25-04-14

Mobiele telefoon belangrijk wapen in strijd tegen analfabetisme

Mobiele telefoons worden steeds meer een instrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen het wereldwijde analfabetisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) in Ethiopië, Ghana, India, Nigeria, Pakistan, Oeganda en Zimbabwe. Het rapport benadrukt dat honderdduizenden mensen over de hele wereld op dit ogenblik mobiele technologie gebruiken als een platform om met teksten om te gaan. De cijfers van de Unesco geven aan dat wereldwijd nog steeds 774 miljoen mensen, waaronder 123 miljoen jongeren, niet kunnen lezen of schrijven.

“De resultaten van de studie tonen aan dat in landen met een hoge frequentie van analfabetisme en een belangrijk tekort aan fysieke teksten, grote aantal burgers volledige boeken en verhalen lezen op het scherm van mobiele telefoons,” aldus de Unesco. “Analfabetisme blijkt vaak gepaard te gaan met de afwezigheid van boeken. De meeste mensen uit de Afrikaanse Sub-Sahara bezitten geen enkel boek en ook de scholen in de regio blijken zelden boeken te gebruiken in de onderwijs van kinderen. Tegelijkertijd blijkt dat regio’s met een grote schaarste aan boeken, belangrijke groeimarkten zijn voor mobiele telefonie, zelfs in gebieden met extre armoede.”

Uit cijfers van de International Telecommunication Union (ITU) blijkt dat inmiddels zes miljard mensen op de wereld toegang hebben tot een mobiele telefoon. Mobiele telefonie kan volgens de Unesco dan ook een belangrijk wapen worden om analfabetisme te bestrijden. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat vele mensen mobiele telefoons gebruiken om aan hun kinderen verhalen voor te lezen. Er werd ook vastgesteld dat vrouwen zes keer meer geneigd zijn dan mannen om mobiele telefoons te gebruiken voor lectuur. Eens met lectuur op mobiele telefoons wordt gestart, kan volgens de Unesco echter ook een gradueel toenemende leesactiviteit worden gemeld.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat vele mensen op mobiele telefoons op zoek gaan naar teksten die aan hun actuele leesvaardigheid zijn aangepast. “De studie is bedoeld als een routeplan voor regeringen, organisaties en individuen die de mobiele technologie willen gebruiken om de geletterdheid verder te verspreiden,” aldus de Unesco. “Het rapport stuurt aan op een grotere diversiteit van de mobiele lees-content om tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van specifieke doelgroepen, zoals ouders of leerkrachten, maar ook op trainingen om mensen te helpen mobiele apparaten te veranderen in platformen voor leesvaardigheid. Ook moeten de financiële en technologische barrières voor mobiel lezen worden verlaagd.”

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefoon, analfabetisme |  Facebook |

19-11-13

Winkelbezoeker gaat liever te rade bij mobiele telefoon dan bij verkoper

Consumenten grijpen op de winkelvloer sneller naar informatie op hun mobiele telefoon dan hulp te vragen aan het personeel. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BuzzCity bij dertienduizend consument in twintig landen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 20 procent van de respondenten van mening is dat bij het zoeken naar informatie op de winkelvloer sneller resultaten kunnen worden geboekt met een smartphone dan met het inroepen van assistentie van winkelbedienden. De studie toont volgens BuzzCity bovendien aan dat een combinatie van ervaringen op de winkelvloer en online shopping voor de consument bijzonder cruciaal is geworden.

“Tijdens de volgende eindejaarsperiode zal 47 procent van de consumenten naar eigen zeggen online shoppen,” merkt BuzzCity op. “In die groep geeft 59 procent echter ook aan van plan te zijn om een fysieke winkel te bezoeken. Marketeers moeten dan ook beseffen dat de consument zowel online als fysiek een optimale beleving moet worden aangeboden. Dat betekent echter ook dat winkelpersoneel de mogelijkheden en technologische instrumenten ter beschikking moeten krijgen om op de behoeftes en vragen van de consument te kunnen inspelen. Het is immers gebleken dat de klant meer op andere informatiebronnen - zoals vrienden en familie of het internet - vertrouwt dan op de verkopers op de winkelvloer.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 33 procent van de shoppers van de retailers in eerste instantie een grote variëteit verwacht. Daarnaast zegt 32 procent te eisen dat producten duidelijk worden gepresenteerd en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Die behoeftes laten een grotere prioriteit optekenen dan prijskortingen, die op de winkelvloer en online een score van respectievelijk 24 procent en 14 procent registreerden. BuzzCity benadrukt verder dat ook voldoende informatie moet worden voorzien over de beschikbare voorraden. Eén op drie shoppers gaf immers toe het winkelbezoek afgebroken te hebben omdat het gewenste product niet aanwezig bleek te zijn.

De onderzoekers stelden nog vast dat shoppers bij de plannen voor een winkelbezoek vooral denken aan computers en elektronica, boeken, muziek en kleding.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, mobiele telefoon |  Facebook |

02-10-13

Mobiele telefoon komt voor millennial op de eerste plaats

Millennials zouden liever twee dagen geen toegang hebben tot hun portefeuille, woning of hun auto dan gedurende eenzelfde periode gescheiden te blijven van hun mobiele telefoon. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 42 procent van de millennials het minst bereid zijn om hun mobiele telefoon gedurende twee dagen te missen. Bij vrouwelijke millennials loopt dat cijfer zelfs op tot 46 procent, tegenover 39 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Op de tweede plaats staat de portefeuille met een score van 26 procent.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefoon |  Facebook |

30-07-13

Samsung voor het eerst meest winstgevende mobiele verkoper

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar de meest winstgevende verkoop van mobiele apparaten geworden. Daarmee wordt de Amerikaanse groep Apple voor de eerste keer in de geschiedenis van de eerste plaats verdrongen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Strategy Analytics. Opgemerkt wordt dat Apple werd geconfronteerd met een grotere concurrentie in China, waardoor de winstmarges werden uitgehold. Bovendien diende het Amerikaanse bedrijf af te rekenen met tegenvallende verkopen van zijn nieuwe iPhone die eind vorig jaar werd gelanceerd.

Samsung realiseerde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een operationele winst van 5,2 miljard dollar, tegenover 4,6 miljard dollar voor Apple. “Het Zuid-Koreaanse bedrijf slaagde erin een hoog omzetvolume met hoge groothandelsprijzen te combineren, terwijl tegelijkertijd de kosten konden worden teruggeschroefd,” wordt er in het rapport opgemerkt. “Anderzijds bleek Apple, dat de voorbije vier jaar onafgebroken de meest winstgevende verkoper van mobiele toestellen bleef, met één van de slechtste resultaten uit zijn geschiedenis geconfronteerd.”

“Samsung laat uitstekende prestaties optekenen op de Amerikaanse markt, terwijl bedrijven zoals Huawei, ZTE Corporation en andere lokale merken een sterke groei realiseren in China,” zegt Neil Mawston, executive director bij Strategy Analytics. “Apple staat nu onder grote druk om meer iPhone-modellen te verkopen aan lagere prijzen of grotere schermen aan te bieden om de opdringende concurrentie af te weren en de verdwenen winsten tijdens de tweede helft van het jaar terug te winnen.” Verwacht wordt dat de iPhone zal worden opgesplitst in een basismodel en een versie voor het hogere marktsegment.

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samsung, apple, mobiele telefoon |  Facebook |

02-03-13

Aarde telt evenveel mobiele telefoons als bewoners

Volgend jaar zullen er wereldwijd meer dan 7 miljard mobiele telefoons operationeel zijn. Daarmee zal de wereldwijde penetratie van mobiele telefoons in de loop van volgend jaar een niveau van 100 procent bereiken. Dat blijkt uit een rapport van de International Telecommunication Union (ITU). Eind dit jaar wordt een wereldwijde penetratie van 96 procent verwacht. In de ontwikkelde wereld zal die penetratie volgens het rapport stijgen tot 128 procent, tegenover 89 procent in de ontwikkelingslanden.

Er wordt aan toegevoegd dat tegen het einde van dit jaar 2,7 miljard mensen toegang zullen hebben tot het internet. Daarmee bereikt het internet een wereldwijde penetratie van 39 procent. Op de eerste plaats staat Europa met een penetratie van 75 procent. In Asia-Pacific bedraagt de penetratie 32 procent, terwijl in Afrika slechts 16 procent van de bevolking toegang heeft tot het online medium. Wanneer gekeken wordt naar het aantal online gezinnen, heeft het internet volgens het rapport eind dit jaar een penetratie van 41 procent.

De voorbije periode werd de grootste groei opgetekend in Afrika, waar de online populatie de voorbije vier jaar telkens met een gemiddelde van 27 procent is uitgebreid. "Toch blijven nog altijd 1,1 miljard gezinnen verstoken van internet-toegang," voeren de onderzoekers aan. "Daarvan bevindt 90 procent in de ontwikkelingslanden." Er wordt aan toegevoegd dat de prijs voor internet met vaste lijnen de voorbije vijf jaar met 82 procent is gedaald, maar in de ontwikkelingslanden met een gemiddelde van 30 procent van het persoonlijke inkomen nog altijd relatief duur blijft.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefoon |  Facebook |

13-12-12

Merknaam bij smartphone minder belangrijk dan bij andere mobiele telefoons

De consument hecht bij smartphones minder waarde aan de merknaam dan bij andere mobiele telefoons. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Médiamétrie bij Franse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat gebruiksvriendelijkheid bij de aankoop van een mobiele telefoon het belangrijkste criterium blijkt te zijn (33 procent), gevolgd door het merk (28 procent) en touchscreen-functies (18 procent). Bij de aankoop van een smartphone komt echter internet-toegang op de eerste plaats (32 procent), gevolgd door het merk (23 procent) en touchscreen-functies (23 procent). Het besturingssysteem haalt een score van 17 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat 83 procent van de consumenten hun smartphone cruciaal vinden voor het beheren en vergemakkelijken van het dagelijkse leven. Bovendien hecht 82 procent belang aan de mogelijkheid om aan de smartphone een persoonlijke toets te geven. Voor 75 procent waren de constante contactmogelijkheden met vrienden en familie een belangrijk voordeel.

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, mobiele telefoon |  Facebook |

08-12-12

Consument ambivalent over zijn gebondenheid aan mobiele telefonie

De consument is gehecht aan zijn mobiele telefoon, maar voelt zich daar tegelijkertijd ook schuldig over. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij Amerikaanse consumenten. Er wordt wel opgemerkt dat voor 85 procent van de ondervraagden de voordelen belangrijker zijn dan de nadelen. Onder meer wordt opgemerkt dat 67 procent van de consumenten hun mobiele telefoon controleren zonder een signaal over een nieuw bericht gekregen te hebben. Bovendien blijkt dat 44 procent zijn mobiele telefoon tijdens de nacht naast zijn bed houdt om geen belangrijke dingen te missen. De onderzoekers stelden vast dat 29 procent toegeeft zich geen leven zonder een mobiele telefoon te kunnen voorstellen. Wel geeft 11 procent aan zich zorgen te maken teveel tijd te besteden aan de mobiele telefoon en 12 procent geeft toe daarover al door anderen aangesproken te zijn.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefoon |  Facebook |