13-09-16

Jonge kinderen houden vooral moeders uit de arbeidsmarkt

Moeders met jonge kinderen zijn veel minder op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Trades Union Congress (TUC). Vastgesteld werd dat in Groot-Brittannië 64 procent van de moeders met kinderen tussen nul en vier jaar een baan heeft. Bij mannen met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep loopt dat aantal echter op tot 93 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de leeftijd van het jongste kind vaak een bepalende impact heeft op de situatie van de moeder. Bij kinderen tussen vijf en tien jaar loopt de werkgelegenheid voor de moeder immers op tot 75 procent en met kinderen boven de leeftijdsgrens van elf jaar tot 81 procent.

“De cijfers van het onderzoek geven duidelijk aan dat maatregelen moeten worden genomen om een beter evenwicht in de ouderlijke taken te creëren,” benadrukt Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Trades Union Congress. “Het is onaanvaardbaar dat zoveel vrouwen wegens hun kinderen uit de arbeidsmarkt worden uitgesloten. Indien voor deze problemen geen oplossing wordt gevonden, dreigt de genderkloof op de arbeidsmarkt nog decennia aanwezig te blijven. Er moet meer worden gedaan om werkende moeders te ondersteunen, onder meer door het garanderen van een betaalbare kinderopvang.”

“Ook de werkgevers moeten inspanningen doen om werkende moeders in dienst te nemen,” zegt O’Grady nog. “Onder meer moet ervoor gezorgd worden dat er meer parttime en flexibele banen van hogere kwaliteit worden aangeboden.” Ook Adam Marshall, directeur van de British Chamber of Commerce (BCC), zegt dat alle partijen voordeel hebben bij een beter georganiseerde kinderzorg. Anders dreigen volgens hem teveel ouders - vrouwen in het bijzonder - professionele opportuniteiten te missen, terwijl veel bedrijven talentvolle werknemers verliezen en de economie met een tekort aan productiviteit dreigt te worden geconfronteerd.

“Een goede en betaalbare kinderopvang is een essentiële zakelijke infrastructuur,” merkt Marshall op.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder |  Facebook |

11-03-14

Moeders willen zich op de werkvloer niet gedragen als mannen

Moeders beslissen vaak op hun carrière op te geven omdat ze niet willen gedragen als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leicester. De onderzoekers merken op dat ook van moeders in professionele carrières of management-functies wordt verwacht dat ze vroeg aan de werkdag beginnen en laat op kantoor blijven en met collega’s of klanten na het werk socialiseren, ook al wanneer die praktijken indruisen tegenover hun verantwoordelijkheden op het gebied van kinderzorg. Die verwachtingen zetten volgens de onderzoekers veel vrouwen aan om uiteindelijk hun professionele ambities op te geven.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, moeder |  Facebook |

22-02-14

Werkende moeders ook digitaal meest actief

Werkende moeders zijn digitaal actiever dan hun thuisblijvende seksegenotes. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Scarborough. Opgemerkt wordt onder meer dat werkende moeders 21 procent meer geneigd zijn om de website van een radiostation te bezoeken, terwijl ook 12 procent vaker de online activiteiten van een televisiestation zou worden gevolgd. Tevens wordt aangevoerd dat werkende moeders ook 33 procent meer geneigd zijn om online tickets voor culturele evenementen te kopen. Uit het onderzoek bleek ook dat werkende moeders een grotere interesse vertonen in sport dan hun andere seksegenotes.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, digitaal |  Facebook |

29-01-14

Moeders voelen zich schuldig bij terugkeer naar werkvloer

Bij de terugkeer naar de werkvloer voelt 80 procent van de moeders zich schuldig omdat ze hun jonge kind aan de zorgen van een ander moeten toevertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van kinderzorg-provider My Family Care bij duizend Britse ouders. Er wordt aan toegevoegd dat 35 procent van de ondervraagde vrouwen van mening is dat hun werkgever onvoldoende hulp en begrip toont voor werkende moeders. Daarentegen blijkt slechts 39 procent van de ondervraagde mannen zich na een vaderschapsverlof schuldig te voelen bij de terugkeer naar de werkvloer, maar ook hier voert 37 procent aan dat de werkgever niet bereid is gebleken om de nodige flexibiliteit aan te bieden.

Slechts 20 procent van de mannelijke werknemers gaf aan het liefst thuis te willen blijven om voor de kinderen te kunnen zorgen. “De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat werkgevers meer inspanningen dienen te doen om werkende ouders te ondersteunen,” geeft Ben Black, directeur van de organisatie My Family Care, aan. “Door een gebrek aan ondersteuning bij de werkgever, voelen veel vrouwen zich verplicht om te verzaken aan een carrière waarvoor ze hard hebben gewerkt en die ze in het moederschap hebben proberen in te passen. Werknemers moeten na de geboorte van een kind bij de terugkeer naar de werkvloer de nodige ondersteuning genieten om een optimaal antwoord te kunnen vinden op de uitdagingen die met de rol van werkende ouder gepaard gaan.”

“Werkgevers die aan werkende ouders de nodige ondersteuning bieden, zullen worden beloond met geëngageerde, productieve en trouwe medewerkers,” zegt Ben Black nog. “Vaak worden werkende ouders na hun terugkeer echter gedwongen zich te schikken aan het vroegere arbeidssysteem, dat echter zelden aan de nieuwe situatie is aangepast en daardoor niet meer houdbaar blijkt te zijn. Dat leidt vaak tot belangrijke problemen en klachten, die uiteindelijk tot ziekteverlet en een verlies aan productiviteit kunnen leiden.” Uit eerder onderzoek van de Resolution Foundation bleek dat in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) bijna 45 procent van de moeders van schoolplichtige kinderen beroepsmatig minstens veertig uren per week dienen te presteren.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, werkvloer |  Facebook |

29-12-13

Amerikaanse moeders veel minder actief dan hun voorgangers

Amerikaanse moeders zijn fysiek minder actief dan de voorbije decennia en besteden meer tijd aan sedentaire activiteiten. Televisie slorpt bij de Amerikaanse moeders inmiddels meer tijd op dan koken, kuisen en lichaamsbeweging. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina. Er wordt wel opgemerkt dat het verlies aan activiteit in belangrijke mate wordt bepaald door de professionele status van de moeder. Daarbij werd vastgesteld dat de terugval in fysieke activiteit bij werkloze moeders gevoelig groter was dan bij hun werkende collega’s. De onderzoekers noemen het fenomeen één van de grote uitdagingen van de hedendaagse openbare gezondheid.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, activiteit |  Facebook |

09-08-13

Eén op vier moeders voelt zich gediscrimineerd op het werk

Meer dan één op vier moeders voelt zich tijdens de zwangerschap of na de terugkeer naar het werk na de bevalling gediscrimineerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het juristenkantoor Slater & Gorden bij nagenoeg tweeduizend Britse vrouwen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat twee op drie moeders aan vrouwen zou aanraden om tot op het allerlaatste ogenblik te wachten vooraleer hun baas van de zwangerschap op de hoogte te brengen. Toch blijkt volgens de onderzoekers slechts zelden een formele klacht wegens discriminatie ingediend te worden.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, werk, moeder |  Facebook |

10-10-09

Moeders hebben ambivalent gevoel bij fulltime baan

Buitenshuis werkende moeders hebben naar eigen zeggen een druk leven, maar toch voelen ze zich daarbij wel gelukkig. Deze vrouwen voelen zich meestal gelukkiger dan moeders die zich helemaal toeleggen op de zorg van het huishouden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Anderzijds zegt een groot gedeelte van professioneel actieve moeders dat ze er de voorkeur zouden aan geven om deeltijds te werken. Die tegenstrijdigheid toont volgens de onderzoekers aan hoe moeders vaak met een dilemma worden geconfronteerd en zich afvragen welke keuze het beste alternatief is voor het gezien en de kinderen. Moeders voelen de familiedruk volgens de onderzoekers veel zwaarder dan mannen en bevinden zich dan ook vaak in een situatie die ze zelf niet echt ideaal vinden.

"Uit het onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat 85 procent van de buitenshuis werkende moeders zegt zich relatief gelukkig te voelen," aldus de Amerikaanse nieuwszender CNN. "Bij moeders die thuis blijven is dat 80 procent. Maar het onderzoek laat ook blijken dat veel vrouwen liever minder zouden werken en meer tijd zouden willen besteden met hun gezin. Daarbij zou 62 procent van de werkende moeders aangeven liever parttime te werken. Dat vormt een groot contrast met werkende vaders, waar 80 procent een voorkeur te hebben voor fulltime werk." Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics blijkt dat 66 procent van de vrouwen met kinderen onder de zeventien jaar een professioneel actief zijn. Daarvan werkt bijna driekwart fulltime.

Op de website WorkingMomsAgainstGuilt.com blijkt dat vele werkende moeders een parttime baan de beste oplossing vinden. "Ik heb geen enkel schuldgevoel dat ik ervoor gekozen heb om minder uren te werken en meer tijd te besteden aan mijn kinderen," getuigt de freelance-journaliste Susan Wanner Jackson, die bijna drie jaar na de geboorte van haar tweede kind besloot om parttime opnieuw aan de slag te gaan. "Ik besef dat deze levensstijl niet voor iedereen is weggelegd en dat niet iedereen financieel die keuze kan maken, maar ik ben wel van mening dat meer vrouwen in staat moesten zijn om die keuzes te maken indien ze dat wensen." Jackson liet daarbij verstaan dat een parttime baan vaak een ideale keuze is, waarbij een terugkeer naar het werk ook een terugkeer naar stabiliteit en het normale leven is.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, moeder, human resources, gezin |  Facebook |

12-09-09

Kinderen maken vrouw sociaal progressiever

Het moederschap maakt Amerikaanse vrouwen op politiek vlak progressiever, terwijl mannen daarentegen conservatiever worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de North Carolina State University. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat vrouwen met kinderen thuis op het vlak van maatschappelijk welzijn en de oorlog in Irak dan vrouwen die geen inwonende kinderen hebben. Mannen met kinderen worden daarentegen conservatiever op het vlak van maatschappelijk welzijn dan mannen zonder kinderen. Over de oorlog in Irak was er geen verschil in standpunt merkbaar. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze studie een heel ander beeld oproept dan de Security Mom, zoals de Amerikaanse moeder in de media vaak wordt ten tonele gedragen.

13:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, moeder, gezin, maatschappelijk welzijn |  Facebook |

17-05-09

Huismoeders vormen al 20 procent van online populatie

Huismoeders tussen vijfentwintig en vierenvijftig jaar met kinderen vertegenwoordigen op dit ogenblik 19,2 procent van de internetbevolking. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen. Daarbij wordt opgemerkt dat deze groep, die door Nielsen bestempeld worden als Power Moms, een grote online invloed uitoefenen die steeds verder blijft stijgen. Daarbij wordt gesteld dat de oudere generatie Established Moms - vrouwen tussen veertig en vijftig jaar met twee of meer inwonende kinderen - vooral geïnteresseerd zijn in online shopping, terwijl Newbie Moms - moeders tussen vijfentwintig en vierendertig jaar met één of twee inwonende kinderen - vooral gericht zijn op sociale netwerken.

"Established Moms zijn tot 92 procent meer geneigd om websites van bepaalde online retailers te bezoeken," stippen de onderzoekers aan. "Deze groep is ontvankelijk voor relevante promoties, die hen toelaten om zichzelf te verwennen en tegelijkertijd te besparen op het gezinsbudget. Maar men mag ook de groeiende belangrijkheid van de sociale netwerking in deze groep niet negeren. Deze groep is immers één van de snelst groeiende categorieën op de sociale netwerksite Facebook. De Newbie Moms het sociale internet al helemaal geadopteerd. Deze categorie is twee keer zoveel geneigd als de gemiddelde internetgebruiker om Facebook te zoeken en zelfs 85 procent meer geneigd om Facebook te bezoeken."

Voor Newbie Moms het sociale netwerking volgens de onderzoekers letterlijk verweven in hun dagelijks bestaan. "NewBie Moms gebruiken het internet om over de meest uiteenlopende onderwerpen informatie op te zoeken," wordt daarbij opgemerkt. "Het internet is voor hen een leidraad geworden om antwoorden te vinden op een aantal vragen en een community op te bouwen. Vele NewBie Moms bloggen over hun ervaringen en gebruiken sociale netwerken om meer te vertellen over hun gezinsleven." In totaal herkennen de onderzoekers diverse types Power Moms. In de eerste plaats zijn er de Queen Bees, die bloggen over het ouderschap, gezinsleven, decoratie en voeding. Daarnaast zijn er de Savvy Spenders, die tips geven over besparingen, kortingsbonnen, gratis aanbiedingen en andere commerciële acties."

Bij de Savvy Spenders zijn er volgens de onderzoekers vier verschillende categorieën te onderkennen. In de eerste plaats gaat het om Mom Approved, bloggers die producten uitproberen en bespreken. Daarnaast zijn er de Mamastes, die buiten hun traditionele kring treden en duurzaamheid, toerisme en spiritualiteit exploreren. Een derde categorie wordt gevormd door de Tech Moms, die digitaal bijzonder onderlegd zijn. Tenslotte zijn er de CEO Moms, die vooral bloggen over hun werksituatie en het ouderschap.

10:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, moeder, ouderschap |  Facebook |

08-05-09

Moeders meer online dan hun kinderen

Moeders met kinderen tot achttien jaar zijn gemiddeld drie uur per dag actief op het internet. Dat is één uur meer dan hun kinderen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de organisatie Marketing to Moms Coalition en het bureau BSM Media. Veruit de belangrijkste activiteit daarbij is het lezen en verzenden van e-mail (85 procent). Daarna volgen online banking (64 procent), het lezen van nieuws (57 procent), weerberichten (56 procent), productonderzoek en prijsvergelijking (49 procent), games (46 procent), shoppen voor de kinderen (45 procent), shoppen voor zichzelf (44 procent), reisvoorbereiding (39 procent) en het opzoeken van gezondheidsinformatie (38 procent).

De onderzoekers stellen verder dat moeders met een voltijdse baan het meest gebruik maken van technologie. Daarbij is de mobiele telefoon voor deze groep de belangrijkste technologie om in contact te blijven met hun kinderen. Volgens 80 procent van de Amerikaanse moeders is de mobiele telefoon de rechtstreekse verbindingslijn met hun kinderen en de babysitter. Daarnaast blijkt dat 60 procent van de moeders gebruik maakt van text-messaging. Opvallend daarbij is dat Afro-Afrikaanse en Latino moeders meer van text-messaging gebruik maken dan blanke moeders. Ook stellen de onderzoekers dat MySpace het belangrijkse sociale netwerk is dat door Amerikaanse moeders wordt gebruikt.

Uit het onderzoek van BSM Media blijkt verder dat het internet de technologie is die moeders naar eigen zeggen het minst kunnen missen. Voor een groot gedeelte van de ondervraagden is het internet ook het eerste platform dat ze zullen raadplegen voor thema's rond het ouderschap en productvergelijkingen. Ook blogs blijken populair te zijn bij Amerikaanse moeders. "Moeders gebruiken technologieën zoals video, blogs en draadloze toestellen om te multitasken in hun drukke dagelijkse taken," aldus BSM Media. Verder zegt een meerderheid van de ondervraagden dat educatie en gezondheidszorg zijn prioriteit is als moeder. Andere bezorgdheden zijn criminaliteit, financiële zekerheid en tewerkstelling.

15:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, moeder |  Facebook |

20-11-08

Moeders voelden de crisis aankomen

Amerikaanse moeders voelden de financiële crisis aankomen. Dat blijkt uit een onderzoek van organisatie Marketing to Moms Coalition. Volgens de onderzoekers merkte 90 procent van de Amerikaanse moeders de verzwakking van de economie al op vooraleer de financiële crisis Wall Street in alle hevigheid trof. Sindsdien zijn die moeders nog pessimistischer geworden. Vier op tien Amerikaanse moeders maak zich op dit ogenblik grote zorgen over de toekomst van het gezin. Eén op drie voelt zich nog goed in de huidige situatie.

Vooral Amerikaanse moeders met een full-time baan voelen sinds de financiële crisis naar eigen zeggen een grotere stress. Dat geldt ook voor moeders uit gezinnen met een lager inkomen. Bij gescheiden moeders maakt nu al 47 procent gewag van een gestegen stressniveau. Driekwart van de Amerikaanse moeders geeft toe dit jaar meer restjes te gebruiken om geld te besparen. Opvallend is wel dat dit minder het geval is bij Afro-Amerikaanse moeders (31 procent) dan bij blanken (78 procent) of latino's (74 procent).

Moeders noemen de eindejaarsperiode de meest stresserende periode van het jaar (40 procent), gevolgd door de zomervakantie (32 procent), de opening van het nieuwe schooljaar (25 procent) en het einde van het schooljaar (6 procent). Voor veel vrouwen is de combinatie van werk en de zomeractiviteiten van de kinderen bijzonder moeilijk te organiseren. Ook proberen Amerikaanse moeders hun shopping-gedrag te herorganiseren, zodat ze verschillende boodschappen tegelijkertijd kunnen doen (63 procent). Daarmee proberen ze tijd en geld te besparen.

Andere besparende maatregelen zijn zelfbereide maaltijden (63 procent), online shoppen (55 procent) en het inschakelen van de kinderen in de huishouding (46 procent).

12:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeder, gezin, financiele crisis, wall steet |  Facebook |

22-10-08

Moeders blijven ook online bijzonder familiegericht

Moeders tussen 25 en 54 jaar zijn twee keer zo snel geneigd dan de gemiddelde internetgebruiker om online raad te geven over het ouderschap, gezinsonderwerpen, huishoudproducten en cosmetica. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen Online. Ook zijn ze bereid informatie te geven over kleding en mode, voeding en drank, woninginterieur, gezondheid, dieet en conditietraining. De onderzoekers voeren daarbij aan dat moeders ook in het internetgedrag bijzonder familiegericht blijven.

"Vrouwen gebruiken online kanalen zoals e-mail, interforums en sociale netwerksites om hun rol, die ze al lang spelen als informatie-verzamelaars en relatiebouwers, verder uit te breiden," stippen de onderzoekers aan. "Vooral moeders zien in het internet een middel om contact te onderhouden met andere ouders voor raadgevingen en ondersteuning. Ze zijn ook niet bevreesd om nieuwe technologieën te gebruiken. Deze groep is bijvoorbeeld 25 procent meer dan de gemiddelde bevolking geneigd om een weblog te onderhouden."

Uit het onderzoek van Nielsen blijkt ook dat deze groep moeders ook bij het surfen op het internet bijzonder familiegericht blijven. "Bij deze groep zijn Scholastic.com en BirthdayExpress.com de meest populaire websites," voeren de onderzoekers aan. "Deze websites worden door moeders 3,5 keer meer bezocht dan het gemiddelde. Op de derde plaats staat General Mills, gevolgd door The Gap en FamilyFun.com. Ook deze websites worden door moeders ruim 2,5 keer meer bezocht dan het gemiddelde."

15:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, moeder, gezin, ouder |  Facebook |

11-10-08

Kindertijd is geen eenheidsworst

Kinderen zijn geen eenheidsworst. Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen karakteristieken en problemen. Moeders willen van tijdschriften dan ook gerichte informatie over de specifieke leeftijdscategorie waarin hun kinderen zich op dit ogenblik bevinden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau MomConnection voor het tijdschrift Parenting Magazine. Volgens de onderzoekers zegt 69 procent van de Amerikaanse moeders dat oudermagazines niet relevant zijn voor hun persoonlijke situatie.

Uit het onderzoek van MomConnection blijkt dat twee op drie moeders alleen geïnteresseerd zijn in informatie die voor hen op dat ogenblik relevant is. "De meerderheid van de Amerikaanse moeders wil praktische informatie die hen kan helpen om hun dagelijkse ouderproblemen aan te pakken, " aldus de onderzoekers. "Er is duidelijk ook een grotere nood aan school-gerelateerde onderwerpen. Bovendien zeggen veel moeders dat de informatie in oudermagazines minder relevant worden op het ogenblik dat hun kinderen naar school beginnen te gaan."

De onderzoekers stelden vast dat twee op drie moeders informatie wil over de huidige leeftijdscategorie van hun kinderen. "Problemen over de volgende leeftijdsfase willen ze pas bekijken wanneer het zover is," stipt MomConnection nog aan. "Drie op vier moeders zijn eerder geneigd om in contact te treden met andere ouders die met dezelfde problemen te kampen hebben, dan met ouders met kinderen van dezelfde leeftijd." De onderzoekers stellen dat oudermagazines zich dan ook moeten richten op specifieke problemen in plaats van de kindertijd te zien als één groot geheel.

13:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kind, moeder, opvoeding, magazine |  Facebook |