03-12-13

Snel mobiel internet heeft belangrijke impact op reclamesector

Mobiele telefonie van de vierde generatie (4G) zal een belangrijke impact hebben op de reclamesector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mobiele operator Orange bij duizend gebruikers van mobiele media in Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat de technologie van de vierde generatie bij de consument een positieve perceptie over mobiele reclame opwekt, tot een grotere consumptie van mobiele content leidt en de algemene vooruitzichten voor de mobiele commerce in gunstige mate beïnvloedt. Er wordt aan toegevoegd dat mobiele platformen bovendien steeds centraler worden in de commerciële activiteit van de consument.

Onder meer bleek dat consumenten in Spanje door mobiele telefonie van de vierde generatie aan gesponsorde games een waardering van 56 procent gaven, tegenover 44 procent bij gebruikers van traditionele mobiele platformen. Ook bleek dat in Groot-Brittannië 30 procent van de respondenten door de nieuwe technologie aangezet werden om videogames te downloaden, tegenover 17 procent bij gebruikers van mobiele telefonie van de derde generatie. “In het algemeen kan mobiele telefonie van de vierde generatie worden bestempeld als een technologie die het publiek aanspoort om intensiever van de verschillende functies van de smartphones gebruik te maken,” aldus de onderzoekers.

De hogere snelheid van de nieuwe technologie blijkt volgens Orange ook een stimulans te vormen voor mobiele commerce. “In Groot-Brittannië geeft 53 procent van de gebruikers van mobiele telefonie van de vierde generatie aan de voorbije zes maand met zijn smartphone minstens één aankoop te hebben verricht,” wordt er opgemerkt. “Bij mobiele telefonie van de derde generatie blijft dat beperkt tot 34 procent.” De onderzoekers merken wel op dat de verschillende landen specifieke voorkeuren laten blijken bij het gebruik van de technologie, maar daar wordt aan toegevoegd dat het mobiele platform in het totale aankoopproces, gaande van onderzoek tot prijsvergelijking en aankoop, overal een cruciale plaats inneemt.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

15-11-13

Sub-Sahara blijft snelstgroeiende mobiele regio van de wereld

De Sub-Sahara in Afrika blijft ook de volgende jaren de snelstgroeiende mobiele regio van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van de GSM Association. Er wordt aan toegevoegd dat de Sub-Sahara midden dit jaar 253 mobiele gebruikers telde, maar dat aantal zou over een periode van vier jaar oplopen tot 346 miljoen klanten. De onderzoekers merken op dat de mobiele sector in de Sub-Sahara al een belangrijke vooruitgang heeft gekend, maar er wordt aan toegevoegd dat de grootste groei nog moet komen. Daarbij wordt erop gewezen dat ongeveer twee derden van de lokale bevolking nog altijd geen gebruik maakt van mobiele technologie, waardoor nog een bijzonder grote groeimarge aanwezig is.

De onderzoekers merken op dat het voorbije halve decennium het aantal mobiele gebruikers in de Sub-Sahara jaarlijks met een gemiddelde van 18 procent is toegenomen, maar de regio wordt nog altijd met de laagste penetratie van mobiele platformen in de hele wereld geconfronteerd. Ongeveer 31 procent van de Afrikaanse bevolking beschikt over een mobiel toestel. “De lage penetratie en de hoge groeicijfers tonen het groeipotentieel van de regio aan,” aldus de GSM Assocation. Wereldwijd heeft nagenoeg de helft van de bevolking toegang tot mobiele platformen. In de Europese Unie wordt inmiddels een penetratie van 80 procent geregistreerd.

“De groei van de mobiele sector kent over de hele wereld een vertraging,” wordt er nog opgemerkt. “Dat geldt ook voor de Sub-Sahara, maar de uitbreiding van de gebruikersgroep ligt er nog dubbel zo hoog dan het wereldwijde gemiddelde.” De grootste groei moet in de regio echter verwacht worden van landelijke gebieden en bevolkingsgroepen met een lager inkomen. Er moeten volgens het rapport dan ook bijkomende inspanningen worden gedaan om de dekking van de netwerken uit te breiden en de toegang tot de technologie betaalbaar te houden. Die strategie zal volgens de GSM Association echter gigantische financiële inspanningen vergen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet, sub-sahara |  Facebook |

Wereld telt over zes jaar meer dan negen miljard mobiele aansluitingen

Over zes jaar zal de wereld 9,3 miljard mobiele aansluitingen tellen. Bovendien zullen smartphones voor 60 procent van de aansluitingen verantwoordelijk zijn. Dt is de conclusie van een rapport van het Zweedse telecomconcern Ericsson. Er wordt aan toegevoegd dat het aantal smartphones tijdens de volgende zes jaar wereldwijd een verdrievoudiging zal kennen. Over drie jaar zouden er meer smartphones acties zijn dan traditionele mobiele telefoons. Het groeiende marktaandeel van de smartphones zal volgens het rapport te danken zijn aan een verdere doorbraak van de technologie in Asia-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. In die regio’s zullen volgens Ericsson steeds meer consumenten van een gewone mobiele telefoon op een smartphone overschakelen.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

26-07-13

Europese Unie moet nog hard werken aan snel mobiel internet

Drie op vier inwoners van de Europese Unie heeft nog altijd geen toegang tot mobiele technologie van de vierde generatie (4G), waardoor snel mobiel internet mogelijk is. Bovendien blijkt nagenoeg geen enkele landelijke regio in de Europese Unie met mobiele technoligie van de vierde generatie te zijn uitgerust. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, bekend gemaakt. In de Verenigde Staten heeft inmiddels meer dan 90 procent van de bevolking tot de technoligie. De Europese Unie vertegenwoordigt op dit ogenblik slechts 5 procent van alle snelle mobiele internetverbindingen in de wereld.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

31-03-13

Tienermeisjes intensiefste gebruikers van mobiel internet

Hoewel mannelijke tieners het meest gebruik maken van het internet, blijken hun vrouwelijke leeftijdsgenoten het vaakst beroep te doen op de mobiele variant van het online medium. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij Amerikaanse tieners. De onderzoekers stelden vast dat 25 procent van de ondervraagden toegeeft het internet meestal te gebruiken met een mobiel platform. Bij tienermeisjes blijkt dat echter op te lopen tot 29 procent, tegenover 20 procent voor hun mannelijke leeftijdsgenoten. Bij meisjes tussen veertien en zeventien jaar loopt dat zelfs op tot 34 procent.

Lees Verder

09:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

26-02-13

Aandeel breedband in mobiele sector staat voor verdubbeling

Breedband zal over vijf jaar wereldwijd meer dan de helft van alle mobiele connecties vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent AT Kearney en de GSM Association, de wereldwijde sectororganisatie van de mobiele operatoren. Op dit ogenblik zijn er wereldwijd 6,8 miljard mobiele verbindingen, waarvan 1,6 miljard aansluitingen toegang hebben tot breedband. Over vijf jaar zal het aantal verbindingen zijn gestegen tot 9,7 miljard gebruikers, maar mobiel breedband zal daarin een aandeel van 5,1 miljard eenheden hebben. Daardoor neemt het aandeel van breedband in de mobiele verbindingen toe van 23,5 procent tot 52 procent.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breedband, mobiel internet |  Facebook |

23-01-10

Mobiel internet minder populair dan algemeen verondersteld

Het mobiele internet is veel minder populair dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een studie van het Britse onderzoeksbureau Essential Research. Daaruit blijkt immers dat 76 procent van de Britse bezitters van een mobiele telefoon het apparaat nooit gebruiken om toegang te krijgen tot het internet. Er wordt aan toegevoegd dat 60 procent een mobiele telefoon bezit die geen internet-functie heeft. Maar bovendien blijkt slechts 30 procent volgens de onderzoekers geïnteresseerd te zijn om een toestel met internet-toegang aan te kopen. De onderzoekers stellen dan ook dat er een grote kloof is tussen de perceptie over het mobiele internet als een elementair onderdeel van het dagelijkse leven en de werkelijkheid. De gebruiker van het mobiele internet blijkt vooral geïnteresseerd te zijn in actuele reisinformatie (33 procent), winkelaanbiedingen (31 procent) en online bankieren (29 procent).

"Er is een hele hype rond smartphones met internetfuncties en men zou kunnen veronderstellen dat iedereen op het mobiel internet actief is," merkt het magazine BizReport op. "Maar wanneer men de Britse consument bestudeert, blijkt de realiteit heel anders te zijn." Uit het onderzoek blijkt dat vooral de snelheid, de prijs en de levensduur van de batterij van de mobiele telefoon de belangrijkste hinderpalen zijn voor het mobiel internet. Bovendien stelde 57 procent van de respondenten die wel hebben geëxperimenteerd met het mobiel internet, de beleving onbevredigend vonden en van mening waren dat de technologie te weinig gebruiksvriendelijk is. De onderzoekers zeggen dan ook dat de mobiele sector dan ook nog heel wat inspanningen zal moeten doen om het mobiele internet daadwerkelijk in het dagelijkse leven te integreren.

Uit het onderzoek van Essential Research blijkt dat 31 procent van de smartphone-bezitters nog nooit mobiel online is geweest. Bij de huidige gebruikers van mobiel internet zegt 86 procent geïnteresseerd te zijn in mobiele services. Bij de niet-bezitters daalt die interesse tot 56 procent. Verder wordt opgemerkt dat sociale netwerken de belangrijkste drijfkracht vormen van het mobiele internet. Frequente consumenten van het mobiele internet zeggen hun smartphone bijna evenveel te gebruiken als hun computer om gebruik te maken van sociale netwerken. Daarnaast zegt Essential Research dat 47 procent van de gebruikers van mobiel internet in stedelijke gebieden wonen. Ook blijkt 42 procent van de gebruikers van mobiel internet een gezinsinkomen van meer dan 65.000 dollar te hebben.

13:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

26-10-09

Mobiel internet stevent af op verkeersinfarct

Het mobiele internet dreigt op een crash af te stevenen. Dat zegt Dimitris Mavrakis, mobiele netwerkanalist bij het onderzoeksbureau Informa. Mavrakis merkt op dat het gebruik van het mobiele internet op korte termijn de capaciteit van de netwerken dreigt te overstijgen. Uit de cijfers van Informa blijkt dat de mobiele datatrafiek over drie jaar zal vervijfentwintigvoudigen. Die groei zou volgens Informa de operatoren met zware problemen kunnen confronteren, aangezien de inkomsten uit mobiele dataservices tijdens dezelfde periode slechts zullen verdubbelen. Mobiele netwerkexperts waarschuwen dan ook dat de operatoren dringend actie moeten ondernemen om te vermijden dat het mobiele internet recht op een trafiekinfarct afstevent.

"De inkomsten uit mobiele data stijgen veel minder dan de trafiek," merkt Dimitris Mavrakis op. "Operatoren worden geconfronteerd met een exploderende datatrafiek, maar de inkomsten volgen niet. Die ontkoppeling confronteert de operatoren met een belangrijk probleem, want de telefoonbedrijven ontberen daardoor de cash dat ze nodig hebben om hun netwerken te versterken. Dat probleem wordt nog gecompliceerd door het feit dat de hardware voor de volgende generatie mobiele netwerken, die hogere datatrafieken kunnen verwerken, pas eind volgend jaar ter beschikking zal zijn." Graham Carey, woordvoerder van het optimaliseringsbedrijf ByteMobile, stelt dat de telefoonoperatoren ook geen traditie hebben met het omgaan met het always-on karakter van vele smartphones en laptops.

Bovendien maakt een vast maandabonnement het de operatoren volgens Carey ook niet gemakkelijker om voldoende cash te genereren. "Door een vast abonnementsgeld is het moeilijk om de consument ertoe te bewegen om spaarzaam om te springen met het browsen," voert hij aan. "De consument ziet geen reden om zijn mobiele datagebruik nauwgezet te beheren. De consumptie ligt dan ook gevoelig hoger dan de vorderingen bij de uitbouw van de netwerken." John Spindler, vice president product management bij het netwerkoptimiseringsbedrijf ADC, stelt dat de operatoren ook te kampen hebben met een ovenwichtige verdeling van de trafiekdrukte. Daarbij kan het verkeer op sommige locaties plotseling veel drukker worden, zoals op congressen of in vergaderruimtes. Hij stelt daarbij dat het grootste gebruik van draadloze trafieken vooral binnenshuis ligt.

17:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

16-10-09

Groei mobiel internet gedragen door tieners en senioren

Het aantal mobiele internetgebruikers is op één jaar tijd met 34 procent gestegen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen. De onderzoekers stellen dat tijdens de maand juli van dit jaar 56,9 miljoen Amerikanen hun mobiele telefoon hebben gebruikt om zich toegang te verschaffen tot het internet. Tijdens dezelfde maand vorig jaar ging het om 42,5 miljoen gebruikers. De onderzoekers stellen dat de grootste groei werd opgetekend in de leeftijdscategorieën van dertien tot zeventien jaar en bij vijfenzestig-plussers. Daar werd respectievelijk een groei met 45 procent en 67 procent opgetekend. Ook stellen de onderzoekers dat bij de vrouwelijke internetbevolking een groei met 43 procent wordt genoteerd, tegenover 26 procent bij mannen.

Mannen vormen nog altijd wel 53 procent van de totale internetpopulatie. "Mannen waren de early-adopters van het mobiele internet, maar vrouwen zijn met een snelle inhaalbeweging bezig," merkt Chris Quick, onderzoeker mobiele media bij Nielsen, op. "Vrouwen beseffen dat mobiel internet grote voordelen biedt, onder meer om op alle mogelijke ogenblikken aan netwerking te doen of online te shoppen en ideeën op te doen voor vrijetijdsbestedingen." De onderzoekers voegen er aan toe dat mannen bij het gebruik van mobiel internet vooral geïnteresseerd zijn in nieuws, sport en online games. Mannen waren 1,8 keer meer geneigd om de technologiewebsite Gizmodo te bezoeken dan mannen. Gizmodo was bij mannen de populairste bestemming op het mobiele internet.

"Bij vrouwen behoren People.com, Target, Facebook en Horoscope.com tot de populairste mobiele internetbestemmingen," stipt het magazine ZDNet aan. De onderzoekers voegen er aan toe dat tieners bij het gebruik van mobiele telefonie in eerste plaats gericht zijn op tekst-berichten. Tijdens het tweede kwartaal was het berichtenverkeer de belangrijkste mobiele activiteit bij tieners. Daarbij bleek dat 84 procent van de tieners tekstberichten verzonden, terwijl 55 procent een beeld had opgestuurd. Daarna volgen ringtone-downloads (44 procent), instant messaging (42 procent), foto-downloads (35 procent), wallpapers (32 procent), e-mail (30 procent), text-alerts (30 procent), content uploads (27 procent) en game-downloads (27 procent).

17:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

01-04-09

Dagelijks gebruik van mobiele datadiensten wordt de norm

Meer dan zeven op tien Amerikanen en meer dan vier op tien West-Europeanen zeggen over twee jaar wellicht dagelijks gebruik te maken van mobiel internet en andere mobiele dataservices. De volgende twaalf maand mag daarin al een belangrijke intensifiëring verwacht worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Tellabs. Onder meer de groeiende gebruiksvriendelijkheid van deze mobiele diensten zal het gebruik volgens de onderzoekers in belangrijke mate doen toenemen, ondanks de economische crisis. De consument verwacht dat deze diensten de kwaliteit van zijn leven zal verhogen. Tegelijkertijd bijven de consumenten zich volgens de onderzoekers zorgen maken over de kosten, de snelheid en de kwaliteit van deze diensten.

"Ongeveer 60 procent van de Amerikaanse en West-Europese consumenten van mobiele data, zeggen in de volgende twee jaar het gebruik van deze diensten te zullen verhogen," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien zegt meer dan een kwart van de miljoenen consumenten die vandaag nog geen gebruik maken van mobiele data, daar binnenkort mee te zullen beginnen. De trafiek op de netwerken voor mobiel internet, e-mail, foto-uploads en multimedia messaging zal dan ook gevoelig stijgen." Er zijn daarbij echter opvallende verschillen waar te nemen tussen de Verenigde Staten en West-Europa. In de Verenigde Staten zal de evolutie vooral gedragen worden door mobiel internet (50 procent). In Europa is dat slechts 30 procent. In Europa daarentegen wordt 40 procent van de groei gedragen door multimedia messaging.

In Europa zal Italië de volgende twee op het vlak van mobiele dataservices de snelste groei kennen, terwijl Duitsland een relatief langzame verdere stijging zal optekenen. In de Verenigde Staten worden mobiele data vooral werkgerelateerde activiteiten gebruikt, terwijl in Frankrijk, Duitsland en Spanje vooral de nadruk zal liggen op entertainment. "Door deze grote groei, moeten providers investeren in grote capaciteiten aan breedband," stippen de onderzoekers nog aan. "Aangezien de grootste groei tijdens de volgende twaalf maanden verwacht wordt, zal er snel moeten ingegrepen worden. Maar deze investeringen zouden kunnen wegen op de rendabiliteit van de providers."

12:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

09-11-07

Mobiel internetten gebeurt vooral thuis

Mobiel internet wordt vooral thuis veel gebruikt. Dat is de opmerkelijke conclusie van een Nederlands onderzoek van het telecombedrijf T-Mobile. Ook in het openbaar vervoer en bij vrienden wordt veel gebruik gemaakt van het mobiel internet. Meestal wordt het mobiel internet gebruikt om even snel iets op te zoeken of om contact te houden per e-mail, chat of een sociale netwerksite.

Uit het onderzoek bleek dat 49 procent van de mobiele internetters surft geregeld thuis met zijn telefoon over het web. Daarnaast bleek dat 47 procent van de gebruikers ook in het openbaar vervoer mobiel online gaat, terwijl 35 procent dat bij vrienden doet. Volgens T-Mobile verwacht 40 procent van de ondervraagden dat mobiel internet over een paar jaar even populair zal zijn als het telefoneren en sms-verkeer.

Toch wordt opgemerkt dat nog altijd maar een minderheid gebruik van de mogelijkheid om te internetten op een mobiele telefoon. Bij de ondervraagden die over een geschikt toestel beschikken, maakt amper 32 procent ook daadwerkelijk gebruik van die mogelijkheid. Vooral de hoge kosten van het mobiel internet wordt als een belangrijke reden beschouwd waarom de mogelijkheden nog niet veel worden benut.

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, mobiel internet |  Facebook |

31-07-07

Weinig bijval voor mobiel internet

Amper een kwart van de managers maakt gebruik van internet en e-mail via mobiele telefoon. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Ernst & Young. De terughoudendheid van die zakelijke gebruikers wordt volgens de onderzoekers in de hand gewerkt door de hoge kostprijs van het aanbod. In het rapport wordt dan ook aangedrongen op een belangrijke verlaging van de gebruikstarieven.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat mannen in managementfuncties relatief gezien drie keer zo veel gebruik maken van mobiel internet dan hun vrouwelijke collega’s. Er wordt op gewezen dat vooral bij vrouwen dan ook nog een groot marktaandeel kan gewonnen worden. Daarnaast wordt opgemerkt dat de gebruikers nochtans bijzonder tevreden zijn over de betrouwbaarheid van het mobiele internet.

De onderzoekers zeggen geschrokken te zijn van de relatief lage acceptatie van mobiel internet. "Bereikbaarheid wordt steeds belangrijker en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen,” voeren ze aan in de Nederlandse krant De Telegraaf. “Een sterke daling van de prijzen is voor de providers dan ook de grootste prioriteit. Pas daardoor kan het gebruik van mobiel internet een hogere vlucht nemen.”

15:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet, management |  Facebook |