28-02-17

Naam beantwoordt aan culturele stereotypes

De mens kan opvallend goed een naam en een gezicht aan elkaar plakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hebrew University of Jerusalem bij enkele honderden proefpersonen in Israël en Frankrijk. Het opmerkelijke verband moet volgens de onderzoekers mogelijk worden gelinkt aan de culturele stereotypes die aan namen worden gekoppeld. Opgemerkt wordt dat de resultaten van het onderzoek aantonen dat het individu vanaf de geboorte het onderwerp is van sociale structureringen, niet alleen door gender, etniciteit of socio-economische status, maar ook door de naam die men van anderen heeft gekregen.

De proefpersonen kregen onder meer de opdrachten een naam toe te wijzen aan één van de vijf portretten die hen werden getoond. Daarbij kon worden vastgesteld dat tussen 25 procent en 40 procent van de kandidaten een correcte associatie maakte. “Daarmee werd beter gescoord dan het toeval, dat op scores tussen 20 procent en 25 procent zou zijn uitgekomen,” benadrukt onderzoeksleider Yonat Zwebner, psycholoog aan de Hebrew University. “Dat effect bleef bovendien ook gehandhaafd wanneer etniciteit, leeftijd en andere socio-economische variabelen in rekening worden genomen.”

“Het fenomeen heeft wellicht gedeeltelijk te maken met de culturele stereotypes die met namen in verband worden gebracht,” benadrukt de psycholoog. “Er kan immers een culturele impact worden geregistreerd. De Franse proefpersonen bleken immers alleen een betere score te boeken dan het toeval wanneer ze met Franse namen mochten werken. Hetzelfde fenomeen kon worden vastgesteld bij Israëlische proefpersonen en Hebreeuwse namen.” Het feit dat de naam een impact op het gezicht heeft, zou volgens de onderzoekers mogelijk kunnen worden verklaard door het feit dat personen onderbewust hun uiterlijk veranderen om te beantwoorden aan de culturele normen die aan hun naam worden verbonden.”

“Ook in andere omstandigheden kan worden vastgesteld dat de stereotiepe verwachtingen van de omgeving een bepalend impact op de persoonlijkheid heeft,” zegt Yonat Zwebner. “Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er aan namen culturele stereotypes, zoals verwachtingen rond het uiterlijk, worden gekoppeld. Onder meer blijkt dat bij Bob een ronder gelaat wordt verwacht dan bij Tim. Deze stereotypes kunnen na verloop van tijd mogelijk het uiterlijk van de naamdrager beïnvloeden.”

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: naam |  Facebook |

01-04-16

Een bijbelse naam garandeert een rijker en langer leven

Een bijbelse naam garandeert een rijker en langer leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University op basis van drie miljoen overlijdensaktes tussen het begin van de negentiende eeuw en het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw. De studie - uitgevoerd in de Amerikaanse staten Alabama, Illinois, Missouri en North Carolina - gaf aan dat zwarte mannen met traditionele namen zoals Elijah en Moses gemiddeld één jaar langer leefden dan generatiegenoten met andere namen. Eerdere studies hadden ook al uitgewezen dat moderne zwarte namen, zoals Jamal en Lakisha, geregeld tot discriminatie aanleiding gaven.

“Een traditionele naam kan voor een zwarte Amerikaan belangrijke voordelen bieden,” zegt onderzoeksleider Lisa Cook, professor economie aan de Michigan State University. “Eén extra jaar in een leven is bijzonder significant.” Professor Cook wijst erop dat vele traditionele namen afkomstig zijn uit de bijbel en dus mogelijk een hogere status oproepen, waardoor ze ook in de academische omgeving en een aantal andere activiteiten aan hogere verwachtingen zouden moeten voldoen en ook in de familie, de kerk en de gemeenschap sterkere banden kenden. Deze sterkere sociale netwerken zouden kunnen helpen negatieve elementen in het leven efficiënter op te vangen.

“Het onderwijzend personeel stelde wellicht grotere verwachtingen in leerlingen met een traditionele naam,” geeft Lisa Cook aan. “Daardoor kregen deze jongeren een status die hen anders niet te beurt zou zijn gevallen. Daarentegen bleek uit eerdere studies dat moderne namen zoals Tremayne of Tanisha een negatieve impact hebben op tewerkstellingskansen en academische ondersteuning, zoals de subsidiëring van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Wanneer mensen met een ongebruikelijke naam worden geconfronteerd, wordt een scherm opgetrokken en wordt een vermoeden van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid gecreëered.”

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, naam |  Facebook |