27-12-13

Mobiel bankieren biedt constante controle over het budget

Hoewel de sector de kinderschoenen nog niet is ontgroeid, kent mobiel bankieren een bijzonder snelle groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Javelin Strategy & Research. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten inmiddels één kwart van het smartphone-publiek van mobiel bankieren gebruik maakt. Een groot gedeelte van het succes van mobiel bankieren kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het feit dat de technologie aan de consument de mogelijk biedt om voortdurend toegang te hebben tot zijn bankrekening, waardoor onder meer in realtime kan worden gecontroleerd of de interesse in de aankoop van een product ook budgettair verantwoord is.

“Online bankieren is al geruime tijd bij de consument ingeburgerd,” zegt Mary Monahan, directeur mobiele research bij Javelin Strategy. Uit een eerder onderzoek blijkt dat inmiddels 39 procent van de Amerikaanse consumenten bij bankactiviteiten in eerste instantie gebruik maakt van het internet, gevolgd door bankfilialen en automaten. De recente jaren is de activiteit van die sectoren echter gestagneerd, terwijl het mobiele bankieren een opmerkelijke groei heeft gekend. Op dit ogenblik wordt mobiel bankieren door 8 procent als hun belangrijkste financieel platform bestempeld. Bij het begin van dit decennium vormden de platformen slechts voor 3 procent van de consumenten het meest belangrijke financiële instrument.

“In eerste instantie maakte de consument van het mobiele aanbod om zijn financiële reserves te controleren, zoals het raadplegen van rekeningbalansen en kredieten of waarschuwingen wanneer een rekening een negatief saldo dreigt te vertonen,” zegt Monahan nog. “Inmiddels eist de consument echter gevoelig meer. Hij wil met mobiele platformen ook zijn geld kunnen bewegen. Financiële instellingen die deze mogelijkheden niet bieden, dreigen klanten te verliezen. Deze functies maken een bezoek aan het bankfiliaal grotendeels overbodig.” Op dit ogenblik bieden meer dan 53 procent van de bijna zesduizend commerciële banken mobiel bankieren aan. Tegen volgend jaar zou dat aandeel kunnen stijgen tot 75 procent.

Waarnemers merken op dat het publiek een grote affiniteit vertoont voor zijn mobiele telefoon. “Het is dan ook niet verrassend dat de consument zich bijzonder comfortabel voelt met mobiele financiële activiteiten,” voeren ze aan.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel bankieren |  Facebook |

05-08-13

Turkije is Europees marktleider mobiel bankieren

De bevolkingsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar is het meest gericht op mobiel bankieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van financieel dienstverlener ING International en consulent Ipsos bij nagenoeg twaalfduizend consumenten in twaalf Europese landen. De onderzoekers stelden vast dat gemiddeld 37 procent van de respondenen aangeeft aan mobiel bankieren te doen. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar loopt dat cijfer echter op tot 50 procent. Verder wordt opgemerkt dat mobiel bankieren in Turkije de grootste penetratie geniet, gevolgd door Spanje en Nederland. Veiligheid blijft echter een belangrijke hinderpaal.

De onderzoekers stelden ook vast dat gemiddeld 33 procent van de respondenten verwachten dat banken betalingen langs sociale media mogelijk maken. In Italië en Spanje loopt dat cijfer echter op tot respectievelijk 40 procent en 42 procent. Uit het rapport bleek verder dat mobiel bankieren aan de respondenten een groter gevoel van controle over hun financiën lijkt te bezorgen omdat ze vaker in staat zijn hun rekeningstand te controleren, na te kijken of alle rekeningen zijn betaald en ervoor te zorgen dat kredietlimieten niet worden overschreden. Er wordt aan toegevoegd dat ook contactloze betalingen bij early-adopters steeds meer intrede beginnen te vinden.

In Turkije haalt mobiel bankieren een penetratie van 49 procent, gevolgd door Spanje en Nederland (44 procent), Polen en Luxemburg (41 procent) en Oostenrijk (40 procent). Daarna volgen Italië (40 procent), Groot-Brittannië (35 procent) en Duitsland (33 procent). Met een score van 26 procent blijft mobiel bankieren in België nog relatief beperkt. Alleen Frankrijk (25 procent) en Roemenië (23 procent) halen nog lagere scores. De onderzoekers geven toe dat vooral veiligheid een grote bezorgdheid blijft. “Vooral in Frankrijk en Duitsland, maar ook in Oostenrijk en Luxemburg, stellen veel consumenten zich vragen over de beveiliging van mobiele transacties,” voeren ze aan.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel bankieren |  Facebook |

10-05-13

Consument voelt zich comfortabel met mobiele financiële transacties

Consumenten voelen zich steeds comfortabeler met mobiele financiële transacties. Dat blijkt uit een rapport van het reclamebureau Mojiva bij duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 75 procent van de consumenten zich even comfortabel voelen met mobiele financiële transacties als met het uitvoeren van betalingen op desktops of laptops. De onderzoekers merken daarbij wel op dat 55 procent van de respondenten aangeeft meer geneigd te zijn reclame voor financiële producten te lezen op een smartphone dan op een tablet.

De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de respondenten aangeeft financieel nieuws te lezen op een smartphone of tablet. Dat hoge niveau is volgens Mojave te danken aan het toenemend gebruik van tablets voor mediaconsumptie. Ook bleek dat 72 procent van de ondervraagden gebruik maakt van applicaties of mobiele websites om informatie over hun bankrekeningen te raadplegen. Daarbij geeft 38 procent toe vier tot zes keer mobiel financiële informatie te raadplegen. Bij 15 procent loopt dat op tot zeven tot negen keer per week.

Mojave merkt nog op dat 64 procent gebruik maakt van mobiele platformen om zowel persoonlijke als financiële informatie te raadplegen. "Dat cijfer wijst duidelijk op een vervaging van de grenzen tussen persoonlijke en professionele toepassingen," wordt er opgemerkt. Verder werd vastgesteld dat mobiele reclame voor 71 procent van de ondervraagden een efficiënte manier is om informatie over financiële diensten en producten te verspreiden. Volgens Mojave worden mobiele campagnes evenwaardig bestempeld aan traditionele online reclames.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel bankieren |  Facebook |

03-03-13

Afrika en Azië wereldwijd marktleider mobiele geldtransacties

Afrika en Azië zijn de wereldwijde marktleiders in het gebruik van mobiel geld. Dat is de conclusie van een rapport van de GSM Association, de internationale federatie van telecomoperatoren. Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar wereldwijd meer dan dertig miljoen mensen hun mobiele telefoon hebben gebruikt om betalingen te verrichten. Er wordt aan toegevoegd dat in Kenia, Madagascar, Tanzania en Oeganda inmiddels meer mobiele geldrekeningen actief zijn dan traditionele bankaccounts. De onderzoekers verwijzen onder meer naar de gebruiksvriendelijkheid van de technologie. Het is volgens hen immers even gemakkelijk om geld te transfereren dan het versturen van een tekstbericht.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel bankieren |  Facebook |

07-12-09

Consument al ver gevorderd met mobiel bankieren

De consument is klaar voor mobiel bankieren en wordt ongeduldig met aanbieders van financiële diensten die dergelijke dienstverlening niet voorzien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau Mercatus. De onderzoekers voegen er aan toe dat de bereidheid ten opzichte van mobiele diensten sneller vordert dan men eerder had verwacht. Op dat vlak staan de consumenten volgens Mercatus veel verder dan de bankwereld. Bovendien denken de banken dat de consument deze mobiele platformen vooral voor betalingen zal willen gebruiken, maar blijkt het publiek heel andere interesses en behoeftes te hebben. De onderzoekers stellen dat één op drie consumenten op dit ogenblik al gebruik maakt van mobiele financiële diensten of van plan is om daar binnen het jaar mee te starten. Over vijf jaar zullen volgens Mercatus meer consumenten hun banktransacties afwerken met mobiele platformen dan met het internet.

"De banken denken dat de consument de mobiele platformen vooral zal beschouwen als een alternatief voor andere betaalmiddelen, zoals bankkaarten," merkt een woordvoerder van Mercatus op tegenover het magazine The American Banker. "Ook denken ze dat ze met mobiele platformen een publiek kunnen benaderen dat anders moeilijk te bereiken zou zijn. "De consumenten zelf zien de onmiddellijke toegang tot financiële gegevens als het belangrijkste voordeel van de technologie. Mobiel bankieren is voor de consument nagenoeg even belangrijk als online bankieren, bankautomaten of het bankloket. Het aanbod aan mobiel bankieren zal dan ook voor de consument in de toekomst een belangrijke factor zijn om voor een bepaalde bank te kiezen. Mobiel bankieren zou dan ook een offensief wapen kunnen zijn voor financiële instellingen die een dergelijke dienstverlening aanbieden. Banken die daarin terughoudend optreden, zullen met een groot concurrentieel nadeel worden geconfronteerd."

De onderzoekers stellen dat mobiel bankieren in eerste instantie door jongere consumenten van achttien tot vijfentwintig jaar zal worden geadopteerd. Maar over vijf jaar zal ook bijna veertig procent van de consumenten van vijfenveertig tot vierenvijftig jaar van mobiel bankieren gebruik maken. "Het gaat bijzonder snel," aldus Mercatus. "Het gaat geen tien jaar duren vooraleer mobiel bankieren op kruissnelheid komt." Er wordt aan toegevoegd dat online bankieren voor veel consumenten de eerste zakelijke toepassing was op het internet, maar het mobiele platform heeft volgens Mercatus een heel andere dynamiek. Er zijn immers al tal van andere zakelijke activiteiten ontwikkeld met mobiele platformen. Uit een afzonderlijk onderzoek van Firethorn Holdings blijkt dat 59 procent van de consumenten met hun mobiele telefoon een aankoop willen doen in de winkel, terwijl 64 procent het platform wil gebruiken voor prijsvergelijkingen en 61 procent er informatie wil controleren over de status van zijn kredietkaart.

19:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel bankieren |  Facebook |