03-12-13

Snel mobiel internet heeft belangrijke impact op reclamesector

Mobiele telefonie van de vierde generatie (4G) zal een belangrijke impact hebben op de reclamesector. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mobiele operator Orange bij duizend gebruikers van mobiele media in Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat de technologie van de vierde generatie bij de consument een positieve perceptie over mobiele reclame opwekt, tot een grotere consumptie van mobiele content leidt en de algemene vooruitzichten voor de mobiele commerce in gunstige mate beïnvloedt. Er wordt aan toegevoegd dat mobiele platformen bovendien steeds centraler worden in de commerciële activiteit van de consument.

Onder meer bleek dat consumenten in Spanje door mobiele telefonie van de vierde generatie aan gesponsorde games een waardering van 56 procent gaven, tegenover 44 procent bij gebruikers van traditionele mobiele platformen. Ook bleek dat in Groot-Brittannië 30 procent van de respondenten door de nieuwe technologie aangezet werden om videogames te downloaden, tegenover 17 procent bij gebruikers van mobiele telefonie van de derde generatie. “In het algemeen kan mobiele telefonie van de vierde generatie worden bestempeld als een technologie die het publiek aanspoort om intensiever van de verschillende functies van de smartphones gebruik te maken,” aldus de onderzoekers.

De hogere snelheid van de nieuwe technologie blijkt volgens Orange ook een stimulans te vormen voor mobiele commerce. “In Groot-Brittannië geeft 53 procent van de gebruikers van mobiele telefonie van de vierde generatie aan de voorbije zes maand met zijn smartphone minstens één aankoop te hebben verricht,” wordt er opgemerkt. “Bij mobiele telefonie van de derde generatie blijft dat beperkt tot 34 procent.” De onderzoekers merken wel op dat de verschillende landen specifieke voorkeuren laten blijken bij het gebruik van de technologie, maar daar wordt aan toegevoegd dat het mobiele platform in het totale aankoopproces, gaande van onderzoek tot prijsvergelijking en aankoop, overal een cruciale plaats inneemt.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

15-11-13

Sub-Sahara blijft snelstgroeiende mobiele regio van de wereld

De Sub-Sahara in Afrika blijft ook de volgende jaren de snelstgroeiende mobiele regio van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van de GSM Association. Er wordt aan toegevoegd dat de Sub-Sahara midden dit jaar 253 mobiele gebruikers telde, maar dat aantal zou over een periode van vier jaar oplopen tot 346 miljoen klanten. De onderzoekers merken op dat de mobiele sector in de Sub-Sahara al een belangrijke vooruitgang heeft gekend, maar er wordt aan toegevoegd dat de grootste groei nog moet komen. Daarbij wordt erop gewezen dat ongeveer twee derden van de lokale bevolking nog altijd geen gebruik maakt van mobiele technologie, waardoor nog een bijzonder grote groeimarge aanwezig is.

De onderzoekers merken op dat het voorbije halve decennium het aantal mobiele gebruikers in de Sub-Sahara jaarlijks met een gemiddelde van 18 procent is toegenomen, maar de regio wordt nog altijd met de laagste penetratie van mobiele platformen in de hele wereld geconfronteerd. Ongeveer 31 procent van de Afrikaanse bevolking beschikt over een mobiel toestel. “De lage penetratie en de hoge groeicijfers tonen het groeipotentieel van de regio aan,” aldus de GSM Assocation. Wereldwijd heeft nagenoeg de helft van de bevolking toegang tot mobiele platformen. In de Europese Unie wordt inmiddels een penetratie van 80 procent geregistreerd.

“De groei van de mobiele sector kent over de hele wereld een vertraging,” wordt er nog opgemerkt. “Dat geldt ook voor de Sub-Sahara, maar de uitbreiding van de gebruikersgroep ligt er nog dubbel zo hoog dan het wereldwijde gemiddelde.” De grootste groei moet in de regio echter verwacht worden van landelijke gebieden en bevolkingsgroepen met een lager inkomen. Er moeten volgens het rapport dan ook bijkomende inspanningen worden gedaan om de dekking van de netwerken uit te breiden en de toegang tot de technologie betaalbaar te houden. Die strategie zal volgens de GSM Association echter gigantische financiële inspanningen vergen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet, sub-sahara |  Facebook |

Wereld telt over zes jaar meer dan negen miljard mobiele aansluitingen

Over zes jaar zal de wereld 9,3 miljard mobiele aansluitingen tellen. Bovendien zullen smartphones voor 60 procent van de aansluitingen verantwoordelijk zijn. Dt is de conclusie van een rapport van het Zweedse telecomconcern Ericsson. Er wordt aan toegevoegd dat het aantal smartphones tijdens de volgende zes jaar wereldwijd een verdrievoudiging zal kennen. Over drie jaar zouden er meer smartphones acties zijn dan traditionele mobiele telefoons. Het groeiende marktaandeel van de smartphones zal volgens het rapport te danken zijn aan een verdere doorbraak van de technologie in Asia-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. In die regio’s zullen volgens Ericsson steeds meer consumenten van een gewone mobiele telefoon op een smartphone overschakelen.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

26-07-13

Europese Unie moet nog hard werken aan snel mobiel internet

Drie op vier inwoners van de Europese Unie heeft nog altijd geen toegang tot mobiele technologie van de vierde generatie (4G), waardoor snel mobiel internet mogelijk is. Bovendien blijkt nagenoeg geen enkele landelijke regio in de Europese Unie met mobiele technoligie van de vierde generatie te zijn uitgerust. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, bekend gemaakt. In de Verenigde Staten heeft inmiddels meer dan 90 procent van de bevolking tot de technoligie. De Europese Unie vertegenwoordigt op dit ogenblik slechts 5 procent van alle snelle mobiele internetverbindingen in de wereld.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

31-03-13

Tienermeisjes intensiefste gebruikers van mobiel internet

Hoewel mannelijke tieners het meest gebruik maken van het internet, blijken hun vrouwelijke leeftijdsgenoten het vaakst beroep te doen op de mobiele variant van het online medium. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij Amerikaanse tieners. De onderzoekers stelden vast dat 25 procent van de ondervraagden toegeeft het internet meestal te gebruiken met een mobiel platform. Bij tienermeisjes blijkt dat echter op te lopen tot 29 procent, tegenover 20 procent voor hun mannelijke leeftijdsgenoten. Bij meisjes tussen veertien en zeventien jaar loopt dat zelfs op tot 34 procent.

Lees Verder

09:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |

26-02-13

Aandeel breedband in mobiele sector staat voor verdubbeling

Breedband zal over vijf jaar wereldwijd meer dan de helft van alle mobiele connecties vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent AT Kearney en de GSM Association, de wereldwijde sectororganisatie van de mobiele operatoren. Op dit ogenblik zijn er wereldwijd 6,8 miljard mobiele verbindingen, waarvan 1,6 miljard aansluitingen toegang hebben tot breedband. Over vijf jaar zal het aantal verbindingen zijn gestegen tot 9,7 miljard gebruikers, maar mobiel breedband zal daarin een aandeel van 5,1 miljard eenheden hebben. Daardoor neemt het aandeel van breedband in de mobiele verbindingen toe van 23,5 procent tot 52 procent.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breedband, mobiel internet |  Facebook |

23-01-10

Mobiel internet minder populair dan algemeen verondersteld

Het mobiele internet is veel minder populair dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een studie van het Britse onderzoeksbureau Essential Research. Daaruit blijkt immers dat 76 procent van de Britse bezitters van een mobiele telefoon het apparaat nooit gebruiken om toegang te krijgen tot het internet. Er wordt aan toegevoegd dat 60 procent een mobiele telefoon bezit die geen internet-functie heeft. Maar bovendien blijkt slechts 30 procent volgens de onderzoekers geïnteresseerd te zijn om een toestel met internet-toegang aan te kopen. De onderzoekers stellen dan ook dat er een grote kloof is tussen de perceptie over het mobiele internet als een elementair onderdeel van het dagelijkse leven en de werkelijkheid. De gebruiker van het mobiele internet blijkt vooral geïnteresseerd te zijn in actuele reisinformatie (33 procent), winkelaanbiedingen (31 procent) en online bankieren (29 procent).

"Er is een hele hype rond smartphones met internetfuncties en men zou kunnen veronderstellen dat iedereen op het mobiel internet actief is," merkt het magazine BizReport op. "Maar wanneer men de Britse consument bestudeert, blijkt de realiteit heel anders te zijn." Uit het onderzoek blijkt dat vooral de snelheid, de prijs en de levensduur van de batterij van de mobiele telefoon de belangrijkste hinderpalen zijn voor het mobiel internet. Bovendien stelde 57 procent van de respondenten die wel hebben geëxperimenteerd met het mobiel internet, de beleving onbevredigend vonden en van mening waren dat de technologie te weinig gebruiksvriendelijk is. De onderzoekers zeggen dan ook dat de mobiele sector dan ook nog heel wat inspanningen zal moeten doen om het mobiele internet daadwerkelijk in het dagelijkse leven te integreren.

Uit het onderzoek van Essential Research blijkt dat 31 procent van de smartphone-bezitters nog nooit mobiel online is geweest. Bij de huidige gebruikers van mobiel internet zegt 86 procent geïnteresseerd te zijn in mobiele services. Bij de niet-bezitters daalt die interesse tot 56 procent. Verder wordt opgemerkt dat sociale netwerken de belangrijkste drijfkracht vormen van het mobiele internet. Frequente consumenten van het mobiele internet zeggen hun smartphone bijna evenveel te gebruiken als hun computer om gebruik te maken van sociale netwerken. Daarnaast zegt Essential Research dat 47 procent van de gebruikers van mobiel internet in stedelijke gebieden wonen. Ook blijkt 42 procent van de gebruikers van mobiel internet een gezinsinkomen van meer dan 65.000 dollar te hebben.

13:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel internet |  Facebook |