13-09-16

Jonge kinderen houden vooral moeders uit de arbeidsmarkt

Moeders met jonge kinderen zijn veel minder op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Trades Union Congress (TUC). Vastgesteld werd dat in Groot-Brittannië 64 procent van de moeders met kinderen tussen nul en vier jaar een baan heeft. Bij mannen met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep loopt dat aantal echter op tot 93 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de leeftijd van het jongste kind vaak een bepalende impact heeft op de situatie van de moeder. Bij kinderen tussen vijf en tien jaar loopt de werkgelegenheid voor de moeder immers op tot 75 procent en met kinderen boven de leeftijdsgrens van elf jaar tot 81 procent.

“De cijfers van het onderzoek geven duidelijk aan dat maatregelen moeten worden genomen om een beter evenwicht in de ouderlijke taken te creëren,” benadrukt Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Trades Union Congress. “Het is onaanvaardbaar dat zoveel vrouwen wegens hun kinderen uit de arbeidsmarkt worden uitgesloten. Indien voor deze problemen geen oplossing wordt gevonden, dreigt de genderkloof op de arbeidsmarkt nog decennia aanwezig te blijven. Er moet meer worden gedaan om werkende moeders te ondersteunen, onder meer door het garanderen van een betaalbare kinderopvang.”

“Ook de werkgevers moeten inspanningen doen om werkende moeders in dienst te nemen,” zegt O’Grady nog. “Onder meer moet ervoor gezorgd worden dat er meer parttime en flexibele banen van hogere kwaliteit worden aangeboden.” Ook Adam Marshall, directeur van de British Chamber of Commerce (BCC), zegt dat alle partijen voordeel hebben bij een beter georganiseerde kinderzorg. Anders dreigen volgens hem teveel ouders - vrouwen in het bijzonder - professionele opportuniteiten te missen, terwijl veel bedrijven talentvolle werknemers verliezen en de economie met een tekort aan productiviteit dreigt te worden geconfronteerd.

“Een goede en betaalbare kinderopvang is een essentiële zakelijke infrastructuur,” merkt Marshall op.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder |  Facebook |

11-03-14

Moeders willen zich op de werkvloer niet gedragen als mannen

Moeders beslissen vaak op hun carrière op te geven omdat ze niet willen gedragen als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leicester. De onderzoekers merken op dat ook van moeders in professionele carrières of management-functies wordt verwacht dat ze vroeg aan de werkdag beginnen en laat op kantoor blijven en met collega’s of klanten na het werk socialiseren, ook al wanneer die praktijken indruisen tegenover hun verantwoordelijkheden op het gebied van kinderzorg. Die verwachtingen zetten volgens de onderzoekers veel vrouwen aan om uiteindelijk hun professionele ambities op te geven.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, moeder |  Facebook |

22-02-14

Werkende moeders ook digitaal meest actief

Werkende moeders zijn digitaal actiever dan hun thuisblijvende seksegenotes. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Scarborough. Opgemerkt wordt onder meer dat werkende moeders 21 procent meer geneigd zijn om de website van een radiostation te bezoeken, terwijl ook 12 procent vaker de online activiteiten van een televisiestation zou worden gevolgd. Tevens wordt aangevoerd dat werkende moeders ook 33 procent meer geneigd zijn om online tickets voor culturele evenementen te kopen. Uit het onderzoek bleek ook dat werkende moeders een grotere interesse vertonen in sport dan hun andere seksegenotes.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, digitaal |  Facebook |

29-01-14

Moeders voelen zich schuldig bij terugkeer naar werkvloer

Bij de terugkeer naar de werkvloer voelt 80 procent van de moeders zich schuldig omdat ze hun jonge kind aan de zorgen van een ander moeten toevertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van kinderzorg-provider My Family Care bij duizend Britse ouders. Er wordt aan toegevoegd dat 35 procent van de ondervraagde vrouwen van mening is dat hun werkgever onvoldoende hulp en begrip toont voor werkende moeders. Daarentegen blijkt slechts 39 procent van de ondervraagde mannen zich na een vaderschapsverlof schuldig te voelen bij de terugkeer naar de werkvloer, maar ook hier voert 37 procent aan dat de werkgever niet bereid is gebleken om de nodige flexibiliteit aan te bieden.

Slechts 20 procent van de mannelijke werknemers gaf aan het liefst thuis te willen blijven om voor de kinderen te kunnen zorgen. “De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat werkgevers meer inspanningen dienen te doen om werkende ouders te ondersteunen,” geeft Ben Black, directeur van de organisatie My Family Care, aan. “Door een gebrek aan ondersteuning bij de werkgever, voelen veel vrouwen zich verplicht om te verzaken aan een carrière waarvoor ze hard hebben gewerkt en die ze in het moederschap hebben proberen in te passen. Werknemers moeten na de geboorte van een kind bij de terugkeer naar de werkvloer de nodige ondersteuning genieten om een optimaal antwoord te kunnen vinden op de uitdagingen die met de rol van werkende ouder gepaard gaan.”

“Werkgevers die aan werkende ouders de nodige ondersteuning bieden, zullen worden beloond met geëngageerde, productieve en trouwe medewerkers,” zegt Ben Black nog. “Vaak worden werkende ouders na hun terugkeer echter gedwongen zich te schikken aan het vroegere arbeidssysteem, dat echter zelden aan de nieuwe situatie is aangepast en daardoor niet meer houdbaar blijkt te zijn. Dat leidt vaak tot belangrijke problemen en klachten, die uiteindelijk tot ziekteverlet en een verlies aan productiviteit kunnen leiden.” Uit eerder onderzoek van de Resolution Foundation bleek dat in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) bijna 45 procent van de moeders van schoolplichtige kinderen beroepsmatig minstens veertig uren per week dienen te presteren.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, werkvloer |  Facebook |

29-12-13

Amerikaanse moeders veel minder actief dan hun voorgangers

Amerikaanse moeders zijn fysiek minder actief dan de voorbije decennia en besteden meer tijd aan sedentaire activiteiten. Televisie slorpt bij de Amerikaanse moeders inmiddels meer tijd op dan koken, kuisen en lichaamsbeweging. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina. Er wordt wel opgemerkt dat het verlies aan activiteit in belangrijke mate wordt bepaald door de professionele status van de moeder. Daarbij werd vastgesteld dat de terugval in fysieke activiteit bij werkloze moeders gevoelig groter was dan bij hun werkende collega’s. De onderzoekers noemen het fenomeen één van de grote uitdagingen van de hedendaagse openbare gezondheid.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, activiteit |  Facebook |

09-08-13

Eén op vier moeders voelt zich gediscrimineerd op het werk

Meer dan één op vier moeders voelt zich tijdens de zwangerschap of na de terugkeer naar het werk na de bevalling gediscrimineerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het juristenkantoor Slater & Gorden bij nagenoeg tweeduizend Britse vrouwen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat twee op drie moeders aan vrouwen zou aanraden om tot op het allerlaatste ogenblik te wachten vooraleer hun baas van de zwangerschap op de hoogte te brengen. Toch blijkt volgens de onderzoekers slechts zelden een formele klacht wegens discriminatie ingediend te worden.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, werk, moeder |  Facebook |

10-10-09

Moeders hebben ambivalent gevoel bij fulltime baan

Buitenshuis werkende moeders hebben naar eigen zeggen een druk leven, maar toch voelen ze zich daarbij wel gelukkig. Deze vrouwen voelen zich meestal gelukkiger dan moeders die zich helemaal toeleggen op de zorg van het huishouden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Anderzijds zegt een groot gedeelte van professioneel actieve moeders dat ze er de voorkeur zouden aan geven om deeltijds te werken. Die tegenstrijdigheid toont volgens de onderzoekers aan hoe moeders vaak met een dilemma worden geconfronteerd en zich afvragen welke keuze het beste alternatief is voor het gezien en de kinderen. Moeders voelen de familiedruk volgens de onderzoekers veel zwaarder dan mannen en bevinden zich dan ook vaak in een situatie die ze zelf niet echt ideaal vinden.

"Uit het onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat 85 procent van de buitenshuis werkende moeders zegt zich relatief gelukkig te voelen," aldus de Amerikaanse nieuwszender CNN. "Bij moeders die thuis blijven is dat 80 procent. Maar het onderzoek laat ook blijken dat veel vrouwen liever minder zouden werken en meer tijd zouden willen besteden met hun gezin. Daarbij zou 62 procent van de werkende moeders aangeven liever parttime te werken. Dat vormt een groot contrast met werkende vaders, waar 80 procent een voorkeur te hebben voor fulltime werk." Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics blijkt dat 66 procent van de vrouwen met kinderen onder de zeventien jaar een professioneel actief zijn. Daarvan werkt bijna driekwart fulltime.

Op de website WorkingMomsAgainstGuilt.com blijkt dat vele werkende moeders een parttime baan de beste oplossing vinden. "Ik heb geen enkel schuldgevoel dat ik ervoor gekozen heb om minder uren te werken en meer tijd te besteden aan mijn kinderen," getuigt de freelance-journaliste Susan Wanner Jackson, die bijna drie jaar na de geboorte van haar tweede kind besloot om parttime opnieuw aan de slag te gaan. "Ik besef dat deze levensstijl niet voor iedereen is weggelegd en dat niet iedereen financieel die keuze kan maken, maar ik ben wel van mening dat meer vrouwen in staat moesten zijn om die keuzes te maken indien ze dat wensen." Jackson liet daarbij verstaan dat een parttime baan vaak een ideale keuze is, waarbij een terugkeer naar het werk ook een terugkeer naar stabiliteit en het normale leven is.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, moeder, human resources, gezin |  Facebook |