29-06-09

Gedeelte moerasland Louisiana definitief verloren

Grote delen van het moerasland ten zuiden van de de Amerikaanse staat Los Angeles zijn hopeloos verloren. Dat blijkt uit een analyse van de Louisiana State University. De lokale overheid bestudeert de mogelijkheid om de dammen van de Mississippi ten zuiden van New Orleans af te breken om de vloed van modderig water in de moerassen van Louisiane te herstellen en de erosie van de kust van Louisiana tegen te gaan. Maar volgens de onderzoekers blokkeren dammen in het binnenland zoveel sediment dat de rivier niet voldoende materiaal meer meevoert om het verlies van moerassen tegen te gaan, temeer daar de opwarming van de aarde de stijging van de zeespiegel versnelt. Gevolg daarvan is dat duizenden vierkante kilometer moerasland in Louisiane definitief verloren zal gaan.

"We willen niet beweren dat het nutteloos is om het modderige water in de moerassen te sturen," zegt onderzoeker Harry H. Roberts tegenover de krant The New York Times. "Elke herstel van de kust van Louisiana heeft te maken met riviersediment. Maar de overheid zal moeten beslissen welk gedeelte van het landschap kan gered worden en welke gebieden opgegeven moeten worden. Daarbij moet men ook aanvaarden dat er een impact zal zijn op het leven en de economie. In plaats van de dijken in de zuidelijke gebieden op een grote afstand van New Orleans af te breken, waar relatief weinig mensen wonen, zou men ingrepen moeten overwegen in gebieden die veel dichter bij de stad liggen."

De Mississippi heeft duizenden jaren sidement aangevoerd naar de moerasgebieden van Louisiana, maar door dammen in het binnenland is die stroom volgens Roberts minstens gehalveerd. In het stroomgebied van de Mississippi zijn volgens de onderzoekers achtduizend dammen gebouwd. Dammen hebben de rivier ten zuiden van St. Louis volgens hem tot een kanaal herleid. Andere wetenschappers geven toe dat het sediment in de rivier is gehalveerd tegenover de achttiende en negentiende eeuw, maar ze voegen er aan toe dat de aanvoer in die periode uitzonderlijk groot was door het ontstaan van de landbouw in het binnenland van de staat. De resultaten van de nieuwe studie spreken die stelling volgens Roberts echter tegen.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, louisiana, new orleans, moeras |  Facebook |