16-11-16

Televisie wordt steeds meer omgeving voor multitasking

De televisie wordt steeds meer een omgeving voor multitasking. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse telecomoperator Ericsson bij meer dan dertigduizend internet-gebruikers over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 31 procent van de ondervraagden toegeeft met zijn smartphone of tablet het internet te raadplegen om online meer informatie te kunnen vinden over content die op datzelfde ogenblik op televisie wordt getoond. Twee jaar geleden maakte slechts 23 procent van de ondervraagden gewag van een simultaan gebruik van televisie en internet. Bovendien geeft 19 procent aan online converaties te voeren over de content op televisie, tegenover 17 procent twee jaar geleden.

Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat 20 procent van de ondervraagden toegeeft van de technologische mogelijkheden gebruik te maken om twee programma’s tegelijkertijd te bekijken, tegenover 15 procent twee jaar geleden. “Voor vele consumenten is het mobiele platfom een cruciaal onderdeel van de kijkervaring geworden,” benadrukt Zeynep Ahmet, consulent bij het Ericsson ConsumerLab. “Dat geldt vooral voor millennials. De consument verwacht niet alleen een gedeelde en sociale televisie-beleving, maar verwacht ook de flexibiliteit van een on-demand media-aanbod, waarbij keuzes à la carte mogelijk worden gemaakt.”

De onderzoekers stelden dat de consument gemiddeld 45 procent meer tijd investeert in de selectie van een video uit een streaming-aanbod dan in de keuze van een traditioneel televisieprogramma. “Uiteindelijk toont de consument zich ook meer tevreden met de streaming-service,” wordt er opgemerkt. “Er kan immers vastgesteld worden dat 63 procent van de ondervraagden een positieve evaluatie geeft van de videostream, maar bij het traditionele televisieprogramma daalt dat cijfer tot 51 procent.” Dat gegeven verklaart volgens de onderzoekers waarom meer content online wordt bekeken en minder tijd wordt besteed aan televisie.

Op vier jaar tijd zou de video-consumptie op mobiele platformen met vier uur per week zijn toegenomen. Bij televisie wordt daarentegen een daling met tweeënhalf uur per week gemeld.

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, multitasking |  Facebook |

13-07-14

Multitaskers in media reageren sneller op televisie-reclame

Mediagebruikers die van multitasking gebruik maken, zijn sneller geneigd om op televisie-reclame te reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij Amerikaanse televisiekijkers. De onderzoekers stelden vast dat 82 procent van de respondenten minstens occassioneel online gaan tijdens het kijken naar televisie.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking, reclame |  Facebook |

12-06-14

Multitasking mag niet tot een verslaving leiden

Een aantal werknemers vertoont een echte verslaving aan multitasking. Die eigenschap kan op het eerste gezicht een positieve werkhouding weerspiegelen, maar dreigt in werkelijkheid belangrijke nadelen in te houden. Dat zegt de Amerikaanse leiderschaps-consulent Joel Garfinkle. Hij waarschuwt dat het zogenaamde rush-syndroom immers een negatieve impact kan hebben op de gezondheid en de productie op langere termijn. Garfinkle merkt op dat vele betrokkenen allerlei redenen zoeken om hun multitasking-verslaving te verantwoorden, maar in werkelijkheid duidelijk positieve invloed ervaren wanneer ze het rush-syndroom kunnen doorbreken.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

15-02-14

Multitasking heeft niet altijd positieve impact op productiviteit

Algemeen wordt aangegeven dat multitasking de productiviteit kan opdrijven, maar dat kan in de praktijk vaak niet worden bevestigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent FuzeBox bij tweeduizend Amerikaanse werknemers. De onderzoekers zeggen immers vaak vastgesteld te hebben dat multitasking het afwerken van opdrachten vertraagt en ook tot cruciale fouten kan leiden omdat werknemers hun aandacht tussen verschillende taken dienen op te splitsen. Er wordt aan toegevoegd dat deze problemen de wereldwijde economie jaarlijks een verlies van ongeveer 450 miljard dollar zouden kunnen berokkenen. Mulltitasking zou de productiviteit met 40 procent doen dalen en de duurtijd van een taak met 50 procent kunnen verlengen.

De onderzoekers stelden vast dat het individu gemiddeld honderdvijftig keer per dag telefoons controleert. “De meesten zijn amper iets meer dan een minuut met een taak aan de slag vooraleer ze onderbroken worden,” zegt David Obrand, chief executive van FuzeBox. “Na een onderbreking duurt het bovendien gemiddeld vijfentwintig minuten vooraleer de taak weer kan worden opgepakt. Verder bleek dat meer dan 90 procent aanvoert tijdens meetings aan multitasking te doen, gevolgd door telefoongesprekken (57 procent) en teleconferenties (23 procent).” Ongeveer 41 procent van de respondenten zegt meestal of nagenoeg altijd tot multitasking gedwongen te zijn. Multitasking zou volgens het onderzoek het aantal fouten ook met 50 procent opdrijven.

“Rekening houdend met het feit dat 52 procent van de respondenten tussen één en drie uur per week aan meetings dient te besteden en 34 procent tussen vier en tien uur per week vergaderingen op de agenda heeft staan, is het duidelijk dat er een gigantische hoeveelheid tijd wordt verloren omdat de werknemer zich niet volledig kan wijden aan de taken die voor hem liggen,” voert FuzeBox aan. “Die afleidingen zijn echter meestal niet vrijwillig of worden zelfs onbewust ondergaan. De concentratie wordt constant belaagd en de werknemer reageert vaak louter op de vraag van een nieuwe boodschap of andere taak. Werknemers dienen dan ook aangemoedigd te worden om hun tijd beter in te delen, zodat er geen druk is om verschillende taken op hetzelfde ogenblik af te handelen."

Lees Verder

09:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

29-10-13

Vrouwen significant beter in multitasking dan mannen

Vrouwen zijn significant beter in multitasking dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers zeggen dat er in het verleden al herhaaldelijk werd aangegeven dat vrouwen op het gebied van multitasking over meer capaciteiten te beschikken dan mannen, maar voegen er aan toe met de nieuwe studie daar ook een wetenschappelijk bewijs voor te kunnen brengen. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen bij het uitoefenen van diverse taken een duidelijke capaciteit tot grotere cognitieve controle vertonen dan mannen. Er wordt echter aan toegevoegd dat verder onderzoek noodzakelijk is om te verklaren waarom vrouwen een grotere aanleg voor multitasking hebben.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

20-08-13

Multitasking spreekt potentiële partner aan

Vrouwen hebben een voorkeur voor mannelijke partners die een aanleg voor multitasking vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota bij een populatie grijze kikkers. De onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke kikkers sneller tot paren bereid waren met mannelijke soortgenoten die in staat bleken om twee moeilijke taken tegelijkertijd uit te voeren. Mannelijke kikkers die de paarkreten ook met de hoogste frequentie het langst konden aanhouden, bleken immers het gemakkelijkst een partner te kunnen vinden. De wetenschappers stellen dat multitasking een capaciteit is die blijkbaar bij alle soorten aantrekkingskracht uitoefent op het andere geslacht.

“Vooral de inspanning die diende geleverd te worden, blijkt door de vrouwelijke kikkers het meest gewaardeerd te worden,” benadrukt onderzoeksleider Jessica Ward, gedragswetenschapper aan de University of Minnesota. “De combinatie van duur en frequentie was voor de vrouwelijke kikkers immers belangrijker dan de prestaties op één van beide factoren. Bij de paarkreet moet vaak een compromis worden gevonden tussen duurtijd en frequentie, maar vrouwelijke exemplaren blijken vooral gevoelig te zijn voor een maximale combinatie van beide factoren. Dat vergt dan ook een bijzonder zware inspanning van mannelijke kikkers die een partner willen vinden.”

“De combinatie van frequentie en duur kan worden vergeleken met een poging om tegelijkertijd te zingen en te dansen,” zeggen de Amerikaanse onderzoekers. “Net zoals bij vele andere soorten, blijken ook vrouwelijke kikkers vooral aangesproken te worden door een grote inzet van de potentiële partner. Men kan zich gemakkelijk veronderstellen dat ook bij de mens een voorkeur bestaat voor partners die over de betere multitasking-capaciteiten beschikken, zoals de combinatie van een goed salaris, een bereidheid om huishoudelijke taken uit te voeren en een interesse in de dagelijkse opvoeding van de kinderen.” (MH)

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

16-08-13

Grootte van schermen bepaalt aard van het multitasken

Televisiekijkers maken frequent gebruik van multitasken, maar in veel gevallen is daarbij een tweede scherm betrokken. De omvang van dat tweede scherm blijkt echter een belangrijke rol te spelen in het multitasken Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Council for Research Excellence (CRE) bij meer dan drieduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat kleinere schermen slechts zelden worden gebruikt voor een activiteit die niet gerelateerd blijkt te zijn aan het bekeken televisieprogramma.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |