25-03-14

Consument Asia-Pacific het meest geïnteresseerd in multiscreening

Consumenten in de regio Asia-Pacific maken niet alleen meer gebruik van visuele media dan de rest van de wereld, maar blijken een grotere interesse te tonen voor multiscreening. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Millward Brown bij meer dan twaalfduizend consumenten in dertig landen. Daarbij werd vastgesteld dat consumenten in de regio Asia-Pacific per dag zeven uur en negentien minuten besteden aan visuele media. Die tijdsbesteding ligt tweeëntwintig minuten hoger dan het wereldwijde gemiddelde. Bovendien werd in Asia-Pacific honderdtweeëntig minuten van die tijd dankzij multiscreening binnen een periode van vijf uur geconcentreerd, tegenover een wereldwijd gemiddelde van één uur en negenenveertig minuten.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multiscreening |  Facebook |

Parttime topfuncties moeten talentvolle vrouwen aantrekken

Bedrijven die talentvolle vrouwen willen aantrekken, moeten ook verantwoordelijke functies met hogere salarissen toegankelijk maken voor parttime medewerkers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Trade Unions Congress (TUC) bij 2,6 miljoen Britse werknemers. Opgemerkt wordt dat slechts 13,7 procent van de verantwoordelijke functies ingevuld worden door parttime banen, terwijl deeltijds werk op de algemene arbeidsmarkt een aandeel heeft van 28,3 procent. Bovendien blijkt dat bijna 66 procent van de verantwoordelijke functies met hogere salarissen door mannen worden ingevuld. Alleen in de legale sector en het onderwijs worden meer kaderfuncties ingevuld door vrouwen dan door mannen.

‘Bij de chief executives en hoge ambtenaren, die de bestbetaalde categorieën van de arbeidsmarkt vormen, vertegenwoordigt parttime slechts 6,6 procent van de totale tewerkstelling,” merken de onderzoekers op. “Bovendien bestaat deze groep slechts voor één kwart uit vrouwen. Daarentegen worden de laagstbetaalde beroepen vooral gevormd door parttime banen en vrouwelijke medewerkers. Bij het horeca-personeel, dat de laagstbetaalde categorie vormt op de Britse arbeidsmarkt, wordt driekwart van de banen door parttime ingevuld. Bovendien bestaat deze sector voor twee derde uit vrouwelijke medewerkers.”

“De concentratie van vrouwen en parttime functies in de laagstbetaalde beroepen maakt duidelijk waarom een rechtvaardige verloning voor vrouwen een bijzonder groot probleem blijft,” benadrukken de onderzoekers. “Het fenomeen verklaart ook waarom deeltijds werk vooral werkende vrouwen in de armoede duwt. Een eliminatie van de loonkloof voor fulltime werknemers zal dan ook weinig baten inhouden voor de vele vrouwen die door hun verantwoordelijkheid voor de kinderzorg of familiale lasten verplicht worden om hun professionele carrières af te bouwen of op te schorten. Gevreesd moet worden dat parttime en flexibel werk grotendeels tot functies op relatief lagere niveaus beperkt zullen blijven.”

“Indien een vrouw geen mogelijkheid krijgt om haar huidige carrière op een flexibele manier verder te zetten, zal ze verplicht worden om naar een andere functie te zoeken die met een lager salaris gepaard gaat en onder haar huidige vaardigheidsniveau blijft,” wordt er nog aangevoerd. “Daarom moeten inspanningen worden gedaan om ook hogere functies op een flexibele manier te organiseren. Bij de ondertekening van het arbeidscontract zou dan ook een eventuele mogelijkheid op flexibiliteit en parttime werk moeten kunnen worden besproken of overwogen. De openbare sector kan hierin mogelijk een leidende rol opnemen.”

“Jonge vrouwen zijn perfect in staat om de prestaties van hun mannelijke leeftijdsgenoten te evenaren,” benadrukt Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Trade Unions Congress. “Een groot gedeelte van hun talent en ervaring gaat echter verloren wanneer er kinderen komen en er naar een grotere flexibliteit in de werkuren wordt getracht. De weigering van vele bedrijven om hogere functies open te stellen voor parttime arbeid en flexibiliteit zorgt ervoor dat een aantal topfuncties compleet ontoegankelijk worden voor medewerkers die hun werkweek zouden willen inkorten. Integendeel worden vele vrouwen naar laagbetaalde sectoren geduwd.”

“De inspanningen van het beleid zijn er grotendeels op gericht om een grotere vrouwelijke vertegenwoordiging te creëren in de bestuurskamers,” zegt O’Grady nog. “Het is inderdaad belangrijk dat ook topfuncties toegankelijk worden voor vrouwen, maar dat betekent niet dat hun andere seksegenotes over het hoofd mogen worden gezien.”

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multiscreening |  Facebook |