26-01-14

Morele dilemma’s worden in reële wereld pragmatisch benaderd

Het individu gedraagt zich bij een confrontatie met morele dilemma’s in praktijk veel pragmatischer dan algemeen wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) in het Italiaanse Triëste. De Italiaanse onderzoekers stellen dat het invividu bij morele dilemma’s aangeeft niet in staat te zijn een actie te ondernemen die aan een persoon het leven zou kosten, maar simulaties met virtuele realiteit toonden volgens de wetenschappers aan dat in de praktijk gekozen wordt voor de oplossing die de minste schade oplevert voor het algemeen belang.

“Bij morele dilemma’s wordt vaak het voorbeeld gebruikt van de automobilist die plots vaststelt geen remmen meer te hebben en daardoor een groep voetgangers dreigt aan te rijden,” benadrukken de onderzoekers Indrajeet Patil, Carlotta Cogoni en Giorgia Silani. “Daarbij wordt aangegeven dat de chauffeur de keuze heeft een uitwijkmanoeuver uit te voeren dat aan één voetganger het leven zal kosten, maar vier anderen zal kunnen sparen. Wanneer er geen actie wordt ondernomen, zouden de vijf voetgangers het leven laten. Bevragingen tonen echter aan dat de meeste proefpersonen geen actie zouden ondernemen omdat ze het tegenover zichzelf niet kunnen verantwoorden bewust een persoon te doden.”

“Dankzij virtuele realiteit werd het echter ook mogelijk om die theoretische beweringen ook in praktische simulaties te testen,” zeggen Patil, Cogoni en Silani. “Daarbij bleek dat de proefpersonen in praktijk een veel pragmatischer gedrag vertonen dan uit de theoretische bevragingen is gebleken. In de simulatie-omgeving bleken de proefpersonen immers veel meer geneigd te zijn om het manoeuver uit te voeren dat één persoon het leven zou kosten, maar daardoor wel de vier anderen zou sparen. Het onderzoek toont dan ook aan dat de nodige reserves moeten worden gemaakt bij de resultaten van een aantal hypotheses. In theoretische situaties wordt deontologisch gereageerd waarbij het morele aspect een grotere nadruk krijgt.”

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morele dilemma |  Facebook |