21-04-17

Sociale mobiliteit heeft vele pijlers

Om de economische ladder te kunnen beklimmen, moet een individu weliswaar over de geschikte persoonlijke eigenschappen beschikken, maar ook de financiële en sociale achtergrond zullen een belangrijke impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Aberdeen in Schotland, gebaseerd op basis van studie bij een populatie Schotse zeventigjarigen. Een sterkere opwaartse sociale mobiliteit bleek volgens de onderzoekers gekoppeld te kunnen worden aan zowel de sociale klasse in de kindertijd, een hogere intelligentie, een persoonlijkheid die open staat voor nieuwe ervaringen en een afwezigheid van gevoelens zoals angstigheid en bezorgdheid.

“Door gebruik te maken van gegevens over een groep zeventigjarigen uit de regio Aberdeen, die bovendien op elfjarige leeftijd een intelligentie-test hadden ondergaan, werd het mogelijk om een relevant model te creëren over de sociale mobiliteit die tijdens de professionele loopbaan kan worden verwezenlijkt,” benadrukt onderzoeksleider Roger Staff, professor cognitieve psychologie aan de University of Aberdeen. “Daarbij kon worden vastgesteld dat de positieve pijlers van de sociale mobiliteit in belangrijke mate onafhankelijk bleven van het onderwijsniveau dat het betrokken individu heeft genoten.”

“Eerdere studies suggereerden dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken een positieve bijdrage zouden kunnen leveren tot de sociale mobiliteit, maar tot nu toe kon daarbij niet teruggegaan worden tot de omstandigheden die tijdens de kindertijd werden ervaren,” zegt professor Staff nog. “Nu kon echter worden vastgesteld dat die basis uiteindelijk even belangrijk is als de talenten waarover men kan beschikken. Er wordt vaak beweerd dat sociale mobiliteit zal worden bevorderd door een betere opleiding en superieure opportuniteiten, maar er moet worden gesteld dat de uiteindelijke bestemming in het leven niet alleen wordt bepaald door de omgeving van de kindertijd en de intelligentie, maar ook door de persoonlijkheid.”

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit |  Facebook |

11-01-17

Minder dan vierduizend doden in Japanse verkeer

In het Japanse verkeer vielen bij ongevallen 3.904 dodelijke slachtoffers. Dat betekende een daling met 5,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door het Japanse National Police Agency bekend werden gemaakt. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in meer dan vijfenzestig jaar opnieuw minder dan vierduizend dodelijke slachtoffers moeten worden gemeld. De Japanse autoriteiten willen het aantal verkeersdoden verder terugdringen. Tegen het einde van dit decennium zouden jaarlijks maximaal nog slechts 2.500 slachtoffers mogen worden geteld. Die intentie vormt een onderdeel van een verkeersveiligheidplan dat door de Japanse regering dit jaar werd gelanceerd.

Japan begon kort na het einde van de tweede wereld met de registratie van het aantal verkeersdoden. Sindsdien werden slechts twee keer betere resultaten opgetekend dan het voorbije jaar. Op het einde van de jaren veertig werden trouwens voor de laatste keer minder dan vierduizend slachtoffers geteld. Op het einde van de jaren zestig werd daarentegen een piek van 16.765 slachtoffers geteld. Volgens het National Police Agency moeten de positieve evoluties vooral worden toegeschreven aan een verbeterde verkeersopvoeding, technische verbeteringen aan de voertuigen en een betere verkeersinfrastructuur, zoals kruispunten met duidelijker signalisaties en beter zichtbare verkeerslichten.

Opgemerkt wordt dat bij de vijfenzestigplussers 2.138 slachtoffers moesten worden geteld. Daarmee vormt de oudere bevolkingsgroep 54,8 procent van alle verkeersdoden. Dat is het hoogste niveau sinds de tweede helft van de jaren zestig met de inzameling van de cijfers werd gestart. Daarnaast wordt opgemerkt dat bij 213 fatale ongevallen een dronken partij was betrokken. Dat was een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Het grootste aantal fatale verkeersongevallen werd opgetekend in de prefectuur Aichi (212), gevolgd door Chiba (185) en Osaka (161). Onderaan de rangschikking volgt de prefectuur Tottori met zeventien dodelijke ongevallen.

In de prefecturen Fukui en Tokushima werden telkens 6,48 doden per honderdduizend inwoners geteld. Daarmee tonen Fukui en Tokushima zich de meest gevaarlijke regio’s van het land. Het laagste cijfer werd opgetekend in Tokio, waar 1,18 slachtoffers per honderdduizend inwoners werden geregistreerd.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, mobiliteit |  Facebook |

03-09-14

Wereld moet verdere wegenaanleg goed bestuderen

Wegenbouw dreigt de volgende halve eeuw een enorme druk te leggen op het wereldwijde ecologische systeem. De aanleg van een nieuwe wegeninfrastructuur moet dan ook internationaal goed worden overwogen en gepland. Dat is de conclusie van een rapport onder leiding van wetenschappers aan de James Cook University in Australië. De aarde kent tot het midden van deze eeuw de grootste wegenaanleg uit de geschiedenis. Er moet immers worden verwacht dat tijdens die periode vijftien miljoen kilometer nieuwe wegen zullen worden aangelegd. Dat is 60 procent van de volledige wereldwijde wegeninfrastuur die op het einde van het voorbije decennium operationeel was.

“Nagenoeg iedereen erkent dat wegenbouw een belangrijk onderdeel van de economische groei van de ontwikkelingslanden zal vormen,” zegt onderzoeksleider William Laurance, bioloog aan de James Cook University. “Grondstoffen en producten kunnen onmogelijk worden verkocht indien er geen mogelijkheden zijn voorzien om een transport naar een distributie-locatie of een verkooppunt te garanderen. In het verleden is die wegenbouw echter niet altijd oordeelkundig aangepakt. De aanleg van nieuwe wegen leidde dan ook niet zelden tot de versnippering van gevoelige natuurgebieden, terwijl elders illegale bosbouw of mijnontginning werden gestimuleerd. Vaak leidde de aanleg ook tot een grote verkeerschaos.”

“In de toekomst zal er bij de aanleg van nieuwe wegen een grotere planning moeten worden voorzien,” geeft professor Perz nog aan. “In eerste plaats zal gekeken moeten worden naar trajecten die aan de economie de grootste meerwaarde zouden opleveren, zoals zuidelijke regio’s van de Verenigde Staten, de Sub-Sahara en India, waar de infrastructuur een efficiënter vervoer van landbouwproducten zou kunnen garanderen. Daarnaast moet echter ook worden gekeken naar een mogelijke ecologische schade, zoals in het zuidwesten van Afrika, het Amazone-bekken en Siberië. Een derde categorie wordt gevormd door regio’s waarbij zowel op voordelen als problemen moet worden gerekend, zoals Centraal-Amerika, Zuidoost-Azië en Madagascar.”

De onderzoekers zeggen nog dat 90 procent van alle wegenbouw tot het midden van de eeuw zal gesitueerd zijn in ontwikkelingslanden, waar echter vaak een uitzonderlijke biodiversiteit en cruciale ecosystemen worden bedreigd. “De penetratie van het wegennet in natuurgebieden leidt vaak tot het fragmenteren en verdwijnen van biotopen, bosbranden, overbejaging en andere milieuproblemen, vaak met een onherstelbare impact op de ecosystemen,” voert Stephen Perz nog aan. “Helaas gebeurt de uitbreiding van het wegennet vaak bijzonder chaotisch en milieuplanners kunnen het tempo van de wegenaanleg onmogelijk verwerken. Er moeten bij de aanleg van wegen dan ook prioriteiten worden gesteld.”

Tegen het midden van de eeuw zou de gecombineerde lengte van het wereldwijde wegennet zeshonderd keer een reis rond de aarde mogelijk maken.

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit |  Facebook |

14-06-14

Mobiliteit meer bepaald door economische betrekkingen dan door terrorisme

Ondanks de verhoogde aandacht voor de strijd tegen het wereldwijde terrorisme sinds de aanslagen van Al Qaeda in de Verenigde Staten dertien jaar geleden, zijn de economische betrekkingen tussen twee landen de belangrijkste factor bij het toekennen of weigeren van een inreisvisum. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas, die gegevens over visa-afwijzingen tussen meer dan tweehonderd landen de voorbije vier decennia heeft geanalyseerd. Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat onderlinge economische afhankelijkheid het gevaar van een gewapend conflict tussen twee landen kan beletten.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, terrorisme |  Facebook |

06-06-14

Werknemer tegelijkertijd meer mobiel en meer sedentair

De arbeidsbevolking is steeds meer mobiel geworden, maar tegelijkertijd wordt het sedentaire karakter van het dagelijkse leven behouden. Dat is de conclusie van een Europees onderzoek van het Forum Vies Mobiles, een studiebureau van de Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) dat gespecialiseerd is in reseach naar mobiliteit. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat vele werknemers bereid zijn om grote afstanden af te leggen voor hun baan, maar tegelijkertijd een duidelijke voorkeur vertonen om in hun vertrouwde woonomgeving te blijven. Opgemerkt wordt dat de Europese werknemer weliswaar professioneel een grotere mobiliteit vertoont, maar daaraan geen sociale mobiliteit koppelt.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit |  Facebook |

02-02-14

Mobiele shopper wil duidelijk aankoopproces

De shopper toont een duidelijke voorkeur voor een eenvoudige infrastructuur en toegang tot mobiele platformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Baynote en E-Tailing Group op basis van gegevens van de voorbije eindejaarsperiode. Daarbij wordt opgemerkt dat 74 procent van de shoppers gebruik hebben gemaakt van gratis thuisbezorging en coupons, terwijl 34 procent met de beschikbare applicaties aankopen heeft verricht. Ook bleek dat 33 procent van de consumenten zegt eenvoudige online aankoopmogelijkheden te wensen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de consument steeds hogere eisen stelt aan de verwachte winkelbeleving.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, aankoopproces |  Facebook |

31-12-13

Mobiliteit een cruciale voorwaarde voor behoud gezondheid senioren

Mobiliteit kan een belangrijke impact hebben op de verhouding tussen sociale activiteit en mortaliteit bij oudere mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Jyväskylä in Finland. Andere potentiële factoren, zoals depressieve symptomen en betere cognitieve functies, kunnen volgens de onderzoekers aan sociale activiteit worden gelinkt. Het is volgens de onderzoekers dan ook noodzakelijk dat een bijzondere aandacht wordt besteed aan ouderen die met geheugenproblemen worstelen en melancholisch gedrag vertonen, zodat de nodige extra ondersteuning kan worden geboden om de sociale activiteit te stimuleren.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, senioren |  Facebook |