04-08-13

Monogamie evolutionair wapen op kroost te beschermen

Monogamie is bij mensen en primaten gegroeid uit vrees dat nakomelingen door onverwante mannen zouden worden vermoord. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL), de University of Manchester, de University of Oxford en de University of Auckland. Door de introductie van monogamie zijn mannen volgens de onderzoekers ook meer geneigd om de zorg voor hun nakomelingen te dragen. Wanneer vaders voor de nakomelingen zorgen, kan immers niet alleen de verantwoordelijkheid over de opvoeding worden gedeeld, maar kan ook bescherming worden geboden tegen de dreiging van andere mannen.

Volgens onderzoeksleider Kit Opie, professor antropologie aan het University College London, wordt door de studie voor het eerst aangetoond dat de vrees voor kindermoord het evolutionair motief is achter monogamie. “Nakomelingen zijn het meest kwetsbaar wanneer ze volledig afhankelijk zijn van hun moeder, aangezien vrouwen de verdere conceptie uitstellen om voor de verzorging van hun kroost te zorgen,” voert hij aan. “Dit kan echter leiden tot een dreiging van onverwante mannelijke dieren, die de volgende conceptie kunnen versnellen door het plegen van kindermoord. Het delen van de opvoeding door beide ouders verkort de periode van afhankelijkheid en kan de vrouwen sneller opnieuw tot reproductie aanzetten.”

Professor Opie merkt bovendien op dat het delen van de opvoeding ook toelaat om de zorg voor duurdere nakomelingen te dragen. “De cognitieve vereisten van het leven in complexe maatschappijen hebben ervoor gezorgd dat vele primaten grote hersenen hebben,” voert de wetenschapper aan. “Het ontwikkelen van grote hersenen neemt echter veel tijd in beslag en vergt zware investeringen. Een gedeelde verantwoordelijkheid kan de last van die opvoeding helpen opvangen. Dat is mogelijk een verklaring waarom mensen grote hersenen hebben ontwikkeld. Mensen kennen een lange kindertijd en moeders die, in vergelijking met de grote apen, relatief snel opnieuw tot reproductie kunnen overgaan.”

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: monogamie, evolutie |  Facebook |

02-02-12

Monogame samenleving welvarenden en geweldlozer

Samenlevingen die polygamie toestaan hebben meer last van criminaliteit, geweld, armoede en sekse-ongelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van British Colombia. Monogamie leidt volgens de onderzoekers tot een hogere economische productiviteit, een betere lange termijnplanning en een grotere veiligheid. De institutionalisering van het monogame huwelijk gaat volgens hen daarom in veel landen vooraf aan hun spurt naar welvaart en democratie.

De wetenschappers wijzen erop dat monogamie in een ontwikkeld land vaker de norm is dan in een minder ontwikkeld land. In het verleden was polygamie daarentegen veel vaker de normale samenlevingsvorm. De onderzoekers stelden echter vast dat een maatschappij met polygamie gevoelig meer geconfronteerd wordt met verkrachting, ontvoering, moord en diefstal. Die misdrijven worden volgens de onderzoekers vooral gepleegd door ongetrouwde mannen, die in overschot zijn doordat andere mannen meerdere vrouwen hebben.

De grotere competitie om vrouwen in polygame samenleving maakt dat mannen volgens de onderzoekers vaker hun toevlucht nemen tot criminaliteit. Een samenleving die zich toelegt op monogamie, creëert volgens hen een meer egalitaire samenleving. Daarbij wordt opgemerkt dat mannen zich in die situatie niet meer hoeven toe te leggen op het zoeken van vrouwen, maar kunnen investeren in het vaderschap. Monogame samenlevingen kennen daardoor volgens hen minder kinderverwaarlozing, misbruik en huiselijke conflicten.

Volgens de onderzoekers is er een evolutionair groepsvoordeel om als samenleving te transformeren naar een monogame samenleving. Dat verklaart volgens hen de toename van de monogame samenlevingen door de afgelopen eeuwen heen.

10:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: monogamie, polygamie |  Facebook |