16-11-16

Televisie wordt steeds meer omgeving voor multitasking

De televisie wordt steeds meer een omgeving voor multitasking. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse telecomoperator Ericsson bij meer dan dertigduizend internet-gebruikers over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 31 procent van de ondervraagden toegeeft met zijn smartphone of tablet het internet te raadplegen om online meer informatie te kunnen vinden over content die op datzelfde ogenblik op televisie wordt getoond. Twee jaar geleden maakte slechts 23 procent van de ondervraagden gewag van een simultaan gebruik van televisie en internet. Bovendien geeft 19 procent aan online converaties te voeren over de content op televisie, tegenover 17 procent twee jaar geleden.

Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat 20 procent van de ondervraagden toegeeft van de technologische mogelijkheden gebruik te maken om twee programma’s tegelijkertijd te bekijken, tegenover 15 procent twee jaar geleden. “Voor vele consumenten is het mobiele platfom een cruciaal onderdeel van de kijkervaring geworden,” benadrukt Zeynep Ahmet, consulent bij het Ericsson ConsumerLab. “Dat geldt vooral voor millennials. De consument verwacht niet alleen een gedeelde en sociale televisie-beleving, maar verwacht ook de flexibiliteit van een on-demand media-aanbod, waarbij keuzes à la carte mogelijk worden gemaakt.”

De onderzoekers stelden dat de consument gemiddeld 45 procent meer tijd investeert in de selectie van een video uit een streaming-aanbod dan in de keuze van een traditioneel televisieprogramma. “Uiteindelijk toont de consument zich ook meer tevreden met de streaming-service,” wordt er opgemerkt. “Er kan immers vastgesteld worden dat 63 procent van de ondervraagden een positieve evaluatie geeft van de videostream, maar bij het traditionele televisieprogramma daalt dat cijfer tot 51 procent.” Dat gegeven verklaart volgens de onderzoekers waarom meer content online wordt bekeken en minder tijd wordt besteed aan televisie.

Op vier jaar tijd zou de video-consumptie op mobiele platformen met vier uur per week zijn toegenomen. Bij televisie wordt daarentegen een daling met tweeënhalf uur per week gemeld.

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, multitasking |  Facebook |

13-07-14

Multitaskers in media reageren sneller op televisie-reclame

Mediagebruikers die van multitasking gebruik maken, zijn sneller geneigd om op televisie-reclame te reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij Amerikaanse televisiekijkers. De onderzoekers stelden vast dat 82 procent van de respondenten minstens occassioneel online gaan tijdens het kijken naar televisie.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking, reclame |  Facebook |

12-06-14

Multitasking mag niet tot een verslaving leiden

Een aantal werknemers vertoont een echte verslaving aan multitasking. Die eigenschap kan op het eerste gezicht een positieve werkhouding weerspiegelen, maar dreigt in werkelijkheid belangrijke nadelen in te houden. Dat zegt de Amerikaanse leiderschaps-consulent Joel Garfinkle. Hij waarschuwt dat het zogenaamde rush-syndroom immers een negatieve impact kan hebben op de gezondheid en de productie op langere termijn. Garfinkle merkt op dat vele betrokkenen allerlei redenen zoeken om hun multitasking-verslaving te verantwoorden, maar in werkelijkheid duidelijk positieve invloed ervaren wanneer ze het rush-syndroom kunnen doorbreken.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

15-02-14

Multitasking heeft niet altijd positieve impact op productiviteit

Algemeen wordt aangegeven dat multitasking de productiviteit kan opdrijven, maar dat kan in de praktijk vaak niet worden bevestigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent FuzeBox bij tweeduizend Amerikaanse werknemers. De onderzoekers zeggen immers vaak vastgesteld te hebben dat multitasking het afwerken van opdrachten vertraagt en ook tot cruciale fouten kan leiden omdat werknemers hun aandacht tussen verschillende taken dienen op te splitsen. Er wordt aan toegevoegd dat deze problemen de wereldwijde economie jaarlijks een verlies van ongeveer 450 miljard dollar zouden kunnen berokkenen. Mulltitasking zou de productiviteit met 40 procent doen dalen en de duurtijd van een taak met 50 procent kunnen verlengen.

De onderzoekers stelden vast dat het individu gemiddeld honderdvijftig keer per dag telefoons controleert. “De meesten zijn amper iets meer dan een minuut met een taak aan de slag vooraleer ze onderbroken worden,” zegt David Obrand, chief executive van FuzeBox. “Na een onderbreking duurt het bovendien gemiddeld vijfentwintig minuten vooraleer de taak weer kan worden opgepakt. Verder bleek dat meer dan 90 procent aanvoert tijdens meetings aan multitasking te doen, gevolgd door telefoongesprekken (57 procent) en teleconferenties (23 procent).” Ongeveer 41 procent van de respondenten zegt meestal of nagenoeg altijd tot multitasking gedwongen te zijn. Multitasking zou volgens het onderzoek het aantal fouten ook met 50 procent opdrijven.

“Rekening houdend met het feit dat 52 procent van de respondenten tussen één en drie uur per week aan meetings dient te besteden en 34 procent tussen vier en tien uur per week vergaderingen op de agenda heeft staan, is het duidelijk dat er een gigantische hoeveelheid tijd wordt verloren omdat de werknemer zich niet volledig kan wijden aan de taken die voor hem liggen,” voert FuzeBox aan. “Die afleidingen zijn echter meestal niet vrijwillig of worden zelfs onbewust ondergaan. De concentratie wordt constant belaagd en de werknemer reageert vaak louter op de vraag van een nieuwe boodschap of andere taak. Werknemers dienen dan ook aangemoedigd te worden om hun tijd beter in te delen, zodat er geen druk is om verschillende taken op hetzelfde ogenblik af te handelen."

Lees Verder

09:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

29-10-13

Vrouwen significant beter in multitasking dan mannen

Vrouwen zijn significant beter in multitasking dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers zeggen dat er in het verleden al herhaaldelijk werd aangegeven dat vrouwen op het gebied van multitasking over meer capaciteiten te beschikken dan mannen, maar voegen er aan toe met de nieuwe studie daar ook een wetenschappelijk bewijs voor te kunnen brengen. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen bij het uitoefenen van diverse taken een duidelijke capaciteit tot grotere cognitieve controle vertonen dan mannen. Er wordt echter aan toegevoegd dat verder onderzoek noodzakelijk is om te verklaren waarom vrouwen een grotere aanleg voor multitasking hebben.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

20-08-13

Multitasking spreekt potentiële partner aan

Vrouwen hebben een voorkeur voor mannelijke partners die een aanleg voor multitasking vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Minnesota bij een populatie grijze kikkers. De onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke kikkers sneller tot paren bereid waren met mannelijke soortgenoten die in staat bleken om twee moeilijke taken tegelijkertijd uit te voeren. Mannelijke kikkers die de paarkreten ook met de hoogste frequentie het langst konden aanhouden, bleken immers het gemakkelijkst een partner te kunnen vinden. De wetenschappers stellen dat multitasking een capaciteit is die blijkbaar bij alle soorten aantrekkingskracht uitoefent op het andere geslacht.

“Vooral de inspanning die diende geleverd te worden, blijkt door de vrouwelijke kikkers het meest gewaardeerd te worden,” benadrukt onderzoeksleider Jessica Ward, gedragswetenschapper aan de University of Minnesota. “De combinatie van duur en frequentie was voor de vrouwelijke kikkers immers belangrijker dan de prestaties op één van beide factoren. Bij de paarkreet moet vaak een compromis worden gevonden tussen duurtijd en frequentie, maar vrouwelijke exemplaren blijken vooral gevoelig te zijn voor een maximale combinatie van beide factoren. Dat vergt dan ook een bijzonder zware inspanning van mannelijke kikkers die een partner willen vinden.”

“De combinatie van frequentie en duur kan worden vergeleken met een poging om tegelijkertijd te zingen en te dansen,” zeggen de Amerikaanse onderzoekers. “Net zoals bij vele andere soorten, blijken ook vrouwelijke kikkers vooral aangesproken te worden door een grote inzet van de potentiële partner. Men kan zich gemakkelijk veronderstellen dat ook bij de mens een voorkeur bestaat voor partners die over de betere multitasking-capaciteiten beschikken, zoals de combinatie van een goed salaris, een bereidheid om huishoudelijke taken uit te voeren en een interesse in de dagelijkse opvoeding van de kinderen.” (MH)

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

16-08-13

Grootte van schermen bepaalt aard van het multitasken

Televisiekijkers maken frequent gebruik van multitasken, maar in veel gevallen is daarbij een tweede scherm betrokken. De omvang van dat tweede scherm blijkt echter een belangrijke rol te spelen in het multitasken Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Council for Research Excellence (CRE) bij meer dan drieduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat kleinere schermen slechts zelden worden gebruikt voor een activiteit die niet gerelateerd blijkt te zijn aan het bekeken televisieprogramma.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

10-08-13

Televisieprogramma vaakst het onderwerp van multitasking

Vele televisiekijkers doen aan multitasking, maar het gebruik van andere media heeft meestal te maken met het bekeken programma. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ofcom bij meer dan vierduizend Britse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 49 procent van de consumenten bij het multitasken minstens één keer per week actief is met televisie-gerelateerde content, terwijl slechts 25 procent op zoek gaat naar ongerelateerde content. Het uitwisselen van teksten en berichten over het programma met vrienden of familie blijft met een score van 17 procent de meest populaire activiteit.

Andere vormen van multitasken worden gevormd door het voeren een telefoongesprek met familie en vrienden over het bekeken programma (16 procent), het opzoeken van online informatie over het programma of een aanverwant onderwerp of personage (12 procent) en sociale netwerking rond de uitzending (11 procent). Verder in de lijst staat het opzoeken van online informatie over een bekeken reclame (7 procent). “Algemeen kan worden gesteld dat 23 procent van het multitasken gericht is op een directe communicatie met vrienden en familie, terwijl telkens 15 procent bestaat uit sociale netwerking of het opzoeken van programma-informatie,” zeggen de onderzoekers nog.

Bij de ongerelateerde content is het browsen op het internet de meest frequente activiteit (35 procent), gevolgd door het voeren van een telefoongesprek en aanverwante communicaties (29 procent), het lezen en verzenden van emails (24 procent), het ontvangen van een tekstbericht of instant messaging (23 procent) en het gebruik van sociale netwerken (22 procent). Ofcom merkt verder op dat 53 procent van de respondenten minstens één keer per week op multitasking beroepen doen. De activiteit blijkt volgens het rapport met scores van respectievelijk 56 procent en 51 procent iets populairder te zijn bij mannen dan bij vrouwen.

Ook wordt opgemerkt dat het jongere televisiepubliek het vaakst gebruik maakt van multitasking. Ook bij gezinnen met kinderen zou multitasking frequenter gebeuren dan bij respondenten zonder kinderen.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

17-06-12

Meditatie optimale voorbereiding op multitasking

Meditatie kan multitasking vlotter en minder stressvol laten verlopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington bij informatici. De onderzoekers merkten op dat meditatie toelaat om zich langer op zijn taak te concentreren en minder afgeleid te worden. Bovendien zou meditatie het geheugen verbeteren en de stress herleiden. De onderzoekers voeren wel aan dat er wel degelijk sprake moet zijn meditatie om de voordelen te ervaren. Loutere relaxatie zou geen positieve impact hebben.

Lees Verder

07:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, meditatie, multitasking |  Facebook |

14-06-12

Simultaan mediagebruik is vooral tekstgericht

Simultaan mediagebruik is eerder tekstgericht dan beeldgericht. Dat is één van de conclusies van een onderzoek van het bureau Arbitron. Daarbij wordt opgemerkt dat 90 procent van de multitaskers voor televisie hun email controleren, hun profielen op sociale media aanpassen of controleren en gebruik maken van zoekmachines. Daarentegen raadpleegt slechts 65 procent online videosites tijdens het bekijken van televisieprogramma's. De onderzoekers stelden ook vast dat 92 procent van de consumenten twee schermen combineert. Daarentegen maakt slechts 33 procent simultaan gebruik van computer, smartphone en televisie.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking, media |  Facebook |

25-08-09

Multitaskers houden van irrelevante informatie

Mensen die het vaakst multitasken, zijn er ook vaak het minst bedreven is. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Amerikaanse Stanford University. Daarbij wordt opgemerkt dat multitaskers het gemakkelijkst worden afgeleid en minder in staat zijn om irrelevante informatie te negeren. Clifford Nass, professor communicatie aan de Stanford University, zegt compleet verrast te zijn door het resultaat van het onderzoek. Een oorzaak van het fenomeen kunnen de onderzoekers echter niet aanduiden. Ze geven toe met daarbij met het beruchte dilemma kip-of-ei geconfronteerd te worden. Het is immers niet duidelijk of het multitasken tot slordigheid leidt dan wel de slordigheid hen aanzet tot multitasken.

De onderzoekers lieten hun proefpersonen anderhalve tot vier taken tegelijkertijd uit te voeren met onder meer gedrukte media, televisie, computervideo, muziek, computergames, telefoon en sms-berichten. De onderzoekers zeggen verwacht te hebben dat multitaskers beter in staat zouden zijn om irrelevante informatie te negeren die door die verschillende platformen werden aangeboden. "Maar dat was niet het geval," aldus de onderzoekers. "Integendeel, multitaskers bleken daar veel slechter in te zijn dan de andere proefpersonen. Multitaskers zijn niet in staat om irrelevante informatie uit te filteren. Ze houden blijkbaar van irrelevante informatie." De onderzoekers voegden er aan toe dat de multitaskers ook slechter bleken te zijn in het organiseren van de informatie en ook niet meer informatie konden opslaan dan de andere proefpersonen.

Multitaskers bleken er bovendien ook langer over te doen om van de ene taak naar de andere over te stappen. "Vooral dit laatste wekte onze verbazing," zegt Nass nog. "Multitaskers slagen er niet in om de verschillende dingen in hun hoofd gescheiden te houden. Multitaskers denken alleen maar aan het verzamelen van steeds meer informatie, terwijl anderen vooral vertrekken vanuit de informatie die ze al tot hun beschikking hebben." Nass voegt er aan toe de samenleving steeds meer belang lijkt te hechten aan multitasking, maar dat de resultaten van dit onderzoek zware sociale implicaties kunnen hebben. Hij wijst er daarbij op dat multitasking al verantwoordelijk wordt geacht voor tal van verkeersongevallen. Nass merkt bovendien op dat dat advocaten of adverteerders zouden kunnen proberen om irrelevante informatie te gebruiken of mensen af te leiden of mensen bepaalde richtingen uit te sturen om hun beslissingen te beïnvloeden.

14:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, multitasking |  Facebook |

19-01-09

Vrouwen sneller geneigd tot multitasking

Vrouwen zijn sneller geneigd om aan multitasking te doen dan mannen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het studiebureau Integrated Media Measurement. Vrouwen tussen vijftien en achtenveertig jaar blijken gemiddeld 17,5 minuten per dag tegelijkertijd televisie te kijken en op internet actief te zijn. Bij mannen blijft dat beperkt tot 15,7 minuten per dag. Het studiebureau noemt de resultaten van het onderzoek verrassend, zeker met de grote hoeveelheid sport-uitzendingen die een link leggen tussen het internet en de televisie. Volgens de onderzoekers moet het resultaat vooral verklaard worden door het feit dat vrouwen thuis een evenwicht proberen te vinden tussen hun persoonlijk en professioneel leven.

09:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, multitasking |  Facebook |

28-09-08

Principe van multitasking wordt overdreven

multitasking2Het idee van multitasking is wellicht overdreven. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mediamark Research & Intelligence. Daaruit blijkt immers dat de meerderheid van het mediagebruik thuis geconcentreerd blijft op één enkel medium. Indien er toch sprake is van multitasking, gaat het meestal om het gebruik van televisie in combinatie met een ander medium. Jongeren doen volgens de onderzoekers meer aan multitasking dan andere generaties. Buiten de woning neemt het multitasking wel toe.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 55 procent van de Amerikaanse krantenlezers thuis tegelijkertijd geen ander medium gebruikt. "Bij het internet is dat 53,8 procent, gevolgd door magazines (53,6 procent), televisie (49,4 procent) en radio (28,3 procent)," aldus het magazine Mediaweek. "Multitasking gebeurt vooral in een combinatie met televisie. Zo blijkt 19 procent van de magazinelezers tegelijkertijd ook naar televisie te kijken, terwijl dat ook het geval is voor 17,4 procent van de internetgebruikers en 15,3 procent van de krantenlezers."

Er is volgens de onderzoekers bij multitasking wel een duidelijk generatieverschil. Zo blijken mediagebruikers van 18 tot 29 jaar meer multitasking te doen bij het het lezen of het internetten dan respondenten van 45 tot 64 jaar. Maar jongeren zijn wel sneller geneigd om zich exclusief te richten op televisie of radio. Buiten de eigen woning neemt multitasking wel toe. Het grootste verschil is merkbaar bij het internet, waar buitenshuis nog slechts 20,4 procent van het gebruik exclusief is. Bij televisie is dat 32,6 procent. Het exclusieve gebruik van radio neemt buitenshuis daarentegen toe.

11:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, multitasking |  Facebook |

09-08-06

Kinderen steeds meer multitaskers

Multitasking is zo gewoon geworden onder kinderen dat adverteerders de meeste aandacht trekken als ze de doelgroep via meerdere media aanspreken. Dat schrijft het magazine Brandweek. Televisie en radio zijn volgens het magazine ook binnen deze doelgroep hun dominante positie aan het verliezen.

"Nog niet zo lang geleden was blootstelling aan de media beperkt tot radio of televisie," aldus Brandweek. "Nu houden kinderen al vanaf vijf jaar zich tegelijk bezig met downloaden van internet, dvd`s, webisodes, muziek op hun mp3-speler, chatten en bellen."

Hoewel geen van deze media deze groep even intensief bereikt als televisie, stijgt volgens Brandweek het aantal kinderen dat meerdere media tegelijk gebruikt en daalt hun leeftijd. "Tot nu toe werden de meeste entertainment producten gelanceerd via een medium, zoals bioscoop of televisie," aldus nog het tijdschrift. "Nu lijkt de markt klaar voor het soort entertainmentproduct dat niet afkomstig is uit een film of tv-serie."

17:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, multitasking, jongeren |  Facebook |