25-11-13

Criminaliteit leidt tot hogere sterftecijfers

Criminaliteit leidt tot hogere mortaliteitscijfers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), waarbij vastgesteld werd dat personen met een strafregister wegens drugsmisdrijven in Noorwegen tot vijftien keer meer kans liepen op een vroegtijdig overlijden dan leeftijdsgenoten zonder een crimineel verleden. De onderzoekers stelden bovendien vast dat ook personen met een veroordeling wegens alcoholmisbruik in het verkeer een grotere kans liepen om vroegtijdig te overlijden. Mortaliteit is volgens de onderzoekers een uitgelezen instrument om ongelijkheid te meten.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat personen met een strafblad ook geneigd bleken grotere problemen te kennen met een misbruik van illegale verdovende middelen en alcohol,” benadrukt onderzoeksleider Vegard Skirbekk, sociaal wetenschapper bij het International Institute for Applied Systems Analysis. “Die studies wezen ook uit dat een misbruik van alcohol en drugs op zijn beurt kon worden gekoppeld aan een verlaging van de levensverwachting. De onderzoekers hadden bij de impact op de mortaliteit echter geen onderscheid gemaakt tussen druggebruik en andere risicovolle aspecten van de persoonlijke levensstijl.”

Vegard Skirbekk kwam in zijn studie tot de vaststelling dat het individu bij een gevangenisstraf na een veroordeling wegens het misbruik van verdovende middelen of alcohol acht keer meer risico loopt om vroegtijdig te overlijden dan personen zonder een strafblad. De mortaliteit bij recidivisten lag zelfs tien tot dertien keer hoger dan in de populatie zonder een crimineel verleden. “Bij vrouwen bleek het verschil in mortaliteit nog meer uitgesproken,” voert de Noorse wetenschapper aan. “Het onderzoek toonde echter ook aan dat zelfs gevangenen zonder een drugprobleem met een mortaliteit werden geconfronteerd die twee keer hoger lag dan bij de rest van de populatie.”

“De resultaten van het onderzoek zijn verrassend,” zegt Skirbekk nog. “Noorwegen staat immers bekend voor zijn egalitaire maatschappij. In werkelijkheid blijken daders van misdrijven in Noorwegen een grotere mortaliteit te kennen dan in veel andere Europese naties en de Verenigde Staten. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er onder de oppervlakte van de egalitaire Noorse maatschappij nog altijd een sterke ongelijkheid bestaat.”

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/iifa-caw110413.php

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, mortaliteit |  Facebook |

06-07-13

Evolutie maakt vrouwen langer en slanker

Naarmate de gemiddelde levensduur toeneemt en de reproductie afneemt, vertoont zich ook een verschuiving in de natuurlijke selectie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Duitse Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research bij vrouwen in rurale gebieden in Gambia. De onderzoekers stelden daarbij vast dat over een periode van vijfenvijftig jaar niet alleen de mortaliteit en reproductie afnamen, maar dat de vrouwen ook groter en slanker werden. De onderzoekers geven toe dat er geen concrete verklaring kan worden gegeven voor het verband, maar zeggen dat medische vooruitgang mogelijk een impact heeft gehad op de selectie van reproductieve vrouwen.

Lees Verder

08:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, mortaliteit, reproductie |  Facebook |

24-09-12

Mortaliteit kinderen nog groot probleem in Afrika en Zuid-Azië

De wereldwijde mortaliteit bij jonge kinderen is op twee decennia tijd nagenoeg gehalveerd, maar Afrika en Zuid-Azië hebben die trend niet kunnen volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. In het begin van de jaren negentig overleden elk jaar nog 12 miljoen kinderen beneden de vijf jaar. Dat was vorig jaar gedaald tot 6,9 miljoen overlijdens. Vooral het voorbije decennium kon de mortaliteit gevoelig worden teruggedrongen. De grootste vooruitgang werd geboekt in Latijns-Amerika, de Caraïben, Oost-Azië en Oost-Europa.

Lees Verder

12:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mortaliteit, kinderen |  Facebook |

31-08-12

Gezonde levensstijl kan zes jaar extra leven opleveren

Een gezonde levensstijl kan het leven met zes jaar verlengen tegenover een risicovol gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Karolinska Institutet en de Stockholm University in Zweden die bijna tweeduizend vijfenzeventigplussers gedurende achttien jaar opvolgden. De gezonde levensstijl biedt vrouwen een extra levensduur van vijf jaar op. Bij mannen loopt de winst op tot zes jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de langst overlevenden vooral bestonden uit vrouwen met een hogere opleiding, een gezonde levensstijl een beter sociaal netwerk en een intensieve deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Ook bleek dat rokers één jaar vroeger stierven dan niet-rokers. Ook bleek dat gewezen rokers een gelijkaardig overlevingspatroon hadden als niet-rokers, waaruit de onderzoekers afleiden dat ook stoppen met roken op middelbare leeftijd de mortaliteit gevoelig kan reduceren.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mortaliteit |  Facebook |

14-07-12

Kansen op lang leven voor Amerikaan kleiner dan geraamd

De kansen op een lang leven liggen voor Amerikaanse burgers lager dan tot nu toe met de bestaande mathematische modellen steeds werd vooropgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het National Opinion Research Center (NORC) aan de University of Chicago. De wetenschappers wijzen er daarbij op dat een recente telling van het Census Bureau heeft uitgewezen dat 53.364 Amerikanen ouder zijn dan honderd jaar geleden. Zes jaar geleden was nog geraamd dat de Verenigde Staten tegen het einde van dat decennium 114.000 eeuwelingen zou tellen.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mortaliteit |  Facebook |

07-12-11

Investering in onderwijs reduceert criminaliteit en mortaliteit

Onderwijs en gerelateerde activiteiten zorgen tot een verlaging van de mortaliteit en criminaliteit en bevorderen de gezondheid en de politieke participatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Ontario. De Canadese onderzoekers merken op dat vooral investeringen in het lager en middelbaar onderwijs op dat gebied een groter verschil kunnen maken dan initiatieven in het hoger onderwijs.

"De maatschappelijke voordelen van de reductie van criminaliteit en mortaliteit blijken bijzonder groot te zijn," voert onderzoeksleider Lance Lochner, professor economie aan de University of Western Ontario, aan. "Indien in de Verenigde Staten één procent meer leerlingen een diploma middelbaar onderwijs hadden behaald, zouden er 100.000 minder misdrijven zijn gepleegd. Dat zou de Amerikaanse economie een jaarlijks voordeel van meer dan 2 miljard dollar hebben opgeleverd. De maatschappelijke voordelen van een reductie van de mortaliteit hebben ongeveer dezelfde omvang."

De onderzoekers merken dan ook op dat besparingen in het onderwijs bijzonder nefaste gevolgen zouden kunnen hebben voor de economie. Er wordt aan toegevoegd dat maatregelen rond onderwijs en criminaliteit de grootste resultaten zouden opleveren. Er wordt opgemerkt dat op het gebied van criminaliteit in de Verenigde Staten en Europa gelijkaardige effecten zouden worden opgetekend. In Europa zou de impact op gezondheid, mortaliteit en politieke participatie echter meer beperkt zijn.

 

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, mortaliteit, onderwijs |  Facebook |

21-06-11

Levensstijl mannen verdubbelt risico op vroegtijdig overlijden

De levensstijl van mannen verdubbelt hun risico op een vroegtijdig overlijden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Sussex. Onderzoeksleider Richard de Visser wijst daarbij vooral op de effecten van alcohol, druggebruik en seksueel gedrag. De levensstijl is volgens De Visser niet simpelweg het product van een individuele keuze, maar het gevolg van problematische materiële en sociale omstandigheden, die mannen onder meer ertoe brengen om minder gezond te eten, minder aan lichaamsbeweging te doen en alcohol of drugs te gebruiken.

Onderzoeksleider Richard de Visser merkt op dat de mortaliteit onder Europese mannen tussen zestien en vierenzestig jaar dubbel zo hoog ligt als van vrouwen uit dezelfde leeftijdscategorieën. "Om de hogere mortaliteit bij Europese mannen te bestrijden, moet er in een vroeg stadium aangestuurd worden op een verandering in levensstijl," voert De Visser aan. Uit het onderzoek blijkt dat in de Europese Unie elk jaar 630.000 mannen in de actieve leeftijd overlijden, tegenover slechts 300.000 overlijdens bij vrouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de Europese mannen ooit heeft gerookt. Bij vrouwen is dat slechts 45 procent. Er wordt aan toegevoegd dat mannen in hogere socio-economische klassen minder geneigd zijn om te roken. Volgens de onderzoekers is 15 procent van alle overlijdens in de Europese Unie in verband te brengen met het tabaksgebruik. Er wordt aan toegevoegd dat mannen ook minstens dubbel zo vaak overlijden aan een chronische leverziekte dan vrouwen. Bovendien blijken mannen 82 procent van alle heroïndoden in de Europese Unie te vertegenwoordigen.

Heroïne is volgens de onderzoekers de belangrijkste doodsoorzaak bij mannelijke dertigers. Ook worden bij mannen meer nieuwe aids-besmettingen opgetekend dan bij vrouwen.

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, europese unie, mortaliteit |  Facebook |

28-04-11

Kennis over gezondheid vermijdt vroegtijdig overlijden

Een onvoldoende basiskennis over gezondheid kan fataal zijn voor mensen die een hartfalen doormaken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Institute of Medicine. De onderzoekers merken op dat bijna één op vijf mensen met een hartfalen een gebrek aan fundamentele kennis over gezondheid heeft. Daardoor lopen ze volgens de onderzoekers een twee keer hoger risico om te overlijden.

"Het herstel na een hartfalen is een complex proces, waarbij geneesmiddelen en eventueel chirurgische ingrepen gepaard moeten gaan met een veranderende levensstijl," voert onderzoeker Pamela Peterson, arts aan het Denver Health Medical Center, aan tegenover het webmagazine HealthDay News. "Om de aandoening met succes te behandelen, moet zich patiënt zich voortdurend controleren. Hoewel hartfalen vaak tot hospitalisaties leidt, wordt het grootste gedeelte van de behandeling door de patiënt op een dagelijkse basis buiten het ziekenhuis gedaan."

"Om die taak aan te kunnen, is een voldoende basiskennis over gezondheid nodig," stipt Peterson nog aan. Uit het onderzoek bleek dat 17,5 procent van de patiënten niet over die basiskennis beschikten. Patiënten met een gebrekkige basiskennis bleken vooral een hogere leeftijd te hebben of uit een lagere socio-economische bevolkingscategorie te komen. Ook bleken de betrokken patiënten minder hoog opgeleid te zijn en ook andere ziektes te lijden, zoals diabetes, hoge bloeddruk of beroertes.

Uit het onderzoek bleek dat 17,6 procent van de groep met een beperkte basiskennis tijdens de opvolgingsperiode overleed, tegenover 6,3 procent in de groep met een voldoende kennis over gezondheid.

 

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, hartaanval, mortaliteit |  Facebook |

29-03-11

Tiener heeft groter risico op vroegtijdige dood dan jonge kinderen

Tieners lopen wereldwijd een groter risico op een vroegtijdig overlijden dan jonge kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het University College London in vijftig landen. Daarbij wordt opgemerkt dat de mortaliteit op vijftig jaar in het algemeen wel is gedaald, maar nu relatief hoger ligt bij tieners en jonge volwassenen dan bij kinderen. De oorzaak van die tendens moet volgens de onderzoekers gezocht worden bij geweld, zelfmoord en verkeersongevallen.

De onderzoekers merken op dat de mortaliteit bij kinderen tussen één en negen jaar op vijftig jaar tijd met 80 procent tot 93 procent is teruggevallen, grotendeels dankzij de dalende impact van infectieziektes. Maar bij tieners en jonge volwassenen is de mortaliteit niet even snel teruggevallen. Bij jonge mannen tussen vijftien en vierentwintig jaar wordt slechts een daling tussen 41 procent en 48 procent opgetekend. Ook die daling is te wijten aan het grotere succes in de strijd tegen infectieziekten.

Geweld, zelfmoord en verkeersongevallen zijn volgens de onderzoekers in alle regio's de belangrijkste doodsoorzaak geworden van deze groep jonge mannen en is ook de grootste doodsoorzaak geworden bij jonge vrouwen in de rijkere landen en Oost-Europa. "De tienerjaren waren traditioneel de gezondste periode uit ons leven, maar dat is niet langer het geval," merkt Russell Viner, professor aan het University College London, op. "Jonge mannen tussen vijftien en vierentwintig jaar lopen nu twee tot drie keer meer kans om vroegtijdig te overlijden dan jongens tussen één en vier jaar."

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, jongeren, mortaliteit |  Facebook |