in mobiele marketing

Merken en handelaars spitsen zich bij marketing steeds meer toe op mobiele strategieën. Dat blijkt uit een rapport van consument RetailMeNot bij een tweehonderdtal marketeers. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 92 procent van de ondervraagden erkende zijn bestedingen in mobiele campagnes dit jaar te zullen uitbreiden. Door 89 procent werd tevens gewag gemaakt van bijkomende investeringen in sociale media. Anderzijds diende volgens 54 procent te worden vastgesteld dat de technologieën in mobiele marketing zo snel verlopen dat hun onderneming die evoluties onmogelijk kan bijhouden.

“De impact van mobiele marketing op de koopbeslissing van de consument,” betoogt Marissa Tarleton, marketing-directeur bij RetailMeNot. “Dat geldt voor alle kanalen. Die impact wordt immers niet alleen in mobiele transacties ervaren, maar kan ook worden opgemerkt in de winkelverkopen en de online activiteiten. Bovendien moet een duidelijk inzicht worden verworven in de concrete impact die mobiele marketing op de verkoop heeft. Aangezien nog altijd 90 procent van de retailverkopen in de fysieke winkel gebeuren, moet worden vastgesteld dat mobiele activiteiten een belangrijke impact hebben op de overstap van online naar offline activiteiten.”

Er wordt aan toegevoegd dat vele retailers voor hun mobiele activiteiten op een gespecialiseerde partner beroep doen. “Daar is een goede reden voor,” zeggen de onderzoekers nog. “Meer dan 80 procent van de retailers die gebruik hebben gemaakt van de platformen van partners om mobiele promoties te presenteren, stelden een meer dan gemiddelde return-on-investment te hebben kunnen optekenen, tegenover 66 procent vorig jaar.” Een belangrijke uitdaging blijft echter mogelijkheid om mobiele en offline ervaringen op elkaar af te stemmen. Vastgesteld werd dat 25 procent van de retailers toegeeft met deze activiteiten problemen te ervaren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, marketing |  Facebook |

19-07-17

Mobiele betalingen worden norm bij Chinese consument

In de Chinese steden wordt fysiek geld steeds meer een zeldzaamheid. Dat is het gevolg van de mobiele betalingen, die de Chinese consumentenmarkt in minder dan drie jaar volledig hebben verantwoord. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse krant New York Times. Opgemerkt wordt dat deze trend wordt gedreven door de toenemende penetratie van het mobiele internet en de groeiende populariteit van platformen zoals WeChat en Alipay, die aan de Chinese consument immers een groter gebruikscomfort bieden. Onder meer wordt gewezen op het gebied van QR-codes, waardoor in alle vormen van handel - van marktkramen tot winkelcentra - mobiel kan worden betaald.

“De opkomst van mobiele betalingen in de Chinese steden valt vooral op omdat de lokale economie drie jaar geleden nog grotendeels op cash geld was gebaseerd,” aldus de New York Times. “Uit cijfers van consulent iResearch is gebleken dat de markt voor mobiele betalingen in China inmiddels vijftig keer groter is dan in de Verenigde Staten. In China zouden jaarlijks voor 5,5 biljoen dollar mobiele transacties werden gemeld, tegenover slechts 112 miljard dollar in de Verenigde Staten.” Vanuit technologische standpunt vertegenwoordigt deze ontwikkeling volgens Richard Lim, managing director van investeerder GSR Ventures, één van de meest belangrijke innovaties die eerst in China is doorgebroken.

Er wordt op gewezen dat bedrijven zoals Ant Financial en Tencent, eigenaars van respectievelijke Alipay en WeChat, in de loop van volgend jaar wellicht de Amerikaanse groepen Visa en Mastercard zullen verdringen als platformen met het grootste aantal transacties per dag. Er wordt aan toegevoegd dat in de Chinese provinciale steden nog grote groeimogelijkheden schuil gaan. Er wordt opgemerkt dat de ontwikkelingen belangrijke consequenties kunnen hebben voor internationale merken. Opgemerkt wordt dat deze partijen met Alibaba en Tencent wellicht een samenwerking zullen moeten zoeken om te vermijden op de Chinese markt belangrijke verliezen te zullen leiden.

Lees Verder

20:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

10-04-17

Shopper gaat steeds vaker mobiel op onderzoek uit

Mobiele platformen worden voor de consument steeds belangrijker om informatie over potentiële aankopen op te zoeken. Dat blijkt uit een studie van consulent Salsify bij meer dan duizend shoppers. Opgemerkt wordt dat inmiddels 77 procent van de consumenten ook tijdens het shoppen in een fysieke winkel van zijn mobiele telefoon gebruik maakt om verdere informatie over een bepaald product in te winnen. Daarentegen zegt amper 35 procent van de ondervraagden ervoor te kiezen om zich met vragen tot het winkelpersoneel te wenden. Tevens bleek dat 70 procent van de consumenten minstens drie beelden bekijkt vooraleer tot een aankoop over te gaan.

“De resultaten van de studie tonen aan dat retailers nood hebben aan content die de consument de nodige informatie over hun producten kan verstrekken,” benadrukt Jason Purcell, chief executive van Salsify. “Er moet immers worden vastgesteld dat 87 procent van de consumenten erkent dat accurate, rijke en complete productinformatie een bijzonder belangrijk aandeel in de aankoopbeslissing heeft. Consumenten doen steeds vaker beroep op hun mobiele apparaten om tijdens het shoppen voor product-gerelateerd vragen - zoals prijs en beschikbaarheid - een antwoord te vinden. Het is voor merken en retailers dan ook cruciaal de klant te voorzien van relevante digitale content.”

In de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar loopt het gebruik van de mobiele telefoon bij het online winkelen op tot een piekniveau van 84 procent, gevolgd door shoppers tussen dertig en vierenveertig jaar met een score van 78 procent. Bij zestigplussers valt dat cijfer echter terug tot 36 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat 50 procent van de respondenten een product heeft teruggestuurd omdat de verkregen informatie onjuist of onvolledig was. Bovendien moest worden vastgesteld dat 54 procent van deze ontevreden klanten toegeeft in de toekomst minder geneigd te zijn om nog bij diezelfde retailer verdere aankopen te doen.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

31-01-17

Driekwart consumenten doet mobiele aankopen

Meer dan driekwart van consumenten heeft het voorbije jaar een mobiele aankoop gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Wirecard bij zesduizend consumenten uit negen landen. De onderzoekers merken op dat mobiele transacties steeds belangrijker worden bij bankverrichtingen, aankopen en betalingen. Er wordt echter opgemerkt dat ondanks de toenemende populariteit van mobiele activiteiten, nog altijd naar een aantal knelpunten moet worden gewezen. Daarbij geeft 20 procent van de ondervraagden aan een mobiele betaling te hebben afgebroken omdat het proces teveel tijd in beslag heeft genomen. Bovendien maakte 31 procent zijn beklag dat gevoelige informatie wordt gevraagd.

Vastgesteld werd dat 78 procent van de ondervraagden getuigt vorig jaar minstens één mobiele aankoop te hebben gedaan. Uit het rapport bleek onder meer dan 18 procent van de consumenten hun mobiele telefoon hebben gebruikt om in een winkel een aankoop te betalen, tegenover slechts 8 procent drie jaar geleden. In China is dat cijfer inmiddels al opgelopen tot 38 procent. Daarnaast blijkt dat ook het mobiele shoppen met applicaties en mobiele websites een toename kent. Er werd immers vastgesteld dat 78 procent het voorbije jaar een mobiele aankoop heeft gedaan. Dat vertegenwoordigt een stijging met 4 procent tegenover drie jaar geleden.

Bovendien blijkt dat bijna twee op drie consumenten getuigt mobiele technologie te gebruiken voor zijn bankactiviteiten. Daarbij gaf 44 procent aan applicaties te gebruiken om zijn bankrekeningen te controleren, tegenover 28 procent drie jaar geleden. Ook bij de betaling van facturen werd een toename van 20 procent naar 29 procent opgetekend. “Smartphones versterken steeds verder hun plaats in het dagelijkse leven van de mens,” benadrukken de onderzoekers. “De mobiele sector blijft een cruciale pijler van de groei van de online handel. Er moet nog wel naar oplossingen worden gezocht op de betaalstromen te verbeteren, het vertrouwen van de consument te versterken en vragen rond privacy en veiligheid oplossen.”

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

20-11-16

Mobiel banken groeit snel naar twee miljard klanten

Over vijf jaar zullen wereldwijd meer dan twee miljard mensen bij hun bankactiviteiten gebruik maken van een mobiel platform. Dat blijkt uit een studie van consulent Juniper. Dit jaar zou mobiel bankieren wereldwijd 1,2 miljard klanten hebben. De groei van de volgende jaren zal vooral worden gedragen door een toenemende adoptie van financiële applicaties door de consument. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië inmiddels 65 procent van de mobiele bankklanten van een applicatie gebruik maken om toegang te krijgen tot de services van hun financiële instelling.

De groeiende interesse in mobiel banken weerspiegelt volgens Juniper ook de evolutie in het beheer van de persoonlijke financiën. Opgemerkt wordt dat mobiele platformen voor de banksector inmiddels belangrijker zijn geworden dan desktops. Daarbij wordt onder meer gewezen naar cijfers van de British Trade Association for Banking (BBA), waaruit blijkt dat in Groot-Brittannië dagelijks 4,3 miljoen consumenten gebruik maken van internet-bankieren. Bij financiële applicaties loopt dat echter op tot 11 miljoen klanten per dag. Anderzijds werpt Juniper op dat steeds meer banken zich zorgen maken over hun marktpositie, omdat wordt vastgesteld dat steeds meer fintech-bedrijven zich in hun sector begeven.

Aangegeven wordt dat alleen al in Groot-Brittannië dit jaar vijf nieuwe digitale banken - Starling, Tandem, Atom, N26 en Monzo - van start zijn gegaan, terwijl twintig andere partijen met de overheid over een licentie onderhandelen. “De recente ontwikkelingen in de financiële sector tonen aan dat de traditionele banken snel moeten reageren om hun marktaandeel te beschermen,” zegt onderzoeker Nitin Bhas. “Het is echter noodzakelijk dat daarvoor nieuwe omzetkanalen worden ontwikkeld en inspanningen voor innovatie worden volgehouden.” Er wordt wel aan toegevoegd dat ook nieuwe marktpartijen met de uitdaging worden geconfronteerd om hun marktaandeel uit te breiden en hun winstgevendheid op langere termijn te garanderen.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, bankieren |  Facebook |

28-09-16

Japanse en Britse ecommerce vooral mobiele activiteit

In Japan en Groot-Brittannië zijn mobiele platformen voor ecommerce inmiddels groter geworden dan desktops. Ook in Zuid-Korea zal snel een ommekeer worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Criteo op basis van een analyse van 3.300 online retailplatformen in twaalf landen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. Er wordt echter aan toegevoegd dat mobiele platformen in alle onderzochte markten een toenemend marktaandeel laten optekenen. Verder werd vastgesteld dat applicaties inmiddels 54 procent van alle mobiele retailtransacties vertegenwoordigen.

“Mobiel heeft in Japan en Groot-Brittannië inmiddels een belangrijke mijlpaal bereikt,” geven de onderzoekers aan. “In beide landen vertegenwoordigen mobiele platformen al meer dan 50 procent van de online retail. Ook in Zuid-Korea wordt inmiddels een niveau van 48 procent opgetekend. De grootste groei wordt echter opgetekend in Australië, waar het aandeel van 33 procent tot 42 procent is gestegen. Ook in Brazilië kon een toename van 14 procent naar 23 procent worden opgetekend. In de Verenigde Staten is het marktaandeel van de mobiele sector van 30 procent naar 35 procent opgelopen. Ook hier kan bij een aantal retailers echter een meerderheid voor de mobiele transacties worden gemeld.

Criteo merkt verder op dat in de mobiele retail smartphones verder uitlopen op tablets. Ook werd vastgesteld dat het conversieniveau bij mobiele applicaties anderhalve keer hoger ligt dan bij desktops. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de conversie in de mobiele browsers slechts de helft van het niveau bij desktops laat optekenen. Tevens wordt benadrukt dat de gemiddelde waarde van een order in applicaties hoger ligt dan bestellingen in een mobiele browser of op een desktop. Daarnaast wordt opgemerkt dat het overwicht van de mobiele transacties in vele markten vooral kan worden geregistreerd in de mode en de luxesector.

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, mobiel |  Facebook |

14-03-16

Forenzen worden vooral televisiekijkers

Forenzen maken tijdens hun verplaatsing tussen hun woning en de werkvloer steeds meer gebruik van mobiele platformen. Daarbij wordt echter ook steeds vaker gekozen voor televisie-programma’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mobiele provider O2 Priority bij tweeduizend Britse pendelaars. Naarmate televisie in de woonkamer aan populariteit inboet en terrein verliest tegenover digitale media, blijkt de televisie-content volgens de onderzoekers aan bijval te winnen in mobiele omstandigheden. Vastgesteld werd dat 47 procent van de forenzen mobiele televisie-content consumeert.

“Decennia lang waren romans, kranten en magazines een veelgebruikt middel om de tijd van de reisweg tussen de woonplaats en de werkplek te overbruggen, terwijl anderen zich in conversaties engageerden,” zeggen de onderzoekers. “Die dagen behoren echter blijkbaar definitief tot het verleden. Een groot gedeelte van de reizigers is immers overgeschakeld op digitale activiteiten en consumeert, uitgerust met koptelefoons, allerlei media-content. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat ook muziek steeds meer terrein verliest. Vastgesteld kon worden dat steeds meer reizigers een voorkeur vertonen voor televisie-programma’s.”

In Groot-Brittannië duurt de verplaatsing naar het werk gemiddeld tweeënzeventig minuten. Die tijd is voldoende om televisieprogramma’s te bekijken die de werknemer eerder heeft gemist. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan één op drie pendelaars tijdens zijn verplaatsing in de ochtend en de avond naar televisie-programma’s kijkt. Het meest populaire televisieprogramma bij de Britse pendelaars is Doctor Who, gevolgd door The Office, Planet Earth, Only Fools and Horses en Little Britain. Tevens kon worden vastgesteld dat comedy de meest populaire categorie televisieprogramma’s is bij de forenzen.

Uit het onderzoek bleek ook nog dat 78 procent van de respondenten er geen probleem zou mee hebben erotisch getinte content te bekijken in het gezelschap van andere passagiers.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pendelaar, televisie, mobiel |  Facebook |

14-07-14

Reclame investeert snel meer in mobiele platform dan in displays

Mobiele advertentie-uitgaven groeien zo snel dat de sector display-reclame snel zal inhalen als het tweede belangrijkste digitale reclame-kanaal. Dat is de conclusie van een studie van consulent PricewaterhouseCoopers naar de bestedingen op de digitale reclamemarkt in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat mobiele reclame de volgende vier jaar een groei met 22,1 procent zal kennen, terwijl de totale online reclamesector slechts een stijging met 9 procent zal laten optekenen.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, mobiel, display |  Facebook |

08-07-14

Mobiele applicaties vertegenwoordigen meer dan de helft van de digitale consumptie

Mobiele applicaties nemen in de Verenigde Staten inmiddels 51 procent van de totale digitale consumptie voor hun rekening. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore over het digitale tijdsgebruik tijdens de maand mei. Het mobiele web en applicaties komen aan een gezamenlijk marktaandeel van 60 procent, tegenover 50 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, applicatie |  Facebook |

05-07-14

Mobiele adverteerder in eerste instantie geïnteresseerd in trafiek

Mobiele adverteerders zijn in eerste instantie geïnteresseerd in het stimuleren van de trafieken op websites en mobiele platformen. Dat blijkt uit een onderzoek van het platform Millennial Media over de commerciële mobiele campagnes tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Vastgesteld werd dat 34 procent van de campagnes gericht zijn op het stimuleren van online en mobiele trafieken.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, adverteren |  Facebook |

30-06-14

Slechts één op tien online shoppers verkiest mobiele transacties

Slechts één op de tien online shoppers noemt mobiele transacties de aangewezen methode voor aankopen. Dat is de conclusie van een studie door het Amerikaanse pakketbedrijf United Parcel Service (UPS) en consultant ComScore, op basis van een enquête onder bijna zesduizend online shoppers in de Verenigde Staten die gedurende een periode van drie maanden minstens twee online aankopen hebben verricht.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, online |  Facebook |

29-06-14

Mobiele email niet in alle sectoren even efficiënt

Ongeveer de helft van alle commerciële emails wordt op een mobiel apparaat geopend, maar die niveaus kunnen tussen de verschillende bedrijfstakken opmerkelijke variaties laten optekenen. Dat blijkt uit een analyse van het commerciële email-verkeer tijdens het eerste kwartaal van dit jaar door consulent Experian Marketing Services. De onderzoekers stelden vast dat multichannel-retailers op het gebied van mobiel engagement de beste prestaties lieten optekenen. Bij zakelijke producten en dienstenleveranciers liggen de cijfers echter gevoelig lager.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, email |  Facebook |

27-06-14

Mobiele apparaten hebben grote potentie voor meting luchtkwaliteit

Draagbare apparaten kunnen een belangrijk platform worden om de lokale luchtkwaliteit op te volgen. Dat zeggen onderzoekers van de City University of New York, die het draagbare apparaat AirCasting hebben ontwikkeld. AirCasting bewaakt de luchtkwaliteit en stuurt de gegevens naar een speciale smartphone-applicatie ontworpen. De toepassing zou al de interesse wegdragen van instellingen in binnenland en buitenland.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtkwaliteit, mobiel, applicatie |  Facebook |

19-06-14

Aandeel mobiele platformen in emailverkeer piekt in de ochtend en de avond

De impact van mobiele trafieken op email vertoont duidelijk variaties in de loop van de dag. Mobiele platformen hebben in het email-verkeer het grootste aandeel tussen het ontwaken en het begin van de werkdag en tijdens de avonduren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Knotice, gebaseerd op een analyse van een half miljard emails van Noord-Amerikaanse gebruikers. Opgemerkt wordt dat mobiele platformen een eerste piek laten optekenen om vijf uur in de ochtend, waar smartphones en tablets 52,8 procent van alle geopende emails vertegenwoordigde. Een tweede piek wordt geregistreerd om negen uur in de avond, wanneer een aandeel van 54 procent wordt bereikt.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, mobiel |  Facebook |

18-06-14

Mobiele sector biedt vele kansen voor drankensector

Consumenten van alcoholische dranken tonen gemiddeld een grotere gehechtheid aan hun mobiele apparaten dan de rest van de bevolking. Millennials nemen in die trend een prominente positie. Die combinatie biedt aan marketeers unieke opportuniteiten. Dat is de conclusie van een studie van het Interactive Advertising Bureau bij Amerikaanse consumenten. Respondenten die van plan bleken om de volgende negentig dagen meer te besteden aan bier, wijn of sterke dranken, blijken volgens de onderzoekers zware gebruikers van mobiele platformen zijn. Deze groep bestaat voor 55 procent uit millennials.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, drankensector |  Facebook |

05-06-14

Mobiele platformen begeleiden het hele aankoopproces

Mobiele platformen maken het voor consumenten gemakkelijker om kortingen te vinden, delen en gebruiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RadiumOne. De onderzoekers merken op dat nagenoeg de helft van de Amerikaanse mobiele consumenten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar op een reclame hebben doorgeklikt. Er wordt daarbij opgemerkt dat op het mobiele kanaal niet alleen bij de aankoop van een product of een service beroep wordt gedaan, maar tijdens het hele proces wordt gebruikt. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat driekwart van de respondenten bij 25 procent van hun aankopen van mobiele coupons gebruik hebben gemaakt.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, marketing |  Facebook |

27-05-14

Chinese mobiele gebruiker staat open voor reclame

Indien relevante content wordt aangeboden, zullen mobiele gebruikers in China twee keer sneller klikken op advertenties dan hun collega’s in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers. De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de Chinese consumenten aangeeft geneigd te zijn om te klikken op mobiele advertenties die persoonlijk relevante content aanbieden, tegenover slechts 33 procent in Groot-Brittannië en 29 procent in de Verenigde Staten.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, mobiel |  Facebook |

24-05-14

Mobiele platformen nemen steeds meer restaurant-reservaties voor hun rekening

Steeds meer restaurant-reservaties gebeuren met een mobiel platform. Dat is de conclusie van een onderzoek van de boekingsdienst Bookatable bij ongeveer achthonderdduizend gebruikers. Aangevoerd wordt dat 41 procent van de betrokkenen inmiddels van een mobiel apparaat gebruik maken om een tafel in een restaurant te boeken.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, restaurant |  Facebook |

15-05-14

Europese bedrijven introduceren mobiele betaalpunten

Een kwart van de Europese bedrijven heeft plannen om in de loop van de volgende zes maanden een mobiele kassa in gebruik te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van betaalspecialist Visa Europa bij tweeduizend kleinere bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat kleine bedrijven zich van oudsher terughoudend opstellen voor de introductie van elektronische betalingen, maar onder de invloed van de mobiele betaalpunten kan daarin volgens Visa Europe een duidelijke verschuiving worden opgetekend. De belangrijkste factor in die evolutie is een verbeterde veiligheid en de mogelijkheid om alle belangrijke betaalkaarten te aanvaarden.

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

06-05-14

Mobiele gebruiker wantrouwig tegenover onmiddellijke bevrediging

Opvallende wedstrijd-aanbiedingen en flitsende cadeauberichten kunnen onmiddellijk een negatieve impact hebben op de voldoening van mobiele gebruikers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De studie toont volgens de wetenschappers aan dat deze opvallende aanbiedingen voor de intekening op een mobiele website voor de consument voldoende zijn om het platform te wantrouwen. De studie lijkt volgens de onderzoekers te laten uitschijnen dat de consument zich niet wenst te laten verleiden door een aanbod voor een onmiddellijke bevrediging.

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, reclame |  Facebook |

30-04-14

Bijna driekwart webwinkels bieden mobiele betalingen aan

Consumenten kunnen wereldwijd bij 70 procent van alle webwinkels gebruik maken van mobiele betaalplatformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van betaalspecialist Adyen. In het rapport wordt ook opgemerkt dat inmiddels 20,2 procent van alle transacties op het wereldwijde netwerk van Adyen mobiel worden afgehandeld. Dat betekent een stijging met 66 procent tegenover vorig jaar. De smartphone had daarbij een aandeel van 10,9 procent in de betalingen, tegenover 9,3 procent voor tablets. De onderzoekers merken op dat zowel handelaars als consumenten beseffen dat mobiele commerce een cruciaal verkoopskanaal is geworden.

"Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, webwinkel |  Facebook |

25-04-14

Autosector voorloper in mobiele optimalisering

Meer dan de helft van de websites van toonaangevende merken in Europa zijn geoptimaliseerd voor mobiele platformen. De autosector neemt in die beweging duidelijk het voortouw. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internet Advertising Bureau (IAB) bij de honderd grootste adverteerders in Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De studie wees uit dat in totaal 54 procent van de sites werden geoptimaliseerd voor mobiele trafiekenl. In Groot-Brittannië loopt dat cijfer op tot 64 procent. Het Europese gemiddelde voor mobiel geoptimaliseerde sites in de autosector bedroeg 85 procent, maar in Groot-Brittannië stijgt dat verder tot 100 procent.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, mobiel |  Facebook |

08-04-14

Online uitgevers steeds meer geconfronteerd met exclusief mobiel publiek

Steeds meer online content-aanbieders worden geconfronteerd met een publiek dat hun websites uitsluitend met mobiele apparaten raadpleegt. Dat is de boodschap van een studie van consulent ComScore. Opgemerkt wordt dat deze exclusief mobiele gebruikers inmiddels 20 procent van het totale digitale bezoek van de betrokken websites vertegenwoordigen. Bij een groot aantal uitgevers loopt dat cijfer zelfs op tot minstens 33 procent. ComScore merkt op dat dit exclusief mobiele publiek niet alleen uit millennials bestaat. Daarbij wordt onder meer gewezen naar Amazon, waar deze exclusief mobiele populatie inmiddels meer vijfendertigplussers dan millennials omvat.

ComScore merkt op dat Apple tijdens de maand januari van dit jaar meer dan 65 miljoen exclusief mobiele bezoekers telde. Dat betekende een stijging met meer dan 60 procent tegenover de maand februari van vorig jaar. “Apple is de digitale bestemming met het grootste aantal mobiele gebruikers, maar ook andere topsites worden met een opmerkelijke groei geconfronteerd,” aldus ComScore. “Bij Buzzfeed werd zelfs meer dan een verviervoudiging geregistreerd, terwijl ook bij AOL sprake is van meer dan een verdubbeling. Bij de muziekdienst Pandora bestaat inmiddels al 73 procent van het digitale publiek uit exclusief mobiele gebruikers, maar ook BuzzFeed en Apple noteren cijfers van respectievelijk 54 procent en 49 procent.”

“Deze cijfers hebben belangrijke implicaties voor digitale marketeers,” waarschuwt ComScore. “Adverteerders die in hun campagnes geen rekening houden met mobiele platformen, dreigen immers een groot publiek te missen.” De consulent voegt er aan toe dat de content-aanbieders met het grootste exclusief mobiele publiek ook op de grootste groepen exclusieve desktop-gebruikers kunnen rekenen. Yahoo, Google en Microsoft, de drie marktleiders in het content-aanbod op desktops, vormen daarop een uitzondering en zijn bij de exclusief mobiele bestemmingen niet in de top tien terug te vinden. Eerder al gaf ComScore aan dat op het Amerikaanse internet mobiele applicaties belangrijker zijn geworden dan desktops.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online, mobiel |  Facebook |

06-04-14

Mobiele platformen cruciaal voor hotel-beleving

Mobile platformen hebben een steeds grotere rol in het selecteren en boeken van hotel-accommodatie. Dat is de conclusie van een studie van consulent Magnani Caruso Dutton. De onderzoekers merken daarbij op dat hotelgasten sterk afhankelijk zijn van hun mobiele apparaat. Daarbij wordt aangevoerd dat 72 procent van de zakenreizigers bij de selectie van een accommodatie aangeeft een gematigd tot sterk belang te hechten aan de kwaliteit van de mobiele website, applicaties of andere digitale hulpmiddelen van een hotel. Bij gezinsvakanties stijgt dat cijfer tot 74 procent, maar ook bij andere toeristen zal nog altijd 64 procent in belangrijke mate rekening houden met het mobiele aanbod.

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, horeca |  Facebook |

05-04-14

Slechts kleine groep mobiele consumenten heeft reclame-vriendelijke persoonlijkheid

In de Verenigde Staten werpt 13 procent van de mobiele consumenten zich op als een reclame-vriendelijke persoonlijkheid. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Scarborough. De onderzoekers merken op dat consumenten over het algemeen weliswaar open staan voor het concept mobiele marketing, maar dat betekent niet dat deze groep ook even gunstig staat tegenover reclame. Aangevoerd wordt dat ongeveer de helft van de bezitters van smartphones en tablets bereid zijn om advertenties te ontvangen in ruil voor diensten. Ook blijkt dat ongeveer een kwart van de betrokken het voorbije jaar op zijn apparaten heeft gewinkeld. Daardoor komt het rapport aan 13 procent reclame-vriendelijke mobiele consumenten.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, mobiel |  Facebook |

Luchtvaartmaatschappijen verwachten veel van mobiele betalingen aan boord

De volgende twee jaar zal een aanzienlijke stijging kunnen worden opgetekend van het aantal luchtvaartmaatschappijen dat mobiele betalingen aan boord van zijn vliegtuigen aanbiedt. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf WorldPay, aanbieder van betaalplatformen in de luchtvaartsector, over de mobiele plannen van bijna zeventig luchtvaartmaatschappijen. De onderzoekers stelden vast dat 50 procent van de ondernemingen van mening is dat mobiele betaalmogelijkheden een opportuniteit bieden om zich van de concurrentie te onderscheiden. Bovendien geeft 45 procent aan dat mobiele betalingen een mogelijkheid zullen bieden om de inkomsten op te drijven.

“In een streven om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten, zullen steeds meer luchtvaartmaatschappijen beslissen om tijdens hun vluchten de mogelijkheid tot mobiele betalingen aan te bieden,” stelt WorldPay. “De luchtvaartindustrie is een cruciale omgeving voor de mobiele sector. Nagenoeg alle reizigers zijn immers met mobiele apparaten uitgerust.” Uit het onderzoek bleek dat 83 procent van de ondervraagde luchtvaartmaatschappijen het implementeren van nieuwe betaal-technologieën als een belangrijke prioriteit onderkent. Op dit ogenblik biedt slechts 5 procent van de maatschappijen mobiele betalingen aan boord van vliegtuigen aan. Dat zal over twee jaar gestegen zijn tot 36 procent.

De onderzoekers merken op dat 18 procent van de maatschappijen ook van plan is om e-wallets te accepteren. "De mogelijkheden en voordelen van nieuwe kanalen voor betalingen en distributie zijn overduidelijk, maar daarbij moet ook rekening worden gehouden met een aantal specifieke uitdagingen,” geeft Mike Parkinson, vice-president luchtvaart bij WorldPay, aan. “Onder meer moet rekening gehouden worden met een verhoogd fraude-risico, de diversiteit in de mobiele platformen en een gebrek aan integratie met de huidige systemen en processen.” WorldPay merkt daarbij op dat ook rond het gebruik van sociale media nog een aantal belangrijke vragen open blijven.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaartmaatschappij, mobiel |  Facebook |

28-03-14

Retailers verwachten zware impact van mobiele platformen

De voorliefde van de consumenten voor mobiele apparaten heeft de detailhandel op zijn grondvesten doen daveren. Dat is de boodschap van een rapport van consulent RSR Research. De onderzoekers merken op dat de consument zich in de aanloop naar een aankoop niet langer meer in de fysieke omgeving begeeft, want het onderzoek en zelfs het selecteren van de producten vindt nu vaak plaats op mobiele platformen. Er wordt aan toegevoegd dat ook de retailers zich van deze evolutie bewust zijn, waarbij 47 procent van de ondervraagde winkeliers van mening is dat mobiele activiteiten inmiddels meer dan de helft van de aankopen beïnvloeden.

Volgens 75 procent van de ondervraagden zal over drie jaar meer dan de helft van alle transacties door mobiele platformen worden beïnvloed. "Retailers beginnen te erkennen dat mobiele platformen het winkelen definitief hebben veranderd,” zeggen de onderzoekers. “Het shoppingproces van de huidige generatie shoppers gaat lang voor de binnenkomst in de winkel van start. Dat proces situeert zich vaak ook grotendeels op een mobiel apparaat. De mobiele platformen zullen een steeds grotere impact hebben op de retailsector. De handelaars zijn zich bijzonder goed bewust van deze evoluties. Voor de consument zijn mobiele platformen een compleet andere bestemming dan fysieke winkels of ecommerce-sites.”

Volgens 58 procent van de retailers is het aanbieden van mogelijkheden tot het zoeken en selecteren van koopwaar de belangrijkste functie die aan mobiele consumenten kan worden aangeboden. Daarna volgen coupons en aanbiedingen (36 procent), mobiele betaalmogelijkheden (33 procent), het opvolgen van orders (24 procent) en gepersonaliseerde boodschappen (22 procent). “Net zoals bij sociale media, beseffen retailers dat mobiele consumenten een groter belang hechten aan waardevolle content die hen helpt de beste keuzes te maken dan aan opportuniteiten om daadwerkelijk transacties uit te voeren. Het is voor de retailers een uitdaging om daarbij loyaliteit op te bouwen zonder zich opdringerig te tonen.”

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, mobiel |  Facebook |

26-03-14

Mobiele email wordt vooral tijdens de werkuren geopend

Emails worden op smartphones meestal tijdens de traditionele werkuren geopend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian. De onderzoekers hebben het daarbij over een verrassend resultaat, aangezien verwacht kon worden dat tijdens de werkuren vooral van de bedrijfscomputer gebruik gemaakt zou worden om email-boodschappen te controleren. Verder blijkt dat 90 procent van de smartphone-gebruikers elke dag hun emails mobiel openen. Datzelfde geldt ook voor 70 procent van de tablet-bezitters. In beide groepen behoort het controleren van de email-trafiek tot de twee meest frequente mobiele activiteiten.

“Het onderzoek toonde aan dat een meerderheid van de smartphone-gebruikers tussen acht uur in de ochtend en negen uur in de avond elk uur mobiel hun email controleren,” merkt Experian op. “Het grootste gedeelte van die activiteit wordt opgetekend tussen negen uur in de ochtend en zes uur in de namiddag. Dat is een opmerkelijke vaststelling, aangezien men zou kunnen verwachten dat de gebruiker tijdens de dag vooral op computers van het werk beroep zou doen om zijn email te controleren. Het gebruik van internet op het werk zou echter in realiteit minder gangbaar kunnen zijn dan algemeen wordt verondersteld. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat internet populairder is in de thuisomgeving dan op het werk.”

Uit de studie van Experian bleek verder dat het openen van emails op meerdere platforms ook tot een groter engagement van de consument aanleiding kan geven, waarbij de gebruiker onder meer sneller geneigd zou zijn om op links in de boodschappen door te klikken. Bovendien zou het gebruik van meerdere mail-platforms ook gekoppeld kunnen worden aan grotere bestedingen. De onderzoekers stelden tenslotte ook vast dat de smartphone de beste scores laat optekenen bij het openen en doorklikken, maar blijkt de tablet een duidelijk overwicht te hebben bij de daadwerkelijke transacties op mobiele platformen.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, email |  Facebook |